Štvrté Božie prikázanie

Moja mama je normálna (slovo obyčajná sa už tak zdiskreditovalo, že si ho nedovolím na jej označenie použiť) slovenská žena. Nedávno sa dožila 88 rokov skutočne plodného života, počas ktorého dala život desiatim deťom a príkladne ich, za výdatnej pomoci môjho nebohého otca vychovala tak, že môže byť na ne skutočne pyšná. Často mi dávala rady, niekedy vo forme imperatívneho pokynu (napr., keď som sa r. 1990 stal poslancom, mi povedala len stručne: Tónko, nezabudni, čo ti vždy prízvukoval otec: Nikdy sa nesnaž zbohatnúť na úkor chudobného človeka!), ktorými som sa dôsledne snažil riadiť. Keď za nemenovanej vlády vrcholil vypredaj slovenského štátneho majetku zahraničnému kapitálu, táto žena z pospolitého ľudu sa mi prihovorila vyznaním, ktoré ma skutočne prekvapilo. Spomenul som si naň počas debaty v televízii JOJ o možnej reinštalácii súsošia Márie Terézie na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave a odstránenie tamojšieho súsošia Štúrovcov.

„Vieš, Tónko“ – hovorí mi – „mne by to mohlo byť jedno. Ja som už stará, vlastne by mi na tom ani nemalo záležať, veď už tu dlho nebudem. Ale povedz mi, ako sa mám na to, čo sa dnes deje dívať, ako mám pokojne umrieť. Vieš, môj dedo padol ako vojak v Bosne. Nikdy som ho nevidela. Môj otec v prvej svetovej bojoval v Taliansku a po návrate domov sa zúčastňoval oslobodzovania republiky od Maďarov. Alexo (jej brat a môj krstný – pozn. A.H.) bol svobodovec. Pri Přerove ho ranilo. Odtrhlo mu kus tváre. Celý život bol poznamenaný! Tvoj tatko bol počas druhej vojny u vojska a bránil našu krajinu. Na letisku v Spišskej Novej Vsi počas maďarského bombardovania na začiatku vojny len o vlások unikol smrti. Ako vojak sa zúčastnil povstania. Keď ho Nemci zajali, dva týždne ho v Žiline väznili v pivnici na uhlí o hlade a smäde. Starú mamku (jej mamu) skoro zastrelili, keď sa mu tam snažila doniesť aspoň trochu jedla. Aj keď ho potom vrátili do vojska, naďalej pomáhal našim ľuďom, ktorých zajali Nemci. Mnohí mu vďačili za život, lebo sa mu ich podarilo vyslobodiť z nemeckých rúk. A vieš, on si ani tu povstaleckú výhodu nepýtal! To, čo robil, pokladal za svoju povinnosť, a nie ako cestu k nejakej trafike. O potvrdenie účasti v povstaní sa začal zaujímať až vtedy, keď mu pri určovaní dôchodku nechceli uznať šesť rokov služby v slovenskej armáde. Vraj slúžil v cudzej armáde, a preto nemá nárok na česko-slovenský dôchodok. V akej cudzej armáde? Však celý čas bránil Slovensko. (Bol protilietadlový delostrelec. Povolali ho ešte pred Mníchovom a vojenčinu ako povolaný zakončil až v máji 1945. Zaujímavé, že českí vojaci slúžiaci Hitlerovi v protektorátnom vojsku tento problém nemali. Služba v protektorátnom vojsku sa do doby nároku na česko-slovenský dôchodok zarátavala bez akýchkoľvek problémov – pozn. A. H.). Nemali sme ľahký život. Ale službu štátu, službu národu sme považovali za rovnako dôležitú, ako našu vieru v Boha. Naši otcovia a muži boli tomu schopní obetovať všetko, aj život. A dnes, keď sa na to dívam, ako sa to, čo sme vybudovali, rozhadzuje a vypredáva do cudziny, to vôbec neviem pochopiť. Veď je to znesvätenie všetkého, čím sme žili. Načo boli tie obete? To tohto som sa musela dožiť?“

Takých mám ako moja bolo na Slovensku desiatky tisíc. Pomaly odchádzajú na pravdu Božiu za svojimi rodičmi a prarodičmi, ktorým pojmy Slovensko, slovenský národ, republika neboli prázdnymi slovami, lebo ich oslobodenie museli vydobyť vlastnou krvou za cenu nemalých obetí. Veru, ako by sa dívali obete z Černovej, padlí legionári z prvej svetovej vojny, padlí a povraždení odbojári z druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania, keby videli, ako sa niektorí z nás stavajú k hodnotám, za ktoré oni položili život? Pritom nie je ani vojna, ani bezprostredné ohrozenie života, dokonca ani len strata majetku nikomu nehrozí! Za akú to obhryzenú kosť niektorí z nás sú ochotní šľapať po hodnotách predkov, ktorých vyznávanie a ochota za ne bojovať priniesli aj nám súčasníkom po mnohých rokoch ťažkého utrpenia právo slobodne si formovať náš národný život dnes?

Boj za národnú slobodu ako každý politický zápas nebol len snažením sa o odstránenie politickej moci, ktorá reprezentovala národný útlak. Po dosiahnutí národnej slobody bolo prirodzené, že nová politická moc odstránila aj symboly, ktoré starú, utláčateľskú moc reprezentovali. Popri vývesných tabuliach jej orgánov boli postupne odstraňované aj pamätníky, ktoré reprezentovali v očiach súčasníkov neželanú minulosť. Ako prvé prišli, samozrejme, na rad tie, ktoré reprezentovali najväčšie národné poníženie a národný útlak. Na Slovensku išlo najmä o pomníky postavené v súvislosti s oslavami tzv. milénia. Medzi nimi bolo aj súsošie Márie Terézie v Bratislave. O tom, že bude z verejného námestia odstránené, rozhodol česko-slovenský parlament dávno predtým, než sa doň pustili rozvášnení legionári počas pokusu Karola Posledného o obnovu Uhorského kráľovstva roku 1921. Na uvoľnené miesto bolo neskôr umiestnené súsošie leva a M. R. Štefánika a neskôr, po jeho dvojetapovom odstránení (ľudáci – lev; komunisti – Štefánik) súsošie Štúrovcov. Z vďaky zakladateľovi modernej slovenskej politiky a kodifikátorovi spisovnej slovenčiny bolo námestie premenované na Námestie Ľudovíta Štúra.

V modernej histórii Slovákov niet významnejšej osobnosti, ako bol Ľ. Štúr. On bol iniciátorom pohybov, ktoré vyvrcholili 1. januára 1993 vyhlásením samostatnej, slobodnej, demokratickej a suverénnej Slovenskej republiky. On bol tvorcom ideí, za ktoré boli naši otcovia, dedovia a pradedovia ochotní obetovať aj svoje životy a treba povedať, že nohí aj obetovali. Čo len úvaha o tom, žeby jeho socha v centre Bratislavy mala byť odstránená a nahradená milenárnym súsoším Márie Terézie, reprezentujúcim ten najhorší maďarizačný útlak, je perverzná, zvrátená, priam masochistická. Tá nemôže vzniknúť v zdravej slovenskej duši. Je prejavom chorého myslenia na jednej strane, na druhej strane premyslenou koncepciou odstraňovania symbolov slovenstva v bratislavskom Starom Meste a ich nahradzovaním starými, zatuchnutými hungaristickými symbolmi. Štvrté Božie prikázanie nám hovorí, že si máme ctiť svojich predkov. Ak by sme pripustili v Bratislave na Štúrovom námestí obnovenie onoho symbolu útlaku, tak by sme sa prejavili ako národ, ktorý si nielen že nectí svojich predkov, ale priam šliape po ich hroboch. Skutočne by sme mohli byť takí?

100 Responses

 1. Šľak 26. októbra 2010 / 7:42

  Nie, nie sme takí. To len zopár duševne vyprchaných „intelektuálov“ budí tento dojem. Tam, kde žijem, nedávno zrekonštruovali pamätník padlým 1. svetovej vojny, ktorí pochádzali odtiaľto. Je to pekný malý pamätník a je na ňom pekne urobený slovenský znak. Len toľko.

 2. J.M. - PRIESTORnet 26. októbra 2010 / 14:26

  Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane… a zdravý sedliacky rozum.
  Ani ja akosi neviem pochopiť to špinenie si do vlastného hniezda. Môžeme mať rozdielne názory, ale v tom hlavnom, keď ide o život človeka či národa, by sme mali byť zajedno.

 3. interbulo 3. novembra 2010 / 22:00

  Tak, veru! Aj ja mám dedičnú chalupu po Dedovi na dolnom Liptove a nedá mi, aby som ju predal, vykupčil…musím sa o ňu starať, hoc aj so stratami…kohokoľvek pozvem, alebo sa pozve, platím ja aj s manželkou, ale ide o to, že Dedov dom funguje, ja sa ho snažím zveľaďovať o môj Starký zhora pozerá, ako sa činím…robím, čo môžem a nepredám do cudzích rúk!! A rady boli všelijaké..a ja nie a nie!!! O tom je vzťah k dedovizni, o tom je to heslo: Cudzie nechceme, svoje si nedáme! Je škoda, že sme neustriehli po 89-tom naše deti, akosi príliš podľahli západu, ich dekadencii a teraz ťažko chápu o čom im chceme povedať, vysvetliť!!! Jednoducho nepočúvajú a pri tom neviem, či som urobil ja chybu, či sa dali médiami v podstate ohlúpiť..Ale, ono príde čas, náš slovenský, keď aj naši potomkovia pochopia, že o čom sú veci, od nás sa čaká len trpezlivosť a čím som starší, tý viac jej mám…A o rodinnom striebre a jeho predaji v štýle Mikloša nechcem vravieť, pretože Slovensko, pred našimi očami sa rozpredáva a ostávame sluhami vo vlastnom dome!… Ale to už je o inom!….

 4. L. Krempasky 10. novembra 2010 / 16:58

  Važený pán Hrnko,
  Vystihli ste to naozaj perfekne, teda to, čo sa na Slovensku (”tátokrajine”) deje. Mám 74 rokov. Pod vplyvom toho čo nám prezentuju tzv. “slovenské média” som prišiel už dávnejšie k názoru, že do tohoto zvráteného sveta už naozaj nepatrím. Takéto články ako je ten Váš (a našťaste aj iných autorov) mi umožňujú žiť aj naďalej a dúfať že Slováci predsalen nakoniec ožijú !!!!!!! Ďakujem a prajem Vám veľa zdravia a sily vo Vašom úsili.
  So srdečným pozdravom Váš Ľ. K.

 5. Andrej Malovec 11. novembra 2010 / 11:41

  Zdravím p.Hrnko,
  veľmi „pekne“ napísaný politický článok, aj keď neudávate konkrétnosti, každému je jasné že kritizujete terajšiu vládnu garnitúru, teda hlavne z rokov 1998-2006. Jasné, dnes je demokracia, slobodný pohyb, prejav, je to v poriadku.
  Ale keď sa bavíme o „predaných“ podnikoch do cudziny, tak tie „predané“ podniky do cudziny fungujú do dnešného dňa a fungujú dobre (a okrem iného sa štátne podniky predávali s podielom 49% akcií, len pre info), na rozdiel od mnohých tých, ktoré predané do cudizny neboli a za Mečiarovej vlády darované do slovenských ručičiek „podnikateľov“ ktorý s naozaj „úprimným“ úmyslom tieto podniky vytunelovali, podniky skrachovali a o prácu prišli týmto hospodárením veľké tisíce ľudí…..
  Vďaka Mečiarovej vláde prišlo o prácu cca 15-20 % pracujúcich ľudí
  A to je ten veľký rozdiel medzi predanými podnikmi do zahraničia a predanými podnikmi na Slovensko !!!

 6. pomocník 11. novembra 2010 / 20:56

  Zistite si, v ktorom roku stúpla na Slovensku nezamestnanost skokom z prakticky nuly na 12% (teda zhodou okolnosti na dnesnu uroven) a ak aj potom budete mat chut klamat o historickych faktoch, tak prijemnu zabavu.

 7. Šľak 12. novembra 2010 / 8:36

  Ja som tak trochu čakal, že ma niekto začne presviedčať v súvislosti s mojím označením Hromníkovej knihy ako modernej mytológie, že mýty nám dnes už netreba. A bol som pripravený názorne preukázať akými mýtami kŕmi slovenskú verejnosť tá časť politického spektra, ktorá je dnes pri moci. Nuž, veľavážený pán Malovec, apriori tvrdenie o tom, že štát (respektíve slovenský podnikateľ) je zlým vlastníkom a cudzinec dobrým je práve takým mýtom. Je to hlúposť na entú, ktorá by mala byť jasná každému, kto má v hlave aspoň pol kila rozumu. Koľko je na Slovensku podnikateľských subjektov, pán Malovec? A koľko z nich je cudzinocov? Ja by som Vám vedel uviesť niekoľko názorných príkladov domácich majiteľov, ktorí gazdujú s podnikmi dobre a niekoľko názorných príkladov cudzincov, ktorí kúpené podniky jednoducho zlikvidovali, aby sa zbavili východoeurópskej konkurencie (tu u nás v okolí menovite jeden Nemec, fíha Nemec? To nie je možné, že pán Malovec). Tak si prosím Vás tie modré večerníčky pána Mikloša nechajte pre niekoho, kto ešte nedokončil strednú školu, respektíve sa momentálne zdržiava v nejakom ústave pre choromyseľných.

  To, čo sa tu udialo v 1998-2006 je jeden nehorázny megapodvod. Najprv presvedčili obyvateľstvo, totálne demagogickou kampaňou – poukazovaním na podvodné konanie niektorých slovenských podnikateľov – o tom, že Slováci nie sú schopní spravovať vlastný majetok a potom bez akéhokoľvek odporu tento majetok odpredali (za dosť pochybné ceny) von. A robia to dodnes, keď niekoho počujem kecať o tom, že štát je zlý vlastník, najradšej by som ho nakopol. Je to lož toho najhrubšieho zrna. Zlými vlastníkmi boli iba politikmi (a to aj tými Vašimi, pán Malovec) nanominovaní ľudia do orgánov rôznych podnikov. Ale to predsa politikov neospravedlňuje. Ak niekto robí „bordel“ tak ho treba vymeniť. A meniť dovtedy, kým sa tam neocitne dobrý „gazda“.

  O strategických bonusoch vyplývajúcich zo štátneho vlastníctva rozhodujúcich hmotných aktív Vás presviedčať nebudem, nemáte na to, aby ste to pochopili. Ale jedna vec predsa: keď ste nám tu už tak pekne porozprávali o 49 percentom predaji štátneho majetku, viete aká je realita? Že napriek 51 percentnému vlastníctvu SVOJHO majetku, manažérsku kontrolu nad podnikmi majú cudzinci, pretože Dzurindova banda veci zazmluvnila tak, že v predstavenstvách štátnych podnikov majú majoritný počet zástupcov zahraniční privatizéri. A ak by ten prekliaty Fico nebol v minulom období presadil presun rozhodovacích právomocí o určítých veciach z predstavenstva na valné zhromaždenie, tak sa dnes tešíte z 30 percentného nárastu cien plynu od budúceho roku, tak ako to navrhoval pôvodne SPP (pretože tento návrh predstavenstva zamietlo práve valné zhromaždenie na základe nových kompetencií) a verte mi, že ÚRSO by mu to s radosťou odklepol, pretože jeho pôvodné kompetencie (ktoré opäť Fico značne rozšíril) by mu neumožňovali preveriť kalkuláciu SPP do podrobností. Mimochodom skúste sledovať ako sa teraz opäť začína útočiť na ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví).

  Takže, pán Malovec, nekŕmte nás tu jalovinami. Možno presvedčíte upratovačku, ktorá má 400 eur hrubého príjmu, že ak sa chce mať lepšie, mala by voliť pravicu (jednu takú poznám), čo je už z podstaty veci volovina, ale nepresvedčíte mňa a zrejme viacero ľudí okrem mňa na tomto blogu. Viete, tu nie sme mechom šľahnutí…

 8. Milanxyz 12. novembra 2010 / 8:52

  Pán (s veľkým „P“) „Šľak“,

  MOJA REČ,

  hádam to pán Malovec konečne pochopí.

 9. pomocník 12. novembra 2010 / 14:32

  Ešte tak stručne trochu z dejín ekonómie pre natvrdlých: Zoberte si také Rakúsko alebo Švédsko – to sú štáty, ktoré sú také aké sú práve preto, lebo tam štát hral dlhé roky veľmi veľkú úlohu (napríklad v Rakúsku patrili a ešte aj patria veľké podniky štátu a odbory tam rozhodujú o každej ceruzke). Na počudovanie to sú najbohatšie štáty na svete, ľudia tam majú veľmi vysoké platy, a to všetko bez toho aby mali nerastné bohatstvo, extrémnu veľkosť (alebo extrémnu malosť) alebo čokoľvek iné. Čím to asi bude?. Voľným trhom? Tak už prosím vás dorazte láskavo aspoň do 70. rokov 20. storočia a netrepte tieto neoliberálne 60 rokov staré nezmysly, ktoré šíria všetci bohatí v nádeji, aby boli ešte bohatší než sú, a na ktoré všetci nevzdelanci naletia. Po druhé: Napadlo vám niekedy, že podniky „zrazu“ fungujú preto, lebo predtým mali regulované ceny (v prospech každého jedného občana) a po privatizácii jednoducho zvýšili ceny? Takýto zázrak dokážem aj ja – dajte mi taký podnik a do mesiaca bude „zrazu“ prosperovať. Že potom ľudia začnú kúriť drevom a budú sa aj inak vracať do praveku mi bude jedno. A budem mať výsledky, to bude guľať očami.

 10. Andrej Malovec 12. novembra 2010 / 19:18

  Zdravím všetkých, ktorý komentovali môj príspevok (aj keď sa boja odhaliť svoje meno, na čo samozrejme majú právo). Priatelia Šlak, MilanXYZ a Pomocnik, nebudem Vám tu rozpisovať fakty a čísla ohľadom hospodárenia a úmyselného ekonomického likvidovania krajiny v prospech jednotlivcov za vlády Vladimíra Mečiara v 90.rokoch a za diletantstvo predošlej vlády (a tým neobhajujem vládu Mikuláša Dzurindu), len poviem toľko, že Vy ste tí (aj keď myslím že ste pomerne inteligentný ľudia), ktorých odbornú neznalosť ekonomiky a trhového hospodárstva zneužíva Dr.Fico.
  Ďakujem.

 11. Andrej Malovec 12. novembra 2010 / 19:37

  A ešte p.Šľak a p.Pomocnik, keď už ste sa pustili do hospodárskeho analyzovania……sú to také socialistické taľafatky, držíte sa pri povrchu ale do vnútra nejdete lebo o tom nič neviete a tvárite sa ako ste vzdelaný a informovaný a máte prehľad, ale v mojich očiach ste skôr takí dedkovia vševedkovia, ktorí si myslia že všetko vedia, ale pravda to úplne nie je….tieto rečičky platia skôr na jednoduchších ľudí….Však teraz ma napadlo, toto je presne rétorika Dr.Fica 🙂 však preto ho volia najmä jednoduchší ľudia hlavne so základným vzdelaním (a to je štatistický fakt)….
  Nechcel som to tu púšťať do pitvy ekonomických problémov SR, lebo by to tu málokto pochopil asi, keďže predpokladám že ani Vy pán Šľak ani Vy pán Pomocník nemáte ekonomické vzdelanie ako ja a to som bol na stážach vo viacerých krajinách EÚ a v sfére hospodárstva a ekonomiky pôsobím už 13 rokov…..Ďakujem.

 12. Juraj Valúšek 12. novembra 2010 / 20:22

  Keď už je témou čiastočne i náboženstvo, musím podotknúť, že silný ľavicový štát nie je úplne v súlade s kresťanskými hodnotami a už vôbec nie s ľudskými. Pozrite sa na Grécko. Zadlžovanie je skutočne jednou z príčin krízy, pekne o tom píše Tomáš Sedláček v knihe Ekonomie dobra a zla. Práve Biblia učí šetriť, uskromniť sa. No a silný štát často zasahuje do tak závažných tém, ako rodina, výchova. No je jasné, že sú situácie, keď štát musí byť silnejší a keď musí ustúpiť.

