Štvrté Božie prikázanie

Moja mama je normálna (slovo obyčajná sa už tak zdiskreditovalo, že si ho nedovolím na jej označenie použiť) slovenská žena. Nedávno sa dožila 88 rokov skutočne plodného života, počas ktorého dala život desiatim deťom a príkladne ich, za výdatnej pomoci môjho nebohého otca vychovala tak, že môže byť na ne skutočne pyšná. Často mi dávala rady, niekedy vo forme imperatívneho pokynu (napr., keď som sa r. 1990 stal poslancom, mi povedala len stručne: Tónko, nezabudni, čo ti vždy prízvukoval otec: Nikdy sa nesnaž zbohatnúť na úkor chudobného človeka!), ktorými som sa dôsledne snažil riadiť. Keď za nemenovanej vlády vrcholil vypredaj slovenského štátneho majetku zahraničnému kapitálu, táto žena z pospolitého ľudu sa mi prihovorila vyznaním, ktoré ma skutočne prekvapilo. Spomenul som si naň počas debaty v televízii JOJ o možnej reinštalácii súsošia Márie Terézie na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave a odstránenie tamojšieho súsošia Štúrovcov.

„Vieš, Tónko“ – hovorí mi – „mne by to mohlo byť jedno. Ja som už stará, vlastne by mi na tom ani nemalo záležať, veď už tu dlho nebudem. Ale povedz mi, ako sa mám na to, čo sa dnes deje dívať, ako mám pokojne umrieť. Vieš, môj dedo padol ako vojak v Bosne. Nikdy som ho nevidela. Môj otec v prvej svetovej bojoval v Taliansku a po návrate domov sa zúčastňoval oslobodzovania republiky od Maďarov. Alexo (jej brat a môj krstný – pozn. A.H.) bol svobodovec. Pri Přerove ho ranilo. Odtrhlo mu kus tváre. Celý život bol poznamenaný! Tvoj tatko bol počas druhej vojny u vojska a bránil našu krajinu. Na letisku v Spišskej Novej Vsi počas maďarského bombardovania na začiatku vojny len o vlások unikol smrti. Ako vojak sa zúčastnil povstania. Keď ho Nemci zajali, dva týždne ho v Žiline väznili v pivnici na uhlí o hlade a smäde. Starú mamku (jej mamu) skoro zastrelili, keď sa mu tam snažila doniesť aspoň trochu jedla. Aj keď ho potom vrátili do vojska, naďalej pomáhal našim ľuďom, ktorých zajali Nemci. Mnohí mu vďačili za život, lebo sa mu ich podarilo vyslobodiť z nemeckých rúk. A vieš, on si ani tu povstaleckú výhodu nepýtal! To, čo robil, pokladal za svoju povinnosť, a nie ako cestu k nejakej trafike. O potvrdenie účasti v povstaní sa začal zaujímať až vtedy, keď mu pri určovaní dôchodku nechceli uznať šesť rokov služby v slovenskej armáde. Vraj slúžil v cudzej armáde, a preto nemá nárok na česko-slovenský dôchodok. V akej cudzej armáde? Však celý čas bránil Slovensko. (Bol protilietadlový delostrelec. Povolali ho ešte pred Mníchovom a vojenčinu ako povolaný zakončil až v máji 1945. Zaujímavé, že českí vojaci slúžiaci Hitlerovi v protektorátnom vojsku tento problém nemali. Služba v protektorátnom vojsku sa do doby nároku na česko-slovenský dôchodok zarátavala bez akýchkoľvek problémov – pozn. A. H.). Nemali sme ľahký život. Ale službu štátu, službu národu sme považovali za rovnako dôležitú, ako našu vieru v Boha. Naši otcovia a muži boli tomu schopní obetovať všetko, aj život. A dnes, keď sa na to dívam, ako sa to, čo sme vybudovali, rozhadzuje a vypredáva do cudziny, to vôbec neviem pochopiť. Veď je to znesvätenie všetkého, čím sme žili. Načo boli tie obete? To tohto som sa musela dožiť?“

Takých mám ako moja bolo na Slovensku desiatky tisíc. Pomaly odchádzajú na pravdu Božiu za svojimi rodičmi a prarodičmi, ktorým pojmy Slovensko, slovenský národ, republika neboli prázdnymi slovami, lebo ich oslobodenie museli vydobyť vlastnou krvou za cenu nemalých obetí. Veru, ako by sa dívali obete z Černovej, padlí legionári z prvej svetovej vojny, padlí a povraždení odbojári z druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania, keby videli, ako sa niektorí z nás stavajú k hodnotám, za ktoré oni položili život? Pritom nie je ani vojna, ani bezprostredné ohrozenie života, dokonca ani len strata majetku nikomu nehrozí! Za akú to obhryzenú kosť niektorí z nás sú ochotní šľapať po hodnotách predkov, ktorých vyznávanie a ochota za ne bojovať priniesli aj nám súčasníkom po mnohých rokoch ťažkého utrpenia právo slobodne si formovať náš národný život dnes?

Boj za národnú slobodu ako každý politický zápas nebol len snažením sa o odstránenie politickej moci, ktorá reprezentovala národný útlak. Po dosiahnutí národnej slobody bolo prirodzené, že nová politická moc odstránila aj symboly, ktoré starú, utláčateľskú moc reprezentovali. Popri vývesných tabuliach jej orgánov boli postupne odstraňované aj pamätníky, ktoré reprezentovali v očiach súčasníkov neželanú minulosť. Ako prvé prišli, samozrejme, na rad tie, ktoré reprezentovali najväčšie národné poníženie a národný útlak. Na Slovensku išlo najmä o pomníky postavené v súvislosti s oslavami tzv. milénia. Medzi nimi bolo aj súsošie Márie Terézie v Bratislave. O tom, že bude z verejného námestia odstránené, rozhodol česko-slovenský parlament dávno predtým, než sa doň pustili rozvášnení legionári počas pokusu Karola Posledného o obnovu Uhorského kráľovstva roku 1921. Na uvoľnené miesto bolo neskôr umiestnené súsošie leva a M. R. Štefánika a neskôr, po jeho dvojetapovom odstránení (ľudáci – lev; komunisti – Štefánik) súsošie Štúrovcov. Z vďaky zakladateľovi modernej slovenskej politiky a kodifikátorovi spisovnej slovenčiny bolo námestie premenované na Námestie Ľudovíta Štúra.

V modernej histórii Slovákov niet významnejšej osobnosti, ako bol Ľ. Štúr. On bol iniciátorom pohybov, ktoré vyvrcholili 1. januára 1993 vyhlásením samostatnej, slobodnej, demokratickej a suverénnej Slovenskej republiky. On bol tvorcom ideí, za ktoré boli naši otcovia, dedovia a pradedovia ochotní obetovať aj svoje životy a treba povedať, že nohí aj obetovali. Čo len úvaha o tom, žeby jeho socha v centre Bratislavy mala byť odstránená a nahradená milenárnym súsoším Márie Terézie, reprezentujúcim ten najhorší maďarizačný útlak, je perverzná, zvrátená, priam masochistická. Tá nemôže vzniknúť v zdravej slovenskej duši. Je prejavom chorého myslenia na jednej strane, na druhej strane premyslenou koncepciou odstraňovania symbolov slovenstva v bratislavskom Starom Meste a ich nahradzovaním starými, zatuchnutými hungaristickými symbolmi. Štvrté Božie prikázanie nám hovorí, že si máme ctiť svojich predkov. Ak by sme pripustili v Bratislave na Štúrovom námestí obnovenie onoho symbolu útlaku, tak by sme sa prejavili ako národ, ktorý si nielen že nectí svojich predkov, ale priam šliape po ich hroboch. Skutočne by sme mohli byť takí?

100 Responses

 1. Anton Hrnko 19. novembra 2010 / 20:20

  Pán Milanxyz,
  oni nehybernovali, ale podľa určitých „teoretikov“ na najprimitívnejšej úrovni s jazykom na úrovni jedna-a-polročného dieťaťa čakali na kočovníkov z Indie, aby im vymysleli slová, ktorými pomenovali všetky činnosti a tak sa ich jazyk pretvoril na základ všetkých civilizácií. Nezdá sa vám to „ujeté“. Na takejto úrovni si diskutujte niekde inde, vaše hore popísané priestory sú nediskutovateľné, lebo neviete, o čom píšete, ale píšete toho veľa.

 2. Juraj Valúšek 19. novembra 2010 / 20:53

  Pán Hrnko,

  klobúk dole, vystihli ste to bravúrne! Ak má niekto taký chaos v dejinách ako Milanxyz, tak sa nedivím, že tlieska Hromníkovi.

 3. Milanxyz 21. novembra 2010 / 9:59

  Pán Hrnko,
  Vaša odpoveď (november 19, 20:20) je znovu sklamaním. Predpokladal som, že budete ochotný diskutovať prvopočiatky Starých Slovákov, Slovenov aj Slovanov všeobecne a že budete schopný s kľudom a vecne vysvetliť oficiálnu verziu našej histórie, ako aj svoje stanovisko k mnou naznačeným otázkam, ktoré musia napadnúť aj stredoškoláka, keď sa nad našou históriou trochu zamyslí.
  Asi o to nestojíte a čo je horšie, zdá sa, že si ani neuvedomujete, akú škodu v predstave o vyspelosti a kultúrnosti Slovanov v očiach západného sveta spôsobilo a spôsobuje ľnutie naších historikov na pochybnej teórii o údajnom prebývaní Slovanov v Pripjaťských močiaroch priliehavo zvanej tiež „teóriou komárov“, ako o tom píše čitateľ „pomocník“ (17.november o 20:15). Nie div, že Slovanov národy v „západnom“ svete berú s predsudkami akoby nekultúrnosti, keď sami pestujeme názor, že naši predkovia sa v tých močiaroch asi rozmnožili ako komáre, aby zaľudnili väčšiu polovicu Európy.
  Pán Hrnko, kedže poznáte cudzie reči, skúste niekedy počúvať športové komentáre v cudzom jazyku, aby ste sa presvedčili, ako je automaticky predpokladaná vyššia „kultúrnosť“ športovcov zo „slobodného sveta“ nad slovanskými športovcami všeobecne, jemne, ale cíteľne poslucháčom podsúvaná.
  Celkove nižšiu mienku o kultúrnosti a vyspelosti Slovanov majú na svedomí aj „bludy“ (aby som použil Váš slovník) ako je spomínaná „teória komárov“. Je najvyšší čas, aby sa v záujme generácii čo prídu po nás, historici, a to nielen naši, ale všetkých slovanských národov voči takýmto „fantasmagóriam“ ohradili.
  Pán Hrnko, neviem, či Drahoslav Machala sa niekedy zatúľa na Váš blok, bolo by dobré, keby sa tak stalo, aby si dobre premyslel, či do tímu historikov Matičnej „dielne tvorivého ducha“, ktorá by pod taktovkou nového predsedu Matice slovenskej mal viesť národ do „Nového veku Slovákov“, navrhol aj Vás.
  Vyzerá to tak, že pre predpokladané hľadanie nových vízií nemáte pochopenie.

