Ad „kritika“ A. Bernoláka

Nejaký PH, ktorý sa nie je schopný sa ani podpísať svojím menom, si zobral na paškál Antona Bernoláka a rúbe do krvi s neznalosťou hodnou ignoranta, pre ktorého nič slovenské nie je dobré. Nie som síce odborník na Bernoláka, ale aj malý chlapec by mal vedieť niektoré veci a nevydávať svoju nevedomosť za normu. Preto sa pokúsim len stručne odpovedať na nezmysly, ktoré sa snaží autor – živel, ktorému určite všetko slovenské a katolícke smrdí – podsunúť dezorientovanému slovenskému čitateľovi. Pripomeniem len, že téma vraj maďarónstva Bernoláka nie je v slovenských pomeroch nová. Vniesli ju do slovenskej skutočnosti českí profesori na UK v Bratislave, ktorí aj takýmto spôsobom sa snažili podryť autochtónnosť slovenčiny a jej nezávislosti od češtiny.

„Kvalifikované“ otázky ph sú boltom, moje komentáre k nemu italikou.

Anton Hrnko

A teraz Niečo k zamysleniu sa pre tých, ktorí sa “zježia pri spojení “maďarón” a A.Bernolák.
Vážení, pokúste sa nájsť odpovede na nasledovné otázky:

1.) aký odkaz nám chcel zanechať “básnik” vo svojom diele:

Divux rex Stephanus, magnus Hungarorum apostolus , Trnava, 1782?

Kto, kedy a kde sa zaoberal kritickým rozborom tohoto “vyznania”?

Prečo nebolo toto „významné” dielo preložené do slovenčiny a nie je uvedené v školských učebniciach?

Prečo toto dielo nie je uvedené aj v maďarskej wikipédii?

Nuž len hlupák môže klásť ahistorickú otázku. Sv. Štefan bol hlavný patrón krajiny, ktorú za svoju vlasť považoval aj A. Bernolák. V jeho dobe síce už existovali určité výstrelky maďarónstva, ale valná väčšina slovenského obyvateľstva bola lojálna svojmu štátu a svojmu kráľovi. Mala dvojitú identitu – boli aj Slováci aj Uhri v zmysle štátoprávnom. Aj Tiso, aj Hlinka, aj mnohí ďalší slovenskí dejatelia vyjadrovali svoju lojalitu k prvej ČSR, boli tým azda menší Slováci? Sv. Štefan bol prvý apoštolský kráľ Uhorska, prečo by ho lojálni občania kráľovstva nemali uctievať!!! To nebolo Uhorsko K.  A Š. Tiszovcov, ani A. Aponiho a podobných politikov druhej polovice 19. st.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Anton_Bernol%C3%A1k

2.) Čo znamenajú pojmy:  “ Pannonios Slavos, … linguam Slavonicam …

Hungariae Slavis nomen Slovák … Hungaro­Slavonicam  … Hungariae Slovakonum ”

z jeho gramatiky?

Ako by mal potom správne znieť názov gramatiky určenej „Slovákom”?

Vlastná neznalosť povýšená na hlupú otázku. Vlatinčine neexistoval (veď celé storočia ani v slovenčine) rozdiel medzi všeobecným pomenovaním Slovanov (Slavus, Sclavus) a vlastným pomenovaním Slovákov – Sloven. Až v 15. st. sa od slova Sloven vydelili dve slová – Slovák a Slovan. V latinčine sa slovo Slovacus objavilo až v prvej republike. Takže, keď sa autor pýta hlúpo, nemôže dostať rozumnú odpoveď. Keď písal Bernolák Gramatica Slavica, alebo J. Papánek De regno regibusque slavorum, tak tým mysleli Slovákov.

 

3.) Pre koho bola vlastne určená latinsky napísaná kodifikácia tzv.„bernolákvštiny”:

Pre moravskách Slávov, panónskych Slávov, Slavónskych Slávov, Uhorských Slávov?

Pre nikoho iného iba pre Slovákov a slovakistov!!!

 

4.) Prečo sa za pomoci jeho vlastného „Slowára” nedá plnohodnotne preložiť ním

napísaný  celý jeho titul?

