Revolúcia, morálka, politika

Revolúcia. Náhla, často neočakávaná zmena vo vývoji spoločnosti, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní nielen jej celkový osud, ale aj osudy každého jednotlivca. Prichádza s heslami rovnosti, bratstva, slobody, spravodlivosti, rovnoprávnosti… Na začiatku vyvoláva veľké vzopnutie más, ktoré očakávajú rýchlu zmenu k lepšiemu a veria, že tí druhí, tí prichádzajúci budú lepší než tí minulí, odchádzajúci. Ľudstvo v svojich dejinách bolo svedkom mnohých revolúcií, ktoré pod príťažlivými heslami krajšieho života získali na svoju stranu väčšinu spoločnosti a ktoré po odstránení starej mocenskej štruktúry prerástli do krvavých kúpeľov s hekatombami obetí v mene pokroku a revolúcie. Boli aj také, ktoré prišli nenápadne, takmer nepozorovateľne, ale rovnakým spôsobom zásadne ovplyvnili ďalší beh udalosti. Aj tá naša spred dvadsiatich rokov prišla neočakávane, hoci sme ju všetci čakali a takmer všetci si ju aj želali. Nebola násilná, skôr taká našská – čo sme si, to sme si, teraz sa pomerme. Continue reading