Deklarácia zvrchovanosti a dnešok

Pred 19. rokmi, 17. júla 1992, vtedajšia Slovenská národná rada hlasmi HZDS, SNS a časti SDĽ proti hlasom KDH a MKDH/Spolužitie (Bugár-Duray); teda v počte 113 za zo 150 možných prijala Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Tento akt bol prvým a rozhodným krokom na ceste k vyhláseniu samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Myslím si, že takýto akt by si každý skutočne suverénny národ, teda nielen formálne, štátoprávne suverénny, ale aj národ suverénny mysľou, suverénny vo svojom vnútornom presvedčení o svojom jednoznačnom práve na vlastnú suverénnu štátnosť, musel vždy s veľkou pompou pripomínať. Žiaľ, hádam musí uplynúť tých povestných biblických štyridsať rokov, aby sme sa konečne ako celok zbavili predchádzajúcej otrockej mysle a rozmýšľali rovnako ako každý živý tvor – suverénne vo vzťahu k svojmu okoliu.

Nechcem dnes rozoberať dôvody a príčiny nesamostatného myslenia jednej podstatnej časti slovenskej populácie, ktorá považuje otroctvo tela a ducha za prirodzený stav a ktorej je snaha po normálnom slobodnom živote podozrivá. Jednoducho s otrockou dušou sa hádam niektorí už narodili, ale pravdepodobne väčšina jej vlastníkov s ňou asi umrie. Pritom vôbec nie je čo zúfať. Veď všetky predpovede o krachu Slovenska do troch mesiacov, ak sa odstavia údajne české peňazovody, sa ukázali ako holá, hlboko nepravdivá rozprávka, vymyslenina na entú. Slovensko sa nielenže nepoložilo na kolená, ale napriek všetkým politickým turbulenciám, ktoré podľa môjho názoru boli príčinou toho, že náš úspech nebol ešte výraznejší, rástlo ekonomicky výrazne dynamickejšie ako náš sused na západe.

Podľa oficiálnych štatistik vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska, ak rok 1993 považujeme za 100 do roku 2008 na úroveň 218, avšak český len na 164. Roku 2009 síce tento index klesol v dôsledku krízy na 208 v SR a 158 v ČR, avšak už v roku 2011 sa v SR dosiahne index 220 a v ČR len 161.  Keď som zobral údaje svetovej banky a celkový hrubý domáci produkt ČR r. 1993 som vydelil hrubým domácim produktom SR dostal som číslo 2,62.  Keď som tú istú operáciu urobil za rok 2008, dostal som číslo 2,19. Teda je jasné, že SR za uvedené obdobie mala nielen väčšiu dynamiku rastu (čo mala aj v ČSSR), ale sa aj reálne približovala svojou hospodárskou úrovňou Českej republike (čo sa v ČSSR nedialo). Tento proces  sa rovnako prejavuje v prepočte HDP na hlavu a dnes, ak vydelím  český HDP na hlavu slovenským dostaneme číslo 1,12, teda je rozdielny len o 12 stotín od českého. Keď to vezmeme za r. 1993, tak pomer bol podľa týchto zdrojov 1,71, čo sa mi však nezdá, lebo určite ten rozdiel nebol viac ako 30%, teda 1,30. V každom prípade, keď to zoberieme čisto ekonomicky, tak projekt samostatného Slovenska sa ukázal vysoko úspešný a všetci tí kuvici, ktorí nám kuvikali rýchlu skazu, nemali pravdu. Každý iný národ pri takomto úspešnom vývine, ktorý sa dá matematicky dokázať , by blahorečil tých, čo dokázali vziať zodpovednosť do svojich rúk a urobiť krok správnym smerom. Na Slovensku sa toho však – aspoň v blízkej budúcnosti nedočkáme. V novinách sa však stále v diskusiách stretáme s výlevmi, ako keby sme niekomu ukradli vlasť. Som presvedčený, že tieto hlasy nie sú autentické, sú to len ozveny kuvikov, ktorých si niekto pestuje!