  Od čias Tisa v takmer polovici národa driemu akési kvázi národno-sociálne tendencie. Nenarážam na nacizmus, ale na národnú orientáciu a sociálne cítenie. To nášmu voličovi dosť imponuje. Žiaľ, úsilie o to, aby kapitál mali len Slováci, už raz spôsobil u nás arizáciu. Ja by som bol opatrnejší v slovách o zahraničných investoroch. Nemôžete poprieť, že investície zo zahraničia nám pomohli. Veď my spolu vytvárame ľudstvo.

  Často sa mi stalo, že som sa zhodol sviac s ľuďmi, ktorí zažili dobu pred nástupom komunizmu – ľudia sa museli starať, aby prežili. Dnešná stredná generácia je navyknutá na pohodlie komunizmu. Mladí, čo sme komančov nezažili, sa vieme lepšie obracať, príp. vycestovať do zahraničia, tak ako naši predkovia. Postkomunistická generácia je ochromená, ochromená silným štátom, čo za nich všetko urobil.

 13. Anton Hrnko 12. novembra 2010 / 21:09

  Páni,
  neviem, o čom tu diskutujete, ale môj článok vôbec nie je o privatizácii a ani o ekonomike, ktorej sa zjavne nevyzná najmä ten, ktorý aj v mojom článku našiel Mečiara a privatizáciu. Pán Malovec, nehnevajte sa, ale ak je vaša znalosť ekonomicky a ekonomických teórií taká, ako je vaša znalosť slovenského pravopisu, tak Boh opatruj celú slovenskú pravicu. Pre vás je každý, kto sa nestotožní s extrémistickým neokonzervativizmom, ak nie hlupák, tak minimálne pomýlený ficoid. Kde doviedol svet neokonzervativizmus, vidíme na dnešnej celosvetovej ekonomickej kríze. A to, čo sa deje v Grécku, je výsledkom pomýlenej politiky viacerých po sebe nasledujúcich pravicových vlád. Na nešťastie pre ľavicu to buchlo práve vtedy, keď sa po dlhej dobe v Grécku dostala k moci. „Grécka cesta“ je predovšetkým výsledkom pravicovej politiky, to len tak na okraj.
  Pán Valúšek, väčšiu hovädinu o dejinách Slovenska, akou ste sa tu prezentovali, som teda už dávno nepočul. Vidím, že o slovenských novovekých dejinách neviete nič, resp. trochu popletených stalinočechoslovakistických tvrdení, od ktorých sa v 80. rokoch dištancovala aj marxistická historiografia a ktorých sa po roku 1990 zmocnili neoliberálni nedouci. Ak si myslíte, že úlohou Slovákov je len drieť na cudzích a nevlastniť nič ani v ich vlastnej krajine, tak vás v podstate ľutujem. Je to pocit imanentného otroka, mankurta, ktorý si ani neuvedomuje, že je otrok, ale o to s väčším nadšením hrdľačí!!!

 14. pomocník 12. novembra 2010 / 21:42

  Silný štát neznamená rovno socializmus alebo komunizmus (že pán Valúšek). Takisto nikto nehovorí, že zahraničné investície sú a-priori a vždy zlá vec. Ale čierno-biele videnie sveta je pre istú skupinu ľudí typické, nič iné nečakám. Ešte podotýkam, že takisto je typické, že to, že tu pomaly „polovica“ obyvateľov štátu oficiálne či neoficiálne opustila túto krajinu vám pripadá ako niečo úžasné, dôkaz že sa ľudia vedia „obracať“. Takže niečo očividne negatívne, hanbu a zúfalstvo obrátime tak, že na to ešte aj môžeme byť pyšní. Ešte dodajte, že ľudia, čo nemajú prácu sú ale „borci“ – tí sa dnes veru musia vedieť obracať; berme si z nich vzor – a bude to dokonalé.

  Ale toto je 40% slovenskej populácie anno 2010 po vymývaní mozgov. Inak prosím vás v zahraničí (na západe) tieto svoje názory nehovorte, budú sa na vás usmievať, ale budú vás právom v skutočnosti považovať za … (domyslite si nejakú duševnú nedostatočnosť). To nehádam, ale viem. A stačí ísť pár kilometrov na západ ani nie ďaleko.

 15. Juraj Valúšek 13. novembra 2010 / 0:25

  Nuž, neviem, čo v mojom príspevku vyznelo ako túžba po otroctve, ale ak čítate tak kvalitne, ako p. Malovec kvalitne ovláda pravopis, tak sa nedivím 😀

  Ja napríklad momentálne som za posilnenie úlohy štátu v ekonomike, ale odmietam, aby mi štát či Brusel prikazoval volať svoju mamu a otca rodič 1 a rodič 2. Silný štát môže byť aj neoliberálny – nanucovaním hodnôt.
  Verím na kopec neviditeľných vecí, ale neverím na neviditeľnú ruku trhu, ktorá vyrieši všetko. Ale je jasné, že konkurencia trh ozdraví, aj keď zopár našincov krachne. A vyliečilo nás to z komunistického fušerovania. Zvykli sme si na kvalitu, a to je dobre. (Ak ste boli v reštike „U Slováka“ t.j. s personálom, ktorý sa hnevá za to, že ste vstúpili dnu, a v reštike, ktorú má síce Albánec, ale prinesie vám modré z neba, tak verte, tringelt Slovákovi nedám).

  No a tí, čo vycestovali a zarobili v cudzine, nám vlastne prinášajú nové skúsenosti, nový kapitál (to, čo zarobili). Každá spoločenská premena je bolestivá a ťažká, no ja nie som pesimista. Ja vidím, akí sme my Slováci nezlomní. Máme chudobnú krajinu, ale vieme prežiť. A dá sa to aj bez kradnutia, práve podľa Desatora. (Kiež by sa nielen štvrté, ale aj siedme zachovávalo.)

  Práve prehnané národné a prehnane sociálne cítenie nás brzdia. Prehnané, nie normálne.

  Ak sa Vám aj tento komentár zdá hovädina, tak už neviem 😀

 16. milanxyz 13. novembra 2010 / 11:58

  Vážený pán Andrej Malovec,
  Len sa preboha nepúšťajte do „pitvy ekonomických problémov“. To, čo ste tu stačili napísať bohate nám „jednoduchším ľuďom“ postačí, aby sme pochopili, že vyznávaním, že my Slováci sme zlými vlastníkmi a preto trebalo všetko popredať aby sme sa stali nádenníkmi vo vlastnom štáte, ste len potvrdili, že Vám na tých zahraničných stážach „vo viacerých krajinách EÚ“ asi poriadli vymyli mozog, keď ste sa za tých 13 rokov pôsobenia „v sfére hospodárstva a ekonomiky“ nedokázali z tej naivity spamätať.
  Bože uchovaj národ od takých ekonomických „vzdelancov“.

 17. Anton Hrnko 13. novembra 2010 / 23:46

  Pán Milanxyz,
  povedal som vám, že bludy (a čo ste písali v zmazanom príspevku, sú super bludy) sa na mojom blogu šíriť nebudú! Irtett?

 18. Svätopluk 14. novembra 2010 / 8:29

  Srdečne pozdravujem A. Hrnku a česť pamiatke jeho vzácnym rodičom! Po prečítaní článku ma nenapadlo nič politické, ekonomické a tobôž nie dnešná politická garnitúra… Ja nemám ani 40 rokov, ale vaše riadky mi hovoria z duše a do duše. Nie raz, pri výletoch po krásnom Slovensku myslím na to, o čo všetko sa my Slováci pripravujeme,ako strácame tvár a súdnosť, slovanskosť a mravnosť, a hlavne o to, čo naši predkovia skutočne ,,krvou“ vydobyli a to isto vrátane predkov z čias Veľkej Moravy. Tieto myšlienky ma ,,gniavia“ už dávno a verím, že veľká časť dnešnej mladej generácie sa raz bude hanbiť za tento spoločenský balast, ktorý ju dnes okupuje a ona ho ,,žerie“. Skutočne pekný a pravdu vystihujúci článok!! Plne sa stotočňujem. K pamiatke Ľ. Štúra ešte toľko, že tento velikán už mal mať dávno vystavanú ,,novú mohylu“ podobnú tej na Bradle. Prajem pevné zdravie a mnoho tvorivosti na obhajobu nášho národa a krásneho Slovenska.

 19. milanxyz 14. novembra 2010 / 10:32

  Ale prečo tak diktátorsky pán Hrnko?
  Veď udržujete túto stránku preto, aby ľudia čítali Vaše komentáre a DISKUTOVALI a to nielen k Vaším, ale aj k príspevkom iných prispievateľov.
  Či nie?

  ALE ÁNO! LENŽE VYŠŠIE SOM POVEDAL, ŽE BUDEME DISKUTOVAŤ LEN O VECIACH MOŽNÝCH ALEBO PRAVDEPODOBNÝCH. O VECIACH NEPRAVDEPODOBNÝCH a NAVYŠE VYCUCANÝCH Z PRSTA SA NA TÝCHTO STRÁNKACH DISKUTOVAŤ NEBUDE! NEHNEVAJTE SA NA MŇA, ALE CELÝ HROMNÍK JE BLUD VYCUCANÝ Z PRSTA!

 20. Milanxyz 15. novembra 2010 / 10:11

  Vážený pán Hrnko,
  vymazaním môjho sobotňajšieho, a až na prvé dve vety aj nedeľňajšieho príspevku ste mne a aj ostatným čitateľom jasne dokázali, že ste pánom života i smrti nad príspevkami čitateľov. A naviac, že sa cítite byť jediným odborníkom na staré dejiny naších predkov a o tom, čo Vy neuznáte, sa na Vašej stránke diskutovať nesmie.

  Nemyslím si, že je to dobrý postoj a neviem, či spisovateľ Drahoslav Machala, ktorý Vás, medzi inými renomovanými historikmi navrhoval do Matičnej „dielne tvorivého ducha“, aby sme zase mohli zažívať „Nový vek Slovákov“, si je toho Vášho postoja vedomý. On Vás navrhuje do dielne, ktorej odborníci by „moderným spôsobom postavili pred slovenskú spoločnosť nové vízie“.

  Ťažko však očakávať nové vízie od starých „odborníkov“, zrejme včítane Vás, ktorých činnosť sám D.Machala zhrnul nasledovne: „Najtragickejším znakom našej súčasnej slovenskej skutočnosti 21. storočia je to, že slovenská vedecká a intelektuálna komunita spor nevedie, lebo sa oddáva sladkému nič nerobeniu a pohodlnej ľahostajnosti….“

  Určite bude ešte ťažšie očakávať nové vízie od spoločnosti, ktorej člen zakazuje o nových víziach diskutovať.
  Nie nadarmo sa hovorí, že starého psa novým kumštom nenaučíš.

