Jeho vysokému blahorodiu, chrobákovi Truhlíkovi ad informandumJeho vysoké blahorodie chrobák Truhlík, ktorý všade bol, všetko videl a všetko vie a ktorý sa na naše
stránky hlási pod svojím občianskym  Petr Kropáček, sa rozohnil, keď človek na jeho nejapnú dieru použil
rovnako nejapnú záplatu. Jeho príspevok, ktorý obsahuje primeranú truhlíkovskú dávku žlče a posmechu
opätovne predkladám obecenstvu:

Pane Hrnko,

zase se mýlíte a hrubě se ztrácíte na časové ose této naší zcela zbytečné debaty o „nesmrtelnosti chrousta“. Vy jste nejprve užil demagogický, nebo „nejapný, historicky nekorektný a nepravdivý“, chcete-li, výrok na adresu Moravanů a já si jej dovolil jen parafrázovat a následně uvést historické reálie na pravou míru (ještě dodám že Morava samozřejmě měla své hranice jak před, tak i v době údělů 1061-1197, „kupodivu“ dost podobné těm dnešním). Nehodlám to s váma dál rozpitvávat a demagogicky srovnávat nesrovnatelné. Nicméně pro zajímavost nějakou mapu „ducatus Slovensko“ byste sem mohl připíchnout. Já si jen matně vybavuju jednu mapu Nitranského a Bihárského knížectví v rámci Uherska v 11. stol. a celé Nitransko na ní zabírá cca 1/4 dnešní SR. No a následné „chápání hranic Tatra-Matra-Fatra“ je už víc než jen trochu mimo mísu…je to už zcela mimo, podobně jako rozebírání „praotce Čecha“.

 

Rozhodol som sa naplniť jeho túžbu a poskytnúť mu nejakú mapu, ktorá by ten „ducatus“ predstavila in situ geographica. samozrejme, dovolil som si tú impertinenciu, že som nenamaľoval žiaden výplod na spôsob „praotca Čecha“, ale poskytujem mu prekreslenie názoru ním tu často vychvaľovaného historika J. Steinhübela, ktorý prezentoval v knihe Nitrianske kniežatstvo a ktorý sa už stal tak všeobecným, že ním inšpirované mapy sa už objavili aj v publikácii Vojenského historického ústavu Pramene k vojenským dejinám Slovenska (ed. V. Segeš a B. Šeďova, Bratislava 2012). Z tejto knižky som uvedené mapy skopíroval. Podotýkam len, aby nedošlo k mýlke, že J. Steinhübel v svojej práci pokladá Nitrianske kniežatstvo za začiatok slovenskej štátnosti. S tým s ním súhlasím, len nesúhlasím s ním v tom, že zjednotenie staroslovenských území pod Mojmírovcami a najmä Svätoplukom už nepovažuje za rozvinutie tejto štátnosti. Ale to je o inom. Na doplnenie vedomostí všetkým Truhlíkovcom teda spomínané mapy. Ďalšie môžu nájsť v onej publikácií, ktorú vypustilo pracovisko dosť rigorózne vo vzťahu k bývalým názorom „gebírovaných“ historikov.

 

Poznamenávam len, že z uvedenej mapy jasne vidieť, kde patrila Matra a prečo sa Slovensku, tiež známom aj ako Horné Uhorsko, Slovenska zemlja (Nestor), Windischland (Ulrich z Rictentalu, 1417), Sclavonia, často, ale tiež ako jedna súčasť federalizovaného Uhorska, ktorú predložili tzv. uhorskí jakobíni 1790-1795 atď. nazývalo aj územím s Tatrou, Matrou a Fatrou. Ale aj tak sa mi to zdá, že pre tých, čo majú oči a nevidia a majú uši a nepočujú je to ako povestné hádzanie perál na sviniam.

184 Responses

 1. Metod J. Sláv 21. júla 2012 / 14:32

  Milan2, gratulujem, vlastne ste znova objavil historickú úlohu soli,
  ktorú sme všetci mali pred nosom, lebo prečo asi vznikla rozprávka
  „Soľ nad zlato“ !!!

  Čo sa týka listinných prameňov, tak ich likvidácia začala(?)
  v priebehu, veľmi mierne povedané, „vyháňania“ Metodových žiakov.

  Pokiaľ som dobre postrehol, tak na našom území sa z hlaholskej literatúry
  dochovala len jedna strana knihy, jeden pergamen, ktorý „šetrný“ mních
  použil na zhotovenie obalu latinskej knihy §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 2. Metod J. Sláv 21. júla 2012 / 15:54

  Len tak na „oprášenie“ poznatkov o „MEGALÉ MORABIA“,

  narazil som na to, keď som si do Gúgla dal:
  „likvidácia moravskej nobility“.

  Vypadá to, že potomkovia Primislava tzv. Přemyslovci nevyvraždili
  len Slavníkovcov a Vršovsov/Rawicov (3000), ale aj „Moravanov“ §§§

  http://uprav.ff.cuni.cz/pages/publikace/stefan4.pdf

 3. Milan2 21. júla 2012 / 20:34

  Čo sa týka transportu soli – problém nebol loďami doviesť, ale v návrate lodí – loď ako cenný majetok minimálne v neskorších dobách sa vracali do miesta východiska a používali viac krát.
  Logistika návratu lodí bola na Dunaji mimoriadne dobre prepracovaná – lode sa zapriahali za seba a takýto útvar sa nazýval Zug (z nemeckého ziehen – ťahať) a takýto Zug proti prúdu lanami ťahali silné kone.
  Jeden kôň dokázať ťahať iba 2 tony (späť sa ťahalo obilie), takže tých koňov bolo potrebné veľa, podľa počtu zapriahnutých lodí. Celý útvar mal neskôr aj pol kilometra – od prvého koňa po poslednú loď.
  Takto je to zdokumentované v 16.-17. storočí, a v 9. to mohlo vyzerať podobne, len v menšom rozmere. Niekedy museli počas dňa aj viac krát zmeniť breh. Kone dodávali miestny sedliaci, neskôr na to boli vytvorené špecializované organizácie.
  Po roku 907 . kedy sa zrútila obrana Bavorov pri Bratislave a Maďari sa zmocnili údolia Dunaaja ťahanie lodí proti prúdu zákonite muselo prestať . Dovoz soli po prúde Dunaja na VM mohol sa ešte mohol ako tak uskutočňovať – vždy sa nájdu odvážlivci, ale návrat domov sa musel uskutočniť okľukou
  Ešte pre názornosť, akú plochu zaberie 700 ton soli potrebnej pre základnú potrebu obyvateľov VM , keby bola uložená na Europaletách (1,2m x 0,8m) a to po 1 tone na jednej.
  Palety zaberú plochu 672 m2 – čo je napríklad sklad o pôdorysných rozmeroch: 10 m x 67,2 m (bez uličiek medzi paletami).
  To pre tých, ktorí si myslia, že soľ sa na VM dodávala v nejakých malých vrecúškach a že na jej transport skladovanie postačovalo zopár súdkov.
  Pokiaľ francské pramene spomínajú trh Moravanov treba za tým vidieť ekonomické pozadie – z pohľadu Frankov to boli ľudia, ktorí pod ústím Moravy čakali na lode so soľou. A PRETO ICH PODľA TOHOTO ORIENTAčNéHO BODU NAZVALI. Vtedajších Moravanov teda treba vnímať širšie , ako dnes , sú ale aj iné v dochovaných zdrojoch zachované názvy – Slovania nad Dunajom, ktorý lepšie vystihuje vtedajšiu realitu.
  Treba povedať že sklady ale neboli potrebné len pre soľ – čakalo tu na lodníkov so soľou asi aj pripravené obilie, ktoré slúžilo ako nutná protiplatba -baníci pre výkon svojej práce tiež museli jesť.