27 Responses

 1. Ján Horal 16. júla 2011 / 8:45

  Plačkov za čechoslovakizmom je stále dosť aj keď veľa z nich uznáva, že rozdelenie Česko-Slovenska na dva samostatné štáty je lepšie.
  Hospodársky by bol rozdiel medzi Slovenskom a Českom ešte menší, ak nie aj opačný, keby sme dokázali odlíšiť spôsob privatizácie od Česka niečo na spôsob Slovinska. Privatizácia, ako bola urobená, je jedna veľká katastrofa a to hlavne kupónová privatizácia a Miklošova/Dzurindova privatizácia prirodzených monopolov.
  Politicky je to Sodoma a Gomora rovnako v Česku ako na Slovensku.
  Dnes za hlavnú prekážku rozvoja Slovenskej republiky považujem rôzne nekalé skupinky a mafie a to nielen kriminálne ale aj exekútorskú a podobne.
  Slovenská politická scéna je neštandardná a neexistuje pluralita masmédií.
  Základným nedostatkom slovenskej politickej scény je absencia pravicovej ľudovej konzervatívnej národnej politickej strany.

 2. Pomocník 17. júla 2011 / 14:57

  Treba ale upresniť, že rozdiel medzi Českom a Slovenskom sa zmenšoval – aspoň od 70. rokov – už za ČSSR. Možno existujú rôzne čísla, ale tak som to niekde čítal.

 3. Igor 18. júla 2011 / 22:31

  Rozomial som sa, aj keď je to skôr do plaču. Pán Hrnko,keď niekto s Vami nesúhlasí je otrocká duša ? Tak neprofesionálny a svojvoľný výkon ako predviedol bez plebiscitu právnik Mečiar pri rozdelení-rozbití republiky, ma vôbec nenadchol. Vzhľadom na výsledky právnikovej práce, nešikovné-skorumpované delenie federálneho majetku,legálne rozkrádanie a vedome prihrávanie bohatsva lojálnym skupinám,neúcta k štátnym inštitúciám,poškodzovanie záujmov novovzniknutej republiky,praktická ukážka ako sa nemá riadiť štát..Porovnanie s Čechmi je OK ? Veď sa to nedá ani porovnať…štruktúra priemyslu,mzdy,produktivita práce,úcta k inštitúciám a vlastnému prostrediu,dejinám,dôchodky,zdravotníctvo,zamestnanosť,školstvo,veda a výskum,šport,tvorba web stránok,kultúra…ľudia ešte stále neprijali túto republiku za svoju…preto toľko bezohľadnosti a egoizmu…nezačali sme dobre,ale sme hrdí Slováci…aj keď sa to niekedy ťažko hovorí a ešte ťažšie realizuje … 🙂

 4. Anton Hrnko 18. júla 2011 / 22:57

  Igor,
  a čoo bránilo urobiť ten výkon niekomu (napr. Čarnogurskému, Gálovi….) profesionálnejšie? Postavili sa problému chrbtom a pritakávali Prahe. Ak to, čo sa dnes deje v Česku, pokladáte za nasledovanie hodné, nič vám nebráni sa tam vydať! Ak mi vymenujete, ktorá štátoprávna zmena sa u nás od roku 1918 udiala na základe referenda, tak potom budem s vami diskutovať. Po r. 1945 určite veľká väčšina Slovákov by dala prednosť samostatnému štátu, ale ich názor nikto nebral. Ten ekonomický rozdiel, ktorý je dnes medzi Českom a Slovenskom nie je dôsledkom rozdelenia, ale výsledkom ekonomickej politiky v spoločnom štáte. Od rozdelenia sa sústavne znižuje. A keď už hovoríme o tej „zdravosti“ ekonomiky bez ohľadu na to, kde sa dnes nachádza euro, nie Česi, ale my sme sa kvalifikovali do eurozóny. Všeličo možno Mečiarovi vyčítať, ale to, že nedovolil urobiť so slovenskými bankami to, čo dovolili Česi, je jeho podstatná zásluha. Neviem, ktorá privatizácia bola lepšia, či tá, ktorú naprojektoval Mečiar alebo ktorú naprojektoval Mikloš. Výsledkom obidvoch je to, že Slováci sa stali vo vlastnom štáte lacnou námezdnou pracovnou silou. A s tým egoizmom u nás to nie je až tak zle! Pozrite sa okolo seba a aj trošku ďalej, aký egoizmus vládne v celej Európe, ba na celom svete. Až mám strach, aby to neskončilo ako na konci 30. rokov minulého storočia. Obviňovať Slovákov, že sa správajú rovnako ako ostatní?
  No a na záver, kto je zodpovedný za to, v akom stave je spoločenské vedomie? Nazrite do našich novín, pozrite sa na našu televíziu, akej „citovej“ výchove sú vystavení naši občania! To sa z môjho pohľadu ešte tento národ drží hrdinsky, lebo slabšie nátury by sa už dávno zosypali! Aj váš príspevok je len také pichanie na spochybnenie Slováka v jeho sebavedomí! Ak sa smejete, tak len na sebe!