  Nakoľko mňa, a zaiste aj mnohých ďaľších čitateľov Vašej stránky pôvod Slovenov/Slovákov dosiaľ zahalený v hmlách Pripeťských močiarov veľmi zaujíma, doľte mi, aby som Vás na tejto stránke okyptených možnosti požiadal, aby ste nám uviedli, kde v Pripeťských močiaroch sa našli nejaké stopy po príbytkoch, či valoch, a kde sa vykopali nejaké artefakty, ktoré by dokazovali, že to bola pravlasť nejakých proto-Slovanov, respektíve nediferencovaných Slovanov, ktorí sa tam vraj pred údajným sťahovaním národov zdržiavali. Potom budeme mať možnosť porovnať vierohodnosť evidencie pre nedávne sťahovanie Slovenov z Pripiatských močiarov s evidenciou vizie ich dávnovekého (až 5tisíc rokov starého) zotrvávania na území v strede Európy.
  Vopred ďakujem.

  p.s. Keď som môj nedeľňajší príspevok na Vašu stránku o 10:32 „nalepil“, príspevok „Svätopluka“, hoci bo údajne zaslaný o 8:29, tam nebol. A kým môj príspevok nebol po celý zbytok dopoludnia, ani včasneho popoludnia „upravený“, nebolo tam ani „Svätopluka“. Nič proti nemu nemám, predsa ma len zaujíma, či sa dá s príspevkami na Vašej stránke takto voľne „čachrovať“.

 21. Igor 15. novembra 2010 / 16:22

  Pán Hrnko,
  prepáčte prosím,som trochu mimo vlákna konverzácie,ale chcel by som Vás upriamiť na stránku českého blogera hlavne na konci, v časti :
  http://nassmer.blogspot.com/2010/10/cesti-legionari-na-sibiri.html
  autor knihy možno dokresľuje niektoré udalosti a poukazuje akou klamlivou cestou vznikali mýty o jedinečnosti českej histórii. V iných vyjadreniach aj politickej scény…
  Možno stránku poznáte…

 22. Anton Hrnko 15. novembra 2010 / 19:31

  Pán Milanxyz,
  teda najskôr, ako to funguje. Stránka má samozrejme ochranu pred spamami. To značí, že každý nový prispievateľ sa mne síce zobrazí, ale aby som bol ušetrený takých exotov ako napr. p. Jozef, ktorý nepochopil, že mne sa jeho spamy likvidujú omnoho jednoduchšie, ako ich tam on ukladá, musím ho najskôr schváliť, aby sa zobrazil pre všetkých. Po mojom schválení už má na môj blog prístup voľný a nedá sa ho zbaviť, ak ho nechcete oznámiť na telekomunikačný úrad kvôli obťažovaniu (prípad Jozef). takže Svätopluk tam bol skorej, len vy ste ho nevideli.
  Viete, Drávidi boli pôvodní obyvatelia Indie pred inváziou tzv. Árijcov, tzn. indoeurópskych kmeňov, ktoré vytvorili cca pred 2000 rokmi pred Kristom védskú civilizáciu. Jej pozostatkom sú texty v sanskrite, najstaršom písomne zachovanom indoeurópskom jazyku, ktorý je základom klasickej indoeurópskej etymológie. Drávidi boli zatlačení na juh Indie a tam sa vytvorila tamilská civilizácia, ktorej jazyk je jediným klasickým jazykom okrem čínštiny, ktorý pretrval do súčasnosti. Slovanská civilizácia je súčasťou indoeurópskej civilizácie, ktorá sa cca. 6000 rokov dozadu sformovala niekde v oblasti nad Kaspickým morom. Odtiaľ sa Indoeurópania rozšírili do Indie, Perzie, Malej Ázie a samozrejme do Európy. Prvé delenie Indoeurópanov sa udialo niekedy pred 4000 rokmi na dve vetvy – centickú a satnickú. Germáni, Kelti, románske národy patria do vetvy centickej (podľa toho, ako hovoria číslu sto, resp. desať – centum, zehn, ten); Slovania, Balti, Hindu, Paštu, Darí, Peržania, Bengálci, Kurdi patria do satnickej skupiny (podľa číslovky sto – sat). Germáni a Slovania sa teda rozišli cca 2000 rokov pred Kristom v oblasti severnej Ukrajiny a Bieloruska. Oni odišli do Škandinávia a predkovia Slovanov ostali v tejto oblasti. Keď sa opätovne Germáni a Slovania stretli okolo zmeny letopočtov už si nerozumeli a Germáni boli pre Slovanov Nemci. Drávidi mohli mať tak vplyv na sanskrit, bengálčínu alebo hindu, na etnogenézu Slovanov však nemohli mať objektívne žiaden vplyv, lebo nikdy s nimi neprišli do kontaktu. V staroveku nebola taká mobilita ako dnes, že sadnem v Colombe na Cejlóne do lietadla a za 10 hodín som vo Viedni. Ľudia boli vždy utilitárni. Nevydávali sa na cesty, ktoré nemohli mať bezprostredný zmysel. Stredná Európa, alebo oblasť Ukrajiny bola z južnej Indie nedosiahnuteľná. Ak by sa aj jednotlivec vydal na takúto cestu (čo sa nedá vylúčiť), trvalo by mu to možno viac ako tri roky. Takže styky s civilizáciami mimo Indie mohli byť, ale vyslovene sporadické – raz za sto – dvesto rokov. Pri takýchto stykoch nemohlo dôjsť k žiadnemu ovplyvňovaniu a už vylúčené je, žeby takéto styky mohli ovplyvňovať jazyk, najmä jeho základnú slovnú zásobu. Aby sa zmenilo čo len jedno slovo v jazyku Slovanov či už v Karpatoch alebo v Pripjaťských močiaroch, musel by byť tento vzťah tak intenzívny, ako je napr. dnes intenzívny vzťah angličtiny a slovenčiny. Protoárijské civilizácie v Indii sú archeologicky tak popísané, že je absolútne vylúčené, ak by mali zmeniť čo len jedno slovo v jazyku našich predkov, žeby na území slovanskej pravlasti nezanechali obrovské množstvo svojich kultúrnych stôp v podobe keramiky, šperkov atď. Ale v Európe sa nič také nenašlo. A potom, aby sa pri takomto sporadickom kontakte doplňovala slovná zásoba Slovanov, musela by byť úroveň jazyka našich predkov tak asi na úrovni dvojročného dieťaťa, ktoré nič o svete nevie. Veď je to absolútny blud.
  Čo je pri etnogenéze Slovanov zaujímavé, je to, že dlho nič sa o nich nevedelo z písomných prameňov, ale v čase, keď sa do písomných prameňov dostali, žili na obrovskom území Európy. A že sa radi usadzovali v močaristých oblastiach, je doložené na archeologickom materiáli z raného stredoveku od Labe až po Moskvu, od Baltu až po Balkán. Nie je to nič dehonestujúce. Je to fakt.

 23. Juraj Valúšek 15. novembra 2010 / 19:39

  Pán Milanxyz,

  poznáte Jordanesa? Opisuje zač. 6. stor. našich predkov:

  „Ak sa ide smerom od západu, ako prvý v Skýtsku má sídla kmeň Gepidov. Obklopujú ich veľké a úctu vzbudzujúce rieky. Veď cez ich sever a severozápad preteká Tisia [Tisa], z juhu pretína tú oblasť sám mohutný Danubius [stredný Dunaj], z východu potom Flutausis [Olt?], ktorý v dravom a krútňavami spenenom toku vrhá svoje divé vody do Istra [dolný Dunaj]. Medzi nimi hlbšie vo vnútrozemí leží Dácia, opevnená strmými Alpami [myslia sa Karpaty], ktoré pripomínajú veniec. Pri ich ľavom úbočí, ktoré sa skláňa na sever, na nesmiernych priestranstvách v smere od prameňov Vistuly [Visly] sa usadil ľudnatý národ Venetov. Hoci sa teraz pomenovanie Venetov obmieňa podľa rozličných rodov a lokalít, jednako sa volajú hlavne Sloväni [Sklaveni] a Anti. Sloväni sídlia v priestore od mesta Novietunum [buď v delte Dunaja alebo mesto na rieke Sáve pri Ľubľane] a jazera, ktoré sa nazýva Mursianum [asi pri sútoku Dunaja a Drávy], až po Danastar [Dnester] a na severe až po Visklu [Visla]; títo majú namiesto riadnych miest blatá a lesy. Naproti tomu Anti – tí sú spomedzi nich najudatnejší – sa v miestach, kde Pontské more [Čierne more] tvorí oblúk, ťahajú od Danastra až k Danapru [Dneper].“

  Jordanes opisuje, že Sloväni majú namiesto miest močiare a lesy. No a pokiaľ ma pamäť neklame, keramika typu Praha-Korčak sa jasne spája s našimi predkami a ich migráciou z Ukrajiny až k nám.

