Ad „kritika“ A. Bernoláka

Nejaký PH, ktorý sa nie je schopný sa ani podpísať svojím menom, si zobral na paškál Antona Bernoláka a rúbe do krvi s neznalosťou hodnou ignoranta, pre ktorého nič slovenské nie je dobré. Nie som síce odborník na Bernoláka, ale aj malý chlapec by mal vedieť niektoré veci a nevydávať svoju nevedomosť za normu. Preto sa pokúsim len stručne odpovedať na nezmysly, ktoré sa snaží autor – živel, ktorému určite všetko slovenské a katolícke smrdí – podsunúť dezorientovanému slovenskému čitateľovi. Pripomeniem len, že téma vraj maďarónstva Bernoláka nie je v slovenských pomeroch nová. Vniesli ju do slovenskej skutočnosti českí profesori na UK v Bratislave, ktorí aj takýmto spôsobom sa snažili podryť autochtónnosť slovenčiny a jej nezávislosti od češtiny.

„Kvalifikované“ otázky ph sú boltom, moje komentáre k nemu italikou.

Anton Hrnko

Continue reading