 5. Igor 19. júla 2011 / 10:00

  Pán Hrnko,
  život sa meria skutkami. Ľudí nezaujíma štatistika,ale to čo majú vo vrecku. O akom spochybňovaní hovoríte ? Prečo nepracujete intenzívnejšie na ujasnení našej histórie ,aby sme to naše sebavedomie mohli podporiť ? Nie sú peniaze? Kde sú tie rozkradnuté miliardy, komu a na čo slúžia individualitám, nechýbajú nám – Vám? Všetky zlodejiny sa udiali legálne. Je to na smiech alebo do plaču, je to podpichovanie alebo klameme sami seba ?

 6. Ján Horal 19. júla 2011 / 11:34

  Igor
  Najprv Vás podpichnem. „Ľudí nezaujíma štatistika, ale to čo majú vo vrecku.“ To má znamenať : „Utrhni si čo môžeš a nepozeraj na zajtra?“ Nie je tu kdesi PIGS?
  Áno, transformácia bola zle spravená ekonomicky. Preto dávam za príklad Slovinsko ale zaujímavé by boli aj niektoré pobaltské štáty. Česko nie je oproti nám veľký rozdiel a zvyšok postkomunistických štátov je buď moc zadĺžený alebo biedny alebo aj oboje.
  Vzhľadom na strašné rozkrádanie majetku a verejných zdrojov nepovažujem súčasný systém za demokraciu. A politický systém je predpoklad rozvoja hospodárstva. Zakiaľ tu ten nebude v poriadku nebude nič len frustrácia.
  Čo sa týka rozdelenia. Česi neboli ochotní 70 rokov naplniť Pitsburghskú zmluvu a neboli to ochotní ani po 1989. Havel to povedal nie priamo ale jednoznačne.
  Referendum mohlo/nemohlo byť. Skúste si niečo k tomu naštudovať či boli/neboli k tomu zákony. Ono referendum totiž aj bolo – takzvané žiarovkové a organizoval ho istý Lipšic hoci s inakším zámerom ako dopadlo.
  Anton Hrnko má pravdu a to nielen teraz. Slovensko sa po každom medzinárodnom/vnútornom otrase pozbieralo a pokračovalo vpred ale platili sme vždy za to strašnú cenu. Tak to bolo za Uhorska, za prvej ČSR, za prvej SR, za komunistickej ČSSR a tak je to aj teraz.

 7. Igor 19. júla 2011 / 13:07

  Janko,
  ale no,ľudia nevyžijú zo štatistiky,dokonca podľa rozhovorov s nimi ich budúcnosť ani nezujíma.Vidia iba žiarivý príklad všetkých vlád … až po vládnych zlodejov.Prežíval som rozdelenie-rozbitie republiky na vlastnej koži – nehorázne ! Podľa výsledkov / mena,uniformy, rýchlosť delenia majetku a pod./ boli Češi – vládne špičky, na rozdelenie- rozbitie republiky pripravovaní dlhodobo.Dokonca, Češi po vzniku republiky,podviedli Slovákov hneď v jej začiatkoch….Referendum mohlo a malo byť. Bol na to priestor…ale vznikli obavy určitého politického spektra o výsledok…Naozaj stačí Slovákom pre kvalitu,prosperitu a perspektívu života neustále a opakované zdvíhanie sa zo zeme a zbieranie omrviniek čo nám podhodia ? Aký paradox. Pokračujeme na prácach konštrukcie domu, strechy a pritom nedokážeme si ujasniť naše základy a priority…

 8. Ján Horal 19. júla 2011 / 13:49

  Igorko,
  ja si tiež pamätám Česko-Slovensko. Tak ako nás Česi ošmekli pri delení tak to robili aj predtým.
  Ináč o tom, že sa z grafov nenajeme hovoril už svojho času Jano Ľupták v parlamente 🙂
  Zákon o referende sa svojho času nedal použiť, dajte si to niekomu vysvetliť.
  A koniec-koncov žiarovkové referendum pána Lipšica ukázalo vôľu Slovákov za národnú slobodu a medzinárodnoprávnu subjektivitu. Takže referendum vďaka Lipšicovi bolo a rešpektovali sme jeho výsledok.