 4. Pomocník 21. júla 2012 / 20:44

  Pre zaujímavosť si všimnite, koľko ten Štefan cituje Slovákov v porovnaní s inými …To je mimochodom príznačné.

 5. Anton Hrnko 21. júla 2012 / 21:03

  Najradšej mám ľudí, ktorí objavujú Ameriku, hoci ju už pred 500 rokmi objavil Krištof Kolumbus. Také sa mi zdajú príspevky Milana2 ohľadom významu soli a obchodu so soľou, ktoré sú na úrovni človeka, ktorý si prečíta správu z novín a chce poučovať univerzitných profesorov, ktorí s tým pracujú celý život. Nuž a spojené s klapkami na očiach vidí aj v kniežacom paláci skladisko soli. No určite tam nejaké bolo, lebo aj knieža solilo.Redukovať život tak štrukturovanej spoločnosti, akou bola VM, na zháňanie soli je rovnako relevantné, ako redukovať socialistickú spoločnosť na naháňanie sa za banánmi.

  No, a čo sa dotýka tých archívov, tak nielen Nitra prišla v akcii Papier republike o svoj mestský archív. Aj v Stupave nejaký J. Kantor, predseda MNV začiatkom 50. rokov dal odviesť celý archív od r. 1918 do zberu a obecnú kroniku, ktorá sa po zapísaní starej začala viesť od r. 1943, pred zhromaždenými zamestnancami roztrhal na kusy len preto, lebo mala na obale „fašistický“ slovenský znak. No dobre, tu by sme mohli hovoriť o primitívoch, ktorí s zhodou okolností dostali do rozhodovacích pozícií a rozhodli tak, ako vedeli. Lenže, ako hodnotiť počin univerzitného profesora E. Sýkoru, ktorý sa stal r. 1953 povereníkom školstva a prvé čo urobil, tak poslal do zberu kompletný archív Ministerstva školstva a národnej osvety slovenského štátu. Keďže počas vojny toto ministerstvo dostalo z protektorátu aj všetky spisy dotýkajúce sa Slovenska z Prahy, tak toto kultúrne barbarstvo nás stálo to, že vlastne základný materiál o slovenskej kultúre z rokov 1918 – 1945 išiel do stupy. No a tu popísané skutky neboli nejako ojedinelé. Republika potrebovala papier a bohviečo robil učiteľ Sýkora za slovenského štátu, aby mohol pokladať archív jeho ministerstva školstva za nebezpečný.

 6. Anton Hrnko 21. júla 2012 / 21:12

  Pán Kropáček,
  ale áno. Máte pravdu. Ako ľudský život, tak ani história ľudí a národov nie je len čierno-biela. Ale len tak na okraj: Přemyslovci nechali „zaniknúť“ Pohansko a na dostrel lukom vybudovali Břeclav, nechali „zaniknúť“ Mikulčica a za rohom postavili Hodonín, rovnako Staré Mesto nahradili Uhorské Hradište. Aj pri znojme veľkomoravské hradisko (sv. Hypolita) nechali „zaniknúť“ a oproti na druhom kopci postavili Znojmo. V Brne neviem, či sú nejaké významné vm. nálezy, ale dám sa poučiť. Jedine v Olomouci je jasná kontinuita. To, samozrejme, nehovoril o mnohých ďalších, menej významných veľkomoravských hradísk a sídlisk. Nebudem vám menovať všetky tie vm. sídla na Slovensku a v Maďarsku, ktoré pokračovali svoju históriu až dodnes. A ak aj zanikli nejaké vm. hradiská, tak to bolo v až v 13. storočí, keď nevyhovovali novým požiadavkám vojenstva. Len toľko. Ale máte pravdu. História nie ej čierno-biela.

 7. Petr Kropáček 22. júla 2012 / 12:05

  Pane Hrnko,
  „zaniklo“ a „bylo zničeno“ jsou zcela jistě 2 naprosto odlišné procesy. A onen důvod „zániku“ hlavních velkomoravských sídel měl spíš socio-ekonomické a ekolologické příčiny. Ničení center v nivě Moravy na počátku 10. století a dalších sídel v centru dnešní Moravy o něco později v polovině 10. století (Znojmo, Olomouc,…) měli na svědomí s největší pravděpodobností právě ti vaši maďarští „symbionté“. Tím sice osídlení daných míst zcela nezaniklo, ale postupně ztrácelo na významu. Obnova, či „přesun (včetně obyvatel) na dostřel luku“ takto zasažených sídel byla pak otázkou strategicko-ekonomickou (což není nic neobvyklého), nikoli „snahou Přemyslovců zničit vše velkomoravské“(sic!). Ve Znojmě i po založení nového hradu na ostrohu hned vedle zůstalo vm. hradiště církevním střediskem (velkomoravská rotunda -> kostel sv. Hypolita-klášter) a Staré Brno bylo opevněným velkomoravským sídlištěm (rotunda -> kostel Nanebevzetí Panny Marie-klášter, vznik rotundy je nicméně datován „až“ do 10. století). Olomouc …

  Ostatně se o „neobnově“ vm. projektu dočtete také ve výše uvedeném odkazu, který M.J.S. uvedl dost uhozenou hláškou (jak jinak). Pokud tedy máte nějaký doklad, že „vše velkomoravské na Moravě ničili“ Přemyslovci, tak sem s tím. Dám se poučit. Pokud ne, tak…

 8. Anton Hrnko 22. júla 2012 / 20:46

  Pán Kropáček,
  tak som si to prečítal. Špekulácie a domnienky. Evidentná snaha znížiť význam VM, ktorú však nevie ničím, okrem toho, že zanikla, dokázať. Viete, Nitra bola zničená na začiatku 10. storočia, ale bola obnovená.Nechcete mi tvrdiť, že keď na začiatku 11. storočia zakladali Přemyslovci na Morave nový systém ústredných hradísk, žeby im nebolo lepšie využiť existujúce, nie s malou námahou vybudované opevnenia v Pohansku, Mikulčiciach alebo v Starom Meste. Oni však s rovnako veľkou námahou postavili čo by kameňom dohodil, úplne nové sídla. Prečo asi? Na to nie je ťažká odpoveď.

