Čo s našou koncovkou –ová

Zmeny po roku 1989 odstránili nielen prežitý komunistický režim, ale rozkolísali, resp. spochybnili mnohé dovtedajšie pravdy a istoty. Žiaľ, ani po vyše dvadsiatich rokoch od tohto historického medzníka nedošlo k hodnotovému konsolidovaniu slovenskej spoločnosti. Len málo nás pri tom môže utešovať, že v rovnakej situácii sú aj Česi, Maďari alebo Poliaci. V hlavách väčšiny obyvateľstva sa vytvorila bezhodnotová zmes tradičných kresťanských ideálov, komunistického rovnostárstva i amerických hedonistických, elitárskych predstav konzumného života bez starosti o zajtrajšok. Najhoršie na tom je, že nikto sa ani nesnaží vytvoriť nový systém všeobecných uznávaných noriem, ktoré by navigovali slovenskú spoločnosť do nejakého riečiska morálneho a primeraného materiálneho napredovania. Ba naopak, systém spoločenskej „zábavy“, „masovej kultúry“, lepšie povedané pakultúry v mnohom pripomína posledné roky Rímskeho impéria, v ktorom sa pod heslom „Carpe diem!“ zabúdalo nielen na pozajtra, ale už aj na zajtra. Ako to skončilo, sa dá nájsť aj v najhoršej učebnici dejepisu pre základné školy. Continue reading