 24. Juraj Valúšek 15. novembra 2010 / 20:12

  Pán Hrnko,

  pekný príspevok. Viem si predstaviť, aké ťažké to majú historici, keď musia reagovať na všetky „konšpiračné teórie“, ale myslím si, že to patrí k vede. Brániť šíreniu omylov je tiež služba pravde. Ja si spomínam, ako istý novodobý interprét dejín PhDr. Emil Páleš objavil akúsi periodicitu v dejinách. Dokonca boli o tom konferencia na FiF UK a zborník. Historik sa vyjadril spochybňujúco k niektorým faktom. Páleš však tvrdí, že chyby opravil a všetci odporcovia mu už nemôžu nič vytknúť. Klubom skeptikov bol ocenený bronzovým bludným balvanom. Napriek tomu stále svoju periodicitu v dejinách obhajuje a mnohí ľudia si mlčanie historikov vysvetľuje ako neschopnosť protirečiť. Keď som sa môjho známeho pýtal, prečo s tým niečo nerobí, tiež povedal, že na to nemá čas – bola by to strata, slepá ulička. Rozumiem mu, no potom sa fakt takéto nezmysly šíria…

 25. pomocník 15. novembra 2010 / 20:45

  Len stručne (lebo to je téma, o ktorej by sa dalo diskutovať rok): P. Hrnko, čo píšete je značne sporné, toľko aspoň musíte uznať. A to aj na „mainstreamovej“ úrovni. Na úrovni jazyka (teda etnicity) nie je často isté, kto odkiaľ kam prišiel a odišiel, dokonca sú sporné príbuznosti, pretože je niekedy ťažko určiť, či ide o jazykové rodiny alebo jazykové zväzy a podobne. Zázraky nedokážu ani jazykovedci. P. Milan, Slovania boli v konečnom dôsledku priradení tomu Dnepru na základe jazyka: na základe názvov stromov a podobne (myslím, že to zhrnul Niederle). A keď bol tento postulát na základe jazyka hotový, tak sa tomu k tomu postulátu (ako vždy) priradili archeologické kultúry, ktoré boli na okolí. Tak vznikla teória o slovanskej pravlasti tam, kde je. Podľa mňa je šanca asi tak 1:1, že je tá teória chybná, nakoniec aj kopa naozaj serióznych odborníkov neustále prezentuje milión alternatív. Teóriu majú údajne potvrdzovať genetické výskumy v tom zmysle, že niekde na Ukrajine je najviac slovanských génov. To je samozrejme (podľa môjho názoru) trochu úsmevný argument, lebo taký výskum potvrdzuje nanajvýš to, že v danej oblasti bolo najmenej neskorších prímesí cudzích génov (a ako presne vedia, čo je slovanský gén, mi tiež nie je jasné, ale to je zas iná téma). Teória o sťahovaní národov je takisto podľa niektorých názorov (aj v samotnom Nemecku) sporná. Nie je sporná v tom zmysle, že by bolo ešte sporné, či sa jednotlivé národy (aspoň tie germánske) presúvali, ale sporná je v tom zmysle, že je samozrejme možné, že zároveň sa ostatné obyvateľstvo nepresúvalo a podobne. Ale to jadro tej teórie teda sporné nie je.

 26. pomocník 15. novembra 2010 / 20:51

  Inak tak trochu zo sprisahaneckého súdka: V minulosti boli ľudia v Európe dosť často presvedčení (brali ako samozrejmosť), že Slovania = Vandali. A keď hovorím často, tak naozaj myslím často. To ak chcete ďalšiu zaujímavú teóriu 🙂

 27. Anton Hrnko 15. novembra 2010 / 23:18

  Pomocník,
  aj posledné archeologické objavy na Slovensku dokazujú jedno. Žiadna krajina ani v čase sťahovania národov nezostala prázdna. Keď aj napr. máme písomne zaznamenané, že okolo r. cca 470 opustili Suebi územie dnešného Slovenska a odtiahli do Suebie, teda do dnešného Švábska, územie Slovenska neopustili všetci a možno ani nie väčšina. Ale odišla najaktívnejšia časť populácie a medzi zostavšiu populáciu sa nasťahovala najaktívnejšia časť Slovanov, či už zo severných oblastí Slovenska, spoza Karpát alebo po Dunaji a stala sa dominujúcou zložkou obyvateľstva, ktorému vnútila aj svoj jazyk, aj svoju kultúru. tak nejako prebiehalo sťahovanie národov. Koniec koncov niečo podobného sa dialo na konci 19. a začiatkom 20. st. smerom do Ameriky. Pritom neanglosaskí prisťahovalci do USA ďaleko prevyšovali Anglosasov, napriek tomu majú USA anglosaský charakter. A genetika podľa môjho názoru v etnogenéze má len veľmi malú úlohu. Veď aj ja už v štvrtej generácii dozadu mám medzi predkami čistého Taliana. Viete, teóriu možno nahradiť inou teóriou len vtedy, ak s vyvráti predchádzajúca. A masové pohyby v 5. až 7. st. na európskom kontinente sú doložené aj písomne, aj archeologicky. Veď len takí Vandali prešli z oblasti Baltského mora cez Spiš (archeologicky doložení) a celé Slovensko, Rakúsko, južné Nemecko, Francúzsko, Španielsko a severnú Afriku až do Tunisu, kde sa usadili. Odtiaľ uskutočnili svoj slávny vandalský čin, keď r. 410 vyplienili Rím. Otázka je, kto boli tí, čo zostávali? Slovenský archeológ Mačala vypracoval na to teóriu, ale dokázať sa ju nepodarilo, takže to zostalo len v úrovni hypotézy. Ale tak ako vieme zdokumentovať pohyb Vandalov (nielen písomne, ale aj archeologicky), vieme zdokumentovať pohyb Gótov, Frankov, Langobardov, Avarov, Hunov i Maďarov. Vieme zdokumentovať aj prítomnosť Slovanov, lebo všetci v danej dobe predstavovali civilizáciu samu o sebe. Až vznik univerzálnej kresťanskej civilizácie začiatkom 10. st. zotrel etnické rozdiely v materiálnej kultúre Európy. Pritom existovalo aj niečo ako európska civilizácia, teda nadväznosť jednotlivých kultúr a ich interakcia, čo sa tiež dá doložiť archeologickým materiálom. Ale žiaden archeologický materiál ani len v náznakoch nesvedčí o tom, žeby staroveká európska civilizácia mala nejakú interaktivitu s Indiou, či už árijskou alebo drávidskou. Jednoducho v danej dobe bola takmer tak ďaleko ako civilizácie v Mezoamerike, v južnej Afrike alebo v Polynézii (za vlasy pritiahnuté). Na rozdiel od Ameriky, síce mohlo dochádzať sporadicky k dotykom, ale určite nie k interakcii. A keď aj niečo z Indie prišlo do Európy, trvalo to neuveriteľne veľa času a prešlo to skôr kyvadlovým obchodom, tzn., že niekto nakúpil v Indii korenie, doviezol ho do Arábie, tam ho predal arabským kupcom, ktorí to doviezli na Blízky východ a odtiaľ sa to dostávalo do Európy. Hodvábna cesta fungovala aj v staroveku, ale okrem Alexandra Veľkého, žiaden európsky dobyvateľ do Indie nedošiel pred Portugalcami a Angličanmi v 16. st. Ale ruka na srdce, aký vplyv mali jazyky Indie na angličtinu? Preto celé to hromníkovanie je absolútny blud. A sám sa sebe čudujem, že sa dávam do tohto vťahovať. Tá diskusia nikde nevedie a je márnením času.

 28. pomocník 16. novembra 2010 / 0:11

  Ja som teraz neobhajoval Hromníka, ale odpovedal na otázku, nakoľko je sporná súčasná teória o Slovanoch a sťahovaní národov. P. Milan to totiž takto reformuloval. Ale keď už ste to načali, ja trvám na tom, že nevieme pred 4000/5000 rokmi (to je ak si dobre pamätám ten horizont Hromníka) povedať ani len kde tí Slovania presne boli (veď to nevieme záväzne povedať ani k roku 300 po Kr.) a teda nevieme ku ktorej archeologickej kultúre ich máme priradiť. A ako som už hovoril, archeologické kultúry (najmä tie staré a dlhodobé) predsa nie sú nevyhnutne identické s jazykmi, národmi v dnešnom zmysle. A ešte som nikoho nepočul, že by tvrdil s istotou opak (teda že vieme s istotou kde boli Slovania v tak dávnej dobe a ktorá to bola kultúra). A tým pádom mohli byť úplne hocikde, ved to beztak musela byť veľmi malá skupina ľudí, nemuselo z nich materiálne zachovať vôbec nič alebo naopak mohli byť zhodní s niektorou známou archeologickou kultúrou v Európe alebo Ázii, len o tom nemáme pochopiteľne doklady. Jednoducho v takom časovom horizonte je úplne reálne v tejto oblasti možné úplne všetko – ak sme objektívni. To samozrejme neznamená, že to „úplne všetko“ netreba doložiť a len si stačí vymýšľať.

 29. interbulo 16. novembra 2010 / 0:15

  Teda, riadne ďaleko ste odbehli od témy! Článok bol o čomsi inom a vadíte sa ozaj ako Slováci! Chápem Vás, ale túto žlč si vylievajte dakde na inom poli, ide nám o Slovensko, ak aj tak píšeme a rozmýšľame, chápme jeden druhého a vciťujme sa do neho! Ste múdri ľudia, tak sa rešpektujte a v pohode si veci vysvetlite, bez adjektív! Ináč, debata je plodná a smer je jasný, ide to správne, Sloveni začínajú naberať silu!..páči sa mi to!!!

 30. pomocník 16. novembra 2010 / 0:32

  Ešte takto (neobhajujem tú teóriu, len ako príklad): Naozaj si myslíte, že nemohlo povedzme 1000 (alebo aj 20) ľudí byť vyhnaných povedzme priamo zo stredu Indie (alebo z iného ľubovoľného miesta), lebo niečo zlé urobili, a postupne alebo aj relatívne rýchlo sa presunúť niekde do východnej Európy bez toho, aby z toho zostalo čokoľvek zachované? V takej dávnej dobe? Nemáme predsa zmapovaný každý krok každej skupinky ľudí pred 4000 rokmi. A zoberte si ako príklad Maďarov, to bolo v porovnaní s týmto len nedávno a nie je isté (a je úplne pochopiteľné, že nie je isté) podľa nálezov, ktoré presne nálezy to vlastne boli tí Maďari západne a východne od Uralu. A pokiaľ ide o to vyhnanie, tak skokové presuny celých národov – plánované a organizované – boli v staroveku úplne bežná vec, v Mezopotámii napríklad. Len tam máme to šťastie, že existujú zachované písomné záznamy.

 31. Juraj Valúšek 16. novembra 2010 / 9:08

  Pán Pomocník,

  Vy ste p. Hrnka nepochopili. Jeho hlavný argument nespočíva na tom, že sa nemali šancu stretnúť. Najlepšie je to vidieť na spore o slove VIANOCE. Starí Slovania slávili pohanský sviatok Kračun, Koľadu, či God, čiže zimný slnovrat. Určite neslávili zrodenie Slova podľa Jánovho evanjelia. Navyše na Vianoce sa neoslavuje zrodenie Slova, ale VTELENIE Slova. Po prijatí kresťanstva však preberali kresťanskú terminológiu – z kresťanského Západu a trošku neskoršie i Východu. Keď v nemeckých krajinách sa toto slovo nachádza, znamená „svätá noc“, pôvod tohto slova sa dá etymologicky odôvodniť, tak prečo hľadať pôvod slova u Drávidov, ktorí neboli kresťanmi, o ktorých nemáme najmenší dôkaz, že by tu boli. To, že sa niečo nedá vylúčiť ešte nie je dôkazom. Môžem vylúčiť existenciu mimozemšťanov? Nie. Ale to nie je dôkaz ich existencie.

