Dielo, ktoré treba prečítať

Nie tak dávno sme v Literárnom klube Zväzu slovenských spisovateľov slávnostne privítali publikáciu Slovenské dejiny I, s podtitulom Od príchodu Slovanov po rok 1526. Autorom práce, ktorú vydalo ako prvý zväzok plánovaného štvorzväzkového radu o slovenských dejinách Literárne informačné centrum, je uznávaný slovenský medievista, univerzitný profesor Matúš Kučera. Práca vypĺňa miesto, ktoré za dvadsať rokov od prevratu roku 1989 nebol schopný predložiť verejnosti nikto z tzv. profesionálnych historikov, oslovujúcich slovenskú verejnosť z masových médií a pasujúcich sa za jediných správnych interpretov slovenských dejín. Ide o učebnicu, určenú predovšetkým vysokoškolským študentom slovenských dejín, ale s chuťou ju môže prečítať každý, kto o túto problematiku má záujem. Profesor Kučera totiž nie je len suchopárny historik – vedátor, ale aj brilantný štylista a literát, takže človek čítajúci predložený prvý zväzok slovenských dejín ani nevníma, že cieľom práce je predovšetkým vedecké podanie slovenskej histórie, nie potešenie z literárne kvalitného textu. Autor plne tým napĺňa tézy starých historikov, o ktorých nám ako študentom histórie zanietene prednášal, že história nie je len vedou, ale aj – a to rovnakou mierou – aj umenie. Continue reading