 9. Milan2 22. júla 2012 / 21:44

  Pán Hrnko, zjavne bagatelizujete význam obchodu so soľou. Ale mňa to vôbec neudivuje. V prácach čsl. historikov je takýto prístup bežným. Nápríklad som námatkovo chytil a prelistoval ináč peknú prácu Luděka Galušku Velká Morava, Brno 1991 – a o soli tu samozrejme ani slova. Skrátka soľ je pre historikov ten kilový balíček z obchodu za 40 centov .Pri 700 tonách je to síce aj dnes impozantný ročný obrat 280.000 Euro ( čo by dnes dali mnohé firmy za to, mať monopol s takýmto obratom), ale pre historikov je to vec, ktorá si nezaslúži čo len vetu v ich prácach.
  Racionálne rozmýšľajúci ale iste budú súhlasiť, že práve rozsiahla flotila soľných lodí bola tou lodnou flotilou, ktorá v prípade potreby Frankom slúžila pre vojenské účely, ktorou sa Karol Veľký plavil k ústiu Ráby, na ktorých sa viezli zásoby a veľká časť vojska keď Frankovia opakovane napádali Moravanov, a že to boli soľné lode ktoré potopili odvážni potápači v Bratislave. V tej dobe bolo sotva inej komodity, ktorá by vedela odfinancovať také množstvo lodí s takou tonážou, ktorá umožňovala až vojenské použitie.
  A o aké množstvo sa jednalo len pre VM: Pokiaľ jedna soľná loď mala nosnosť 10 ton, tak ich ročne v Devíne a Bratislave musel pristáť minimálne 70 ….

 10. Anton Hrnko 22. júla 2012 / 21:56

  Milan2,
  zjavne neviete, o čom hovoríte, ale u amatérov to tak už býva. Obyčajne nevedia o tom nič alebo len veľmi málo a potom prichádza ono objavenie Ameriky. Vôbec nepodceňujem význam soli ako obchodnej komodity strategického významu, ale myslieť si, že to bola ústredná téma celého bytia, resp. nebytia spoločnosti, je trochu nadnesené. Po Dunaji sa plavili lode už od začiatku ľudskej civilizácie (aj Argonauti cezeň plávali). A komodity, ktoré sa po ňom prepravovali, boli od výmyslu sveta. Okrem toho hlavným zdrojom soli pre VM bolo zjavne Sedmohradsko. Už som o tom písal.

 11. Metod J. Sláv 22. júla 2012 / 22:18

  Nuž, ale sedmohradská, presnejšie transilvánska soľ bola drahšia
  lebo sa musela prevážať proti prúdu Dunaja a Tisy, alebo na vozoch !!!
  Aj vtedy vedeli ľudia rátať každý „halier“.

 12. Anton Hrnko 22. júla 2012 / 23:08

  Metod,
  kde ste našli cenníky? Poraďte, porovnáme!

 13. Petr Kropáček 23. júla 2012 / 12:17

  Pane Hrnko, nevím, kde jste sebral „evidentní snahu snížit význam VM“, ale čert to vem. Odpověď na vaši otázku: Přemyslovci navázali na velkomoravské osídlení, jednoduše tam, kde to šlo a mělo smysl (Brno, Olomouc i to Znojmo zničeny Maďary cca 950, tedy staronová správní centra na centrální ose „zmenšené“ Moravy). Změna klimatu okolo roku 1000 (Vikingové se dostávají severní cestou do Ameriky a Grónsko pro ně bylo „zelená země“) bezpochyby ovlivnila i režim řek Moravy a Dyje (byla tady o tom už x-krát řeč). V 11. století bylo tedy nejspíš už opravdu jednodušší „s námahou“ postavit nové sídlo, co by kamenem dohodil od původního, zničeného cca 900, než se neustále rok co rok s námahou prát s důsledky působení řeky.

  Nicméně stále jsem se od vás k „přemyslovskému ničení všeho velkomoravského“ nedověděl zhola nic. Osmělte se tedy …

 14. yoss 23. júla 2012 / 16:15

  no jo, Premyslovci to boli znami hrdlorezovia, vyvrazdili Slavnikovcov a nemali skrupule sa vrazdit ani medzi sebou. dokazovat im temer po tisicke rokov take detaily ako zburanie velkomoravskych miest na uzemnej Morave, alebo vyhananie, zotrocovanie, likvidaciu a asimilaciu tamojsich slovenov je redundatne usilie…

 15. Anton Hrnko 23. júla 2012 / 21:58

  Pán Kropáček,
  čo keby ste prestali tárať a držali sa faktov. Z jednej štúdie, ktorú si môžete kliknúť nižšie:
  Zaprvé řekněme, že žádné jednoznačné doklady kataklyzmatických povodní, které by
  tato centra na přelomu 9. a 10. století ničily dosud nebyly předloženy.23 Ještě důležitější je ale
  pohled na dějiny osídlení z dlouhodobé perspektivy: pokud by povodně život v nivě Moravy a
  Dyje opakovaně komplikovaly, lze očekávat, že by se z těchto oblastí obyvatelstvo postupně
  přesunulo do výše položených regionů. Nic takového však neregistrujeme, naopak. Nejen že
  osídlení na bývalých centrech v rustikalizované formě přežívá ale nedaleko Pohanska vzniká
  v 11. století nové přemyslovské centrum Břeclav situované v nivě přibližně ve stejné
  nadmořské výšce, které se ve 13. století mění ve středověké město žijící dodnes. Na tzv.
  Ostrově sv. Jiří uprostřed nivy v bývalé velkomoravské aglomeraci Staré Město-Uherské
  Hradiště je ve 13. století vysazeno významné královské město. Pokud by byl život v nivě
  skutečně riskantní, město by se zřejmě usadilo ve vyšší poloze, kterých je v okolí Uherského
  hradiště dostatek. Kontinuitu lze sledovat i u okolních venkovských sídlišť. Dodejme, že
  pravidelné povodně spojují přírodovědci především s odlesňováním povodí, které se stupňuje
  až ve 13. a 14. století (Opravil 1983, 70-74).
  Velká voda bezpochyby byla nepříjemným

 16. Petr Kropáček 24. júla 2012 / 7:05

  Pane Hrnko, přestaňte se chytat stébel a rozepište se konečně o “přemyslovskému ničení všeho velkomoravského”. Zatím jen mlátíte prázdnou slámu.