  Ak môžem pôvod slova vysvetliť dvoma či troma spôsobmi, tak by som si mal vybrať ten najpravdepodobnejší spôsob. V tomto je jazykoveda dvojsečná zbraň, pretože si ju človek môže interpretovať rôzne. Lenže prečo by tie najkrkolomnejšie, najbizarnejšie a najnepravdepodobnejšie teórie mali byť prijaté, ako správne? Lebo medveď.

  P.S.: A okrem toho, Hromník nedokáže vysvetliť, prečo sa Sloväni začali nazývať týmto menom až v 6. stor., keď už s Drávidmi kontakt nemali. Lebo predtým toto meno doložené nemáme.

 32. pomocník 16. novembra 2010 / 14:54

  Ale pochopil, ale teraz sme hovorili o niečom inom.

 33. pomocník 16. novembra 2010 / 15:10

  Inak tá naivita, s ktorou si myslíte, že etymologický pôvod slova vianoce z nemčiny je istý (pričom to je takmer vzor slova, ktoré sa uvádza ako problematické) je skutočne úsmevná. To píšete z krčmy?

 34. Juraj Valúšek 16. novembra 2010 / 16:20

  Nehovorím „isté“, ale „najpravdepodobnejšie“. Vo vede nemôže byť predsa nič isté, to by protirečilo Popperovmu kritériu falzifikácie.

 35. Andrej Malovec 16. novembra 2010 / 16:50

  Pán Hrnko,
  viete každý vidí vo Vašom článku niečo iné. Niekto tam vidí politiku, niekto hodnoty, niekto peniaze a práve preto sme ľudia a to rozdielne je na nás pekné. Ďalej túto „ekonomickú“ tému rozvíjať nebudem
  Ale prosím Vás, keď už ste taký jazykovedec (keď kritizujete druhých za pravopisné chyby), vyznačte mi všetky moje pravopisné chyby v mojich 2-3 komentároch. Vidím tam 2 chyby, kde som dal na konci prídavného mena y, aj keď sa jednalo o množné číslo 1.pádu, určite sú tam aj iné, hádať sa nebudem, ale sme len ľudské bytosti, ktoré robia chyby.
  A ja keď si čítam Váš blog a príspevky aj k predošlým témam, tak je tam pár pekných pravopisných aj štylistických hrubičiek, ale písať to tu nebudem. Predsa človek keď píše rýchlo (a ja rýchlo píšem), urobí nejakú tú chybičku.
  Nebolo to z Vašej strany fair, len preto, že mám iný názor ako Vy.
  Ďakujem.

 36. Andrej Malovec 16. novembra 2010 / 16:57

  A ešte pán Valúšek prepáčte, na Vás som zabudol, Vy ste podľa môjho názoru ešte väčší jazykovedec ako p.Hrnko, keď si ma dovoľujete kritizovať aj s pekným smile-íkom 🙂

 37. Petr Kropáček 16. novembra 2010 / 20:39

  Jen na doplnění „staroslovensko-drávidoslovenského souboje“ si dovolím pro zajímavost uvést „8 přikázání-pravidel moderního dějepisectví“ od Gelasia Dobnera (nechť si každý vyhodnotí kdo a kolik jich porušil…) Holt kdo není schopen se poučit z chyb ostatních, musí se poučit z chyb vlastních… i Češi si prošli dost intezivním „staročesko-ještěvícestaročeským soubojem“, aby pak zjistili, že pravda o vlastním původu a historii je mnohem prozaičtější a přízemější než by si jak „staročeši“ tak „ještěvícestaročeši“ přáli…

  1) Pověst ustupuje před rozmyslem, bádáním a pravdou.
  2) Při pochybách a nejistotách se má následovat to, co je nejpravděpodobnější.
  3) Při protimluvech soudobých spisovatelů se dává přednost tomu, kdo byl blíže místu, osobě a ději a jehož pověst u potomků je nejvíce bezúhonná.
  4) Podezřelé je z víry, cokoli v lidských záležitostech je na lidskou důvěru.
  5) Dějiny se nejsprávněji polepšují z původních listin a z veřejných památek.
  6) Rozmysl se má především řídit chronologií a jejími hlavními zásadami.
  7) Svědectví jediného soudného nebo málo pozdějšího dějepisce má více jistoty než setniny pozdějších.
  8) Nedbá se toho, cokoli se později hlásá bez starších svědectví.

  …a kdyby snad někdo netušil, kdo byl Gelasius Dobner (30.5.1719 – 24.5.1790):
  http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/220298

 38. Anton Hrnko 16. novembra 2010 / 21:40

  Pán Malovec, ak sa vás to dotklo, tak sa ospravedlňujem, ale pochopili ste článok úplne v inom kontexte, ako som ho myslel.
  Ale k tým Vianociam. Urobil som si prieskum vo všetkých živých slovanských jazykoch, ako sa v nich pomenúvajú sviatky zimného slnovratu. Rusi, Ukrajinci, Bielorusi – roždeštstvo v hláskových variantoch jednotlivých rečí; Lužickí Srbi – hody; Poliaci – Bože narodzenie; Slovinci – Božič; Chorváti – Božić; Srbi – Božić; Bulhari – Koleda. Jedine Česi a Slováci používajú termín Vánoce/Vianoce. V starej slovenčine to bol kračún, čo prevzali ako Maďari (karácsony), tak aj Rumuni (craciun). Je evidentné, že všetky slovanské pomenovania súvisia až s prijatím kresťanstva, že staré pomenovanie asi kračún, zaniklo. Myslím, že etymológia nemeckého Weihnachten je úplne priezračná a slovenské/české pomenovanie tohto sviatku je jasným polokalkom z nemčiny. Žiadne iné vysvetlenie nie je po ruke, lebo v jazykovede platí jedno pravidlo, všetky javy vykladať primárne z jazyka samého, ak sa to nedá, treba pristúpiť k jazykom okolitým a až po vyčerpaní všetkých možnosti z týchto dvoch primárnych zdrojov, treba skúšať inde. Neviem, kedy sa ono slovo objavilo v nemčine, češtine a slovenčine, ale určite to bolo až niekedy v 13. st. a neskôr. Takže všetky snahy vykladať ho z jazyka tisíce kilometrov od nášho územia a ešte o 2000 rokov skorej je kardinálna hlúposť a svojím spôsobom šarlatánstvo. A takto by sa to dalo rozstrieľať krok za krokom (slová ako Igló, trh, Matra, Fatra, Tatry atď. a pod.), ale je to prosto mlátenie prázdnej slamy, lebo neexistujú 4000- ročné dejiny Slovenov v zmysle sformovaného národa, etnika. Existuje samozrejme etnogenéza Slovákov, ktorá však začala prozaickejšie v 5. st. na území stredného Dunaja od Českomoravskej vrchoviny po rumunské Bihársko, od Karpát po pohorie Mecseg v Maďarsku. Až v 5. st. začínajú vlastné dejiny národa, ktorý si dnes hovorí slovenský národ. Samozrejme, táto etnogenéza má svoje fázy a základný predel nastal v 9. st. vytvorením štátu a v 10. st. definitívnom oddelení, resp. vydelení slovenského jazyka z lona staroslovanskej reči. Do tohto procesu sa žiadni Drávidi nezmestia a tým pokladám môj príspevok do tejto zbytočnej diskusie za posledný.

 39. pomocník 16. novembra 2010 / 22:19

  Nehovorím, že je slovo drávidské, ale slovo vôbec nie je jasným polokalkom z nemčiny a každý, kto sa v etymológii vyzná vám povie, že tá etymológia lingvisticky nedáva zmysel, a preto je to len čistý dohad (aj keď uznávam, že intuitívne presvedčivý). Nemá tam byť čisto etymologicky práve -á- / -ia – (v nemčine tam bolo kedysi dlhé i) a nemá tam byť prečo noce namiesto noci alebo noc a podobne …a vá/via samozrejme nič neznamená. Keď už, tak by sa dalo lingvisticky očakávať, že to bude buď svätonoc(i) alebo vínachty alebo niečo také. A keď si otvoríte etymologické slovníky, tak sa dozviete aj, že tam je veľmi sporné, kedy to vlastne malo prejsť do slovenčiny, ak vôbec (pôvodne sa myslelo, že v ranom stredoveku ! ale v nemčine to je doložené až od okolo 12. storočia). Ale hlavne ma naozaj zaráža, že neviete, že presne táto etymológia je sporná, veď to je učebnicový príklad. Na druhej strane je zbytočné to rozoberať, lebo na tom nezáleží a jedno slovo naozaj na celej veci nič nemení. Mne ide len o to, že treba vedieť uznať, keď sú veci sporné, to je všetko.

 40. Anton Hrnko 16. novembra 2010 / 23:51

  Nič nie je v etymológii úplne jasné. Najlepšie sa vykladajú také javy, ktoré sú systémové – napr. striednice hlások a pod. Lenže ako náhle nejaké slovo prenikne do jazyka, len málokedy – ak je v systéme – zostáva nezmenené. Pokiaľ je nesystémové, izolované, obyčajne zostane zmrznuté, nevyvíja sa. Polokalk sa však obyčajne stáva slovom systémovým a prispôsobuje sa vo vývine reči. Vôbec nevidím problém v zmene i na e v prípade -noci, -noce. Veď niekedy v 13. st. prebehla celá plejáda takýchto zmien pri zneosobňovaní služobníckych a etnických názvov obcí – Kováre (Kovári), Sekule (Sikuli), Dravce (Dravci)…… Do tejto zmeny sa určite zmestia aj Vianoce. Rovnako by sa určite našli zmeny pri dvojhláskach. napr. z Veduny sa stala ako Viedňa-Vienna-Wien, tak aj Viedňa – Viedeň – Vídeň. Máme spojenie piatok – pátek a pod. A zmena weih, kde h má charakter predĺženia slabiky, mohlo vzniknúť via- vá-. Pritom nie som odborník na nemeckú etymológiu a neviem, ako prenikalo dlhé í z nemčiny do slovenčiny, ani kedy došlo k predĺženiu í na ei v nemčine. Ale prevzatie slovenského Žilina do nemčiny ako Silein, svedčí, že už v 13 – 14. storočí prízvučné i bolo zmenené na ei. Samozrejme, nechcem sa miešať hlbšie do tohto druhu etymológie, lebo nie som v tom úplne doma. V žiadnom prípade však slovo Vianoce neexistovalo v slovenčine pred tým, než slovo Weihnachten v nemčine, teda pred masovým kontaktom Slovákov a Nemcov počas kolonizácie v 13. storočí.

