Československá štátnosť – federácia – Bratislava

Roku 1988 bolo 70. výročie vzniku Česko-Slovenskej republiky. Po mnohých rokoch sa opäť stalo založenie aktuálneho štátu štátnym sviatkom a robili sa rôzne podujatia na pripomenutie si tohto jubilea. Aj denník Pravda, vtedy ústredný orgán Komunistickej strany Slovenska , vyhlásil…