 9. Igor 19. júla 2011 / 18:03

  Jano,
  z rečí,grafov a štatistík sa dokážete fyzicky najesť ? …Zákon o referende sa dal použiť stačila politická vôľa,nechajte si to vysvetliť…žiarovkové referendum – snád chabý postoj k vznikajúcej situácii až nechuť ľudí sa znova sa angažovať…V súčasnosti už je to nezaujímavé. Zopakujem, život sa meria skutkami… Zrejme sme talentovaný národ,stále začíname od začiatku a nikomu to nevadí…niečo vybudujeme,potom rozkradneme resp.necháme zničiť a tak dookola si žijeme,nikto za nič nemôže, zrazu štátu a ľudom chýbajú peniaze a ani neveria,že sme ich mali 🙂

 10. Anton Hrnko 19. júla 2011 / 21:13

  Igor,
  máte to popletené. Poviem vám scenár, keby bolo referendum, ktoré by sa vyslovilo za zachovanie spoločného štátu (podobné referendá prebehli vo všetkých sovietskych republikách; nie som si istý, ako to bolo v Pobaltí, ale v ostatných takmer na 100% sa vyslovili za zachovanie ZSSR. O rok zo ZSSR nebol kameň na kameni): Boli len dva scenáre: Česi by získali dôveru a pokúsili by sa vojensky potlačiť „separatizmus“, ako sa o to pokúsili r. 1939. Ťažko predpokladať, žeby to skončilo ináč ako v roku 1939, akurát by prebehla krátka občianska vojna na spôsob Juhoslávie. O vzájomnú nenávisť by sme mali postarané na roky! Druhý variant by bol, žeby štátoprávne turbulencie pokračovali a štát by sa zaplietal stále hlbšie a hlbšie do marazmu hospodárskej, sociálnej a politickej nestability. Aj z tohoto by nakoniec bolo východisko len rozdelenie a možno aj s občianskou vojnou. Tohto sme si boli veľmi dobre vedomí. Jediné správne rozhodnutie, ktoré vyriešilo problém a zachovalo dobré vzťahy s Čechmi bolo to, čo sa stalo. Keď sa pozriete na Česko, tak sa v rozkrádaní štátneho majetku ničím nelíši od Slovenska. A hoci im to neprajem, ako sledujem ich politickú scénu, veselo tam ešte len bude!
  Som hrdý na to, že som bol pri priateľskom pokonaní s Čechmi a že pri tom sme boli schopní nielen zachovať, ale výrazne zlepšiť vzájomné vzťahy. To bez rozdelenia nebolo možné!

 11. Igor 19. júla 2011 / 21:58

  Pán Hrnko,
  dávno mám v tom jasno a rozumiem tomu veľmi dobre…mrzí ma však, že hneď pri vzniku republiky bol určený smer, nekorešpondujúci s právom,morálkou a prosperitou…vzhľadom na negatívny vývoj v spoločnosti,vďaka právnikovi Mečiarovi,ľudia neprijali republiku za svoju…
  dôsledky ekonomickej kriminality vládnych špičiek znášame do dnešných dní…všetky vlády kradli,ale boli vlády,ktoré len kradli…ďaľší právnik Fico,keď začínal mal taký plagát s holým pozadím a presne takto jeho vláda aj skončila…ficovské štatistiky a vyjadrenia sú však dostatočne známe,výsledky sú však iné a tú jeho neschopnosť musíme my všetci znova zaplatiť…alebo jeho schopnosť ? 🙂

 12. Ján Horal 20. júla 2011 / 14:29

  Pozrime sa na to referendum o rozdelení ČSFR:
  Neexistoval žiadny všeobecný česko-slovenský zákon o referende.
  Existoval jeden špecifický zákon:
  327 Ú S T A V N Ý Z Á K O N z 18. júla 1991 o referende
  Čl. 1
  (2) O návrhu na vystúpenie Českej republiky alebo
  Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej Federatívnej
  Republiky možno rozhodnúť len referendom.
  http://www.zbierka.sk/Default.aspx?sid=15&PredpisID=11242&FileName=91-z327&Rocnik=1991&AspxAutoDetectCookieSupport=1
  Česi všeobecný zákon o referende nemali záujem prijať a taký zákon ešte dlhé roky nemali. Prijali ho tuším až so vstupom do EÚ.
  No a teraz k tomu existujúcemu – bol to podlý český trik v najlepšej masarykovskej tradícii čechoslovakizmu. Kto by bol vystúpil z ČSFR stratil by akýkoľvek nárok na majetok ČSFR !
  Česi nechceli uskutočniť takéto referendum v Česku a tak by na to doplatili Slováci.
  Takže ten zákon o referende nebol o rozdelení ale o VYSTÚPENÍ. A dúfam Igor, že netrváte na tom aby Slováci podliehali takýmto ŠPINAVÝM TRIKOM.