„Auctore ANTONIO BERNOLÁK Nobili PANNONIO Szlanicziensi.

Prečo sa v „Slowáre” popri inom nenechádza Slovo „Pannonio” ?

V žiadnom slovníku nie je všetko!

 

5.) Akú „maďarčinu” v skutočnosti ovládol a použil A.Bernolák do „Slowára”,

keď vlastné „znovuobnovovanie” maďarčiny bolo ukončené až v roku 1820? (A.B. zomrel v roku 1813!)

Takú, aká v danej dobe bola. A slovníkov bolo už vtedy habadej. Aj zavŕšenie kodifikácie slovenčiny trvalo až do r. 1851, to neznamená, že dovtedy slovenčina nebola.

 

6.) Kto „pomáhal“ zostavovať „Slowár” A.Bernoláka?

Určite to nebol ph, lebo ten by mu tak mohol pomôcť akurát tak do hrobu.

 

7.) Pre koho vlastne písal A.Bernolák kázne v maďarčine, komu kázal v maďarčine,

v akej maďarčine ich písal, keď podľa dobových dokumentov

„väčšina Slovákov a Nemcov v Uhorsku  zomrela skôr ako vôbec počula čo i len

jedno maďarské slovo, zomrela skôr, ako uvidela čo i len jedného živého Maďara?”

Nuž ale vo svojej farnosti v Nových Zámkov určite nejakých farníkov Maďarov mal. Koľko slovenských kňazov (a naopak) máva omše v maďarčine aj dnes?!

 

8.) Prečo mal A.Bernolák spor s J.I.Bajzom pri pojme „Hungariae Slavis” = „Uhro-Slováci”?

Preto, lebo rovnako ako ja si Bernolák myslel, že netreba žiadne uhroslovakovanie, že meno Slovák je dostatočné na pomenovanie národnosti slovenskej, ktorá v jeho dobe hojne žila aj za hranicami Uhorska – moravskí Slováci. Bajza bol pomýlený tým, že ešte v ich dobe existovala situácia, že sa pomenovanie Slovákov a Slovanov zamieňalo a chcel ich jasne definovať ako tých Slovanov, čo žiju na severe Uhorska, čo bol vecný nezmysel. Bernolák mal v tom 100% pravdu!

 

9.) Prečo v „Slowáre” nenájdeme slovo „Maďar”?

Prečo nesie “Slowár” v názve namiesto …Slowár … maďarský” názov ”Slowár … uherský”

Aj ten najhlúpejší historik a jazykovedec vie, že sa v slovenčine slovo maďarský objavilo až v 19. storočí. Dovtedy Slováci Maďarov volali Uhrami a ich jazyk uhorský. Ostatne ako všetci ostatní okolo. Potreba nového pomenovania Maďarov vznikla až vtedy, keď po vzniku moderného nacionalizmu došlo k stotožneniu štátu s národom maďarským a pokusom postaviť nemaďarské národnosti mimo.

 

10.) Ktorý národ oslavuje “kodifikátora svojho materinského jazyka”, aspoň v hrubom náznaku podobne,  ako je k velebeniu istou skupinou intelektuálov Slovákom predkladaný A.Bernolák, Bernolákovci?

Každý národ oslavuje svojich veľkých ľudí. Iba odrodilci a hlupáci na svojich pľujú, ako tento pán, ktorý sa ani nevie podpísať plným menom. „Však horší ten, jenš barlou železnou na svúj národ kydá“ (J. Kollár).

 

11.) Ako vôbec mohli prežiť “Slováci” bez “kodifikácie slovenčiny” do Bernoláka pri akože 1000 ročnom spolužití s inými „etnikami“ v Uhorsku?

Ako je možné, že si uchovali svoj slovenský  materinský jazyk prakticky bez cudzorodého vplyvu?

Potrebuje slovenský materinský jazyk vôbec nejakú kodifikáciu?

Aký vplyv mala, či má aj dnes kodifikácia spisovnej slovenčiny na jazyk Záhorákov, na jazyk Spišiakov?

Aký vplyv mala „kodifikovaná bernolákovština” na „Slovákov”

pri porovnaní „vplyvu kodifikovanej štúrovštiny” na „Záhorákov”?