  Pán Valúšek,
  neviem, či Vás pochytil záchvat šetrenia s peniazmi Matice, alebo strach z toho, že národ s pomocou Matice sa dozvie o výskumoch našej dávnej histórie zozbieraných historikom Dr C.A.Hromníkom („skutočným šarlatánom“ podľa p.Hrnka).
  Tipujem, že skôr to druhé.

 4. Juraj Valúšek 21. novembra 2010 / 20:23

  Pán MilanABC,

  tak takýto zakomplexovaný pohľad na minulosť majú niektorí Maďari. Keď im poviete, že kočovali a poľnohospodárstvu sa nevenovali, tak buď upadnú do depresie, alebo sa rozzúria. Niektorí dokonca povedia, že to je lož a ich predkovia boli Sumeri. Väčšina (chvalabohu) však môže povedať, ako rýchlo sa prispôsobili usadlému životu.

  Viete, povedať, že Slovania žili a množili sa v močiaroch, môže tak nemecký neonacista, nie seriózny Nemec. Prepánajána, naši predkovia predsa neboli obojživelníci, boli to poľnohospodári. Žili v močaristej krajine – no a čo?! Myslíte si, že Slovensko v 5. storočí vyzeralo lepšie?! Veď Rimania to tu volali Hercýnsky prales. Samé lesy a močiare. Lenže celá Európa do 13. stor. bola prevažne lesnatá krajina.

  A Jordanes vnímal Venetov ako ľudnatý kmeň. Prečo by tento ľudnatý kmeň nemohol „zaplaviť“ pol Európy v 6. stor.? Veď hustota obyvateľstva bývalých rímskych provincií (najvyspelejšie časti Európy) bola 4-8 obyv./km2. Balkán mal v tej dobe snáď 2-2,5 obyv./km2. Slovensko malo v až v 9. stor. 2,5 obyv./km2…

  Vy máte jeden psychologický problém: prenášate svoje súčasné problémy do minulosti. Ja si nemyslím, že nás v Európe neberú. A ak áno, tak pre komunistickú minulosť. Východní Nemci nemajú „pôvod v močiaroch“ a predsa nimi západní Nemci (ale len tí hlúpi) pohŕdajú.

  Image si nevylepšíme starobylosťou. Pozrite si najstaršie národy sveta – Asýrčania, Kopti, Arméni, Židia, Gréci… Tie prvé dva sú kresťanskou menšinou v moslimskom mori. Kedysi veľmoci, dnes menšiny. Pozrie sa na nich niekto s úctou?! Pritom Američania, veľmi mladý národ, pritom vo svete najmocnejší (zatiaľ).

  Image si vylepšíme poctivosťou, pracovitosťou, húževnatosťou, dobrosrdečnosťou, pohostinstvom…

 5. Anton Hrnko 21. novembra 2010 / 20:55

  Pán Milanxyz,
  predovšetkým som vám povedal, že nebudem diskutovať o fantasmagóriách. Ten náčrt vývinu indoeurópskych kmeňov vychádza s analýzy jazykových javov; preto je to len hypotéza. Hypotéza, ktorá hovorí, že jazyky sa vyvíjali takto a dialo sa to v nejakom priestore a v nejakom čase. Slovanský jazyk možno nikdy v ideálnej forme neexistoval. Mohli to byť len dialekty indoeurópskeho jazyka, ktoré zostali vzájomne zrozumiteľné. Dá sa však ideálne rekonštruovať na základe spoločných prvkov, ktoré majú určitú genetickú následnosť. Rovnako sa da rekonštruovať v ideálnej podobe indoeurópsky prajazyk, z ktorého sa geneticky vyvinuli všetky dnešné indoeurópske jazyky. Rusi vydali (začal s tým Trubačov) už hádam vyša 20-zväzkový etymologický jazyk slovanských jazykov. Sú tam stovky výkladov, ako vznikali v slovanských jazykoch slová, odkiaľ pochádzajú a ako sa vyvíjali v jednotlivých slovanských jazykoch. Ale žeby tam narazili na drávidskú stopu, nie je mi známe. Slováci ako osobitý slovanský národ sa začali vyčleňovať v 5. – 6- st., keď sa stali dominantnou etnickou zložkou na území okolo stredného Dunaja. Odvtedy môžeme na základe písomných, jazykových a archeologických prameňov popisovať našu národnú etnogenézu. Pred týmto obdobím nevieme s určitosťou povedať ani, či sme už v priestore Karpát boli, alebo sme do tohto priestoru len vtedy prišli. Čo bolo 500 rokov predtým, či naši etnickí predkovia boli v Pripiatskych močiaroch alebo v Haliči, alebo v Karpatoch je úplne irelevantné z toho uhla pohľadu, ktorý s dotýka bezprostrednej etnogenézy Slovákov. Nie je to vyriešené na elementárnej vedeckej úrovni, preto zaoberať sa tým na blogu môjho typu je zbytočné. A fantazmagórie o hlúpych Slováčikoch, pardon Slovenoch, ktorých učili múdri otcovia, nie bieli z Washingtonu, ale čierni z Indie ako dostať chleba do huby je skutočne pod úroveň človeka, ktorý absolvoval úspešne ZDŠ (ak viete, čo to bolo).

 6. pomocník 21. novembra 2010 / 22:10

  Pán Valúšek, to s tými komármi je myslené úplne inak (ale vôbec ma – a nie len mňa -) neprekvapuje, že ste to nepochopili. O problémoch s teóriou o pravlasti Slovanov ste očividne tieť nikdy nepočuli (to sa k vám do krčmy asi nikdy nedostalo). A tie vaše neustále prirovnania založené na diskusiách s niektorými Maďarmi a podobne „z nižších kruhov“ (čo samé o sebe svedčí o tom, kam patríte) nikoho nezaujímajú a nič nedokazujú. Celkovo pozorujem v každom vašom príspevku, že nechápete vôbec nič ani z dejín, ani z jazykov, ani z toho, čo vám niekto hovorí. To by nevadilo, ale nechápem, prečo sa potom snažíte tu diskutovať. Papagájovať tu učebnice pre stredné školy a dve knihy ktoré máte po ruke dokáže aj desaťročné dieťa, tak prosím vás už preboha dostaňte zo seba aspoň raz za pol roka niečo normálne. Nevidíte, že ste smiešny?

 7. pomocník 21. novembra 2010 / 22:11

  Pán Valúšek, to s tými komármi je myslené úplne inak (ale vôbec ma – a nie len mňa – neprekvapuje, že ste to nepochopili). O problémoch s teóriou o pravlasti Slovanov ste očividne tiež nikdy nepočuli (to sa k vám do krčmy asi nikdy nedostalo). A tie vaše neustále prirovnania založené na diskusiách s niektorými Maďarmi a podobne „z nižších kruhov“ (čo samé o sebe svedčí o tom, kam patríte) nikoho nezaujímajú a nič nedokazujú. Celkovo pozorujem v každom vašom príspevku, že nechápete vôbec nič ani z dejín, ani z jazykov, ani z toho, čo vám niekto hovorí. To by nevadilo, ale nechápem, prečo sa potom snažíte tu diskutovať. Papagájovať tu učebnice pre stredné školy a dve knihy ktoré máte po ruke dokáže aj desaťročné dieťa, tak prosím vás už preboha dostaňte zo seba aspoň raz za pol roka niečo normálne. Nevidíte, že ste smiešny?

 8. pomocník 21. novembra 2010 / 22:16

  Pán Milan „Nie je to vyriešené na elementárnej vedeckej úrovni, preto zaoberať sa tým na blogu môjho typu je zbytočné.“ Túto vetu by som tu dal červeným. Ja som to uviedol hore vetou, že o tomto by sa dalo diskutovať rok. Naozaj sa pýtate veci, ktoré nie sú vyriešené. Z toho ale na druhej strane nevyplýva, že platí práve to s tými Drávidmi.

 9. Juraj Valúšek 22. novembra 2010 / 10:10

  Pán Pomocník,

  pokorne priznávam, že som z nižších vrstiev, za komunizmu to bola výhoda, robotnícky pôvod;
  aj do krčmy chodím, ale čestne vyhlasujem, že sa neožieram. 🙂
  Smiešny som, čoby nie, a som rád, že do Vášho života prinášam radosť 😀

  Teóriu s komármi som pochopil, nebojte sa, teórií o pravlasti je viac, to tiež viem. Ale presne ste uhádli, že ich poznám len z dvoch kníh:

  BEDNAŘÍKOVÁ, J. a kol.: Stěhování národů a východ Evropy. Praha : Vyšehrad, 2006.
  MĚŘÍNSKÝ, Z.: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha: Nakladatelství Libri, 2009.

  Isto sú tam len české a nemecké prekrúcaniny histórie. Odpustite, že čítam len brak. Ak chcete, opustím tento blog a môžete ho zaplaviť Vy i s Drávidmi. Sú to naši učitelia. Kam sa hrabú Cyril a Metod. Veď Drávidi nás v dobe bronzovej učili sláviť „zázrak Slova“. Podľa mňa by sa mal cyrilometodský sviatok 5. 7. zrušiť a mali by sme oslavovať drávidských vierozvestcov Džamila a Čumila – no nie? 😀

 10. Šľak 22. novembra 2010 / 12:38

  Ja snáď len stručne:

  Pán Milanxyz,

  nepochybujem, že považujete Vašu „vec“ za spravodlivú (a je mi to sympatické, ľudí, ktorým dnes na niečom záleží okrem ich pudelára je čoraz menej) ale skúste aj Vy pochopiť jednu vec. Anton Hrnko je oficiálny historik, má určité renomé. Nemyslite si, boli a aj budú pokusy toto jeho renomé naštrbiť a jeho ako človeka potupiť. Či už v súvislosti s tým, kde stál, keď sa Slovensko osamostatňovalo, alebo v súvislosti s tým, aké historické názory zastáva. Spomeňte si na všetku tú špinu okolo Ďuricu v 1996-98 alebo na ponižovanie signatárov stanoviska ku starým Slovákom z januára 2008 zo strany istých „pilierov“ súčasného poznania (môžem menovať, ak by bolo treba). Napriek tomu A. Hrnko má renomé ako seriózny historik, knihu Etnogenéza Slovákov, Kto sme a aké je naše meno predsa redigoval pán R. Marsina, ktorý by určite nedopustil, aby tam boli uverejnené nejaké nemiestne bláboly a sú tam aj dva články A. Hrnka vrátane jeho na tomto blogu publikovanej hypotézy. A to o niečom svedčí, nie?

