Na čo pristúpila Národná banka Slovenska!


Každý návštevník Nitry pri výstupe na hrad prejde okolo súsošia svätých Cyrila a Metoda od akademickej sochárky Ľ. Cvengrošovej. Dielo bolo zhotovené pri príležitosti 1100. výročia smrti sv. Metoda. Keď si ho človek všimne bližšie, zistí, že sa výrazne líši od ikonografie všetkých dovtedajších zobrazení našich solúnskych svätcov. Nie je na ňom nič, čo by pripomínalo cirkevné poslanie ich misie alebo cirkevný charakter osôb. Konštantín – Cyril nesie síce knihu, na ktorej je štylizovaná postava ukrižovaného, ale kríž chýba. No a Metod namiesto biskupskej berly nesie pyxidu podobnú tej, ktorá sa našla v Čiernych Kľačanoch pri Nitre. Vraj ju mohli doniesť Svätoplukovi ako dar pri svojom príchode. Continue reading