Niekde nepredstaviteľná fikcia, niekde tvrdá realita

V súvislosti s nedávnymi udalosťami na komárňanskom moste som sa zamyslel aj nad tým, prečo tlač v okolitých krajinách, dokonca aj tá česká, od ktorej by človek vzhľadom na ich skúsenosti z minulosti očakával väčšiu empatiu, sa tak pohoršovala nad opatreniami slovenskej vlády. Myslím si, že všetko toto vyplýva zo skutočnosti, že Európa stále nie je pripravená používať rovnaké metre na všetkých. Sú štáty, ktoré si môžu dovoliť všetko – a nikto im nič nevyčíta, dokonca cíti voči ním určitú sympatiu – a sú štáty, ktorým sa nedovolí nič a nič sa im ani netoleruje. Dokonca sa im to netoleruje presne podľa Ezopovej bájky o vlkovi a ovečke, lebo sa pokladajú za vinných už tým, že existujú. Continue reading