Hromada hlúpych a ešte hlúpejších otázok. Ako si mohli Papuánci udržať svoj jazyk, keď nemali nieže kodifikovanú podobu svojho jazyka, ale nepoznali ani písmo? Otázka hodná exemplárneho hlupáka. Kodifikovaný jazyk sa potrebuje len na vyššiu komunikáciu. Nuž a kým sa vo vyššej komunikácii používala latina, nepotrebovali Slováci kodifikovanú podobu svojho jazyka. Ale rovnako to dovtedy nepotrebovali ani Maďari a ostatní obyvatelia Uhorska.
12.) Aký je rozdiel v mechanizme osvojovania si materinského jazyka pri porovnaní s učením sa cudzieh ojazyka?

Odporúčal by som ph naučiť sa aspoň jeden cudzí jazyk a potom možno na to príde!

 

Vážení, pokiaľ budete pri odpovediach „úprimní” sami voči sebe, tak si uvedomíte to, čo som si pri štúdiu A.Bernoláka uvedomil aj ja, že súdruh maďarón A.Bernolák je len jedna z ďalších „maďarizačných habaďúr”

na slovenskom národe.
S pozdravom
p.h

 

PH, ty si nieže nič neštudoval, ale ani nič nepochopil!

142 Responses

 1. Tučko Bombička 29. júna 2012 / 7:54

  P. Pomocník, ja sa práve spolieham na to, že Nemci to budú ratovať (také pekné slovo) do „posledného dychu“. Práve preto, že z existencie eurozóny profitujú zrejme najviac a teda ich záujem na jej udržaní by mal byť najväčší. V akej podobe, s koľkými členmi a s akými vnútornými vzťahmi, to je už druhá vec, no veľmi pravdepodobne to nebude vyzerať tak, ako to vyzerá teraz. Len malá poznámka: slovenský export len do Nemecka na úrovni okolo 20% myslím, a 400 nemeckých firiem na Slovensku zamestnávajúcich cca 100 000 ľudí. Údaje z roku 2010. V roku 2011 nárast exportu o ďalších 24% a najvyššie aktívne saldo (spolu s Rakúskom). Ak by sme o to prišli, tak nám nepomôže, ani keby sme zobrali Slovensko na plecia a utekali s ním do Austrálie. A to nehovorím o krajinách, do ktorých vyvážame, ktoré sú tiež naviazané na Nemecko. Skrátka niet kam bežať…

 2. zaznamnik 29. júna 2012 / 19:26

  re Milan2

  sv. Cyril a sv.Metod /staro/alebo/juzno/alebo/macedonsky/ slovansky jazyk ovladali excelentne, pretoze to bol ich matersky jazyk…

  Uz v roku 1926 vysla studia /rusky jazykovedec, meno mozem pozriet, nemam poruke, ale zajtra dodam/ , kde rozborom ich diela, sa dokazuje, ze chyby, ktore urobili pri prekladoch, dokazuju, ze grectina nebol ich matersky jazyk, ale jazyk nauceny…..

 3. Pomocník 29. júna 2012 / 21:24

  Jedna zaujímavosť, ktorá bude ľudí na tomto blogu zaujímať a ktorú som dnes náhodou objavil: V maďarskej novej ústave je v úvode napísané doslova toto: „Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.“, čo znamená doslova „Neuznávame zrušenie našej historickej ústavy [ktoré sa uskutočnilo] z dôvodu cudzieho obsadenia [t.j. Maďarska]“. Na potvrdenie správnosti prekladu si možno pozrieť napr. oficiálny anglický a nemecký preklad ústavy. Táto veta ale (aj vzhľadom na kontext, v ktorom je v texte uvedená) podľa mňa jednoznačne znamená okrem iného to, že súčasné Maďarsko oficiálne neuznáva svoje súčasné hranice a uznáva len uhorské. Budem rád, keď mi niekto vysvetlí, že mi tu niečo uniká…

 4. Pomocník 29. júna 2012 / 21:28

  oprava: [t.j. Uhorska].

  dodatok: Tou historickou ústavou sa myslí uhorská, to vyplýva z predchádzajúcej vety.