 13. Igor 20. júla 2011 / 21:01

  Skúsim inak… Aj právnik Fico ráta s tým,že ľudia zabúdajú…. Vládnutie Mečiara sa vyznačovalo aj tým, že bez akýchkoľvek zábran menil svoje názory či program. Stačí si len spomenúť, ako počas niekoľkých mesiacov presnejšie od decembra 1990 do začiatku 1992, sa „dušoval“ najprv za československú federáciu. V septembri 91 už ale energicky obhajoval model konfederácie. A o dva mesiace zase začal rovnako energicky presadzovať vytvorenie samostatného štátu. Jednoducho nebola politická vôľa na prípravu referenda, lebo komando okolo Mečiara odhadovalo výsledok s nepriaznivým dopadom pre rozdelenie republiky.Výhovorky začali,rýchlejšie konali ako mysleli,báli sa …chápem to. Na rozdelenie-rozbitie republiky právnik Mečiar nebol absolútne pripravený a jeho kolegovia pri delení majetku to svojim, podľa výsledkov, pravdepodobne aj korupčným prístupom statočne dokazovali. Stačí zistiť, ako bývajú niektorí z bývalej mečiarovskej skupiny alebo neskôr ich náhle zbohatnutie. Áno, bola to šikovnosť dlhodobej prípravy Čechov na prípadné rozdelenie-rozbitie republiky a naša neschopnosť to postrehnúť, profesionálne sa za krátky čas pripraviť na ďalší vývoj. Podotýkam, v činnosti ich posmeľovali vysoké preferencie voličov. Avšak nekompetentná a nezodpovedná politika, ktorá sa okrem iného opierala aj o predstierané vlastenectvo, nás pod vedením Mečiara a Slotu doviedla v druhej polovici deväťdesiatych rokov do medzinárodnej izolácie, boli sme vylúčení z procesu integrácie do EÚ, NATO, OECD, ekonomika bola rozvrátená, banky stáli pred krachom, opak toho čo spomínal pán Hrnko vyššie, korupcia dosiahla nebývalé rozmery. Vo svete nás považovali za „čiernu dieru Európy“ (M.Albrightová, vtedajšia ministerka zahraničných vecí USA). Slováci sa v zahraničí hanbili priznávať k tomu, že sú zo Slovenska a mnohí z neho dokonca aj odchádzali, pretože tu nevideli perspektívu….atď. Je evidentné, že ak spoločnosť vedie nejaký právnik, vždy to zaváňa ekonomickým fiaskom. Právnici by nemali byťv rozhodujúcich štátnych funkciách… či už Čarnogurský,Mečiar alebo Fico …

 14. Anton Hrnko 20. júla 2011 / 21:30

  Veľavážený alebo veľanevážený Igor,
  diskusia s vami je o ničom, lebo ste totálne nekompetentný hocičo o daných veciach povedať. Vaše myšlienky a „nápady“ totižto nestoja na poznaní skutočnosti, ale na viere. Slepo veríte tomu, čo je napísané v novinách, čo hovoria politickí protivníci oného pána, ktorého tak nenávidíte, bez akéhokoľvek kritického pohľadu a poznania skutočnosti. Uvedenú „pani s čiernou dierou“ by som vo vážnych debatách ani nespomínal, lebo jej skutočná tvár sa prejavila pri riešení rôznych vecí, napr. otázky Kosova. Ako by ste pomenovali tú skutočnosť, ktorá sa stala po jej neobyčajne vysokej angažovanosti v „prospech demokracie“ v Kosove, na závere ktorého bolo prihratie jej do vlastníctva kosovských telekomunikácií, nezákonne, bez akejkoľvek kompenzácie odcudzených Srbsku. Jednoducho s človekom, ktorý verí propagande ako mnohí ľudia veria v Boha, je škoda každého slova. Howgh!

 15. Igor 20. júla 2011 / 23:17

  Pán Hrnko,
  Tesne vedľa. Vadia Vám fakty resp.kritické názory,nie je to o nenávisti …ešte raz…život sa meria skutkami, nevymažete ich…Na záver,vážim si toho,že na vašom webe zatiaľ ešte dávate priestor aj iným názorom, ako máte Vy a to nielen v politike, ale aj v histórii. Mimochodom sledovali ste pred chvíľou na dvojke francúzsky dokument o Štefánikovi ? Veľmi poučné…

 16. Anton Hrnko 20. júla 2011 / 23:52

  Nie, mne prekáža vytváranie faktov, nie samotné fakty. Aby som ako kritický historik mohol niečo uznať za fakt, musí to byť objektivizované, nestačí mi, keď to tvrdí politická opozícia. Keďže sa asi súdnej objektivizácie oných udalostí, ktoré by fakty objektivizovali, asi nedočkáme, bude o skutočných prešľapoch jedných alebo druhých hovoriť až história. Predpokladám, že tá bude neúprosná. Raz aj tak všetko vyjde najavo.
  Uvediem príklad:
  Včera IVO povedal, že od nástupu vlády I.R. sa demokracia na Slovensku zlepšila.
  Anti IVO by mohol povedať, že vyjadrenie tohto inštitútu je pravdivé za predpokladu, že najvyšším stupňom demokracie je anarchia.
  A teraz sa vyznajte. Ani jedno tvrdenie nemá charakter exaktnosti. Je to len tvrdenie, nie je to fakt. Faktom sa vec stáva, keď je potvrdená z niekoľkých zdrojov nezávislých od seba, ale aj tak treba tie fakty, každý zvlášť kriticky overovať. Samo tvrdenie nikdy nemôže byť faktom.

 17. Ján Horal 21. júla 2011 / 8:17

  Igor,
  vzhľadom na to, že som Mečiara ani Fica nikdy nevolil je mi smiešne, že ich mám obhajovať.
  Fakt ale je, že reprodukujete propagandu a nie fakty. A odvolávať sa na Albrightovú – to sa v slovenskej spoločnosti nerobí. Ale však potom nastúpila iná vláda a tá nemala najmenší problém zatiahnuť nás do vojny proti Juhoslávii – a hľa – už sme čierna diera neboli.
  Možno keby ste si konečne niečo naštudovali. Tak ako som špeciálne pre Vás našiel ten zákon o referende.
  To, že Vy ste v 1990-1992 žrali propagandu nemalo vplyv na udalosti. Mečiar bol odstavený a predsedom slovenskej vlády sa stal Čarnogurský. Bolo evidentné, že Česi sa pripravujú na rozdelenie a Čarnogurský nieže len to ignoroval ale im ešte aj nahrával. Médiá celý problém utajovali a namiesto toho sa venovali protislovenskej hystérii.
  Vaše dojmy a sympatie nie sú rozhodujúce pri hodnotení dejín zvlášť keď sú v zhode s masívnym masírovaním mozgov nepluralitných masmédií. Ja som bol proti vstupu do EÚ a do NATO. Môj postoj sa ukázal ako správny. EÚ krachuje a….cenzurované (A.H.)…..Tak mi zachraňujeme štáty s vyššou životnou úrovňou – nie je Vám to smiešne/trápne ?
  A napíšte otvorene kto predstiera vlastenectvo. Vo vláde je plno takých čo ho ani nepredstierajú a otvorene za potlesku svoloči konajú proti Slovenskej republike.
  A okrem toho ja nie som vlastenec ale nacionalista.

 18. Ján Horal 21. júla 2011 / 8:29

  A ešte niečo.
  „ekonomika bola rozvrátená, banky stáli pred krachom“ – také kaleráby treba natlačiť prostým ľuďom do hlavy a tak ich ideologicky naštepiť aby nemali výhrady proti ďalšej a najhoršej vlne zlodejskej privatizácie (prirodzených monopolov). Keď tlačeniu kalerábov podľahne 16-ka na diskotéke nemusí z toho byť tragédia. Ale keď sa niekto dá hentak okradnúť a ešte je presvedčený, že to bolo správne tak je otrok.
  Igor, takých ako Vy si všímam v diskusii – majú naštepenú paranoju a nesamostatné myslenie.
  Tak si už konečne pozrite aj nejaké grafy, aj keď sa z nich nenajete, aby ste neverili všetkému.

 19. Anton Hrnko 21. júla 2011 / 8:33

  Prosím všetkých diskutujúcich, aby sa zdržali takých emotívnych výlevov, tvrdých slov a odsudkov, ktoré sú ich osobným názorom, svetonázorom alebo presvedčením, ale nemajú nič spoločné s objektívnou realitou! Takéto príspevky budem musieť mazať buď v celosti alebo v častiach! Urobil som to aj v príspevku p. Horala! Neželám si na tomto blogu príspevky takéhoto charakteru. Blog je prístupný každému, ale nemienim ho premeniť na tribúnu jednostranného, nevecného a nepodloženého obviňovania hocikoho a hocičoho. Prosím držať sa pri zemi a faktov!

 20. Igor 21. júla 2011 / 8:38

  Popierate sami seba. Načo ste otvárali diskusiu k článku ? Aby ste počuli názory len kompetentných ľudí, ktorí pri tom boli a rokovali o nás bez nás? Máme sa tešiť alebo plakať ?Výsledky práce tejto skupiny pri rozdelení-rozbití republiky už sú a okrem nás, ktorí to reálne zažívame, až potom následne zhodnotí história…čiže pre nás už nezaujímavé…preto tie kritické názory, alebo naozaj ste presvedčený, že ste odviedli fantastickú prácu bez chýb ? Ďakujem Vám za debatu s Vami a polepšite sa.Ak mi umožníte ešte prístup,tak sa možno stretneme v histórii … 🙂

 21. Juraj Valúšek 21. júla 2011 / 11:10

  Už dlhšie to tu len pozorujem, pretože ma zaujíma skôr dávnejšia história, ale tu sa chcem vyjadriť.

  Do zákulisia rozdelenia ČSFR nevidím, viem, že ľudia na Záhorí boli vtedy skôr proti, ale nepovažujem rozdelenie republiky za zlé. Naopak, myslím, že to Slovákom veľmi prospelo. Čo by bolo KEBY – nad tým sa asi neoplatí uvažovať.

  Ale obhajoba demagógov argumentami typu, že na nich útočia len novinári a fakty sú iné, je nehodné rozumného človeka. Buď aj p. Hrnko sa nechá slepo viesť demagógmi, alebo je s nimi v spojení.

  Či viesť pravicovo alebo ľavicovo orientovanú politiku, je vec názoru, o tom sa môžu hádať ekonómovia a politológovia, nie historik. Ale krádež a tunelovanie je krádež a tunelovanie. To nie je o pravici a ľavici. A kauzy, ktoré tu boli, poznáme.

  Zvlášť p. Mečiar je človek, ktorý by mal sedieť v base. Amnestie, ktoré udelil, by sa mali zrušiť. A mohol urobiť skvelé veci, lenže urobil aj zločiny. To už nie je o spôsobe privatizácie a vôbec správnosti tohto kroku (čo je otázka politicko-ekonomická), ale o etike vládnucej garnitúry. Nepliesť si to!

  Ja som zažil rozdelenie ČSR ako 10 ročné dieťa. Myslím, že naša mladá generácia netrpí nostalgiou za ČSR. Ale viem, že naši vtedy sympatizovali s Mečiarom, no boli proti rozdeleniu. Oni sa v ČSR narodili, prežili mladosť a ja chápem, že väčšina ľudí pozerá na vek svojej mladosti s nostalgiou. No a samozrejme v ČR sú vyššie platy a lepšie ceny (dodnes mnohí nakupujú v Břeclave a v Hodoníne). Ľudia nepozerajú na HDP, ale na reálne ceny a hodnoty.

  Ja som však rozdeleniu rád, radšej chudobnejší, ale sebavedomejší. Lenže p. Mečiarovi za to ďakovať veru nebudem.

 22. otokar 21. júla 2011 / 11:53

  Páni, dovoľte, ja mám na delenie ČSFR trochu iný pohľad.
  Ja to delenie pokladám za hru zákulisia mimo Mečiara a Klausa, oni mali byť len pasívny komparzisti.
  To delenie organizovala Budapešť cez jej priateľov zo zahraničia a hlavne domácu 5tu kolónu.
  Keby tam nebol Mečiar s jeho teamom, tak sme dopadli ďaleko horšie
  a možno by sme už dnes boli Feldvídek.
  Išlo a pôjde vždy len o jedno – kolonizovať našu zem a náš ľud.
  Habsburgovci, Maďari, Češi, no a dnes banky!
  Znovu robíme sluhov cudzím na zemi našich predkov.
  Ja si pána Mečiara vážim a ďakujem mu za rozdelenie, urobil veľa pre Slovensko, Slovákov.

 23. Pomocník 21. júla 2011 / 15:10

  V tejto krajine by bolo vhodné dať liečiť istú časť obyvateľstva pre veľmi rozšírenú diagnózu iracionálna ficofóbia a mečiarofóbia spôsobená mediálnymi kampaňami. Je dôsledkom cielenej (a paradoxne aj občas otvorenej priznanej, ako som tu už raz odcitoval pyšného pána Hríba) aktivity istej skupiny médií a istej skupiny do ktorej patrí aj pani Albrightová (ak už ju spomínate) a pán Mikloš (zistite si). Inak sa čudujem, že na toho Igora vôbec reagujete, pletie si to s fórom k nejakému (akémukoľvek) denníku.

 24. lacooravec 25. júla 2011 / 23:16

  Zdravím všetkých diskutujúcich! Prečítal som si všetko a prišiel som na jednu vec! Igor,všetkých naschvál nás vytáča! Ešte nedospel a skúša, pokiaľ môže…presne, ako moje vnúčatá! Igorko! Nerob ftípky, sám vieš, že to čo tu píšeš a poučuješ toto fórum, sú len samé srandičky, z ktorých sa smeješ iba sám do hrsti! Rozumej jednej veci, tu sú ľudia od ktorých sa čosi dá naučiť a poučiť! To, že si pamätáš, ako sa republika delila, ešte neznamená, že vieš, že prečo sa delila!ČSR nevznikla referendom, preto aj bez referenda zanikla!!! Tri výkričníky!!! Takže, dva krát, možno, aj trkrát meraj a až potom strihaj! S pozdravom LO :-)))

 25. Igor 26. júla 2011 / 11:49

  Pán Valúšek,
  klobúk dole….výborný postreh na scénu, ktorý sa potvrdzuje nielen na tomto fantastickom fóre, ale aj v ďaľšom blogu.Lacko,drobček, pre istotu znova si prečítajte čo ste napísali a študujte, ak sa Vám chce. Mečiar ? Myslím si, že Mečiar urobil dobre hlavne pre seba a svoje okolie.Mečiar mal založiť republiku a mohol byť prezidentom do nekonečna. Avšak v súčasnosti, podľa predchádzajúceho vzoru, teraz berieme to čo máme … 🙂

 26. miro 26. júla 2011 / 15:07

  Pan Igor,
  ked sme pri pravnikovi Meciarovi a 90-tych rokoch, v podstate s Vami suhlasim. Na druhej strane, ak hovorite o deleni-rozbijani republiky, netreba zabudat ekonoma Klausa.

  Porovnanie s CR? Ano, pripravili sa na to lepsie, mali aj podstatne lepsie startovacie podmienky- napr. Vami spominana zamestnanost. Preco bola a este stale na rozdiel od je Ciech niekolkonasobne vyssia, na to si hadam este spomeniete(?), aj ked pan Kropacek tvrdi nieco ine. Na Vasom by som mieste by som tam isiel aj na dlhsie, ako na vikend do Prahy, aby ste boli v obraze a nenosili stale ruzove okuliare…

  „legálne rozkrádanie a vedome prihrávanie bohatsva lojálnym skupinám,neúcta k štátnym inštitúciám,poškodzovanie záujmov novovzniknutej republiky,praktická ukážka ako sa nemá riadiť štát“ co z toho sa neda pouzit na sucasnu vladu, mimochodom zo zahranicia vydatne dotovanu? Podla Vas Dzurindovci prihravali majetok inym, ako lojalnym skupinam? To hadam nie 🙂

  „…ľudia ešte stále neprijali túto republiku za svoju…“ tu sa velmi mylite, vacsina ludi ju za svoju uz prijala, ale ak citate SME, Tyzden a podobne prodzurindovske media (kde posobia ludia typu pana Hriba a ostatni s patentom na „rozum“) je to tazke.

 27. lacooravec 23. augusta 2011 / 0:04

  Igorko maličký! Študujem, študujem! Robím čo môžem! Dokonca aj štatistiky a tie čôsik inšô vravia, ako Vaše pismáčky! Tým nechcem povedať, že študujem tie z r.1910!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *