Spisovatelia a vlastenectvo. Moje vystúpenie na zjazde Spolku slovenských spisovateľov 16. 3. 2010

Na úvod môjho vystúpenia by som chcel najskôr zareagovať na príspevok Janka Tužinského a zdôrazniť jeden fakt. V dnešnom globalizovanom svete malým národom, ako je slovenský, zostala už len jedna oblasť ich vlastnej suverenity. Tou oblasťou je kultúra. Jedine naša originálna kultúra je to, čoho sa nemôže zmocniť „globálna moc“ a čím môžeme zostať osobitými. Preto štátna kultúrna politika musí byť jednou z najdôležitejších politík, ktorá aj do budúcna bude schopná zabezpečiť suverenitu a národnú samostatnosť. Toho by si mali byť vedomé predovšetkým slovenské politické elity. V opačnom prípade stratia prívlastok „slovenské“ a budú len „elitami“ na Slovensku, čomu sa v minulosti hovorilo kompradorské vrstvy. Continue reading