 5. Tučko Bombička 29. júna 2012 / 21:35

  Ďalší veľmi dobrý dôvod, prečo sedieť s Nemcom za jedným stolom (a keď bez Maďara, Čecha či Poliaka, o to lepšie).

 6. zaznamnik 29. júna 2012 / 22:38

  Nuz, mozno je najvyssi cas obnovit Malu Dohodu

 7. Pomocník 29. júna 2012 / 23:21

  Mňa hlavne zaráža, že si tú vetu nikto nevšimol (načo potom máme napr. ministerstvo zahraničia?) …

 8. Tučko Bombička 29. júna 2012 / 23:36

  Mňa to nezaráža vôbec. Personálne čistky na ministerstve a v diplomatickom zbore (údajne muselo odísť cca 90 ľudí vrátane kariérnych diplomatov), úporný „boj“ o pokojné vzťahy s Maďarskom (čím by sa inak prezentovali, že?) a diletant na poste ministra (istý bývalý modrý cyklista). Čomu sa čudujete?

 9. yoss 2. júla 2012 / 20:17

  Pápež Hadrian II. v liste zo 14. 2. 869 Gloria in excelsis deo povoľuje Rastislavovi – ktorého oslovuje ako „princeps slovenicus” (panovník slovenský) – používať pri bohoslužbách starý slovenský jazyk s touto výnimkou: „Hanc unam servate consuetudinem, ut in missa primo legant apostolum et evangelium Romane, dein Slovenice”.

  to znamena, ze obyvatelia boli sloveni a jazyk bol slovensky. takze risa by sa mala volat nie Velkomoravska, ale Velkoslovenska. by som rad vedel, co vsetko, ake dokumenty, este ukryvaju Vatikanske archivy…

 10. Milan 2. júla 2012 / 23:33

  Pán Yoss, veľmi zaujímavé.
  Túto citáciu, som ešte nezaregistroval v latinčine.
  A dobre ste opísali princeps slovenicus? Nie je tam v originále v skutočnosti napísané sclavenicus?
  Lebo ja už nedôverujem ničomu (po všelijakých tých prekrúcaniach zdrojov/ pokiaľ zdroj už osobne nevidím v originále.
  Dá sa niekde na webe vidieť scan originálu?

 11. yoss 3. júla 2012 / 8:41

  milan: tiez som patral po scane originalneho textu, neviem to najst, snad pan Hrnko alebo Metod by vedeli, preto som to dal do platzu…

 12. Milanxyz 3. júla 2012 / 8:55

  Yoss,
  udreli ste klinec „po hlavičke“. Presne toto („Ríša Slovenov“) tvrdí Dominik Hudec vo svojom diele „Veľký omyl Veľká Morava“, vydanom v 94-tom. Pravda, naši „gebíroví“ historici najdú tisíc dôvodov podoprených údajnou „kritickou vedou“, že tu existovala nejaká „slovančina“ a „praslovančina“, a na dôvažok ešte aj nejaká „slovienčina“ a „praslovienčina“. Všetko je pre nich dobré, len nech to nezaváňa našou vlastnou slovenčinou.
  Čo sa týka „Veľkej Moravy“, na istom českom blogu som sa kvôli tomuto názvu dostal do dišputu s istým (veľmi svojským) českým „gebírovým“ historikom, ktorý nakoniec pripustil, že „Veľká Morava“ je svojvoľne preložený Porfyrogentesov originál „Megalé Marabia“, „který se ale všeoběcne zavedl“.
  Dôvody netreba rozpisovať.
  Tak je to teda s „Veľkou Moravou“ (i s národom „moravským“).

 13. Metod J. Sláv 3. júla 2012 / 12:25

  Pán Maťátko,

  veľká vďaka Vám za tento link.

  Tak v škole nás učili, že Erben napísal „kadečo“, ale že si dal tú námahu
  a „zosumarizoval“ „citácie“ o Slovänoch v starých prameňoch to
  „od nás k maturite nechceli“ ??????????????????????????????????????