  Lenže táto minca má aj druhú stranu. Takáto hypotéza je seriózne braná iba dovtedy, kým je seriózne braný jej autor. Tak skúste aj Vy, pán Milanxyz pochopiť, že A. H. si skrátka nemôže dovoliť tú slobodu v uvažovaní, akú si možno môžete dovoliť Vy, ja, či niekto iný (napríklad pán Hromník). Veď ľudia ako Kropáček na nič iné nečakajú, len aby sa zástancovia slovenských „nacionalistických“ pohľadov na vlastnú históriu takto znemožnili, pretože keď znemožníte človeka, automaticky Vám odpadá problém s tým, ako znemožniť jeho tvrdenia (to druhé je spravidla omnoho ťažšie ako to prvé). Tak skúste, prosím Vás, prestať tlačiť na pílu.

  Hromníkova kniha vyšla, ľudia ju čítajú, ak na nej niečo je, skôr či neskôr sa jeho názory presadia (ja to fakt posúdiť neviem, nie som jazykovedec). Berte to utilitaristicky, ako dve želiezka v ohni. Ak sa Hromník mýli, prečo by sa mal s ním utopiť aj A. Hrnko a jeho hypotéza. A naopak.

  Pán Valúšek,

  možno Vás to prekvapí, ale nikoho na tomto blogu v súvislosti so zvolením M. Tkáča za predsedu MS nezaujíma (presnejšie je to pod našu úroveň), komu bude poskytovať dotácie. Je to nedôstojné a je to skutočne téma do krčmy. Nový predseda má nemalé ambície, bodaj by sa mu ich podarilo aspoň sčasti naplniť, Matica si to zaslúži. Starému predsedovi treba za 20 ročné funkčné obdobie poďakovať (určite je za čo). Inak, celkom ma pobavilo, že prívrženec tej časti politického spektra, ktorá celkom bezostyšne siahla Matici na peniaze v rokoch 2002-2006, sa tu tak zaujíma o jej dotácie. Máte azda pripravenú na vydanie nejakú vlastnú publikáciu a bojíte sa, že sa Vám neujde?

  Pán Hrnko,

  budem úplne od veci, ale dnes ma to napadlo, tak Vám to dnes píšem. Blíži sa koniec roka 2010, a o dva roky tu budeme mať 20. výročie osamostatnenia Slovenska. Nerobím si žiadne ilúzie a neočakávam od týchto modrých hoviad žiadnu dôstojnú pripomienku tejto udalosti (o dostatočne pompéznych oslavách ani nehovorím, predviedli to koniec koncov v roku 2003 pri desiatom výročí) a tak ma napadlo, či by ste čisto perspektívne (berte to ako inšpiráciu) neuvažovali s tým, že by ste pre nás (čitateľov Vášho blogu) pripravili nejaký seriál k spomínanému 20. výročiu osamostatnenia sa Slovenska, ktorý by ste povedzme na týchto stránkach publikovali. Mám na mysli niečo medzi faktografiou a čisto osobnými spomienkami, niečo čo by malo aj historickú hodnotu ale aj pripomenulo tú atmosféru a udalosti, ktoré sa vtedy odohrávali takpovediac pohľadom niekoho zvnútra. Niekde ste tu písali, že ste sa podieľali na príprave štátneho znaku, mňa by napríklad veľmi zaujímalo, ako to prebiehalo, s akými problémami ste sa museli potýkať, aká bola atmosféra na tých prácach atp. Alebo by ste možno mohli čitateľom predstaviť ľudí, ktorí tiež odviedli svoje, niečím dôležitým prispeli a možno sa o nich ani nevie a Vy si myslíte, že by sa o nich malo vedieť. Alebo by možno takí ľudia mohli niečo napísať na Váš blog sami a Vy by ste im mohli jednorázovo taký príspevok umožniť. Skrátka patrilo by sa, aby niečo k 20. výročia vyšlo aj na týchto stránkach a aby to nebol iba osamotený a ojedinelý príspevok. Nemyslite si, o tomto blogu sa vie (dokonca sa o ňom písalo už aj v dennej tlači, dávnejšie), už máte svoj okruh čitateľov. Koniec koncov, prečo by to nemohlo byť niečo možno len exkluzívne pre čitateľov tohoto blogu, niečo čo ešte niekde neodznelo. Je to len taký nápad. Skúste pouvažovať. Viem, že nechcem málo a že také veci pripraviť (aby aj za niečo stáli) vyžaduje nejaký čas. A možno je to len sentimentálna pochabosť 🙂 , ale kedy už byť sentimentálny ak nie pri 20. výročí nejakéj udalosti, no nie? Myslím si, že pohľad zvnútra by ľudí zaujímal.

 11. Juraj Valúšek 22. novembra 2010 / 13:18

  Pán Šľak,

  ja p. Tkáča poznám len z článku „Tkáč, drž sa svojho stavu“, v ktorom sa vníma negatívum, že podporuje Hromníkove tézy. Logicky ma napadlo, či ako predseda Matice nebude toto šarlatánstvo podporovať.

  Nie, písať sa nechystám, nemám veľa času. Myslím, že som v období, keď mojou úlohou je viac čítať, než písať, no nie? 🙂

  Inak, neviem, prečo ma považujete za odporcu Matice slovenskej? Nespomínam si, že by som sa voči nej krivo vyjadril… Pripomeňte mi 🙂

  No, stmieva sa, idem pomaly do krčmy 😀 na zdravie, páni!

 12. Šľak 22. novembra 2010 / 13:30

  …štvrť na dve a už sa Vám stmieva 🙂 ?

 13. pomocník 22. novembra 2010 / 16:26

  Pán Valúšek, takže nie len že ste nepochopili prvýkrát, čo sa tým názvom teória komárov zosmiešňuje (nie tí Slovania, preto to ani nič nemá s nacizmom, ale presne opačne o 180 stupňov), ale nepochopili ste to ani po mojom upozornení. Takisto ste nepochopili čo sa myslelo nižšími kruhmi, myslel som duševne nižšie kruhy (neviem ako to mám slušne napísať). Aby ste to aj naozaj pochopili: Citovať niekoho, kto si pletie Maďarovce s Maďarmi a podobne ako argument čohokoľvek patrí tak akurát tam, kam chodíte keď sa stmieva. No ak tej pravlasti Slovanov sa radšej nebudem vyjadrovať, ak neviete, že a čo je tam sporné, tak by som vám zobral diplom, lebo to sú jednoducho úplne základné veci. Ale môžem vás aj potešiť, takýchto absolventov ako vy v posledných rokoch (a nie len na Slovensku) máme neúrekom, stredovekí akademici (nieto ešte osvietenskí a podobne) by sa v hrobe obracali ….a tak aj ten svet bude zachvíľu vyzerať. Ešte dobre, že v tomto prípade ide „len“ o históriu a nie náuku o riadení atómovej elektrárne (ale aj na to príde).

 14. pomocník 22. novembra 2010 / 16:39

  Pán Šľak, musíte mať trochu empatie: Chlapec to má ťažké. V novinách, ktorých kult uctieva (ak nie niečo horšie), a politickom spektre, ku ktorému sa preto hlási, mu vymývajú mozog jedným smerom, ktorý sa bohužiaľ práve v oblasti histórie a „vzniku“ Slovákov nezhoduje s tým, čo sa učil v škole (a čo prípadne aj sám cíti). A tieto dve dogmy (lebo samostatne správne rozmýšľať nevie) sa mu bijú, takže mu to celé dá zabrať. Ale keďže motať piate cez deviate a slovné ekvilibristiky ovláda veľmi dobre (ako skoro celá táto „komunikačná“ – rozumej trepajúca – generácia do 29 rokov), tak na druhej strane sa z toho vie formálne ako-tak vykecať.

 15. Petr Kropáček 22. novembra 2010 / 19:10

  Pane Valúšku,

  nic jiného než a) dětinské urážení, nebo b) slaboduché fantasmagorie od „hrdinných anonymů“ nečekejte, ale to už jste si asi stačil všimnout. Je tedy zbytečné po nich chtít nějaké c)… neví, co po nich chcete a vždy z nich vypadne pouze a) nebo b). (A to ode mne není žádná urážka, to je suché konstatování faktů…)

  Na zdraví a na zdrav(idsk)ou Maticu.

 16. Juraj Valúšek 22. novembra 2010 / 21:01

  Pán Pomocník,

  ja Vás asi naozaj nechápem, odpustite mi 🙂 Skúste mi to povedať drávidsky, možno sa ozvú moji prapredkovia. Viete, ja som taký primitív, že čakám, až mi to vysvetlia Drávidi 😀

  Ešte by som rád vedel, ktoréže to poltické spektrum mi vymýva mozog a ktoréže to noviny uctievam 😀 Ty kokšo, tieto diskusie ma bavia omnoho viac než chodenie do krčmy. Asi budem abstinent, aj keď nemusím, smrtka si na mňa zuby nebrúsi… ako spieva Para.

  Pán Kropáček, ďakujem za podporu, to som si všimol už dávnejšie 😛 Neviem čím to je, ale ten zlý ujo Pomocník mi stále nadáva, asi budem plakať. 😀

  Asi to bude tým, že pijem české pivo. Značku nepoviem, to by bola asi reklama.

  Do zdrávidenia, priatelia 😀

 17. pomocník 22. novembra 2010 / 22:19

  Tie smajlíky sú veľmi presvedčivé, úplne ste ma tým odrovnali. Ale keď nechápete ani na tretíkrát obsah ani jednej vety (hoci druhí na počudovanie chápu), tak nemusím ani komentovať. Nech si každý urobí obraz sám. Na tie noviny tu opakovane sám dávate link, máte výpadky?.

 18. Šľak 23. novembra 2010 / 10:00

  Vy, nespravodlivo na tomto blogu prenasledovaní,

  ja keď sa niekde necítim dobre, tak jednoducho idem preč. Prečo to neurobíte aj Vy? Však sa Vám tu krivdí, urážajú Vás tu a zosmiešňujú, ale nos máte na tomto blogu nalepený stále 🙂 , všakže Kropáček?

  My tu nie sme od toho, aby sme Vám mazali med okolo úst. Keď napíšete koninu, tak to skrátka dostanete pocítiť…to je všetko. Ak chcete hladkanie po chrbte, choďte inde…

 19. Milanxyz 23. novembra 2010 / 17:15

  Pán „Šľak“,
  považujem Vás za seriózneho diskutéra a rád čítam Vaše príspevky, lebo sú vecné a tak trochu mojím „smerom“. A hoci som už v mojích príspevkoch viac krát ocenil fakt, že p.Hrnko – jediný zo slovenských historikov – udržiavaním tohto blogu „nesie svoju kožu na trh“ Vy ste to asi nepobadali, alebo Vám to, ako sa hovorí, šlo jedným okom dnu a druhým nebodaj uchom von. Nebudem sa opakovať, lebo toto nie je blok o zásluhách p.Hrnka, ale o našej národnej histórii.

  Neviem, koho „oficiálnym“ historikom p.Hrnko je a ani neviem, že to, čo p.Hrnko ohľadom histórie nášho národa povie by bola dogma, ako trebárs holoucast, o ktorej sa pod trestom nesmie ani len diskutovať. Predpokladám, že tak zle na tom ešte nie sme. Články na tomto blogu nie sú adresované iba historikom a predpokladám, že sú uverejnené preto, aby sa čitatelia k ním vyjadrili. K naštrbeniu renomé p.Hrnka by mohlo dôjsť len vtedy, keby sa v diskúzii dokázalo, že prezentuje nesprávny názor. K upevneniu jeho renomé však nepomôže zakazovaním debaty čitateľov. Špinavú kampaň proti prof.Ďuricovi, ako aj proti signatárom podporcov názvu starých Slovákov organizovali z iných kruhov.

  R. Marsina síce redigoval knihu o etnogenéze Slovákov, v ktorej sú aj príspevky od p.Hrnka, ale v osobnom rozhovore s Dr Hromníkom povedal, že Dr Hromník našiel Slovenov/Slovákov „ďaleko za horizontom jeho bádaní“. A čo je dôležité, dosiaľ sa k Hromníkovej knihe nevyjadril ani v dobrom, ani v zlom, lebo objavy C.A.Hromníka, z ktorých len malá časť bola uverejnená v knihe sú „ďaleko za horizontom jeho bádaní“. Cením si to, že v protiklade k p.Hrnkovi sa zatiaľ nevyjadruje k tomu, čo nepozná.
  Naproti tomu pán Hrnko sa (nevyberane) vyjadruje k hypotéze C.A.Hromníka, hoci ju ešte ani nemal možnosť preštudovať, pretože pre nezáujem na Slovensku doteraz celá nevyšla. Čiže p. Hrnko sa chová presne tak, ako píšete, že „keď znemožníte človeka, automaticky Vám odpadá problém s tým, ako znemožniť jeho tvrdenia“.
  Nikto nepožaduje od p.Hrnka, aby chválil hypotézu C.A.Hromníka, aby sa nedajbože s ním neutopil, ale na druhej strane, spôsob, akým pán Hrnko proti nej bojuje mi skôr pripomína kampaň na znemožnenie jej autora.
  Ja nemám žiadnu „moju vec“, zato čím viac čítam a rozmýšľam, tým viac prichádzam k názoru, že naša história je deravá ako pravý ovčí syr, ktorý otec kedysi nosil priamo zo salaša.
  Vieme, že našu národnú históriu nám písali iní a preto, aby sme ju zbavili nánosu nepravdy vnútenej inými, nemáme veľké možnosti, iba prešetriť originály a nie preklady najstarších historických záznamov a hľadať nové, dosiaľ neskúmané dôkazy našej dlhovekosti.
  Myslím si, že výskumy Dr Hromníka sa uberali práve týmto smerom.

  p.s. Súhlasím s Vaším návrhom p.Hrnkovi
  p.p.s. Pre oživenie pamäti mohli by ste mi uviesť, kde na blogu bola hypotéza p.Hrnku uverejnená?

 20. Šľak 24. novembra 2010 / 10:23

  Pán Milanxyz,

  naschvál som si pred odpoveďou na Váš príspevok včera večer prečítal celú diskusiu k článku Prapredkovia na tomto blogu. No nehnevajte sa na mňa, ja si myslím, že pán Hromník dostal na tomto blogu dostatočný priestor, čo si už ale nemyslím je to, či ho využil najlepšie ako mohol. Podľa mňa nie. Len osobná poznámka, ak by som bol historikom ja, tento blog bol môj a voľakto by na ňom začal prispievať asociáciami typu Slovák (čurák, apod.), čo ako by mohli byť dobre mienené, či faktograficky podložené, alebo len vyslovené v zápale boja – tak by dotyčný skončil. Demokracia nedemokracia, sloboda prejavu nesloboda prejavu, všetko jedno. Pokojne ma v tomto považujte za nacionalistu. Napriek tomu tak ako som už napísal v minulosti, ja vítam knihu pána Hromníka, pretože nepochybne dá časti verejnosti to, po čom sa tá verejnosť dopytuje (a ja nevidím žiaden dôvod, prečo by to nemohla dostať, veď predsa nikde nie je napísané, že hrdosť človeka na svoj národ a jeho dejiny musí nevyhnutne vyplývať práve z oficiálnej historiografie a nie z diel typu, aké napísal pán Hromník, teda z toho, čo ja chápem ako modernú mytológiu). Nachádzame sa v tvrdej konkurenčnej súťaži národných identít, vo vojne o prežitie (nie nepreháňam), ktorá bude čoraz tvrdšia a vo vojne je dovolené čokoľvek. Takisto mi absolútne neprekáža, ak sa slovenská verejnosť naučí, že hovoriť o Slovákoch aj v dávnych dobách je proste normálne a aj k tomu táto kniha snáď prispeje. Veď nikde nie je napísané, že sa raz nenájde spôsob ako sledovať našich predkov aj v dobe pred 5. storočím. Aspoň nebude potom treba nikoho presviedčať (ako je to dnes v prípade obdobia pred 10. storočím), že vôbec môžme o Slovákoch v tej dobe hovoriť. Takže ako vidíte, ja z vyjdenia tej knihy vidím aj určité pozitíva. Chcel som len napísať, že napriek všetkému je kniha pána Hromníka zrejme mimo rámec toho, čo sa dnes považuje v historiografii za isté, pravdepodobné, či možné. A chcel som napísať, že je skrátka dobre, ak je tu niekto (A. Hrnko), kto zastáva odvážnu slovenskú hypotézu o našej etnogenéze pričom zároveň pracuje V RÁMCI toho, čo sa dnes považuje v historiografii za isté, pravdepodobné, či možné. Porozumeli ste mi, pán Milanxyz? To nie je nič o žiadnej dogme, či o nespochybniteľnom Hrnkovom názore. Mimochodom, práve preto som rád, že je na tomto blogu pán Pomocník, lebo je z diskutérov jediný, ktorý je skutočne schopný na tomto blogu fungovať ako kvalifikovaný oponent pána Hrnka. Nikto z nás ostatných toho jednoducho schopný nie je (nemáme skrátka odborné zázemie, nech už sme si toho prečítali koľkokoľvek). A ak má tento blog plniť úlohu, ktorú by plniť mal a plniť sa pokúša, musí tu mať A. Hrnko kvalifikovanú oponentúru, aby sa aj jemu nestalo, že náhodou „uletí“. Takže toľko môj pohľad.

  Mal som na mysli hypotézu uvedenú v článku Slovo o slove Slovák, prakticky v nezmenenej podobe je uvedená aj v publikácii Etnogenéza Slovákov, Kto sme a aké je naše meno. K tomu len toľko, že to Marsinovo hodnotenie mi pripadá skrátka ako diplomatické vyhnutie sa hodnoteniu Hromníkovej knihy. Nič viac, nič menej by som z toho nededukoval.

  A ešte jedna vec, pán Milanxyz (pre Vás). Na youtube sa nachádza videozáznam z prednášky pána Hromníka (je to tuším 6 súborov). Stačí zadať do vyhľadávania názov jeho knihy.

 21. Igor 24. novembra 2010 / 17:37

  ak sa nenahneváte,navediem Vás na debatu o histórii v Pravde zo septembra 2010
  http://debata.pravda.sk/debata/cz-A100904_230212_sk_domace_p58/ …túto debatu doplňujem aj stanoviskom p.Hromníka, k téme „bronzovej doby a Únětickej kultúry“ s tým,že vzhľadom na množstvo a vývoz vyrobenej medi,bronzu na Spiši a v Slovenskom rudohorí v európskom meradle, by európska bronzová kultúra mala byť pôvodom zo Slovenska…atď

 22. milanxyz 26. novembra 2010 / 7:31

  Pán Šľak,
  po prečítaní Vami odporúčaných (všetkých troch článkov) „Slovo o slove Slovák“ som začal pochybovať, či som si dobre prečítal Váš príspevok, lebo v uvedených článkoch bolo o p.Hrnkovej hypotéze pomenej. Možno som mal, tak ako Vy, ísť na článok o „Prapredkoch“, ktorého čítanie debaty Vás natoľko zaneprázdnilo.
  Nedivím sa, má úctihodných 199 príspevkov. A je tam toho, čo čítať. Hrmelo, aj blýskalo sa na nej a verím, že na lepšie časy. Škoda-preškoda, že sa zvrtla, že ju p.Hrko začal cenzurovať a neskôr vymazávať príspevky historika s „gebírovým“ „H“ z nekomunistickej univerzity, neskoršie niektorými našimi historikmi s domácim „gebírom“ šacovaného za šarlatána. Taká debata tu predtým nebola, a vyzerá to tak, že ani dlho nebude.

  Vy by ste ju pravda asi tiež mazali, lebo, ako hovoríte, keby „tento blog bol môj a voľakto by na ňom začal prispievať asociáciami typu Slovák (čurák, apod.), čo ako by mohli byť dobre mienené, či faktograficky podložené, alebo len vyslovené v zápale boja – tak by dotyčný skončil.“
  Našťatie, tento blog nie je Váš a aby som Vám poukázal, že Vaše rozhodnutie bolo unáhlené, dovolím si citovať pasáž, v ktorej sa o uvedenej asociácii hovorí:
  „Ak máte pravdu, že Slovákov dnes nikto so Slovenmi nespája tak, pro septimo, je to len preto, že slovácki ‘renomovaní’ pseudohistorici nám to vzácne meno zašantročili. To však neznamená, že, pro octavo, rozumní Sloveni/Slováci, tak ako aj Slovinci, sa toho vzácneho mena majú vzdať a uspokojiť sa s prezývkou Slovák (v kategorii: všivák, čurák, drzák, przniak, piják a pod.)? Len naivní a histórie neznalí ideologovia vám uveria, že vaši Slováci, aj keď zavrhli svoje prastaré a historicky doložené meno Sloveni, boli tvoriteľmi Slovenskej Maravy. (Samozrejme, žiadnej českej alebo moravskej Maravy nikdy nebolo! Čítajte dobové listiny a dokumenty, nie ideologické podvrhy včerajška!) Že Sloveni a Slovenky sú jej jedinými a pravými strojcami je s odkazom na dobovú evidenciu každému objektivnému historikovi absolutne jasné. A slovenská (nie slovácka) história patrí aj vašemu muslimskému vnukovi, ak takého máte. A len tak na okraj: prečo sa dnes Angličanom hovorí “Briti”, keďže pôvodní Briti žiadnymi Anglo-Sasmi neboli? Lebo oni, aj keď ne’renomovaní’, vedia cenu nezmanipulovanej histórie! Ideologický zmätok vládne len “v hlavách neznalých vecí” historických. Dr. C. Hromník, Kapské Mesto, 10De2008.“
  Ale dosť bolo „šarlatána“, vráťme sa k etnogenéze. Píšete:
  „A chcel som napísať, že je skrátka dobre, ak je tu niekto (A. Hrnko), kto zastáva odvážnu slovenskú hypotézu o našej etnogenéze pričom zároveň pracuje V RÁMCI toho, čo sa dnes považuje v historiografii za isté, pravdepodobné, či možné. Porozumeli ste mi, pán Milanxyz?“
  Žiaľbohu, nepochopil som, čo chcete povedať. Nie som si istý, či poznám Vami spomínanú „slovenskú hypotézu“ a o tom, v čom je „odvážna“ nemám ani zdania. Pokiaľ p.Hrnko pracuje v rámci toho, čo sa dnes IBA považuje v historiografii za isté, pravdepodobné, či možné, teda aj v rámci niečoho, čo zatiaľ nie je dokázané, resp. podopreté, potom neviem pochopiť, ako môže byť k hypotéze nášho „šarlatána“ natoľko odmietavý.