  A ještě k výše uvedené studii. Při změně režimu řeky se samozřejmě automaticky nestává nebezpečnou celá niva, ale posunou se/vzniknou/zmizí brody, obdělávatelné a zaplavované plochy, přístupové cesty atd. (třeba jen o 5-10 km) Takže si opravdu nemusíte hned představovat kataklizmatické povodně, které by smetly samotná sídla. Autor taky konstatuje, že povodně SAMI O SOBĚ pochopitelně k zániku nevedly, a rozebírá další příčiny, přičemž k zániku vedl celý komplex faktorů. „Přemyslovské ničení všeho velkomoravského“ mezi nimi není.

  Pane Yossi, je samozřejmě všeobecně známo, že Mojmírovci, Arpádovci, Piastovci, atd…. nikdy nikoho nezradili, neoslepili, neuvěznili, neprodali do otroctví ani nenechali zavraždit, natož aby to činili příslušníkům vlastního rodu. Evropský středověk je právě díky tomu znám jako křesťanskou láskou prodchnuté období klidu, míru, vzájemného respektu a porozumění. Jedinou černou kaňkou na tomto křišťálově čistém období byli samozřejmě (kdo jiný než čeští) Přemyslovci. 😉
  Tak si to ještě 100x zopakujte, abyste tomu aspoň vy sám uvěřil. Jinak když se k tomu stále nemá p. Hrnko, vyviňte to „nadbytečné úsilí“ a dokažte, že Přemyslovci zničili vše velkomoravské (pochopitelně včetně Znojma, Brna a Olomouce).

 17. Tučko Bombička 24. júla 2012 / 8:18

  Pán K., myslím, že pointa bola nasledovná: na Slovensku sa (cez všetky spôsobené škody) zachovalo toho dosť na to, aby pretrvala – nazvime si to, dajme tomu – ideová kontinuita spoločenstva obývajúceho Veľkú Moravu. Tu len pripomeniem jeden starší výrok A. Hrnka na tomto blogu (s ktorým plne súhlasím), myslím, že znel nejako takto:“Samozrejme, že Slováci v 9. storočí boli národom, inak by dnes nemali svoj štát!“. Veta, ktorá zostala bez povšimnutia na konci jedného z jeho príspevkov, ale ktorá vystihuje celú „hĺbku“ problému. Len to málokto dokáže pochopiť. Tým, ktorí nechápu to konštatovanie v jeho hĺbke, sa preto bude javiť ako vyložený nezmysel. Pokiaľ ide o Moravu, pointou výroku podľa mňa bolo, že na Morave sa (cez všetko to, čo sa zachovalo) toho zničilo dosť na to, aby „ideová“ kontinuita obyvateľstva VM (s výnimkou zrejme juhovýchodných oblastí dnešnej Moravy) bola spretŕhaná. Nie sú to nakoniec práve českí historici, ktorí označujú Přemyslovskú Moravu ako nový začiatok? A čo je dôkazom? Nuž, práve to, že Moravania dnes vlastný štát nemajú a ich vzájomný pomer s Čechmi je práve odrazom „nového začiatku“ po 10. storočí. Preto je dnes moravská identita súčasťou tej českej (teda nemá národný charakter, to je aj alfa-omega tohto blogu) a preto nestojí osve v rodine ostatných národných identít Európy.

 18. Anton Hrnko 24. júla 2012 / 21:19

  pán Kropáček,
  vaše príspevky sú ako obohraná platňa. Andersen alebo Dobšinský by nevymysleli viac rozprávok ako vy. Najskôr tu tárate o Vikingoch a dáždi, keď sa vám to vyvráti, hovoríte o zmene koryta, len to podstatné vám uniká: Presun centier bol najmä o tom, že nebudete tu mať, čo ste si postavili vy, aby vám náhodou nenarástli rožky. Bude tu len to, čo sme tu postavili my! Lebo ďalej tu už vládneme my. Tento postup nie je originálny. Robia to obyčajne všetci dobyvatelia.

 19. Milan2 24. júla 2012 / 22:22

  Ešte k zaznávanej soli – historikom list francského cisára bulharskému cárovi v ktorom tento píše, aby Moravanom nedodával soľ – by mal napovedať oveľa viac ako zatiaľ priznali. Totiž list francského cisára a jeho pozornosť zaznávanej soli ukazuje, že soľ vo vtedajšej dobe mala oveľa väčší,( zjavne veľmi strategický) význam, ako si dnes historici pripúšťajú. Nejednalo sa v liste určite len o nejakých pár súdkov soli, ale o obrovskom množstve – vypočítaaných 700 ton soli ročne. Bez soli treba pripomenúť sa pritom nedal piecť ani chlieb (soľ stabilizuje kvasenie cesta).
  Bez priznania významu soli a jej distribúcie a zvláš nárast moci kniežat, ktoré vlastnili hradiská s prístavmy soli na Dunaji, budú históriu VM historici vysvetlovať stále nesprávne. Je veľmi zlé, že na to musí historikov upozorňovať verejnosť.
  Upozorním tiež ešte na to, že na mapkách s hradiskami VM chýba neviem prečo historikom hradisko Komárno.
  Je absolútne nemysliteľné, aby na sútoku Váhu (v podstate aj Nitry) s Dunajom neexistovalo veľkomoravské hradisko!
  Neskoršia opevňovacia aktivita pôvodné hradisko (gotická pevnosť, neskôr renesančné bastióny) stopy po hradisku úplne zničili. Pred 2 rokmi na území Starej pevnosti konečne po dlhej dobe vojenského využívania pevnosti súkromná arch. spoločnosť začala uskutočňovaať vykopávky.
  Verím že doplnia Komárno na mapu VM. Priebežné výsledky výskumu som ešte nečítal.

 20. Milan2 24. júla 2012 / 22:24

  aj keď na hore uvedenej čsl mapke toto hradisko ešte umiestnené je

 21. Anton Hrnko 24. júla 2012 / 23:18

  Milan,
  vaša snaha objaviť Ameriku je skutočne hodná lepšej veci. Ale pošuškám vám niečo: Amerika je už objavená viac ako päťsto rokov. Prečítajte si Raffelstettský colný sadzobník.