 41. pomocník 17. novembra 2010 / 0:53

  Jiří Rejzek-Český etymologický slovník 2001: „Obvykle se soudí, že druhá část byla přeložena a první přizpusobena češtině, přesná předloha však není jistá (potíže dělá české -á-). V němčine doloženo až ve 12. stor., 13. stor. [poznámka Pomocníka: presnejšie 1170], v podobách wíhen naht, wíenacht, wínaht, wíhenahten (….), proto se nezdá pravděpodobné, že by šlo již o předcyrilometodějskou výpujčku ze sthn, *wínnahten, jež by dalo *venoce [tie e sú s cédillami] (B7) (Ma2); muselo by k tomu totiž doját nejpozději v 8. st.! “
  Ako vidíte, je tam explicitne napísané, že potíže dělá -á-, to len aby to nevyzeralo, že som si to vycucal z prsta (hoci som to písal z hlavy). A samozrejme, že v etymológii je veľmi vecí úplne jasných. Viete veľmi dobre, že napríklad latinský alebo český alebo nemecký pôvod tisícov slov je úplne jasný (aj neodborníkovi) a často je aj presne jasné, ktorý autor ich prevzal/zmenil ako prvý alebo aspoň v ktorom období vznikli. Ale práve slovo vianoce medzi takéto slová nepatrí.

 42. Anton Hrnko 17. novembra 2010 / 11:28

  Lenže táto etymológia nepredpokladá, žeby ono slovo nemuselo do češtiny preniknúť z nemčiny priamo, ale prostredníctvom slovenčiny. Napr. slovo Vídeň v češtine je prevzaté cez slovenské Viedeň (samozrejme aj anlické Vienna a nemecké Wien je derivované zo slovenského Viedna). Takže ak to mohlo do slovenčiny preniknúť v podobe Vianoce (musím nájsť príklady, či to bolo možné), tak by potom bolo úplne logické, že je to v češtine Vánoce (piatok – pátek).

 43. pomocník 17. novembra 2010 / 16:10

  No, ak si myslíte, že sa vyznáte v pravidlách etymológie lepšie ako odborníci na danú oblasť, tak prosím :). Ja len zopakujem, že tam ide v podstate o to, že nemecké í sa podľa „pravidiel“ nemení na naše á alebo ia (krátke i by bol iný prípad), preto sa ten prechod etymológovia snažili svôjho času posunúť do veľmi dávnej minulosti, kde by to teoreticky (ako rekonštrukcia) bolo možné trocha „okľukovými“ tvarmi.

  V tom hesle je inak spomenuté aj slovenské Vianoce, takže autor si je samozrejme slovenčiny prinajmenšom vedomý. Viedeň je však dosť nevhodný príklad, lebo tam je primát slovenského tvaru daný tým, že geograficky leží tam, kde žili Slováci a nie Česi, ale u tých Vianoc sa nič také nedá povedať – a ak by to bolo z novšej nemčiny, tak by som analogicky skôr hádal (kvôli polohe a politickému „zaradeniu“ Čiech voči Nemcom a úlohe češtiny na Slovensku), že to bolo najprv české. .

  Inak teraz som zistil, že v slovenskej wikipédii (samozrejme, že to je ale nespoľahlivé) je uvedená ako alternatívna etymológia via..nozze, osobne by som tomu dal rozhodne prednosť.

 44. pomocník 17. novembra 2010 / 16:13

  Teda myslím čisto jazykovo prednosť, nie pokiaľ ide o vysvetlenie.

 45. Milanxyz 17. novembra 2010 / 16:36

  Pán Hrnko,
  ďakujem za obsiahlu odpoveď, považujem ju za krôčik k naplneniu Machalovho kréda, že „pravda sa rodí v spore“ a preto by som na ňu v našom „spore“ rád nadviazal. Ľutujem, že ste sa v nej len okrajove dotkli mojej požiadavky dôkazov údajného pobytu nediferencovaných Slovanov v Pripeťských močiaroch a že napriek jej rozsiahlosti nie som o moc múdrejší, ako som bol predtým. Rád by som preto mal medzery vo Vašom výklade, respektíve v mojom chápaní Vášho výkladu bližšie vysvetlené.

  Píšete, že „Drávidi boli pôvodní obyvatelia Indie pred inváziou tzv. Árijcov, tzn. indoeurópskych kmeňov…“ čo sa mi nepozdáva z toho dôvodu, že nikto sa predsa nestane príslušníkom iného etnika len preto, že tam „vpadne“, pokiaľ sa s kultúrou toho etnika nestotožní. Čiže Árijci pred vpádom (jednej svojej vetvy) do Indie a (druhej) do Európy (predpokladám, že sa to stalo v približne rovnakom čase), nemohli už byť „indoeurópania“. Indoeurópanmi sa stali až po prienikoch na východe (a západe) a po ich splynutí s tamojším pôvodným obyvateľstvom i udržovaním stykov so starou vlasťou z nových oblasti ich expanzie.
  Je veľmi málo pravdepodobné, že „Drávidi boli zatlačení na juh Indie …“ , pravdepodobnejšie asi je to, že na juh Indie Árijci neprenikli.
  Tak isto mi neznie logicky, žeby Drávidi, ako priznavate, pôvodní obyvatelia Indie, nemali pred vpádom Árijcov žiadnu kultúru a tú si – podľa Vás – vytvorili až keď „boli zatlačení na juh Indie a tam sa vytvorila tamilská civilizácia, ktorej jazyk je jediným klasickým jazykom okrem čínštiny, ktorý pretrval do súčasnosti.“
  Pripadá mi nelogické, žeby Drávidi pred vpádom Árijcov sa dohovárali nejakým iným jazykom, alebo mali nejakú inú civilizáciu, ako po ňom.
  V tejto súvislosti píšete, že vpádom Árijcov do Indie 2000 rokov pr.Kr. (čím dokladáte tento dátum?) bola vytvorená „védska civilizácia“, ktorej „pozostatkom sú texty v sanskrite, najstaršom písomne zachovanom indoeurópskom jazyku, ktorý je základom klasickej indoeurópskej etymológie.“
  Z toho môžme vyvodiť, že sanskrit je mladším jazykom ako tamilčina Drávidov a vznikol asymiláciou drávidskej a árijskej kultúry s určitým vplyvom európskej civilizácie, pretože ináč by nemohol byť základom „indoeurópskej etymológie“.
  Treba preto pripustiť, že styky Árijcov v Indii s Árijcami v Európe museli byť pomerne časté.
  Tak isto nemožno vylúčiť, že tieto cesty medzi Indiou a Európou boli Drávidom známe pred vpadom Árijcov do Indie, teda pred vznikom „sanskritu“.
  Taktiež mi pripadá nelogické tvrdiť, že „Stredná Európa, alebo oblasť Ukrajiny bola z južnej Indie nedosiahnuteľná.“
  Niet logických dôvodov zavrhovať možnosť, že Drávidi po týchto cestách do Európy prenikali. Časový aspekt nehral vtedy takú úlohu, ako hrá dnes. Aj naši dedovia chodili na roboty do Ameriky, aby sa po rokoch pacholčenia vracali domov s našetrenými peniazmi.
  Vaše nasledovné konštatovanie, že „Slovanská civilizácia je súčasťou indoeurópskej civilizácie, ktorá sa cca. 6000 rokov dozadu sformovala niekde v oblasti nad Kaspickým morom. Odtiaľ sa Indoeurópania rozšírili do Indie, Perzie, Malej Ázie a samozrejme do Európy“, si zasluhuje pozornosť.
  „Indoeurópska civilizácia“ sa mohla sformovať len po prieniku Árijcov do Indie a Európy, čo ako sám uvádzate sa stalo asi 2000 rokov pr.Kr., teda len 4000 rokov dozadu. Logicky mi vyplýva, že predtým „niekde v oblasti nad Kaspickým morom“ mohla byť len „árijská civilizácia“. (Keď už sme pri tom, mohli by ste uviesť nejaké kultúrne vyspelé historické centra v nadkaspickej oblasti, ktoré boli nucleom tej expanzie?)
  Tieto árijské kmene v svojej pravlasti nad Kaspickým morom sa určite dorozumeli jeden s druhým, čiže mali nejaký spoločný jazyk, nech už bol akokoľvek primitívny. Podľa Vás prvé delenie Árijcov (menovať ich „indoeurópanmi“ mi v tom čase pripadá predčasné) „sa udialo niekedy pred 4000 rokmi na dve vetvy – centickú a satnickú….. (podľa toho, ako hovoria číslu sto…)“. Teda to prvé delenie sa udialo v čase ich výpadov, medzi inými do Indie a Európy. (Je možné, že sa udiali po cestách drávidských prospektorov a obchodníkov).
  Ako vieme, že to delenie árijských kmeňov sa udialo podľa označenia číslovky „sto“? Ako vyslovovali ostatné čísla do sto? Existujú nejaké dôkazy, že ich vôbec poznali? V akom jazyku a akým písmom boli zaznamenané?
  Podľa oficiálnej historiografie tieto árijské kmene z ktorých sa neskôr vyvinuli Germáni a údajní Slovania, pri sťahovaní do Európy „sa teda rozišli cca 2000 rokov pred Kristom v oblasti severnej Ukrajiny a Bieloruska. Oni odišli do Škandinávia a predkovia Slovanov ostali v tejto oblasti.“
  Toto tvrdenie postráda akúkoľvek logiku. Prečo by árijské kmene , ktoré vyslovovali stovku ináč, ako ich súkmeňovci, pochadzajúci zo stepných oblastí nad Kaspickým morom sa rozhodli zostať v bažinatej oblasti Pripeťských močiarov???
  Čím sa tam živili? Presedlali na rybolov? Ako tie ryby jedli, surové, lebo oheň mohli založiť len na suchej zemi? A počítali ich v stovkách?.
  A kde spali? Na člne, alebo plti pod holým nebom? Jaskýň predsa v bažinách a močiaroch niet. Čím sa živili v zime, keď močiare zamrzli?
  Asi tam hybernovali ako žaby, lebo, ako uvádzate, že: „Čo je pri etnogenéze Slovanov zaujímavé, je to, že dlho nič sa o nich nevedelo z písomných prameňov, ale v čase, keď sa do písomných prameňov dostali, žili na obrovskom území Európy.“
  A nenapadlo Vás pán Hrnko, že oni vôbec v tých Pripeťských močiaroch nezostali, ale pokračovali cez dnešné Poľsko a Nemecko až k ústiu Labe a druhým smerom k Moskve a preto sa našli tie archeologické materiály „z ranného stredoveku od Labe až po Moskvu, od Baltu až po Balkán“?