  Iný prípad, odpoveď čitatelovi:
  „Pán Mažári,
  O pravlasti Slovanov sa vedecky diskutuje už okolo 200 rokov. Existujú v podstate dve teórie. Jedna, že sa sformovali v oblasti dnešného Bieloruska, východného Poľska a západnej Ukrajiny, najmä v tamojšom močaristom teréne približne 5000 rokov dozadu. Odtiaľ sa potom mali v období sťahovania národov rozptýliť po celej východnej Európy od dnešných Brém a Bambergu v Nemecku až po Moskvu v Rusku a od Baltu až po Egejské more. Tento rozptyl, ktorý sa mal udiať v pomerne krátkom čase asi dvoch storočí však vyvoláva značné problémy, lebo nikto si nevie vysvetliť obrovskú natálnu schopnosť Slovanov v tak krátkom čase zasídliť také veľké územie.
  Preto existuje aj druhá teória, ktorej pôvodcom je P. J. Šafárik, že toto územie bolo podstatne širšie a do pravlasti Slovanov patrilo aj dnešné Slovensko a väčšia časť Poľska.“

  Pán Šľak, naozaj som na pochybnostiach, ktorá s týchto spomínaných dvoch teórii by mala byť tá „odvážna slovenská hypotéza“. Tá druhá to nemôže byť, pretože v podstate potvrdzuje teóriu nášho „šarlatána“, a tá prvá? Nuž pozrime sa, čo hovorí p.Hrnko inému čitateľovi:

  „Nuž, milý Peter… Ani ja nie som celkom stúpencom teórie príchodu Slovákov v 5. st., sú na to i lingvistické doklady, ktoré tomu protirečia. Avšak ako kritický historik sa musím držať pri zemi.“

  Pán Šľak, môžte mi dať jeden dobrý dôvod, prečo potrebuje historik v dnešných časoch, keď jeho živobytie nie je závisle na príkazoch jednej strany, „sa držať pri zemi“ a naďalej hlásať a obhajovať teóriu, o ktorej má sám pochybnosti?
  Prečo pokračujeme učíť v naších školách teóriu etnogenézy národa, ktorej pravdivosť zatiaľ nie je dokázaná a naviac je veľmi ponižujúca? (Slovania žili v blate pripjaťských močiarov, kým Germáni sa vyvíjali a budovali mestá.)
  Prečo pokračujeme v klamaní sami seba?
  Ako si môžte byť istý, že Marsinovo hodnotenie Hromníkovej hypotézy je iba diplomatické vyhnutie sa hodnoteniu? Nepripustite, že aj on môže mať podobné pochybnosti?
  Veľa som napísal a to som sa sotva dotkol nejasností v tej našej oficiálne pravdepodobnej, či možnej etnogenézy národa

 23. Juraj Valúšek 26. novembra 2010 / 9:03

  Pán Šľak,

  konečne mám možnosť reagovať na Váš komentár, ktorý ma šokoval.
  Konkrétne veta:

  „Ja vítam knihu pána Hromníka, pretože nepochybne dá časti verejnosti to, po čom sa tá verejnosť dopytuje (a ja nevidím žiaden dôvod, prečo by to nemohla dostať, veď predsa nikde nie je napísané, že hrdosť človeka na svoj národ a jeho dejiny musí nevyhnutne vyplývať práve z oficiálnej historiografie a nie z diel typu, aké napísal pán Hromník, teda z toho, čo ja chápem ako modernú mytológiu).“

  Nikde nie je napísané, že hrdosť človeka môže vyplývať z modernej mytológie?! Lenže moderná mytológia je vlastne rozprávkarstvo. Nuž, ak by som mal byť hrdý na svoj mytologický pôvod a nie ten reálny, potom nechcem byť hrdý.

  Nadpis článku je o štvrtom prikázaní, ja musím opäť pripomenúť ôsme, ktoré zdôrazňuje úctu k pravde. Lenže to, čo nie je dokázané, alebo je dokonca nepravdepodobné, nemôžem a nesmiem prezentovať ako fakty. To je neetické.

  Nuž a Váš druhý šplech:

  „Nachádzame sa v tvrdej konkurenčnej súťaži národných identít, vo vojne o prežitie (nie nepreháňam), ktorá bude čoraz tvrdšia a vo vojne je dovolené čokoľvek.“

  Absolútne nesúhlasím. Aký boj identít?! Aká vojna o prežitie?! Ja na južnom Slovensku vidím, ako u nás mizne maďarská menšina. Kultúrne sa asimilujú, nenásilne, prirodzeným spôsobom. O sto rokov tu podľa mňa – ak sa zachová Slovenská republika – možno bude len pár percent (3-4) Maďarov, aj to len na najjužnejšom okraji. Nám Slovákom niečo také absolútne nehrozí.
  Ak by ale platil rovnaký meter – veď vo vojne je dovolené všetko, aspoň podľa Vás – tak Maďari si môžu vytvárať mýty, pokojne tvrdiť, že Slováci vznikli až v 14. storočí, hoci historické dôkazy tomu protirečia. Ďakujem, neprosím.

  (Okrem toho, vo vojne nie je všetko dovolené, to by bolo zase proti dedičstvu otcov!)

  Nuž, páni Šlak a Pomocník, ak je Váš postoj k hľadaniu pravdy takýto, už sa nečudujem, že Vám tu moja prítomnosť tak vadí. Ak p. Hrnko povie, že mám zmiznúť, zmiznem ako gáfor. Zatiaľ mi nič také nepovedal. Nehnevajte sa, ale anonymní užívatelia ma vyhnať predsa nemôžu 😀

  Pán Milanxyz,

  ja stále nechápem, ako môžete Hromníkove mýty považovať za fakty…

 24. Juraj Valúšek 26. novembra 2010 / 9:06

  Jo a k tomu štátu, dokonca v súvislosti so štvrtým prikázaním (v KKC je téma štátu pod hlavičkou tohto prikázania), zacitujem:

  KKC 2431 Zodpovednosť štátu.
  „Ekonomická činnosť, najmä tá, ktoré sa týka trhu, sa nemôže rozvíjať bez inštitucionálnych zákonov, bez právnych a politických noriem. Naopak, predpokladá istotu slobody jednotlivcov a vlastníctva, ako aj stabilnú menu a dobre fungujúce verejné služby. Hlavnou úlohou štátu je teda zaručiť takú istotu, aby robotník, takisto ako výrobca mohli používať ovocie svojej práce a boli tak podnecovaní vykonávať svoju prácu efektívne a statočne… Štát má ďalej dozerať na uplatňovanie ľudských práv v ekonomickej oblasti a riadiť ho. Predsa však prvoradá zodpovednosť v tejto oblasti nepatrí štátu, ale jednotlivcom a rôznym skupinám a združeniam, z ktorých sa spoločnosť skladá.“

  Nazval by som to stredopravou orientáciou katolicizmu.

 25. Šľak 26. novembra 2010 / 11:04

  Pán Milanxyz,

  nechajme to tak.

  Pán Valúšek,

  tak najprv k tomu môjmu druhému šplechu. Práve tá asimilácia Maďarov na Slovensku (a Slovákov v iných krajinách, a iných menšín v ešte iných krajinách) je dôkazom toho, že vojna identít o prežitie stále prebieha. Vidíte, aké je to s Vami ľahké? Vy vždy vlastne potvrdíte to, čo Vám napíšem. Tá vojna prebiehala vždy, viete? Od toho momentu, od ktorého sa ľudia z rôznych „prostredí“ začali vzájomne stýkať, či vedľa seba žiť. A vždy z toho nejaká strana profitovala a iná zase na tom strácala. Ktorá a ako, o tom rozhodoval kultúrny potenciál (vplyv), početnosť a samozrejme sila národného povedomia. Toto všetko výraznou mierou ovplyvňujú štáty. Štát je nástroj, pán Valúšek, ktorý okrem iného je tu od toho, aby ako inštitúcia národnú identitu chránil, podporoval a rozvíjal. Aj keď sa ho v súčasnosti isté politické kruhy (tie Vaše) snažia vypitvať a predstavovať ho ľuďom iba ako parazitujúci organizmus na ich „ťažkých“ životoch.

  Otvorte oči a pozrite sa láskavo okolo seba. Nájdete x tupcov, ktorí Vám bez problémov povedia, že pre nich „byť Slovákom“ nič neznamená, pretože pre nich je dôležité to, koľko áut majú, koľko zarobili, či koľko žien pretiahli. Veď to je predsa to jediné, na čom v živote záleží, však pán Valúšek? „Vedieť sa predať“, to je predsa heslo dnešných dní a ľudí Vašej generácie, či nie? Mimochodom, vidíte, ako hlboko ste klesli? Zo slovného spojenia, z ktorého sa ľuďom ešte pred 100 rokmi robilo nevoľno, ste urobili symbol profesionality. Na grcanie.

  Otvorte oči a pozrite sa láskavo okolo seba. Nájdete x tupcov, ktorí Vám tiež povedia, že veď prečo by mali byť vlastenci a hrdí na Slovensko, keď tento štát pre nich (údajne) nikdy nič neurobil. Mám na mysli to tzv. „ekonomické vlastenectvo“, tak sa to teraz totiž označuje, viete? A to je opäť rétorika tých „Vašich“, pán Valúšek, tento typ prístupu k vlastenectvu.

  Ja som nikdy v živote nevidel napísanú vetu „Posledný nech zhasne“ na internete od nikoho iného, než od sympatizantov modrej a to vždy po prehratých voľbách.

  Takže toľko k súčasnému opisu situácie, v ktorej nám podľa Vašej neuveriteľne rozhľadenej mienky nič nehrozí. A teraz prejdem k prvému môjmu šplechu (inak čítať takéto hodnotenie od Vás, po tom, čo ste na tomto blogu nastrieľali za kraviny, to je fakt na úsmev):

  Najprv Vás upozorním na to, že ma absolútne (ale skutočne absolútne) nezaujíma, na čo Vy chcete (či nechcete) byť hrdí, alebo čo si Vy prosíte, či neprosíte. Takže ma, prosím, nabudúce takými vecami už neobťažujte, dobre? Skutočnosť je taká, že každý má právo cítiť hrdosť na vlastný národ a jeho dejiny. A ak ju niekomu nedávajú sterilné publikácie D. Kováča, či toho Vášho (ktorého meno mi nestojí za to, aby som ho tu uvádzal), respektíve publikácie Kučeru, Marsinu, Hrnka, či niekoho iného, tak nech si taký človek pokojne prečíta Hromníka. A čo má byť??? 90 percent verejnosti si za celý svoj život kúpi nanajvýš tak 1-2 knižočky o histórii. A to je všetko. A ak im dotyčná kniha pomôže nadobudnúť viac hrdosti na seba ako na národ, tak ju beriem všetkými desiatimi. Pretože takí ľudia potom vychovajú v hrdosti na národ aj svoje deti. Ja nepotrebujem, aby každý Slovák vedel ľuďom ako Kropáček a spol. vysypať z rukáva 20 argumentov o svojej etnogenéze. Ja budem plne spokojný, ak každý jeden Slovák sa ľuďom ako Kropáček vysmeje do tváre, napíše im „A čo sme tu spadli z neba?“ a pošle ich do riti. Nie preto, že bude vedieť 20 argumentov, ako Kropáčka uzemniť, ale preto, že sa skrátka o tom ani nebude ochotný baviť a bude tomu veriť na úrovni dogmy, tak ako tomu veria naši susedia, pokiaľ ide o nich. To prvé je nedosiahnuteľný stav, to druhé je realizovateľné.

  Mimochodom, Vy novodobý „osvietenec“, veľké množstvo Čechov a Maďarov dodnes historickým mýtom verí, prispieva to k ich národnej hrdosti a pomáha im to v tom, aby v určitých situáciách ľahšie fungovali, hlavu mali hore a nepodkladali sa druhým.

  A čo sa toho týka, že Vás Hrnko doteraz neposlal kade ľahšie. On neposlal kade ľahšie ani Morseho (až dokiaľ sa nezačal navážať do holokaustu) a to bol iný gauner, tak si moc nefandite.

 26. Šľak 26. novembra 2010 / 13:43

  A ešte faktické poznámky, Valúšek:

  1) Neťahajte do našej diskusie Pomocníka. Ja tu zastávam svoje názory, tak keď nie ste schopný rozlíšiť s kým diskutujete, nediskutujte.
  2) Zrejme ste si nevšimli, ale tým Maďarom to Vaše „Ďakujem, neprosím“ ani najmenej nebráni v tom, aby si históriu vykladali po svojom. Čiže oni to nielen „môžu“ robiť, ale aj to robia. Takže platí to, čo som napísal – vo vojne je dovolené všetko. A každý to tak aj berie a každý sa tak aj správa. To, že si Vy myslíte, že žijete v skleníku, na celej veci nič nemení.
  3) Vy sa radšej „dedičstvom otcov“ neoháňajte. Vo Vašom vlastnom záujme.

 27. Juraj Valúšek 26. novembra 2010 / 17:15

  Pán Šľak,

  tých národných nihilistov žiadnymi mýtmi o prapôvode Slovákov neobrátite, verte mi 🙂 Bohužiaľ, nielen národný, ale morálny nihilizmus je veľmi nebezpečný. Ale ak zastávate postoje typu vo vojne je dovolené všetko, to je tiež morálny nihilizmus.

  Etika nie je o tom, že čo robí väčšina, je správne. To, že tvorbu a propagáciu mýtov robia niektorí Česi, Maďari či iní, to ešte neznamená, že to je správne a ja ako Slovák sa po nich budem opičiť. Som Slovák, som sám sebou a nepotrebujem niekoho napodobňovať.

  Asimilácia nie je vojna, pán Šľak. Maďar, ktorý si berie za ženu Slovenku a deti dajú do slovenskej školy, sa necíti utláčaný štátom, vojna by bola, keby mu štát zakázal používať maďarčinu (k čomu sme sa chvalabohu neznížili).

  Ak štát má chrániť národnú identitu občanov, potom musí chrániť i národnú identitu Maďarov, ako občanov Slovenskej republiky. A myslím, že to aj robí, neviem, čo Vám vadí. Ale určite nie je úlohou štátu podporovať mýty.

  Môžem Vás však upokojiť – väčšinu národných nihilistov nezaujíma minulosť, a tak tým, čo by im povedali, že Slováci tu nejako vznikli až v 14. stor., odpovedali celkom jednoducho: „No a čo, čo bolo, to bolo, terazky som major!“ Skúste ísť so mnou do krčmy a spýtať sa, uvidíte podobnú odpoveď 😀

 28. pomocník 26. novembra 2010 / 17:25

  Pán Milan, tých teórií o Slovanoch je viac, nie je to také jednoduché ako ste tu odcitovali (či čo to bolo). V slovenčine alebo češtine to myslím v posledných rokoch nikto nikdy poriadne nezhrnul do jednej knihy (ospravedlňujem sa, ak som teraz na niekoho zabudol). Môžete skúsiť Barford: The early Slavs, myslím že tam bol aspoň aký-tak prehľad, ale tiež tam nebolo všetko. Často Slovanov napríklad hľadajú niekde v dnešnom Bulharsku (tiež tak od bronzovej doby) atď. Je tam toho veľmi veľa. Pokiaľ ide o „serióznosť“, veľmi by ste sa čudovali, aká skostnatelá a intrigánska vedecká komunita je. Ľudia si to málo uvedomujú. A je to často vyslovene na škodu veci, v niektorých oboroch (radšej nešpecifikujem) je to dokonca tak, že sme asi tak 30 rokov dokázateľne na nesprávnej „trati“, ale ostaneme tam a hotovo, lebo sme o tom toľko popísali resp. to nejakej vplyvnej skupine vyhovuje. Preto ak nie ste miliardár alebo nemáte čo stratiť, tak si musíte dávať veľmi veľký pozor. Niekedy stačí jedna aféra spojená s posmechom ostatných a ste odpísaný na celý život.

  Pán Valúšek, na jednej strane je dobre, že reagujete na rôzne indivíduá, ale napr. v prípade p. Valúška si myslím, že to robíte zbytočne, lebo on vám jednoducho nerozumie. On poriadne nerozumie ani keď sa preberajú vecné veci, nieto ešte keď začnete filozofovať. Vidí síce čo píšete, ale vôbec nerozumie čo chcete povedať, to vám hovorím z vlastnej skúsenosti, ja poznám ľudí z jeho generácie. Jednak nemajú hodnoty v tradičnom slova zmysle (už to slovo je pre nich bezobsažné) a jednak majú problémy s porozumením obsahu akéhokoľvek netriviálneho textu. Inak to nie je problém len u nás (aj keď u nás je ten skok výraznejší): pre zaujímavosť z trochu inej oblasti: na Harvarde majú viacerí profesori medzičasom „odporúčané“ od vedenia nepoužívať pri prednáškach akékoľvek rovnice (teda vzorce), lebo to študenti nezvládnu a odháňa ich to (a teda peniaze). Svojho času sa neodporúčalo – na viacerých univerzitách – používať integrály, dnes už to zasiahlo obyčajné rovnice. No a v histórii a inde je to podobne, aj keď sa ten úpadok nedá takto pekne znázorniť.

  Ešte k tomu Hromníkovi: Po zhliadnutí tej jeho prednášky (ďakujeme za link) mám pocit, že mu v tej základnej myšlienke nejde o mytológiu, ale to považuje jednoducho za legitímnu vedeckú teóriu, ku ktorej došiel jednoduchou analógiou k dejom v Afrike a zistením, že (podľa neho) v slovanských jazykoch sú drávidské slová v základnej spoločnej slovnej zásobe. Môžem len zopakovať, že ak to, čo tvrdí, je jazykovo aspoň na 75 % v poriadku (čo ja neviem posúdiť), tak je jeho záver, že Slovania boli (jedno ako) ovplyvnení Indiou z drávidskej oblasti (ktorá nakoniec kedysi siahala oveľa ďalej na západ) vedecky úplne v poriadku. Keď sa doteraz analyzovali slovanské jazyky, tak nikomu ani nenapadlo hľadať súvislosť s drávidskými jazykmi (ktoré aj tak málokto ovláda), lebo nie sú indoeurópske, preto nemôžeme argumentovať tým, že v etymologických slovníkoch nič také nie je. Akú úlohu v tom celom hrajú špeciálne Slováci je potom ale už úplne iný problém a to by sa dalo označiť aj ako mytológia. Takže ja by som to asi takto diferencoval.

 29. pomocník 26. novembra 2010 / 17:26

  oprava: Pán Šľak, je dobre (namiesto p. Valúšek je dobre)

 30. Juraj Valúšek 27. novembra 2010 / 16:30

  Pán Pomocník,

  zaujímalo by ma, z akej generácie ste Vy 🙂 Musím Vám však vzdať hold! Cez internet ohodnotiť poslucháčovo IQ, geniálne 🙂

  Možno je však aj chyba na opačnej strane – neviete napísať to, čo si myslíte. Aj to je tiež určitá porucha, na tú ste pri diagnostikovaní nášho dialógu pozabudli 🙂 Navyše ak Vám nerozumejú viacerí, tiež to svedčí, že problém bude skôr inde, no nie? 😀

  Nezahadzujte našu generáciu hneď do koša, sme predsa tiež Slováci a ponesieme túto identitu v našom prežívaní ďalej, to Vás neteší?

  Avšak ak tvrdíte, že nemám hodnoty v tradičnom zmysle, ubezpečujem Vás, že sa mýlite. Nepochopil som, na základe čoho máte dojem, že nemám hodnoty… Že neuznávam mýty a držím sa faktov?!

  Pekný podvečer 🙂

 31. pomocník 28. novembra 2010 / 0:34

  Veta „ubezpečujem Vás, že sa mýlite….Nepochopil som, na základe čoho máte dojem, že nemám hodnoty… Že neuznávam mýty a držím sa faktov?!“ hovorí sama za seba, lepšie ste potvrdiť, čo som hore tak obšírne napísal o neporozumení a nevedení, čo sú hodnoty, ani nemohli. Viete ak niekto trikrát zdôrazňuje, že niečomu (a všetkému) „samozrejme“ rozumie a vždy v tej odpovedi vlastne ešte pridá ďalšie sekvencie, v ktorých ešte aj výslovne ukáže, že rozumie ešte menej ako sa pôvodne myslelo, tak to už je naozaj výkon. Toto vôbec nie je o IQ, toto je problém na úplne elementárnej úrovni, ale ako hovorím, nie ste sám…Mimochodom, IQ sa meria vo vzťahu k ročníku (ľuďom narodením v rovnakom roku), takže vo vašom ročníku možno máte aj priemerné IQ, akokoľvek to je smutné.