 22. yoss 25. júla 2012 / 8:25

  chlieb a sol:
  pokial viem (blizsie som to neskumal), sa v staroveku a stredoveku piekol hlavne nekvaseny chlieb, slovania mu neskor hovorili „presní chľeb“, kvasena forma ktora potrebuje sol je u nas rozsirena len niekolko storoci (prisla asi z nemecka spolu s nazvom „hleib“), lenze bola zalezitostou skor vyssich vrstiev ako pospoliteho ludu. nase rozpravky a povesti nespominaju chlieb, ale „posuchy“ co je pravdepodobne povodna forma spracovania muky (ovsenej, psenicnej, raznej a inej) na placky, ktore sa ususili na slnku, pripadne na peci…

 23. Jozef 25. júla 2012 / 10:17

  Naco posuchy do uvodzoviek? Ved predsa to nie je archaizmus, ktory sa spomina len v nasich rozpravkach a povestiach.

 24. Petr Kropáček 25. júla 2012 / 12:14

  Pane TB, už posledně jsem vaši snahu o převypravování a ztotožňování cizích výroků odmítl. Ostatně děláte tak panu vypravěči Hrnkovi jen medvědí službu.

  Pane Hrnko, vy mi tu kážete o pohádkách a přitom plácnete toto!?… úsměvné. Co jste tady jako doklad „přemyslovského ničení všeho velkomoravského“ krom vašeho přesvědčení, které je mimochodem v rozporu hned s několika fakty, předložil? (Pokud jste ohledně vlivu změny klimatu a režimu řeky něco nepochopil, klidně se zeptejte a netárejte, že jste tady cosi „vyvrátil“.) Nicméně nehodlám tu vaši agónii uměle prodlužovat a řadím „přemyslovské ničení všeho velkomoravského“ do okruhu vašich „národňijarskych“ hlášek,
  ke kterých doklad stále neúspěšně hledáte…adorace E. Háchy celou českou politickou reprezentací, návrh olomouckého arcibiskupství na beatifikaci J. Esterházyho, film s V. Havlem a R. Heydrichem, petice moravských Slováků za připojení k SSR v roce 1968…a mnohé jiné.

 25. yoss 25. júla 2012 / 14:11

  pan Kropacek, este by ste mohol spomenut ako dovod presidlenia moravanov vplyv mesacnej pritazlivosti. je zname ze jeho (elipticka) draha sa casom meni, dnes je k Zemi ovela blizsie ako za cias VM :o)

  zanik povodneho osidlenia moravanov (cize etnickych slovenov) je velmi silny argument, nejake drifty riek alebo zmena podnebia su len okrajove teorie, ktore ziaden seriozny historik nemoze brat ako rovnocenne…

  tak si pocinali vsetci dobyvatelia a asimilatori, neviem preco by mali byt krveziznivi Premyslovci nejakou vynimkou…

 26. Tučko Bombička 25. júla 2012 / 16:00

  Pán K., máte azda na mysli ten citát z Prameňov k dejinám Veľkej Moravy (P. Ratkoš)? Pretože ak áno, tak v súvislosti s ním ste neodmietli nič…len ste bezradne zostali mlčať…

 27. Milan2 25. júla 2012 / 16:24

  Vďaka za radu, ale ten sadzobník som už obsiahlo citoval inde – v súvislosti s mestom Šaľa, ktoré zjavne nesie meno podľa soli (iste významný sklad soli na rieke Váh).
  Ešte k tej soli – aby bola fakt už nejaká predstava o jej množstve, ktorá sa historikmi scvrkáva na pár súdkov a teda sa bagatelizuje aj moc vlastníkov prístavov na Dunaji a nimi chránených hradísk, ako aj ich finančná moc:
  700 ton soli predstavuje vedľa seba postavených 28 štandartných kamionov TIR ako ich poznáte z diaľníc (majú max. nosnoť 25 ton).
  To je len minimálne množstvo vozidil – rešpektujúce krytie 5 g dennej potreby Ale v skutočnosti sa soľ používala aj na konzervovnie (slanina, nakladaná kapusta…) a pre zvieratá.
  V reále možno vtedajšiu spotrebu VM odhadnúť aj na 50 kamiónov a viac – podľa hospodárskych možností v príslušnom roku.
  Bolo by fakt dobré v obci historikov trochu precitnúť a priznať , že historici zanedbali surovinu s potrebou oveľa väčšej logistiky a ochrany, ako pre doteraz uvažovaných pár súdkov soli za rok s následnými dôsledkami – čiže lokalizovaním najsilnejšieho rodu do oblasti bratislavskej brány a nie do vnútrozemia.
  To čo plavilo po Dunaji bola veľká logistická operácia so zaistením na brehu vrátane skladov, ochrany a rozdeľovaniea – to vyžadovlo úplne iné pomery na VM ako to z dnešných knižiek vychádza.

 28. Tučko Bombička 25. júla 2012 / 21:19

  Čo myslíš, Jurko, čo naštvalo tú „komparátorku“ viacej? Pekná oslava na Devíne, ku ktorej sa tentoraz pridal aj jej rodný „modrý“ bratislavský kraj alebo aktivizujúci sa košickí matičiari, hm? Inak, pekne sa ukazuješ, len tak ďalej…od desiatich k piatim.

 29. Milanxyz 25. júla 2012 / 21:33

  Pán Valúšek,
  ÚBOHÉ …..

 30. Anton Hrnko 25. júla 2012 / 21:40

  Pán Kropáček,
  v tom vašom výpočte sa stratilo vaša požiadavka na to, že niekto akceptuje slovenské osídlenie Slovenska pre 10. storočím a vaše trlíkanie o tom, čo sú to „moravskí Slováci“. Keď som vám vyššie na mape ukázal, že to už učili na našich školách za Novotného, ste zrazu onemeli. Nuž a už som vám hovoril. dočkaj času ako hus klasu.

  Nuž ale pre zmenu, ako geograf to určite máte k dispozícii. Čo keby ste mi poslali hore publikovanú mapu, ako je upravená v tom školskom dejepisnom atlase, ktorý sa dnes používa na českých školách, aby aj pán Valúšek pochopil, ako „pokročilo poznanie“. Možno by sa veľmi prekvapil. tak čakám.