  Hádam na nič iné sa slovo „fantasmagória“ nehodí tak dobre, ako na túto teóriu o pravlasti „zatiaľ nediferencovaných Slovanov“ v Pripeťských močiaroch. Kto na to len prišiel, Niederle? Ani sa nedivím.

  Pán Hrnko, ako je len možné, že za sedemdesiat rokov spoločného štátu, počas ktorých sa vyškolili tisícky historikov sa nad logikou tejto „fantasmagórie“ nikto nepozastavil?

  Ako je možné, že takýto blud je prezentovaný, ako oficiálny začiatok naších dejín?

  Ako je možné, že naších renomovaných historikov takáto naivnosť nezaráža?

  Aj nad ďaľším tvrdením oficálnej vedy, že „Keď sa opätovne Germáni a Slovania stretli okolo zmeny letopočtov už si nerozumeli a Germáni boli pre Slovanov Nemci“ sa treba len pousmiať.
  Kde sa po 2000 rokoch stretli?
  Češi žili určite viac ako tisíc rokov osobitne a predsa si krásne rozumieme. Tí sú ale blízo, čo tak Slovinci, Chorváti, Srbi, Ukrajinci a tak ďalej… Zaujímavé, že len s Germánmi, čo sa odrazu stali (nemí?) Nemci si nerozumieme.

  Pravda perlou zástancov tohto oficiálneho českého bludu je nasledovné tvrdenie pána Valúška:
  „….keramika typu Praha-Korčak sa jasne spája s našimi predkami a ich migráciou z Ukrajiny až k nám.“

  Inými slovami, kým naši predkovia údajne hybernovali v Pripeťských močiaroch a Praha bola ešte len v hviezdách, keramika typu Praha – Korčák už existovala!

  Huráááá, a už sme doma….
  Len nemým Nemcom nie a nie porozumieť.

 46. pomocník 17. novembra 2010 / 20:58

  Pre zaujímavosť: V Nemecku túto tradičnú teóriu o slovanskej pravlasti dnes poniektorí posmešne nazývajú „teória komárov“ (teda, že sa sa z močiarov Slovania z ničoho nič – ako komáre – rozšírili zrazu po celej Európe v priebehu pár desaťročí). Výstižnejšie sa to ani povedať nedá, ale v tých učebniciach to už asi ostane :).

 47. Andrej Malovec 18. novembra 2010 / 11:24

  Zdravím Vás páni,
  p.Hrnko, nedotklo sa ma to, ospravedlnenie nebolo potrebné, ale ďakujem za neho, ste dobrý človek, aj keď máme iné názory. Ale zaujímavé je, ako sa debata zvrtla cez štvrté božie prikázanie, cez ekomomiku, politiku, jazykovedu až po etymológiu.
  Majte sa priatelia.

 48. Juraj Valúšek 18. novembra 2010 / 15:39

  Pán MilanABC,

  ďakujem za ocenenie 🙂 Pripomínate mi jedného Maďara, ktorý tvrdil, že Maďari tu na Slovensku žijú dlhšie ako Slováci, boli tu od doby bronzovej a vraj to potvrdili aj slovenskí vedci. Veľmi ma zaujímalo, ktorí „vedci“ by niečo také tvrdili. A kupodivu, chyba nebola vo vedcoch, ale v hlúposti tohto človeka. On totiž čítal o tzv. „maďarovskej kultúre“. Lenže ona nemá s Maďarmi nič spoločné. Táto kultúra je pomenovaná podľa náleziska v obci Maďarovce. Lenže on to nepochopil…

  Vy to máte tak podobne 😀 Keramika typu Praha-Korčak je pomenovaná podľa nálezísk 🙂

 49. Milanxyz 19. novembra 2010 / 16:51

  Pán Valúšek DEF,
  veď o to tu ide. Pán Hrnko píše, že „indoeurópská“ civilizácia sa sformovala cca. 6000 rokov dozadu „niekde v oblasti nad Kaspickým morom“, odkiaľ sa údajní „Indoeurópania“ „rozšírili do Indie, Perzie, Malej Ázie a samozrejme do Európy“. Faktom ale zostáva, že v tom čase ešte nemohli byť Indoeurópanmi, lebo ešte v Indii, ani v Európe neboli a preto ani nemohli byť pomiešaní s Indmi, ani Europanmi, teda v tom čase to mohli byť len Árijci
  Toto „rozširovanie“ sa údajne stalo pred 4000 rokmi, čo môže znamenať len to, že než sa tie árijské kmene dali na pochod, žili spolu nejakých 2000 rokov.
  Pravda, toto všetko sú len dohady, aj keď renomovanými historikmi oficiálne uznávané, napriek tomu, že v tej údajnej pravlasti sa nezachovali žiadne stavby a nenašli žiadne artefakty, ktoré by túto oficiálnu teoriu podporili.(Pán Hrnko zatiaľ na moju predchadzajúcu výzvu nepredložil žiadnú evidenciu vyspelej Nadkaspickej kultúry – kamenné mesta a pod.)
  Oficiálna veda neuvádza, či sa všetc Árijci zo starej vlasti rozišli a nikto tam neostal, alebo či časť toho národa/kmeňov tam zostala žiť naďalej. Pokiaľ by to tak bolo, treba pripustiť, že tie príbuzné kmene Árijcov (budúcich Indoeurópanov) sa vedeli dorozumieť, teda hovorili jedným jazykom a tiež to, že mali nejakú spoločnú kultúru.
  V čase ich „rozširovania“ (2000 rokov pr.Kr) sa budúci „indoeuropania“ údajne rozdelili na dve vetvy „centickú a satnickú“, vraj podľa toho, ako hovorili „číslu sto, resp. desať“. Oficiálna veda ďalej tvrdí, že „Germáni a Slovania sa rozišli cca 2000 rokov pred Kristom v oblasti severnej Ukrajiny a Bieloruska. Oni (Germáni) odišli do Škandinávie a predkovia Slovanov vraj ostali v tejto oblasti.“
  Pripusťme, že táto hypotéza je pravdivá a uvažujme, ako mohla „Germánska“ vetva putovať ďalej do Škandinávie. Jednak cez terajšie Bielorusko, Rusko a Fínsko, alebo cez terajšie Poľsko, Nemecko, Dánsko a člnmi cez more do Švédska. Logicky by sa dalo predpokladať, že smerom na severovýchod, alebo na západ od Pripjaťských močiarov, prípadne oboma smermi musela táto „germánska vetva“ Árijcov zanechať nejaké artefakty ich kultúry. Nič sa nenašlo, hoci podľa p.Hrnka, v Indii sú protoárijské civilizácie archeologicky (dostatočne) popísané.
  Ako je možné, že žiadne artefakty protoárijskej civilizácie sa nenašli na uvažovaných možných cestách Árijcov do Škandinávie?
  Kacírska otázka: Čo keď po nich nikdy neprešli sa celkom hodí, veď čo keď celá táto teória je len taká, ako p.Hrnko hovorí, fantasmagória?
  Pán Hrnko neuvádza, ako dlho „slovanská vetva“ Árijcov hybernovala v Pripjaťských močiaroch, spomína len archeologické materiály „z raného stredoveku od Labe až po Moskvu, od Baltu až po Balkán. To by mohlo naznačovať, že údajní Slovania sa až začiatkom 5.storočia vybrali zo svojej močaristej pravlasti, kde hybernovali 2500 rokov smerom na západ (a juh). Teda z východu na západ a oblasť Praha-Korčák v tomto prípade mohla byť jej konečnou.
  Nuž pán ValúšekDEF, keď sa keramika jedného druhu nájde na tak veľkej rozlohe, nemala by sa potom volať podľa predpokladaného najstaršieho výskytu, skôr, než podľa najmladšieho, ako ste to na prípade Praha-Korčák názorne demonštrovali ?

  Odhliadnúc od vyššie uvedeného, treba uznať, zo strany ne-archeológa a ne-historika Vašu obdivuhodnú prezieravosť: „Keramika typu Praha-Korčak je pomenovaná podľa nálezísk“. Škoda len, že táto teória je založena na predpoklade jej autora, že jeho oponenti sú ešte aj dnes dožívajúci naivkovia z „maďarovskej“ alebo „pražskej kultúry“ vykopanej v Pripjaťských močiaroch. Pravda, tu sa nejedná len o Vás, ale aj o mnohých renomovaných historikov, ktorí ešte nepochopili, že také mená kultúr, ktore nikdy neexistovali, boli volené z hľadiska ich nacionalistického, politického a ideologického pužitia pre naivných čitateľov nejakého “Maďara, ktorý tvrdil, že Maďari tu na Slovensku žijú dlhšie ako Slováci, boli tu od doby bronzovej a vraj to potvrdili aj slovenskí vedci.”
  Na Slovensku je prinajmešom 7 miestných názvov založených na názve Slovenský, -á (viď Slovenské Pravno, Slovenská Kajňa, atď.), ale žiadny archeológ zatiaľ nevykopal “Slovenskú kultúru”, alebo aspoň Slovensko-Pražskú ak už nie Slovensko-maďarovskú alebo Zvolen – Praha – Korčák kultúru. Taketo názvy vymyslených kultúr sú vyrábané špecificky pre naivných čitateľov školského dejepisu a tých je zatiaľ nanešťastie väčšina.

 50. Juraj Valúšek 19. novembra 2010 / 18:52

  Pán MilanGHI,

  máte to popletené. Tie kultúry majú pomenovanie podľa významného náleziska, často prvého náleziska. Ale ak chcete, volajte si kultúru Praha-Korčak napríklad Slovanská kultúra.

  Na Indoeurópanov Vám neodpoviem, to sa spýtajte p. Hrnka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *