Československá štátnosť – federácia – Bratislava

Roku 1988 bolo 70. výročie vzniku Česko-Slovenskej republiky. Po mnohých rokoch sa opäť stalo založenie aktuálneho štátu štátnym sviatkom a robili sa rôzne podujatia na pripomenutie si tohto jubilea. Aj denník Pravda, vtedy ústredný orgán Komunistickej strany Slovenska , vyhlásil niekedy na jar anketu pod názvom Československá štátnosť – federácia – Bratislava. Sločnosť už niekoľko rokov žila v napätom očakávaní, aký vplyv bude mať na našu krajinu vývin v Sovietskom zväze. Tam perestrojka odhalila jeden vážny problém. Neruské národnosti sa prihlásili o svoje práva a množili sa konflikty na Kaukaze i v baltských krajinách.  Skostnatele vedenie KSČ si zrazu spomenulo, že treba novú Ústavu, ktorej cieľom nebolo nič iné, len opäť scentralizovať štát a odobrať republikám (eo ipso Slovensku)  ich štátoprávnu pozíciu a zmeniť ich na administratívne celky. Proti tomu sa na Slovensku zdvihla silná opozícia, do ktorej sa zapojila i moja maličkosť. Continue reading