Slovensko a Svätá Stolica. Ed. Marta Dobrotková a Mária Kohútová, Slovenský ústav v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2008. Ss. 454. Recenzia

S vročením v Trnave 2008 vydal Slovenský ústav v Ríme a Trnavská univerzita v Trnave zborník prác, ktorý je do určitej miery aj sumarizáciou výsledkov vedeckého výskumu vo vatikánskych archívoch za obdobie po zmene režimu roku 1989 až po vydanie. Dve úvodné štúdie zároveň objasňujú…