 32. pomocník 28. novembra 2010 / 0:35

  narodeným

 33. Igor 28. novembra 2010 / 16:03

  mimochodom,chcel by som dať do pozornosti „posledné výskumy“ z východu Slovenska
  ….http://www.mcpo.sk/downloads/Publikacie/SpolPred/SPDEJ200402.doc
  zaujímavé je,že k rozsiahlym nálezom starobylej kultúry na území Slovenska je stále priradený názov z iného,menšieho náleziska – inej lokality cudzieho štátu,v rovnakom časovom období tej istej kultúry…dotýka sa to nielen kultúry,artefaktov,ale aj starodávnej ťažby a spracovania rúd. Tiež je zaujímavé,že napr.v histórii obce Čeľovce (Trebišov) je zmienka o nájdení bronzových sekier,čakanov,kosákov,dlát,bronzových hrúd,ale v horeuvedenej práci nie je ani veta…:)

 34. Ján Horal 28. novembra 2010 / 16:58

  Prečítal som si čo sem dal v linku Igor:
  Marián VIZDAL:Sprievodca pravekom východného Slovenska
  MPC Prešov v rámci projektu: Regionálne dejiny východného Slovenska vo výučbe dejepisu na ZŠ a SŠ plánuje vydať sériu metodických príručiek, rukovätí, pre učiteľov dejepisu všetkých typov škôl.
  Ako prvá vychádza v reedícii žiadaná publikácia Sprievodca pravekom východného Slovenska.

  Túto prešovskú príručku ako keby písal sám Béla Grunwald. Používa sa v nej politický maďarský termín Karpatská kotlina. Naši priami pokrvní predkovia tam nie sú starí Slováci ale akýsi Slovania ale zato viac sa tam píše o starých Maďaroch čo teda nie sú pokrvní predkovia dnešných Maďarov.
  No hrôza.
  A pravek v tej príručke končí v 11. storočí !

  A môže mi prosím Vás niekto vysvetliť túto pasáž? :

  Slovania v staroveku ešte nepredstavovali kultúrno-etnický celok v takej podobe, akú poznáme od 6. stor. Prechádzali len zložitým procesom etnogenézy, ktorý vyvrcholil v 4. – 5.stor. a uzavrel sa tesne predtým, než začali ich veľké migrácie. Ťažkosti s etnickým určením kultúrnych skupín medzi Odrou a stredným Dneprom (przeworská, černjachovská, zarubinecká) v dobe rímskej vyplývajú z toho, že sa všetky vo svojich styčných oblastiach podieľali na zrode nového etnika. Zo všetkých členov indoeurópskej rodiny sa Slovania sformovali ako poslední. Preto sa v 6. stor. objavujú naraz ako jednoliata jazyková masa. Jazyková diferenciácia prebehla medzi 9. – 13. stor. Jednotný slovanský jazyk, dokumentovaný prameňmi z 6. – 9. stor., možno považovať za výraz dokončeného integračného procesu v styčnej sfére balto – germánsko – iránskej, ktorú musíme na základe lingvistických a archeologických prameňov hľadať medzi stredným Dneprom, Pripiaťou, horným Dnestrom, Vislou a Odrou.

 35. Anton Hrnko 28. novembra 2010 / 21:38

  Nuž, čo dodať. Eine reine Katastrophe. Vizdal starší nebol príliš spoľahlivý archeológ, ale Vízdal mladší sa dal asi na veštenie. Už jeho televízne predvádzanie s údajnými rímskymi nálezmi v Šariši bolo na hranici šírenia poplašnej správy, ale toto je….

 36. Šľak 29. novembra 2010 / 13:12

  Pán Pomocník,

  máte zrejme pravdu, ale keď mne to aj tak občas nedá… Inak to o tej úrovni vzdelania, niečo podobné mi nedávno vravel jeden známy, ktorý prednáša na univerzite. Smutné.

 37. Juraj Valúšek 29. novembra 2010 / 21:25

  Pán Pomocník,

  Váš príspevok mi pripomína deti v škôlke:
  „Ty si to povedal!“
  „Nie, ty si to povedal!“
  „Nie, ty!“

  Už sa len nado mnou, úbohým, zľutujte a osvieťte ma. Nie som z Vašej kasty, ja nečistý a nemorálny národný nihilista 🙂

 38. pomocník 30. novembra 2010 / 3:38

  No to by bola škoda reagovať, dodám len: Len takto ďalej diskutujte, nikto druhý by vás lepšie zosmiešniť nedokázal ani keby vyslovene chcel.

 39. Igor 1. decembra 2010 / 8:29

  Klameme sami seba.To nikto neposudzuje literatúru,ktorá ide do škôl ? Možno by bolo dobré urobiť odborný posudok k „Sprievodca pravekom východného Slovenska“ a odoslať to na príslušný odbor Ministerstva školstva…možno by pomohla dohoda s STV o vytvorení dlhodobej relácie o histórii Slovenov/Slovákov a diskutovať za prítomnosti odborníkov,pripraviť a odvysielať zábery z dokumentov v múzeách, lokalít, …počul som,že sa pripravuje spoločný dejepis s maďarskou stranou…čo je na tom pravdy ?

 40. milanxyz 1. decembra 2010 / 17:22

  Veru tak Igor,
  klameme sami seba, respektíve klamú nás tí, čo by mali byť strážcami našej dedovizne. Pozrite sa vážení prispievatelia, kde nás vedie naša zaslepenosť nazvaná „sťahovanie národov“.
  Denník Sme nedávno priniesol článok o tom, že unikátne nálezy z kniežacej hrobky v Poprade starej takmer 1600 rokov, ktorú významom a zachovalosťou prirovnávajú až k Tutanchámonovi a ktorá nemá v Európe obdobu, teda nález, o ktorom sa môže archeológom iba snívať, odviezli na údajnú „konzerváciu“ do Nemecka.
  Zhruba deväť tom historicky nedoceniteľných materiálov/artefaktov previezli v roku 2008 do múzea v Schleswigu. Prečo?
  Preto, lebo ako hovorí riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay, bola to hrobka „germánskeho kniežaťa“ (odkiaľ sa to len dozvedel?) a vraj „pochádza z obdobia sťahovania národov, teda tesne pred príchodom Slovanov“.
  Zaujímavé, prečo sa tomu hovorí „sťahovanie národov“, keď sa, podľa pána riaditeľa údajne sťahovali len Slovania? Veď germáni tu už údajne boli a tí sa pre Slovanov len tak, pre nič – za nič, z dobroty srdca zo Slovenska pred ich príchodom do jedného vypratali!
  Asi tak nejak to bolo, keď tomu verí aj riaditeľ AÚ SAV v Nitre.

 41. Šľak 2. decembra 2010 / 8:51

  Pán Milanxyz,

  tá „údajná“ konzervácia je naozaj konzerváciou. A dokonca sa mi zdá, že ju Nemci robia na vlastné náklady. Po dokončení sa má vrátiť naspäť a malo by byť vybudované nejaké múzemu, v ktorom to bude vystavené. Ak si to dobre pamätám, tak vzácne sú na tom práve drevené súčasti tej hrobky (že sa vôbec zachovali po tak dlhej dobe). Inak tú hrobku vraj „zachránili“ práve vykrádači hrobov. Tým, že sa tam vlámali, nechali po sebe otvor, ktorým sa tam dostala voda a tá prispela ku konzervácii počas takej dlhej doby – zatopila tú hrobku. Ten prevoz bol normálna legálna záležitosť a nájdete ho aj v ktorejsi výročnej správe archeologického ústavu v Nitre, niekde som na internete na to narazil pred nejakým časom. Škoda, že nevieme také veci robiť u nás.

 42. Milanxyz 2. decembra 2010 / 21:04

  Pán Šľak,
  hej, asi nejak tak to bude, ale čo ma najviac na tejto veci štve, je skutočnosť, s akou ľahkosťou sa takýto vzácny nález zásluhou pomýlenej teóriou sťahovania národov, podhodil Nemcom, ktorí túto pofidernú teóriu vymysleli.
  Naši vedúci acheologovia, ktorí väčšinou študovali v Prahe, na základe tejto teórie, ktorá bola do nich počas ich štúdii vtĺkaná usúdili, že to bolo germánske knieža, lebo veď Slovania v Európe vtedy ešte neboli.
  Teda celá identifikácia nálezu bola urobená na domienke nepotvrdenej teórii. Mimochodom vieme s určitosťou povedať, kto to boli tí Germáni?
  Žeby Nemci?
  Dá sa pri pravekom obyvateľstve hovoriť o etnicite?
  Tak prečo sa všetko, čo sa na Slovensku z pred 5.storočia nájde je ihneď považované za germánske/nemecké a odšifrované k ním?
  Podľa čoho je možné dokázať, že ktokoľvek pochovaný na Slovensku pred 5.storočím je German a nie Sloven? DNA tu nepomôže, veď obyvateľstvo Európy predsa patrí do jednej genetickej skupiny.
  Preto ani nemôžme dôjsť k inému názoru, ako k tomu, že príčinou nášho archeologického galimatiášu je pomýlená teória o sťahovaní národov pestovaná našími oficiálnymi historikmi.
  A aby som nezabudol. Keď zatiaľ nemáme na komzerváciu dreva odborníkov a podmienky, mohli sme na ďaľších 5 -10 rokov kľudne nechať tie klady pod vodou, kým by sme odborníkov vychovali a podmienky vytvorili. Veď keď takto vydržali 1600 rokov, určite by im tých ďaľších pár rokov vo vode nemohlo ublížiť.
  A mali by sme ich doma a popritom aj vytvorili podmienky pre ďaľšie nálezy, aby sme ich nemuseli voziť do Nemecka.

 43. Anton Hrnko 2. decembra 2010 / 21:28

  Veľavážený Milanxyz,
  všetko, čo ste napísali vyššie. vychádza z mylných informácií. Predovšetkým nikto nepovedal, že to bol „germánsky“ náčelník alebo knieža, ale všetci odborníci hovorili, že to bol hrob vandalského náčelníka alebo kniežaťa. O tom, že sa pripísal tento hrob Vandalom, rozhodla výbava, ktorá sa tam našla. Archeológovia dnes vedia celkom presne popísať nálezy z obdobia sťahovania národov ku konkrétnemu kmeňu. Vieme povedať, čo vytvorili Góti, čo Langobardi, čo Heruli, čo Vandalovia, čo Slovania z rôznych smerov migrácie. Podľa týchto artefaktov vieme napr. popísať cestu Vandalov zo Škandinávie cez dnešné Poľsko, Slovensko, západnú Európu, Španielsko a severnú Afriku až do Tunisu. Odtiaľ roku 410 napadli Vandali Rím a ich riadenie tam ich navždy zachovalo v slovnej zásobe asi všetkých európskych národov. O tom, že ich radíme ku Germánom, nerozhodli nemeckí historici, ale ich medzi Germánov zaradili neskorí antickí autori, ktorí už vtedy vedeli odlíšiť nielen jednotlivé germánske kmene od seba, ale poznali už aj Slovanov a Antov. Takže ich pôvod v Škandinávii i zaradenie antickými autormi vylučuje ich negermánsky pôvod! Iná otázka je, či náčelník vystrojený vandalskými výrobkami bol Vandal, ale to je už špekulácia, lebo až taká veľká kultúrna interferencia v oblasti estetiky medzi vtedajším kmeňmi nebola. Ak aj napr. Slovania získali niečo cenné od Vandalov, obyčajne to pretavili a urobili si výrobok podľa vlastného vkusu.
  No a čo sa týka odvezenia onoho materiálu na reštaurovanie do Nemecka, musím povedať, že je to dnes jediná cesta, ako zachrániť uvedený nález pre budúce generácie Slovákov. Na Slovensku nie sú takí odborníci a taký prístroj, ktorí by vedeli reštaurovať takéto materiály. Keďže severné Nemecko je plné starovekých hrobov zatopených vodou, majú so záchranou takýchto pamiatok najlepšie skúsenosti v Európe. Naše bohatstvo sa tak dostalo do najlepších rúk, čo umožní, aby bolo zachované. Capisco?

 44. milanxyz 4. decembra 2010 / 12:50

  Pán Hrnko,
  ďakujem za pokus vniesť trochu svetla do mojej nedostatočnej informovanosti. Škoda len, že výsledok Vášho snaženia nedokázal rozptýliť moje pochybnosti. Píšete napríklad, že „nikto nepovedal, že to bol “germánsky” náčelník alebo knieža, ale všetci odborníci hovorili, že to bol hrob vandalského náčelníka alebo kniežaťa“, pričom v článku v SME (môj príspevok vyššie) sa vyslovene hovorí o „germánskom náčelníkovi“, tak isto, ako aj v ďaľších článkoch, ktoré sa mi podarilo vyhrabať.
  Podľa Pravdy, ČTK 25.8.06 uviedlo, že „Archeológovia zo Slovenska a Nemecka v týchto dňoch odkrývajú v areáli popradského priemyselného parku približne 1600 rokov starú hrobku, ktorá zrejme patrí náčelníkovi germánskeho kmeňa asi zo 4. storočia nášho letopočtu, teda z obdobia veľkého sťahovania národov.”
  SITA, 16. augusta 2006 uviedla: „Veľmi pravdepodobne ide o hrobku germánskeho náčelníka alebo príslušníka spoločenskej elity, čo zapadá do obrazu osídlenia povodia Popradu, kde je veľmi husté osídlenie z tohto obdobia, informoval agentúru SITA Karol Pieta z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, ktorý vedie výskum v Poprade.“
  Podtatranské noviny z 15. 08. 2006 uvádzajú nasledovný výrok PhDr. Karola Pietu: Včera sme s PhDr. P. Rothom konečne našli niekoľko črepov, na základe ktorých sme usúdili, že patria ľudu severokarpatskej skupiny. To je kultúrna skupina, ktorá u nás počas sťahovania národov vystriedala Vandalov. V obidvoch prípadoch to boli príbuzné východogermánske etniká.“
  V uvedených reportážach sa jasne hovorí o Germánoch a nie Vandaloch. Tak ktorýchtože odborníkov ste mali na mysli?
  Pozornosť si zasluhuje najmä úžasná schopnosť PhDr Pietu podľa „niekoľkých črepov“ usúdiť, že ich majitelia boli Germáni, čiže v našom chápaní Nemci.
  Tento „objav“ zaiste zaskočil aj samotných Nemcov, teda Germánov, ktorí (ako som počul), podľa Frankfurter Algemeine Zeitung začínajú mať pochybnosti o svojej identite, nevedia, odkiaľ sú, ani kto sú.
  Ako vidno, naši „odborníci“ s tým problémy nemajú.

  Nemenej ma zaskočilo Vaše tvrdenie, že (keď) „Slovania získali niečo cenné od Vandalov, obyčajne to pretavili a urobili si výrobok podľa vlastného vkusu.“
  Keď sa človek nad tým zamyslí, vyzerá to tak, že indoeuropania „satnickej skupiny“ (podľa výslovnosti číslovky „sto“), ktorí nesledovali svojích „centických“ bratrancov do Škandivávie, ale uviazli v Pripjaťských močiaroch, odkiaľ po 2000 ročnom hybernovaní sa už ako údajní Slovania rozliezli po viac ako polovici Európy, ktorú im veľkodušne vyprázdnili ich centickí bratranci. Nuž a títo naši zablatení predkovia keď našli nejaký kovový predmet po ich centických predchodcoch, ktorí, tým, že neboli odkázaní na život v močiaroch sa ďaleko viac vyvíjali, teda predmety nájdené po nich boli zaiste vyššej kultúry, tak naši zablatenci ich údajne pretavili (kde sa len v tých močiaroch oboznámili s kovmi, o ich tavení ani nehovoriac), aby si z nich vyrobili primitívnejšie výrobky „podľa vlastného vkusu“.
  To má v sebe asi toľko logiky, ako Sahara vody.

  Vami preferovaná „jediná cesta, ako zachrániť uvedený nález pre budúce generácie Slovákov“ je len krátkodobé neperspektívne riešenie. Ďaleko lepším riešením by bolo zaistiť „zaškolenie“ naších odborníkov na reštauráciu podobných nálezov a zároveň budovať vhodné zariadenia pre budúce nálezy. Veď sa hovorí, že na Slovensku, kde sa kopne, tam sa niečo nájde.

  Pozornosť si zasluhuje aj Vaše nasledovné konštatovanie: „Keďže severné Nemecko je plné starovekých hrobov zatopených vodou, majú so záchranou takýchto pamiatok najlepšie skúsenosti v Európe.“
  Čiže inými slovami, kedže naši zablatenci sa rozšírili v Európe až po ústie rieky Labe, množstvo týchto zatopených hrobiek muselo byť slovanského pôvodu. Nebolo by teda od veci vedieť, do akej miery pripúšťajú Nemci svoje slovanské korene, ak ich vôbec spomínajú. Nedá sa preto vylúčiť, že hrobka (a artefakty) z Popradu môžu mať niečo spoločné s hrobkami Slovanov obývajúcich územie dnešného severného Nemecka.
  Vďaka nášmu simplistickému mysleniu, dôkazy o tejto podobnosti (ak sú) sú v rukách Nemcov a záleží len na tom, do akej miery budú nemeckí odborníci pri svojich záveroch chcieť byť „politický korektní“.
  Veď my sami, na našu škodu, im tú „korektnosť“ ponúkame na tácke.

 45. Anton Hrnko 4. decembra 2010 / 20:40

  Milan,
  čím viac píšete, tým sú vaše príspevky hlúpejšie. Bez ohľadu na to, čo píše vami vybraná tlač, hrob bol identifikovaný ako vandalský. A vaše dristy o zablatencoch a pod., ktoré nestoja za to, aby sa človek o ne čo len obtrel, sú presne na úrovni veľkého guru, ktorému verite. A nemajte obavu, žiaden seriózny Nemec nepoprie slovanské osídlenie od Labe až po…. Ale vidia ho tam reálne a v historickej dobe. Nepotrebujú ani Drávidov, ani zablatencov, ani mamku Pôstkovú. Dejiny sú o reálnych faktoch, nie o tom, čo sa nejakému guru prisnije.

 46. milanxyz 8. decembra 2010 / 21:05

  Pán Hrnko,
  po prečítaní Vašej odpovede na môj príspevok som sa rozhodol chvíľu počkať, čo na Vaše „zhodnotenie“ mojich príspevkov povedia iní prispievatelia. No ani po niekoľkých dňoch sa nik nenašiel, čo by Vás podporil. Asi sa nikto nechcel „zababrať“ s údajnými „drístami“.
  To ma tak trochu potešilo a priviedlo k názoru, aby som sa na svoje príspevky, keď už sú stále hlúpejšie, bližšie pozrel a predviedol takú, v poslednom čase módne nazývanú „sebareflexiu“.
  Nuž teda sebareflexne uznávam, že som nepredpokladal, že to, čo som napísal v jednom príspevku, že „v mojích príspevkoch (som) viac krát ocenil fakt, že p.Hrnko – jediný zo slovenských historikov – udržiavaním tohto blogu „nesie svoju kožu na trh““, môže raz byť považované za hlúposť.
  Takisto je pre mňa prekvapením, že fakt, keď som v inom príspevku uviedol štyri pramene, ktoré referovali na hrobku v Poprade ako „germánsku“, môže byť považovaný za hlúposť, pričom Vy ste neuviedli ani jeden zdroj, v ktorom by sa táto hrobka pripisovala Vandalom. Ale to má byť nediskutovateľná pravda. Asi preto, že ste to napísali Vy.
  Tiež som netušil, že Vaša odpoveď p. Mažarimu (viď moja odpoveď p.Šľakovi vyššie) týkajúca sa sťahovania národov, respektíve Slovanov, teda zablatených ľudí od blata a vody (podľa prof.Kučeru), teda „Zablatencov“ (podľa CA Hromníka), ako aj Vaša odpoveď „Petrovi“ (tiež viď vyššie) budú raz považované za „drísty“. Nuž ale, keď sa, podľa Vášho priznania, „ako kritický historik sa musíte držať pri zemi“, nie div, že ste tam kadečo, čo sa Vám neskôr nemusí hodiť, pozbierali.
  Ale vráťme sa k Vandalom. Podľa toho, čo ste o nich popísali, nemáte dojem, že to bola nejaká koristnícka skupina, ktorá sa živila prepadom a rabovaním, respektíve príživníctvom na iných obyvateľoch, od ktorých sa po ich vycicaní presúvali ďalej, až do Afriky, kde nakoniec zanikli?
  Môžme teda s určitosťou povedať, že v čase, keď dnešným Slovenskom prechádzali, že to bolo ľudoprázdne?
  Zaiste nie!
  Prečo by potom takáto vandrovná skupina mala zanechať podľa niektorých najbohatšiu hrobku v strednej Európe?
  Teda ako môžme bez výhrady prijať tvrdenie, že táto hrobka bola vandalská?

 47. Juraj Valúšek 8. decembra 2010 / 21:27

  To je jeden z mýtov o Vandaloch. Pretože r. 455 vyplienili Rím, začali ich menom v novoveku nazývať devastovanie ako vandalizmus. Súveké pramene Vandalov nazývajú v tom zmysle, že to boli najkultúrnejší barbari, chodili do kúpeľov, nosili drahé oblečenia… Odhady počtu Vandalov sa pohybujú okolo cifry 80 000 ľudí v 5. stor.

  Pán Milanxyz,

  máte v dejinách úžasný galimatiáš, púšťať sa s vami do debaty znamená vysvetľovať Vám úplne elementárne veci. To je pre internetovú diskusiu pritvrdý oriešok. Ale ak Vám Hromníkove moderné mýty stačia, pokojne pri nich ostaňte. Ľudia vždy radšej uveria tomu, čo by si priali, než tomu, čo je im nepríjemné. Pravda však býva aj nepríjemná.

 48. Igor 16. decembra 2010 / 21:37

  Trochu k začiatkom. Na Spektre beží seriál Odveká cesta ľudstva už tretí diel bude 19.12.2010 o 14,30 hod.Veľmi zaujímavé…dotýka sa aj našej histórie, dokonca aj poznatkov pána Hromníka…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *