Čo sa učili naše deti v škole za Antonína Novotného

Nechcem sa dotýkať cti rôznych existencií z normalizačného obdobia, ale chcem povedať, že Antonín Novotný bol všeobecne známy svojou averziou voči Slovákom. Napriek tomu, ani jeho adlátusi si nedovolili tak degradovať slovenské dejiny, ako sa to udialo neskôr a čoho svedkami sú aj dnešní pochybovači o všetkom slovenskom. Svedčí o tom aj Školský atlas československých dejín, ktorý bol vydaný v Prahe r. 1959. Je v ňom aj mapa, nadpísaná  Kmeňové osídlenie na území ČSR, ktorú dávam do pozornosti najmä p. Kropáčkovi a p. Valuškovi. Okrem toho, že do slovenského územia urobili nezmyselný klin Slovincov na Moravské pole, čo nezodpovedá pravde (a aj vtedy to už bolo všeobecne známe), táto mapa ďaleko prevyšuje, čo sú ochotní uznať niektorí dnešní akademickí historici. Osobne si nemyslím, že vtedajší historici nepoznali reálie, len asi neboli ochotní zaprieť svoje svedomie za politické výslnie a možnosť písať článok do SME.

Continue reading