Krajanstvo, občianstvo, bipolitizmus

Ako vždy, naši priatelia a susedia spoza južných hraníc sa nám vedia postarať o politickú zábavu. Teraz sa mi však zdá, že momentálne už vôbec nejde o tie povestné gombičky. Od 30. rokov minulého storočia nikto takým hrubým spôsobom nedemonštroval neúctu k medzinárodnému právu a vzájomným dohodám ako nastupujúca garnitúra v Budapešti. Snahou a plošné pôsobenie ich zákona o štátnom občianstve aj na občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti sa podľa môjho názoru dostávajú do rozporu so všetkými medzinárodnými zmluvami, ktoré po roku 1945 zabezpečili pokoj a stabilitu v tejto časti Európy, a s povýšenectvom hodným niekdajších uhorských džentríkov ignorujú zmluvy uzavreté a stále platné vo vzťahu medzi našimi národmi. Zarážajúce je, že niektoré slovenské politické strany – a to už nehovorím o novinároch píšucich po slovensky – nevidia túto stránku konania maďarských elít ako podrývanie stability v stredoeurópskom priestore a v  kontexte národných záujmov SR, ale len z hľadiska svojich volebných záujmov. Ináč sa nedá nazvať ich sústavné obviňovanie vlády, že chce hrať maďarskou kartou, že hysterizuje, keď sa snaží zabrániť bezprecedentnému narušeniu občianskej integrity Slovenska, bezprecedentnej revízie mierových a vzájomných bilaterálnych zmlúv a dohôd. Continue reading