Požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok 2011

Vážení čitatelia môjho blogu, priatelia i oponenti, čitatelia i prispievatelia, s končiacim sa rokom 2010 by som Vám chcel všetkým zablahoželať veselé a šťastlivé Vianoce, bohatého Ježiška a hodne lásky a porozumenia pre svojich blížnych. Do Nového roka 2011 Vám chcem zablahoželať predovšetkým veľa zdravia, šťastia a porozumenia ,veľa osobných i pracovných úspechov. Osobne by som si želal, aby názorová rôznorodosť nebola príčinou osobnej nevraživosti a nenávisti, ale len spôsob a cesta ako zlepšiť život u nás doma. Každý z nás i našich blížnych sme dostali do vienka len jeden život, a nemali by sme si ho premárniť nevraživosťou a nenávisťou. Nech láska a tolerancia prekvitá medzi nami a nech platí aj u nás to, čo je vpísané v americkom erbe: E pluribus unum.

Šťastlivý Nový rok!

Glueckliches Neujahr!

Boldog Uj évet!

7 Responses

 1. Ján M. - PriestorNet 24. decembra 2010 / 9:22

  Ďakujem a pridávam sa k žičeniu všetkého dobrého – nech každý má dostatok viery, nádeje a lásky, lebo tieto čnosti (a dary) potrebujeme asi najviac.
  A tiež, plne súhlasím s vašimi slovami: „… aby názorová rôznorodosť nebola príčinou osobnej nevraživosti a nenávisti…“

 2. Šľak 24. decembra 2010 / 11:52

  Ďakujem a všetko dobré aj Vám, pán Hrnko (a aj ostatným). Pekné prežitie sviatkov, veselý Silvester a v Novom roku veľa šťastných dní 🙂

  P. S. A hlavne bacha na kostičky… 🙂

 3. milanxyz 26. decembra 2010 / 15:07

  Ďakujem,
  napodobne Vám a všetkým čitateľom a prispievateľom včítane „poradcom zo zahraničia“.

 4. pomocník 28. decembra 2010 / 22:15

  Podobne

 5. Igor 7. januára 2011 / 15:19

  Trochu neskôr,ale predsa. Milosti plný, hlavne zdravší a úspešnejší Nový rok 2011 prajem Vám všetkým.

 6. Igor 8. januára 2011 / 23:44

  Pán Hrnko,
  Keďže máme začiatok nového roka, želal by som si,aby sa našla skupina erudovaných jazykovo zdatných odborníkov,ktorí by konečne našli sily na opakované preskúmanie existujúcich dokumentov o histórii Slovenov/Slovákov nielen u nás, ale aj z dokumentov uložených resp.utajených v zahraničných archívoch. Nemožno totiž vylúčiť aj pri dobrej vôli prekladateľov, že si do prekladov vložili svoje názory alebo videnie vtedajšej politickej moci. Dobyvatelia v minulých storočiach,alebo mocnosti pri vzniku štátu mohli mať tiež záujem o ukrytí vtedy citlivých dôkazov.Mám tiež na mysli aj odborné preskúmanie dokladov,materiálov týkajúcich sa „mýtu“ o smrti M.R.Štefánika.Napr.Česi tvrdia,že na lietadlo strielali, klamstvá Masaryka o légiách,vzniku republiky atď viď: http://nassmer.blogspot.com/2010/10/cesti-legionari-na-sibiri.html
  Je to ťažká cesta.Dokumentov je málo,veľa ich bolo zničených alebo ukradnutých z rôznych dôvodov. Literatúry o našej histórii je dosť, ale zväčša vznikla iba prepisom,alebo kópiou. Dokonca niektoré fakty zamlčuje,falšuje alebo obchádza. Mali by sme sa konečne dozvedieť pravdu nech je akákoľvek…

 7. lacooravec 25. februára 2011 / 10:12

  p.Igor! Máte, podľa mňa absolútnu pravdu! Mnoho historikov berie iba čo je napísané, ale ono napísané nemusí a dokonca vo väčšine prípadov nie je objektívnou pravdou opisu čias, keď boli spísané! Je to podanie iba subjektívneho zážitku osobou, ktorá to spísala, alebo, dokonca iba prepis zážitkov iných ľudí tzv.Kronikára. Takže, kroniky a hlavne tie staré nemožno hodnotiť ako absolútne hodnoverné, hádam Vatikánska knižnica má trocha právo na objektivitu i keď ani tá nie je dokonalá. Úlohou dnešných historikov by malo byť to, že z dobových textov by mali vytiahnuť to, čo ozaj stojí za TO! Totižto, poučenie sa z dejín, aby sme sa už nemuseli do prekonaného vracať! A hlavne, keďže dnešní historici nie sú viazaní politickou mocou, mali by sa odosobniť a nazerať na históriu ozaj bez škrupulí, ale aj s úctou k faktom, k dejinám!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *