Ja už ničomu nerozumiem!!!

Počas štúdia histórie sme riešili mnoho praktických problémov, napr. aj otázku výkladu dejín. Hádam najháklivejšia otázka bola, ako vykladať politiku predstaviteľov slovenského štátu pred a počas druhej svetovej vojny. Všetkým bolo jasné – aj našim učiteľom – že do situácie sa vtedajšia slovenská politika nedostala vlastným snažením, ale v dôsledku zmeny geopolitického postavenia Slovenska, keď západné mocnosti vydali strednú Európu do rúk Adolfa Hitlera a nacistické Nemecko sa stalo neodškriepiteľnou, neopomenuteľnou a jedinou dominantnou mocnosťou v oblasti. Ako hodnotiť politiku tých ľudí, napr. Tisu, Ďurčanského….., ktorí pri svojej obhajobe tvrdili, že v danej situácii nemohli zabrániť zlu ako takému, a preto sa snažili aspoň – ak mali možnosť – dať prednosť menšiemu zlu pred väčším.

Continue reading