Malé víťazstvo, ale predsa

Minulý týždeň rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta Slovenska Bratislava o návrhu vraj Bratislavského okrášľovacieho spolku na odstránenie súsošia Štúrovcov z námestia Ľudovíta Štúra a jeho nahradením milenárnym súsoším maďarských husárov a Márie Terézie, ktoré zavádzajúco označovali ako sochu Márie Terézie. S potešením som zobral na vedomie, že väčšina mestských poslancov ešte nestratila normálne národné povedomie a návrh onej maďarónskej organizácie poslala tam, kam patril od samého začiatku – do horúcich pekiel. Potešenie bolo dvojnásobné, keď som počul primátora M. Ftáčnika, ako zdôvodňoval, prečo sa mestské zastupiteľstvo odmietlo zaoberať otázkou, kam to maďarónske monštrum postaviť. Zdôvodnenie bolo vecné a jasné: Mesto záležitosť neiniciovalo a ani sa ňou nebude zaoberať. nech si spolok nájde pre súsošie miesto sám. Pri dobrej vôli by sa to dalo interpretovať aj tak, že ono milenárne obludárium do Bratislavy nepatrí. A to ma uspokojuje. Continue reading