Čo sa učili naše deti v škole za Antonína Novotného

Nechcem sa dotýkať cti rôznych existencií z normalizačného obdobia, ale chcem povedať, že Antonín Novotný bol všeobecne známy svojou averziou voči Slovákom. Napriek tomu, ani jeho adlátusi si nedovolili tak degradovať slovenské dejiny, ako sa to udialo neskôr a čoho svedkami sú aj dnešní pochybovači o všetkom slovenskom. Svedčí o tom aj Školský atlas československých dejín, ktorý bol vydaný v Prahe r. 1959. Je v ňom aj mapa, nadpísaná  Kmeňové osídlenie na území ČSR, ktorú dávam do pozornosti najmä p. Kropáčkovi a p. Valuškovi. Okrem toho, že do slovenského územia urobili nezmyselný klin Slovincov na Moravské pole, čo nezodpovedá pravde (a aj vtedy to už bolo všeobecne známe), táto mapa ďaleko prevyšuje, čo sú ochotní uznať niektorí dnešní akademickí historici. Osobne si nemyslím, že vtedajší historici nepoznali reálie, len asi neboli ochotní zaprieť svoje svedomie za politické výslnie a možnosť písať článok do SME.

Continue reading

Jeho vysokému blahorodiu, chrobákovi Truhlíkovi ad informandumJeho vysoké blahorodie chrobák Truhlík, ktorý všade bol, všetko videl a všetko vie a ktorý sa na naše
stránky hlási pod svojím občianskym  Petr Kropáček, sa rozohnil, keď človek na jeho nejapnú dieru použil
rovnako nejapnú záplatu. Jeho príspevok, ktorý obsahuje primeranú truhlíkovskú dávku žlče a posmechu
opätovne predkladám obecenstvu: Continue reading

Malé víťazstvo, ale predsa

Minulý týždeň rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta Slovenska Bratislava o návrhu vraj Bratislavského okrášľovacieho spolku na odstránenie súsošia Štúrovcov z námestia Ľudovíta Štúra a jeho nahradením milenárnym súsoším maďarských husárov a Márie Terézie, ktoré zavádzajúco označovali ako sochu Márie Terézie. S potešením som zobral na vedomie, že väčšina mestských poslancov ešte nestratila normálne národné povedomie a návrh onej maďarónskej organizácie poslala tam, kam patril od samého začiatku – do horúcich pekiel. Potešenie bolo dvojnásobné, keď som počul primátora M. Ftáčnika, ako zdôvodňoval, prečo sa mestské zastupiteľstvo odmietlo zaoberať otázkou, kam to maďarónske monštrum postaviť. Zdôvodnenie bolo vecné a jasné: Mesto záležitosť neiniciovalo a ani sa ňou nebude zaoberať. nech si spolok nájde pre súsošie miesto sám. Pri dobrej vôli by sa to dalo interpretovať aj tak, že ono milenárne obludárium do Bratislavy nepatrí. A to ma uspokojuje. Continue reading