 14. Milan2 3. júla 2012 / 14:10

  Na stránkach na ktoré odkázal maťátko, sa text Gloria in excelsis deo žiaľ nachádza v úplne odlišnom tvare, ako hore citoval yoss.
  To len dokazuje, že všetko čo sa tu na diskusií napíše si musíte sústavne overovať .
  Myslím si, že prispevatelia by sa mali vrátiť k originálom a nie tu opisovať opisy opisov , ktoré sa ako pri detskej hre na remeslá postupne zmenia na kadečo iné, len neodrážajú realitu….
  Kým neuvidím scan pôvodného originálu, nedá sa ničomu veriť.
  Odporúčam to aj ostatným diskutujúcim a nezverejňovať tu pochybné opisy.

 15. yoss 3. júla 2012 / 14:30

  prepis papezskej korespondencie na linku od matatka je od ceskeho basnika Karla Jaromira Erbena, niekedy spolovice 19. storocia. mal k dispozicii original? pochybujem. zrejme existuju aj ine pretlmocenia a opisy povodneho textu, ktory je pre nas velmi vyznamny a asi bude ulozeny vo Vatikanskych archivoch. alebo ho niekto ma a posunie ho dalej. dolezite je na to upozornit, aby sa po povodnom texte patralo – a mozno by to niekto mal dostat do uloh :o)

 16. Pomocník 3. júla 2012 / 15:46

  Latinský text listu je moderný preklad do latinčiny z 19. storočia. Konkrétne preklad v Erbenovi (kde je o.i. Slav… namiesto Sloven…) zrejme pochádza od istého Ginzela, ten druhý preklad so Slovenicus zas od Miklosiča. To vyplýva z tejto starej knihu, ktorá mimochodom celý list považuje za falzifikát, ale uvádza, že je to sporné (dnes zrejme automaticky vychádzame z toho, že je pravý, hoci tie dôvody, čo tam uvádza sú zaujímavé…ale rozhodne nie som v stave to celé objektívne posúdiť): http://www.archive.org/stream/geschichtedersl01goetgoog/geschichtedersl01goetgoog_djvu.txt

  Dodávam, že Miklošič bol „slovincofil“ a ak sa dobre pamätám (zaoberal som sa tým už pomerne dávno) on Slovenmi priamo myslel predchodcov Slovincov (a mal tým pádom samozrejme konflikt s bulharofilmi a podobne), z toho vyplýva aj rozdiel prekladu.

  Takže, ako vidíte, na zdrojoch tohto typu môže byť problém pôvod, pravosť, preklad aj motivácia prekladateľa.

 17. yoss 3. júla 2012 / 16:18

  19. storocie bola doba, kedy si narody hladali miesto pod slnkom, „drobne“ ucelove nepresnosti boli velmi caste a asi aj neodmyslitelne. Erben bol blizkym priatelom Palackeho, ktory je etalonom historickeho dezinformatorstva. nasi etablovani historici su zas opacny problem – miestu na slnku sa uzkostlivo vyhybaju. staci pripomenut ako roky chodili na Devine okolo stavby velkomoravskej baziliky a zhodne tvrdili, ze je to romanska stavba…

 18. Milan 3. júla 2012 / 19:41

  Vďaka za vysvetlujúce informácie – tiež potvrdzujú, že história má svoju históriu, ktorá sa kadejako ohýbala, napríklad vhodne voleným prekladom.
  Snáď sa zoskenovaný originál niekde na webe objaví a s ním aj dobrý preklad, kde prekladateľ nebude prekladať aj zemepisné názvy, názvy národov, či oblastí, ako sa to doteraz bežne deje. Dnes, v čase internetu by s tým už mohli takíto majstri konečne prestať.
  Aj prispievatelia na web by mali takéto preklady skontrolovať, od koho sú a či spĺňajú zásadnú podmienku – neprekladať zemepisné a iné názvy.

 19. Pomocník 3. júla 2012 / 20:44

  (Údajný) originál máte – ak tomu dobre rozumiem – v tom Erbenovi, je to ten ľavý stĺpec. Zrejme tam je to známe Slov(jať)ne a tým pádom ten text nič nové nedokazuje ani nevyvracia.

 20. Pomocník 3. júla 2012 / 20:44

  Teda nie originál ale jeho reprodukciu samozrejme.

