Požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok 2011

Vážení čitatelia môjho blogu, priatelia i oponenti, čitatelia i prispievatelia, s končiacim sa rokom 2010 by som Vám chcel všetkým zablahoželať veselé a šťastlivé Vianoce, bohatého Ježiška a hodne lásky a porozumenia pre svojich blížnych. Do Nového roka 2011 Vám chcem zablahoželať predovšetkým veľa zdravia, šťastia a porozumenia ,veľa osobných i pracovných úspechov. Osobne by som si želal, aby názorová rôznorodosť nebola príčinou osobnej nevraživosti a nenávisti, ale len spôsob a cesta ako zlepšiť život u nás doma. Každý z nás i našich blížnych sme dostali do vienka len jeden život, a nemali by sme si ho premárniť nevraživosťou a nenávisťou. Nech láska a tolerancia prekvitá medzi nami a nech platí aj u nás to, čo je vpísané v americkom erbe: E pluribus unum.

Continue reading