 31. Milan2 25. júla 2012 / 22:29

  Milan2,
  tento blog neslúži na to, aby sa tu niekto producíroval a prepisoval rôzne dokumenty a pod. Ak sa chcete producírovať, tak si zriaďte vlastný blog. Hospodárske dejiny nie sú predmetom, ktorý by som tu chcel pestovať. Ide mi o politické dejiny a moja miera s vaším objavovaním Ameriky sa naplnila. Nie tu!

  Vpísal A. Hrnko

 32. Juraj Valúšek 25. júla 2012 / 22:51

  Tučko, ten článok Ťa nemal naštvať, ale pobaviť 🙂 Mňa pobavilo to číslovanie „nultý“. Je to logické, ak Svätopluk bol prvý kráľ, tak Rastislav buď kráľ nebol, alebo bol fakt nultý 😀

  Pán Hrnko, svojou poznámkou môžete zmiasť tak geografa (možno aj Geografa Bavorského), ale nie mňa 😉 Prosím Vás, ako historik viete, koľko bludov už bolo v učebniciach popísaných (a to nielen komančských).

  Zacitujte mi, prosím, ktorý jazykovedec tvrdí, že nárečia existovali pred 13. stor. Stanislav ani Krajčovič nič také nehovoria, ale to asi boli babráci. Teda kto je ten múdrejší, kto ich tézy prekonal? Sem s ním, rád si prečítam.

  Na základe čoho mi dokážete, že v 9. stor. existovali na Morave 4 kmene? 😀

  p. Milan2, rátajte to radšej v lodiach, nosnosť riečnych lodí sa odhaduje na 7,5 – 10 ton.

 33. Anton Hrnko 25. júla 2012 / 23:24

  Pán Valúšek,
  a vy si myslíte, že na tak obrovskom priestore a pri takej diverzite slovanských kmeňov neexistovali nárečia? Nemusíte sa oháňať autoritami, starými viac ako 40 rokov (však poznanie sa vyvíja). Čo tak o probléme trocha porozmýšľať. Nárečie je súčasťou každého jazyka, či to bolo v dobe kamennej, alebo včera. Lebo ako správne poznamenal niekto nižšie, to, čo je v učebniciach, je len odrazom poznania. Nuž a ja si nemyslím, že od 60. rokov minulého storočia poznanie pokročilo tak, že v súčasnom českom školskom atlase k 6. storočiu hovoria o Chorvátoch, Moravanoch, Čechoch, Slovincoch. Tam, kde je na publikovanej mape napísané slovenské kmene, je v súčasnom českom atlase nepomenovaný pásik okolo Malých a Bielych Karpát a ďalej biele miesto. Po správnosti tam mali napísať Hic sunt Leones, ale asi im nevyšla tlačiarenská čerň. Ak si myslíte, že toto je to správne poznanie, prosím. Pokračujte v takom náhľade na svet. Predpokladám, že p. Kropáček mi tu mapu pošle, aby som ju mohol aj publikovať.

 34. Milan2 25. júla 2012 / 23:26

  Dobre pán Hrnko, nemuseli ste ale vymazať môj posledný príspevok.
  Poďme teda len k politickým dejinám.
  Ako vieme, VM patrila pod sféru Pasovského a Solnohradského arcibiskupstva . Tie sa o toto vzdialené územie tak doťahovali, že to musel riešiť sám cisár. Prečo ale nemali taký istý záujem o územie Bohemanov?

  Dôvod boli iste aj pohodlie, aj skvelé dopravné služby – misionári z Passau a Salzburgu si pohodlne sadli na obchodné lode so soľou , ustlali si na mäkých vreciach a exkluzívne – rýchlo a pohodlne sa zviezli do misijnej oblasti začínajúcou Bratislavou a Devínom , kde už lodníci mali svojich domácich známych a asi sa tu vedeli aj dohovoriť – však zprávy hovoria o bavorských Slovanoch a sú aj staré záznamy o Slovanoch v oblasti dokonca Hallstattu.
  Takže časť lodníkov soľných lodí bola , či mohla byť Slovanmi a tak sa dohovorili.
  Späť do svojich materských kláštorov sa usilovní misionári dostávali tiež veľmi pohodlne aj so svojim misionársskym náradím na lodičkách – ťahaných proti prúdu koňmi dostávali domov. Radosť bolo vtedy robiť misionára s takou dopravou do miesta cieleného pôsobenia.
  To aj veľmi dobre vysvetluje prečo oblasť VM bola kristianizovaná oveľa skôr, ako územie Čiech. Lepšou dopravou misionárov.
  Dúfam že za túto dávno známu vec – využitia flotily soľných lodí na kristianizačnú činnosť mebudem zas pokarhaný.

 35. Tučko Bombička 25. júla 2012 / 23:39

  Jurko, vedľa…ako vždy, mňa totiž v takýchto článkoch zaujíma práve to, čo je predmetom kritiky, pretože u tohto typu ľudí (patríš medzi nich) sú to spravidla veci, z ktorých sa normálny Slovák môže len tešiť.

 36. Juraj Valúšek 26. júla 2012 / 0:09

  Ale p. Hrnko, veď ja Vám potvrdzujem, že v učebniciach je kopec bludov, medziiným tam môže byť aj „neexistencia“ Slovákov. Ale aj doklad kmeňov je len fantasmagória. Nemáme absolútne žiadne správy o kmeňoch na území Slovenska či Moravy a archeológia nám v tomto veľmi nepomôže.

  Ad nárečia: p. Hrnko, poznanie neexistuje nezávisle od poznávajúceho. Citujte mi, prosím, toho, kto spoznal a rozlíšil nárečia v 9. stor.

  Nápoveda 1: Slovensko v 9. storočí malo 120 000 obyvateľov. Dnes má len Záhorie viac ako 175 000 obyvateľov a rozprávame nápadne podobne, rozdiely sú skutočne drobušké. 😀 To k tej diverzite.

  Nápoveda 2: Z raného stredoveku máme tak málo slov a viet v jazyku našich predkov, že by bol zázrak pokúsiť sa dokázať existenciu nárečí.

 37. Milan2 26. júla 2012 / 7:03

  Čo sa týka posúchov -v Moskve na trhoch pečú vo veľkých murovaných guliach s otvorom a ohniskom placky – ktoré pricapávajú na vypečenie na sucho na vnútornú stenu týchto gulí – po vybraní súi tieto placky nadýchané a veľmi to chutí. V Šamoríne zase naše maďarské kuchárky na jedálny lístok napísali podplameníky – sme boli veľmi zvedaví čo to bude – boli to langoše. Aj „placky“ z múky teda niekedy môžu byť nadýchané.