 21. Milan 3. júla 2012 / 21:41

  údajný originál – to by na súde neprešlo.
  Ak Erben opisoval , tak mohol byť buď osobne vo Vatikánskych archívoch, čo asi nebol – skôr len opísovall z nejakých nemeckých kníh_ – čo je asi podľa mňa pravdepodobnejšie.
  Ako som spomenul – história má svoju históriu.
  Ale súhlasím, že tento list je pre históriu 9. storočia veľmi dôležitý. Ale profesionáli ho asi majú aj vo faximile, to len my amatéri sa tu trápime.

 22. Anton Hrnko 3. júla 2012 / 21:49

  Yoss,
  neide o list zo 14. februára, ale z leta r. 869, ktorý začína Gloria in altissimo deo… List začína Hadrianus episcopus et servus dei, Rastislao, Sventopulco et Kocelo, teda Hadrián biskup a sluha boží, Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi (teda bez etnickej príslušnosti). Spomenuté etnické adjektívum sa spomína v súvislosti s používaním bohoslužobných kníh: „ut in missa primo legant apostolum et evangelium Romane, dein Slovenice“, teda, aby sa na omši najskôr čítala (kniha) apoštolov a evanjelium v reči latinskej a potom v reči „slovenice“, teda (staro)slovensky. Toto je presný prepis podľa Marsinu v Codexe…

  Čo sa týka názvu Veľká Morava, všetci historici vedia, že ide o konvenciu, že onen štát sa tak v dobe existencie nevolal. Pre nás je otázka, či máme rušiť konvenciu (osobne to pokladám za hlúposť, o ktorej nikoho nepresvedčíme), alebo máme sa pokúsiť o nám prospešný výklad konvencie – veľká Morava bol prvý štát priamych predkov Slovákov – Slovenov, eo ipso prvý slovenský štát. No a tu vidím veľkú šancu na úspech, lebo argumentov v náš prospech je dosť. Blúznenie o Veľkoslovenskej ríši nás tam možne dostať do jednej spoločnosti s E. von Dänikenom a pod. Tadiaľ cesta nevedie.

 23. Milan 3. júla 2012 / 22:37

  Spoľahnem sa na autoritu pána Hrnka – a veta: ut in missa primo legant apostolum et evangelium Romane, dein Slovenice” je pre mňa veľkým prekvapením. Kde doteraz bola schovaná?
  To bola úmyselne nepublikovaná v tejto forme?
  Však to je potom veta, na ktorej má stáť história Slovenska.Spomína sa v dejepise škôl?
  Jednoznačne totiž hovorí, že na VM sa hovorilo po slovensky (a nie moravsky, či slovansky, alebo sclavínsky) – čo úplne ináč stavia zaužívanú históriu!
  Veta je tak jednoznačná, až to vyráža dych – a nechce sa mi to stále veriť.
  Nemýlite sa?

 24. Anton Hrnko 3. júla 2012 / 22:50

  Nie, nemýlim sa. Publikované to je v Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, zv. 1. Bratislava 1971, s. 14.Marsina si uvedený text určite nevymyslel. Ale viete, užil si za tú knihu od ŠtB dosť – v knihe je všetko latinsky a tomu nerozumeli. A to bol vtedy veľký problém!

 25. Pomocník 3. júla 2012 / 22:55

  Aký „presný prepis“ ??? Veď originál nie je v latinčine. To je staroslov(i)ensky text preložený v 19. stor. do latinčiny, nič viac.

 26. Anton Hrnko 3. júla 2012 / 23:08

  To je nevýhoda novovekárov. Je to tzv. deperditum, predpokladaná listina prepísaná zo Života Metodovho.

 27. Milan 3. júla 2012 / 23:17

  No ale keď je to deperditum, tak to je subjektívna záležitosť zaujatého tvorcu deperdita – sa na tom nedá stavať, slová dein Slovenice nie sú teda slová pápeža, ale nejakého depertistu z 19. stor.? Bolo to treba povedať hneď…

 28. Pomocník 4. júla 2012 / 0:25

  Je to síce jedno, ale technicky ten deperdista bol už nejaký Metodov žiak (čiže prepísal nám nedostupný pápežský text do staroslov(i)enčiny) a v 19. stor. ho kvázi preložili naspäť do latinčiny. Inak ja som to tu zbytočne hľadal, lebo v tom Erbenovi je to ako teraz vidím explicitne napísané pred dvojbodkou (Haecce litterae….), teda že existuje len staroslov(i)ensky preklad a latinský text, čo tam je uvedený, je spätný preklad.

