Deklarácia zvrchovanosti a dnešok

Pred 19. rokmi, 17. júla 1992, vtedajšia Slovenská národná rada hlasmi HZDS, SNS a časti SDĽ proti hlasom KDH a MKDH/Spolužitie (Bugár-Duray); teda v počte 113 za zo 150 možných prijala Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Tento akt bol prvým a rozhodným krokom na ceste k vyhláseniu samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Myslím si, že takýto akt by si každý skutočne suverénny národ, teda nielen formálne, štátoprávne suverénny, ale aj národ suverénny mysľou, suverénny vo svojom vnútornom presvedčení o svojom jednoznačnom práve na vlastnú suverénnu štátnosť, musel vždy s veľkou pompou pripomínať. Žiaľ, hádam musí uplynúť tých povestných biblických štyridsať rokov, aby sme sa konečne ako celok zbavili predchádzajúcej otrockej mysle a rozmýšľali rovnako ako každý živý tvor – suverénne vo vzťahu k svojmu okoliu.

Continue reading