 38. Tučko Bombička 26. júla 2012 / 7:47

  „Ale aj doklad kmeňov je len fantasmagória. Nemáme absolútne žiadne správy o kmeňoch na území Slovenska či Moravy a archeológia nám v tomto veľmi nepomôže.“

  Presne tak, Jurko! Žiadne kmene ani na Slovensku, ani na Morave, na celom tomto území to isté etnikum žijúce v 2 kniežatstvách – pribinovskom a mojmírovskom, sebaidentifikujúce sa ako Sloveni a označované ako Moravania. Vcelku prosté (a toto sa ti tu vysvetľuje už koľko? Rok?)

 39. Milan2 26. júla 2012 / 9:17

  Tučko – presne je to vystihnuté.
  Hľadanie kmeňov na území VM je úplne zbytočné – bol to jednoliaty a na tú dobu vďaka napojeniam na kultúrnu Európu a dopravnú trasu – Dunaj jeden vyspelý národ – žiadne kmene, aké vtedy nachádzame v českej kotline. Niekedy mám dojem, akoby absencia kmeňov na území VM bol znak niečoho záporného. Treba formuláciu správnejšie formulovať – v dobe VM v českej kotline boli ešte kmene.

 40. Jozo 26. júla 2012 / 9:44

  Posuch/osuch nie je archaizmus z nasich povesti a je to presne to, co sa tu nazyva „placka“.

 41. Juraj Valúšek 26. júla 2012 / 9:50

  Ani v Českej kotline nemáme správy o kmeňoch, páni. Je určitá indícia, že v Čechách boli tri kmene (kvôli určitým kultúrnym odlišnostiam), ale určite nie 15, ako sa bolo myslelo.

 42. Petr Kropáček 26. júla 2012 / 12:32

  Pane Yossi, nemusíte mít zrovna několik semestrů geodetické astronomie a geofyziky, abyste věděl, že se Měsíc od Země vzdaluje (cca 4 cm/rok), ne přibližuje. Pokud tedy i přesto pociťujete jeho stále od dob VM větší „přitažlivost“, bude to asi způsobeno nárůstem hmotnosti rozrůstající se populace „starých Slováků“, které na něj „krvežízniví“ Přemyslovci nechali odsunout…

  Pane TB, ano přesně to jsem měl na mysli. Už 2x jsem odmítl vaše převypravování názorů p. Hrnka. Nejste jeho tiskový mluvčí a ani on o vaše „obrušování hran“ svých výroků zjevně nestojí.

  Pane Hrnko, ale jistě, výčet vašich „národňijarskych tvrzení“ opravdu nebyl zdaleka kompletní. A tu mapu ze školního atlasu, kde jsou zcela zjevně anachronicky (a sama legenda mapy to uvádí) namíchány a „ztotožněny“ etnografické skupiny ze století 20. s domnělými kmeny ze století 9. a datovány do století 6. (?!?), netřeba přece vůbec víc komentovat. Mapy ze školních dějepisných atlasů nemám a pokud je snad považujete za reprezentativní vzorek „pokroku poznání“ a vašich tezí, začíná mi vás být opravdu trochu líto. Nicméně pokud po mě skutečně něco chcete, nebylo by asi neskromné předpokládat, že mi nejprve doložíte aspoň těch 5 vašich tvrzení, na které už tak dlouho čekám. Já vám žádnou naskenovanou mapu z atlasu, který neznám a ani jste ho blíže neurčil, nesliboval, aneb jakže jste to říkal „s tou husou“…!?

  Pane Valúšku, buďte v klidu, p. Hrnko nemůže zmást ani geografa (natož toho Bavorského). Jinak ten „nultý a mínus prvý slovenský král“ mě fakt pobavil. Ostatně jako nedávná „korunovace“ toho „plus prvého“. 😉

 43. Tučko Bombička 26. júla 2012 / 13:36

  A v čom je teda ten rozdiel medzi tým citátom od Ratkoša a tým, čo tu tvrdí Hrnko, pán K.? Veď nebuďte taký skúpy na slovo…

 44. Milan2 26. júla 2012 / 14:03

  Vážený pán Hrnko, ak dovolíte na týchto stránkach – formálne ukončím moje príspevky – problematiku významu soli pre VM : rod Mojmírovcov pochádzať s najväčšou pravdepodobnosťou z priestoru bratislavskej brány vlastniac dva kľúčové dunajské prístavy so soľou, na predaji obrovského množstva soli rod zosilnel. Z tohoto priestoru následne započal smerom na sever okolo roku 830 zjednocovanie Slovanov nad Dunajom.
  Mrzí ma, že som zostal s touto teóriou osamotený – ale vyslovil som ju, s touto možnou variantou som sa ešte nestretol.
  Hypotézu že Mojmírovci prišli od stredného toku Moravy pokladám za málo pravdepodobnú a ťažšie obhájiteľnú.

 45. Anton Hrnko 26. júla 2012 / 22:08

  Pán Valúšek,
  úroveň vašich príspevkov asi najlepšie vystihol niekto tu nižšie. Základnú neznalosť nemá cenu vyvracať.

  Pán Kropáček,
  skôr než začnete vylievať svoje žlčové reči podobné chlapcovi, ktorý je prichytený v cudzej záhrade na čerešniach, by som vám odporúčal prečítať, čo som napísal. Samozrejme, žiadna mapa, najmä mapa v školskom atlase nie je exaktným vyjadrením odborného poznania doby. vyjadruje len to, čo z tohto poznanie dávajú žiakom. Za A. Novotného dávali to, čo som publikoval. Ale momentálne sa na českých školách vyučuje podľa „Školního atlasu českých dějín“, kde sa nachádza aj oná mapa. Nuž som vás požiadal ako „úprimného čechoslovakistu“, žeby ste nám tu mapu z atlasu prefotili a zaslali, lebo určite máte k nej prístup lepší ako my, mladšia vetva onoho vášho fiktívneho národa. Nech sa aj my poučíme, čo sa na školách staršej vetvy o nás vyučuje. Predsa nechcete odo mňa, aby som kvôli tomu išiel niekde do Česka. A ako ste si mohli pri pozornom prečítaní môjho príspevku overiť, hovoril som o dobovom ponímaní faktu. Moji čitatelia blogu by si zaslúžili poznať to dobové ponímanie, teda, ako rovnaký fakt ponímajú tvorcovia osnov dejepisu v českých školách po 50 rokoch, teda ako prešlo vedecké bádanie do osnov výuky. Preto by som urobil tú službu pre „nehodných Slovákov – separatistov“, aj keď samozrejme nie ste povinný. Bolo by to však od vás šľachetné. Nech sa aj „mladší brat“ dozvie, čo o ňom vyučuje jeho „starší brat“ z „jednotného národa“.

 46. yoss 27. júla 2012 / 11:16

  pan Kropacek: ste nepochybne expert na pohyb kozmickych telies, skoda ze vam to nejde tak dobre aj v oinych oblastiach, napriklad v oblasti historie :o)

  ak su vztahy medzi cechmi a slovakmi kompatibilne a nadstandartne (asi len s vynimkou cechosovinistickej Prahy), tak to ani zdaleka neplati o vztahoch medzi ceskym vykladom spolocnej historie a vykladom slovenskym. po rozdeleni cesko-slovenska sa ceske politicke elity zlakli aby sa neoddelila aj Morava (ma na to mnohe dovody) a stupnuju politicky tlak na ceskych historikov, politologov, novinarov, aby boli poplatni ucelovej ceskej verzii spolocnych dejin – hlavne udalosti okolo „rozdelenia“ a potom tej davnej historie tykajucej sa obdobia VM. oficialne forsirovany vyklad je akymi asimilacnym gravitacnym polom, ktorym udrzaju pri zivote dovod, preco by moravania mali byt s nimi v spolocnom statnom utvare. je iste, ze odstredive tendencie na Morave su skryto latentne pritomne, prejavili sa v roku 1939 snahou o odtrhnutie Moravskeho Slovacka a jeho pripojenie k Slovensku, v roku 1968 v suvislosti s pripravou federacie bola 2. aprila vznesena poziadavka na autonomiu Moravy, ktoru podporil napriklad aj juhomoravsky KNV, po roku 1989 vznikla peticia 630000 moravanov, vznikla Moravska Narodni Strana s vynikajucou osobnostou na cele, panom Drimalom, ktoreho nasledne dost nechutne politicky zlikvidovali dobre znamymi kompromitacnymi technikami, ktore pouzivali do 1993 aj voci nehodiacim sa slovenskym politickym osobnostiam. to je dovod, preco sa ceski historici drzia roznych historickych lzi, ktore su medialne sirene a aktivne posobia dokonca aj na dnesnom slovensku, ako sa to naposledy ukazalo pri afere okolo jazdeckej sochy krala slovenov Svatopluka…

 47. Petr Kropáček 27. júla 2012 / 20:25

  Pane Hrnko, ironie není žluč. Nicméně za toho „čechoslovakistu“ děkuju. Ale zpět k věci ať se zbytečně nezdržujem obvyklými komplimenty, které stejně nikoho nezajímají.

  Očekávám od vás doklad minimálně k těmto vašim tvrzením:
  1) adorace E. Háchy celou českou politickou reprezentací
  2) návrh olomouckého arcibiskupství na beatifikaci J. Esterházyho
  3) film s V. Havlem a R. Heydrichem
  4) petice moravských Slováků za připojení k SSR v roce 1968
  5) Přemyslovci ničili vše velkomoravské

  Nic jsem vám sice nesliboval, ale když tak pěkně prosíte a pokud to urychlí vaše „rozpomínání“ ohledně dokládání výše jmenovaného, nemohu vám odepřít pomoc. Telegraficky popíšu obsah map z atlasů dějin, které jsme si dohledal.

  1) Školní atlas českých dějin, doc. PhDr. Eva Semotanová CSc., Kartografie a.s. 2006 (Pro základní školy schválen MŠMTV.)
  Atlas obsahuje mapy českých zemí (stř. Evropy) pro období Sámovy říše (6.-9.stol.) a Velké Moravy (9.stol.) Z názvů etnik jsou v mapách pouze „Srbské kmeny“, „Slezské kmeny/Slezané“, „Východoslovanské kmeny“ a „Jihoslovanské kmeny“ okrajově se vztahující k VM, nebo ležící zcela mimo. Popisy na vlastní VM zní „Morava“ a „Nitransko“ + vedlejší připojené (méně sytou barvou) „Čechy“, „Panonie“ a „Vislansko“. V doprovodném textu je uvedena „dvojitost“ hlavních mocenských center Morava-Mojmír I. + Nitransko-Pribina. Co se pak týče „novinek“ je v textové části uvedeno, že krom Čechů a Moravanů jsou dosud uváděné kmeny /na našem území/ (Lučané, Charváté, Holasici,…) pro toto období historiky považované za neprokázané (v mapě nejsou vůbec). Vůči starší verzi (rok 1998) je na mapu doplněn kostel v Kopčanech.

  2) Atlas českých dějin, doc. PhDr. Eva Semotanová CSc., Kartografie a.s. 1998 (Pro střední školy schválen MŠMTV.) Tento jsem našel ve starší edici. Mapy i doprovodné texty jsou pro středoškoláky logicky podrobnější, ale jednotlivé názvy a vyznění jsou stejné. Ještě zde také oproti novější verzi (2006) chybí pod názvem „Maďaři“ (na mapě, kde je použit) doplňkový text „až po roce 896“.

  Tak teď nechť si laskavý čtenář znovu přečte, co jste o českých školních atlasech napsal… Pokud o zaslání skenů, přefocení, či originály atlasů máte nadále zájem, abyste je mohl lépe „národňijarsky“ okomentovat (to, co jste o nich doposud napsal je absolutní nesmysl), tak prosím. Jen si vás dovolím upozornit, že (a pozor teď přijde ironie) na západ od vašich hranic platí cosi jako autorská práva a pokud nedostanete povolení autora/vydavatelství nesmíte z nich pořizovat jakékoli kopie, které pak budete zveřejňovat. Nejeden váš krajan si tím nadělal dost nepříjemností, včetně toho s velkým „K“, který se i přes své plagiátorství skví na čele Matice slovenské. No ale to určitě není případ
  vámi zveřejňovaných map. Pro pořádek od vás tedy budu chtít ještě vědět, kde jste ke svému zjevně mylnému obrazu českých školních atlasů přišel. Zařaďte si to do seznamu jako číslo 6)

  Pane Yossi, už tolik nepijte… plácáte pak naprosté fantazmagorie, nejen o pohybu vesmírných těles. 😉

 48. Tučko Bombička 27. júla 2012 / 20:55

  Pán K., pri vašom vypočítavaní „dlžôb“ p. Hrnka ste zrejme nechtiac prehliadli moju otázku, tak ju napíšem ešte raz a zreteľnejšie:

  V ČOM JE ROZDIEL MEDZI TÝM CITÁTOM OD RATKOŠA A TÝM, ČO SA TVRDÍ NA TOMTO BLOGU???

  Zvyčajne mávate rečí ako koza bobkov, takže neváhajte a osmeľte sa…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *