Zásadný rozdiel. Na margo tvrdení pána profesora

Ako povedal klasik, na Slovensku je to tak! V každej krajine široko okolo nás sa historici snažia dopátrať k pravdivému obrazu svojich národných dejín nie tým, že ich budú vykladať podľa toho, ako to vo svoj prospech a na svoju obhajobu vyložili iní, ale s pozícií objektivizovaného pohľadu vlastného národa. Len na Slovensku sa môže stať profesorom a prednášať na prvej univerzite človek, ktorý celý svoj vedecký potenciál venuje tomu, aby relativizoval základné pravdy o slovenských dejinách v prospech obhajoby tých, ktorí dodnes nevedia prísť na správne meno našej krajiny a Slovensko pokladajú za svoju odtrhnutú provinciu. Nech sa nehnevá niekdajší môj kolega z Historického ústavu SAV, dnes profesor prvej slovenskej univerzity R. Holec, ale čo je veľa, to je veľa. Posledne sa takto blysol v Pravde 26. októbra 2012. Continue reading

Pokrivené zrkadlo

Človek na rozdiel od iných živých tvorov je obdarený rozumom, aby mohol skutočnosť poznať nie len bezprostredne, ale aj sprostredkovane vyhodnocovaním skúseností a využívaním poznania druhých. Každý musí so mnou súhlasiť, že akékoľvek poznanie, a najmä poznanie minulosti, nie je samoúčelné, ale má nám umožniť orientovať sa vo svete, ktorý nás obklopuje. Ak obraz vytvorený poznaním zodpovedá skutočnosti, aj závery, ktoré si z neho vytvoríme, nás povedú správnym smerom a umožnia nám prijať správne rozhodnutia. Ak sa však zámerne dívame do pokriveného zrkadla a ak na základe obrazu, ktorý v ňom vidíme, robíme závery o skutočnosti, nemôžeme sa čudovať, že naše rozhodnutia nám prinášajú jedno sklamanie za druhým.

Continue reading