Info pre priateľov

Včera moju stránku napadol haker a totálne ju rozbil. Môjmu administrátorovi trvalo viac ako 6 hodín, kým ju rekonštruoval. Po napadnutí trójskym koňom je to druhý útok na moju stránku za posledný mesiac. Vyhlasujem, že moja stránka je slobodnou doménou, kde môže o veciach slovenskej histórie a súčasnosti debatovať každý, kto dodržiava elementárne pravidlá slušnosti a úcty k druhým. Hakerské napadnutie na takúto doménu pokladám za primitívny útok na slobodnú výmenu názorov a postojov, za úbohý čin skrachovanca, ktorý nevie pozitívne myslieť a vie len deštruovať. Takáto ľudská úbohosť ma nemôže odradiť od toho, aby som naďalej udržoval túto doménu. Dovolím sa aj pochváliť, že moja doména má od 300 do 700 klikov denne a práve pre tých ľudí, ktorým prináša niečo, kvôli čomu sa im oplatí prísť na moju stránku, sa takýmito podlosťami nedám odradiť.

Continue reading

Vyhlásenie predsedu Matice slovenskej ku korupčným kauzám

Vyhlásenie predsedu Matice slovenskej ku korupčným kauzám

Vychádzajúc z históriou overeného poslania Matice slovenskej, ktorej stanovy napísali naši vzácni predchodcovia práve pred 150 rokmi (5. februára 1862), som povinný ako jej predstaviteľ vyjadriť vážne znepokojenie nad otriasaním sa našej spoločnosti ako štátu a národa v jej základoch. Ocitli sme sa v hlbokej duchovnej kríze, ktorej prejavom sú korupčné aféry nebývalých rozmerov, ale aj reakcie na ne. Sme svedkami pokusov o veľký odklon od našich tradičných hodnôt, ktoré pokladáme za nadčasovú výstuž štátu a národa. Aj preto sme zvolali stretnutie predstaviteľov slovenskej inteligencie do historickej sály SNR, kde sa zakladal tento štát, a povedali sme jasne: nie, takto ďalej nie! Zlyhávanie v riadení štátu, sociálna  nespravodlivosť najviditeľnejšie sa prejavujúca v rozkrádaní štátu musia skončiť a byť potrestané. Cesta do budúcnosti vedie len cez mravnú obrodu v pravde  a spravodlivosti, cez podporu vzdelanosti a kultúry národa.
Je zaiste prejavom slobody a demokracie vyjsť na námestia a vyjadriť svoj názor, ale emócie davu na uliciach či námestiach nikdy neviedli a nevedú k potrebným riešeniam. Tak aj niektoré požiadavky z námestí sú až neuveriteľne naivné: treba odložiť voľby, aby ešte ďalšie mesiace žila slovenská spoločnosť v bezvýchodiskovej kríze? To naozaj je za dnešný stav „zodpovedný“ náš štátny znak, dvojkríž, tisícročný symbol, za ktorý vyliali krv Holuby, Šulek, Langsfeld? Je dôvod na jeho zosmiešňovanie? To naozaj je čas plakať nad rozdelením „Československej socialistickej republiky“ (ako to odznelo v Bratislave) a spájať ho s politikmi s „gorilím inštinktom“? To naozaj je naša polícia a anarchistické skupinky v uliciach na tej istej lodi? O čo teda ide? O očistenie našej politickej scény, alebo o oslabenie slovenskej štátnosti a národa? Alebo o záhadné hry, ktorým radový občan, a možno aj mnohí „politici“, nerozumie?
Sme za pravdivé odhalenie neprípustného prepojenia finančných skupín a moci, ako aj za spravodlivé vyšetrenie trestuhodných zlyhaní konkrétnych osôb. Tých, ktorí napríklad vyhlasovali, že náš štát je najhorším možný vlastníkom, a štátny majetok predali zahraničným štátnym podnikom len preto, aby z toho mali provízie.  Slovensko potrebuje politikov, ktorí si budú vedomí svojej osobnej zodpovednosti pred národom, budú dbať o ochranu a zachovanie jeho duše. Iná cesta k morálnemu obrodeniu slovenskej spoločnosti neexistuje.
Sme presvedčení, že cesta k náprave nevedie cez masovú účasť  v protestoch, ale cez masovú účasť vo voľbách, a zvolenie takých zástupcov nášho národa, ktorým skutočne leží na srdci jeho osud a nie osud vlastných peňaženiek. Od zásadnej morálnej obnovy našej politickej elity veľmi závisí budúcnosť celej našej spoločnosti.

Continue reading