 29. Milanxyz 4. júla 2012 / 10:58

  Pán Hrnko,
  mierne povedané MIERNITE SA!
  Pokiaľ obyvatelia tej ríše, o mene ktorej „všetci historici vedia, že ide o konvenciu“, boli Sloveni (a o tom už hádam nikto nepochybuje), potom nemožno nazvať blúznením to, keď sa niekto snaží nahradiť neopodstatnenú „konvenciu“ (my chytrejší s gebírom, aj bez, vieme, kto ju zaviedol a za akým účelom) nahradiť menom jej pravých obyvateľov.
  Som si istý, že naše generácie budú ďaleko sebavedomejšie, keď sa budú učiť o dávnej Ríši Slovenov, naších predkov, ako keď im budeme „prospešne vykladať konvenciu“, že nejaký konvenčný názov Veľká Morava predstavuje vlastne štát-ríšu naších predkov Slovenov a že za Moravou žili tiež Sloveni.
  „Konvečný názov“ Veľká Morava“ okamžite evokuje príslušnosť k Čechom (a o to im vlastne išlo).
  Nemám pochybnosti, že naši českí pobratimi existenciu Slovenov zatajujú a predstavy, že tzv.VM bola ríša Slovenov veľmi zvučne nazývajú a dlho budú nazývať blúznením.
  Verím, že „zvyk je železná košeľa“, a na pokračovanie v nám neprospešnej „konvencii“ to sedí bez výhrad.

 30. Anton Hrnko 4. júla 2012 / 22:09

  Milan z konca abecedy, pokojne bojujte s veternými mlynmi. Mňa z vášho súboja vynechajte. ten je dopredu prehraný a ja som navyknutý víťaziť!

 31. Milan2 4. júla 2012 / 22:43

  Takže na príslušnú vetu sa treba odvolávať zo života Metodovho.
  Aký je prosím najstarší dochovaný prepis?

  2.Ríšu Slovenov súčasníci dôsledne nazývali Maravia a podobne , asi podľa významného orientačného bodu, ktorým bola rieka Morava, vlievajúca sa z pohľadu bavorských obchodníkov so soľou zľava do Dunaja z územia Slovenov ako prvá významná a splavná rieka.
  Súhlasím s pánom Hrnkom, ale technicky si viem predstaviť aj slovné spojenie: ríša Slovenov – Maraha, Morava, Veľká Morava (tá Svetoplukova), prípadne Rastislavova bola tá menšia Morava.
  To že sa na nej hovorilo jedným jazykom (staroslovensky) je asi už logicky rozmýšľajúcim jednoznačné, preto sa ospoň premenoval na slovanský jazyk, či aspoň sloviensky, čo má znieť ako akýsi medzitým vymretý jazyk
  Tu je inú variantu ťažko zdôvodniť.

 32. Milanxyz 5. júla 2012 / 9:11

  Pán Hrnko,
  to isté ste mi odporúčali pred nejakými 2-3 rokmi, keď som v debate zastával názor, že naších predkov v čase tzv.VM treba volať ich pravým menom „Sloveni“, pričom vy ste tvrdili, že Slováci sa „vydelili“ oveľa neskoršie z neurčitej masy nejakých Slovanov.
  Ako vidno, zvykli ste si na Slovenov (čo ma teší)..
  Som si istý, že si takto zvykneme aj na meno ich ríše, či kráľovstva.

  Pri tejto príležitosti by som rád uverejnil nasledovné (Nové noviny Centrum, Jozef Bača):
  „Nedávna priateľská diskusia mi opäť pripomenula jednu z mnohých hračiek nášho jazyka:
  Jazyk samotný sa nazýva slovenský jazyk, národ, ktorý ho používa sa nazýva slovenský národ, naša krajina sa označuje Slovensko, konkrétne vymedzený štátny útvar zase Slovenská republika. Hrá Slovenská filharmónia, ale aj slovenská reprezentácia vo futbale, na hradnom kopci v Bratislave stojí Národná rada Slovenskej republiky, predtým nazývaná Slovenská národná rada. Naše devy sa nazývajú Slovenky a „pekných synov“ majú „slovenské mamičky“.

  Nuž ostáva len jedna otázka:
  Akým čudom sa držíme označenia Slovák pre mužskú bytosť nášho národa?
  ….sledujem aj argumenty stojace za tým, aby sme v našom jazyku, a nielen v našom, presadili označenie slovenského muža slovom SLOVEN. V predpisoch pokojne môžeme ponechať ako gramaticky správnu aj formu Slovák.
  Časom ju prestaneme používať“

  Milan 2,
  Nemám po ruke veľký slovník slovenského jazyka, ale keď sa nemýlim:
  marava/maravy – močaristé územie

 33. Milan2 5. júla 2012 / 11:37

  áno, marava je močaristé územie, ale to s tým asi nesúvisí – je to iba ďaľšia zhoda v hist. názvoch, pretože rieku Moravu už Rimania volali ako Mar… navyše sú tu aj iné slová ako Marobuduon, Markomani, Marobud…čo je tiež nejako podozrivé…
  Na naše územie prišli naši predkovia od Visly, kde bolo chladnejšie a prišli do letných horúcich oblastí. V nivných oblastiach sa usadili preto, že v čase bez dažďov im to umožňovalo výhodné pestovanie plodín na ich políčkach kvôli spodnej vlahe – vzlínanej nahor kapilárnym zdvihom.

  No a osobne sa za Slovena považujem už dlho.Ako som už inde písal – prečo by som sa mal označovať výrazom, ktorý prišiel z českého prostredia, ktorí všetkým okolitým národom dával príponu ák (bavorák, Slezák…). To je skoro to isté, ako by sa Nemci neoznačovali nie ako Deutsche, ale Němec.
  Preto revolučne: Sloveni a Slovenky, spojte sa! 🙂

 34. Milan 5. júla 2012 / 22:11

  Info: Originál života Metoda je z 12.stor. a nachádza sa v Uspenskom chráme v Moskve.

 35. Milanxyz 6. júla 2012 / 10:09

  Milan2,
  vcelku by to sedelo, až na to, že Sloveni tu boli pred Rimanmi.
  Kedže marava je močaristé územie (a určite bolo ďaleko väčšie v tom čase), to presne zodpovedá charakteristike územia, o ktorom hovoríme, a podľa neho aj zemepisnému pomenovaniu jej obyvateľov.

 36. Milan2 6. júla 2012 / 13:28

  Minimálne v dobe Markomanských vojen je to veľmi nepravdepodobné.
  Sú súdobé rímske zprávy , že Kvádi (ženy , deti…)chceli utiecť ku konci Markomanskej vojny pred Rimanmi ku svojim príbuzným na sever (teda do Sliezka) preto im Rimania zahradili cestu v úžinách – viď aj nápis na trenčianskom brale a poľné tábory pri Olomouci – aby im neušli.
  O názve národa tu žijúcom napovedá zámysel cisára Aurelia vytvoriť novú provinciu Kvádia.
  Mne (technicky) nevychádza, že vtedy nejaký významnejší Slovania na strednom Dunaji vôbec boli. To by Rimania o tom aj niečo napísali. Ale nenapísali. Sú síce iné zprávy o Venetoch v dnešnom Slovinsku, ale to neboli Slovania -to len istá podobnosť názvov s neskoršími Vinidmi históriu vtipne zamotáva.

 37. Metod J. Sláv 6. júla 2012 / 14:43

  Milan2, dakto iný to má pomotané!
  Viď téma „o husároch a Majke-Terke“.

 38. Ivan 29. júla 2013 / 23:39

  To by ma zaujímalo či Tiso alebo Hlinka tiež oslavovali Sv. Václava ako svojho patróna alebo takého Žišku či HUSA.

 39. Anton Hrnko 31. júla 2013 / 22:11

  Ivan, vaša otázka je ahistorická. Prečo by mal Tiso alebo Hlinka oslavovať sv. Václava v štátoprávnej rovine, keď ČSR nechápali ako väčší český štát, ale štát Slovákov a Čechov? Som si však istý, že ako katolíckych svätých ich držali v úcte!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *