STANOVISKO SLOVENSKEJ INTELIGENCIE k politickej a mediálnej kampani k zákonu o štátnom jazyku

Podpísaní historici, jazykovedci, právnici, vedci, spisovatelia, novinári a umelci slovenskej kultúrnej obce so znepokojením sledujeme kampaň predstaviteľov Maďarskej republiky, maďarských kultúrnych, vedeckých a cirkevných kruhov vedenú proti prijatej novelizácii zákona o štátnom jazyku v Slovenskej republike z 30. júna 2009. Tradične nelojálne a nerozumne sa k tejto kampani pripojili predstavitelia Strany maďarskej koalície, ako aj strany HÍD a časť po slovensky píšucej tlače. Odmietame túto kampaň, lebo je postavená na lži s úmyslom dezinformovať občanov – nič totiž nevypovedá o skutočnom obsahu prijatého zákona o štátnom jazyku.

Uzákonenie slovenčiny ako štátneho jazyka na území Slovenskej republiky vnímame ako súčasť štátnej suverenity a potrebu integrovať slovenskú spoločnosť na občianskom princípe. Táto demokratická tendencia našla svoje prirodzené uplatnenie v každom modernom štáte sveta a nijakým spôsobom nezasahuje do individuálnych práv občanov, ani tých, ktorí sú príslušníkmi národnostných a etnických menšín.

Sme pobúrení mimoriadnou agresivitou tejto kampane otvorene spochybňujúcej funkciu slovenského jazyka ako štátneho jazyka, ako aj základné princípy demokracie a suverenity Slovenskej republiky. Cieľom tejto politicky motivovanej kampane, organizovanej zo zahraničia, je dezintegrovať slovenskú spoločnosť na etnickom princípe a narúšať ústavný poriadok Slovenskej republiky.

Politickú a mediálnu kampaň pokladáme vo vzťahoch dvoch suverénnych štátov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky za neprípustnú. Je neobvyklé, že sa tak deje medzi štátmi, ktoré sú spojencami v NATO, hlásia sa k rovnakým hodnotám v Európskej únii a majú v základnej zmluve mechanizmy na riešenie sporných otázok.

Vyzývame vládu Slovenskej republiky a slovenský parlament, aby odmietli všetky pokusy o spochybňovanie suverenity Slovenskej republiky, rovnako jazykovej suverenity, a aby sa dôsledne zasadili o uvedenie zákona do života.

Sme ako demokrati presvedčení, že uplatňovanie zákona bude na prospech všetkých občanov Slovenskej republiky, vrátane príslušníkov národnostných menšín.

Bratislava 13. augusta 2009


<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:“Cambria Math“; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:““; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:“Times New Roman“,“serif“; mso-fareast-font-family:“Times New Roman“;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

Signatári: 1. doc. Ladislav Bartko, jazykovedec; 2. prof. Vincent Blanár, jazykovedec; 3. PhDr. Jozef Bob, spisovateľ, šéfredaktor Literárneho týždenníka; 4. Prof. Július Bartl, historik; 5. Ing. Július Binder, vodohospodár; 6. PhDr. Mojmír Benža, etnológ; 7. PhDr. Ján Bobák, historik; 8. prof. Jaroslav Čukan, etnológ; 9. Ján Čomaj, spisovateľ; 10. PhDr. Ladislav Deák, historik; 11. prof. Júlia Dudášová, jazykovedkyňa; 12. doc. Mária Dobrotková, historička; 13. prof. Ján Doruľa, jazykovedec; 14. prof. Karol Fremal, historik; 15. Andrej Ferko, spisovateľ; 16. prof. Eva Fordinálová, literárna historička; 17. prof. Juraj Glovňa, jazykovedec; 18. doc. Martin Homza, historik; 19. prof. Emília Hrabovcová, historička; 20. PhDr. Anton Hrnko, historik; 21. prof. Augustín M. Húska, ekonóm; 22. Peter Jaroš, spisovateľ; 23. prof. Ján Kačala, jazykovedec; 24. Roman Kaliský, reportér a spisovateľ; 25. Dušan Kerný, reportér, publicista; 26. prof. Matúš Kučera, historik; 27. prof. Mária Kohútová, historička; 28. PhDr. Titus Kolník, archeológ; 29. prof. Ábel Kráľ, jazykovedec; 30. PhDr. Eva Kolníková, numizmatička; 31. Eva Kristinová, herečka; 32. Teodor Križka, básnik, šéfredaktor Kultúry; 33. prof. Ján Lazar, právnik; 34. prof. Ján Lukačka, historik; 35. prof. Peter Liba, literárny historik; 36. prof. Richard Marsina, historik; 37. PhDr. Anna Magdolenová, historička; 38. Mgr. Miloš Marek, historik; 39. PhDr. Peter Mulík, historik; 40. Drahoslav Machala, spisovateľ; 41. JUDr. Lukáš Machala, právnik; 42. Ing. Stanislav Májek, ekonóm; 43. Mgr. Roman Michelko, vydavateľ a publicista; 44. doc. Ladislav Mlynka, etnograf; 45. doc. Ivan Mrva, historik; 46. Štefan Moravčík, básnik, šéfredaktor Slovenských pohľadov; 47. Mgr. Ivan A. Petranský, historik; 48. PhDr. Ľubomír Pajtinka, pedagóg; 49. doc. Vladimír Rábik, historik; 50. prof. Richard Repka, vysokoškolský pedagóg; 51. prof. Ivor Ripka, jazykovedec; 52. PhDr. Jozef Sivák, vysokoškolský pedagóg; 53. Ján Smolec, reportér; 54. PhDr. Ján Sopko, historik; 55. prof. Ján Švidroň, právnik; 56. doc. Michal Šmigeľ, historik; 57. Bystrík Šikula, spisovateľ; 58. Peter Štrelinger, spisovateľ; 59. Ing. Marián Tkáč, spisovateľ a publicista; 60. Ladislav Ťažký, spisovateľ; 61. doc. Ján Vajs, vysokoškolský pedagóg; 62. doc. František Vnuk, historik; 63. Štefan Zima, folklorista; 64. Ondrej Zimka, maliar; 65. Ondrej Zimka 4. ml., sochár; 66. Ladislav Zrubec, spisovateľ; 67. doc. Peter Žeňuch, jazykovedec; 68. doc. Juraj Žudel, geograf.

* * *

Stanovisko podporili: 1. prof. Ladislav Tajták, historik; 2. PhDr. Michal Gáfrik, literárny historik; 3. PhDr. Gizela Gáfriková, literárna historička; 4. akademický sochár Marián Polonský; 5. Arpád Tarnóczy, C.H.D., predseda Politických väzňov – Zväzu protikomunistického odboja; 6. akademický sochár Alexander Ilečko; 7. Adolf Kobela, spisovateľ; 8. Dr. phil. Beáta Katrebová-Blehová, historička; 9. JUDr. Ján Cuper, vysokoškolský pedagóg; 10. PaedDr. Július Lomenčík, vysokoškolský pedagóg; 11. Mgr. Marcel Mihalik, kulturológ; 12. PhDr. Tomáš Winkler, literárny historik; 13. akademický maliar Stanislav Harangozó; 14. PhDr. Ján Tazberík, generálny riaditeľ Národného osvetového centra; 15. PhDr. Július Valach, historik; 16. MUDr. Svetozár Hikkel, lekár; 17. PaedDr. Miroslav Holečko, osvetový pracovník; 18. Anton Malacký, podpredseda Politických väzňov – Zväzu protikomunistického odboja; 19. Igor Válek, spisovateľ a publicista; 20. PaedDr. Miroslav Bielik, riaditeľ Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry; 21. Ján Dobák, pedagóg; 22. Viliam Jablonický, historik a publicista; 23. JUDr. Pavol Boroň, právnik; 24. PhDr. Libuša Klučková, pedagogička; 25. PhDr. Peter Mišák, spisovateľ, šéfredaktor Slovenských národných novín; 26. Blažena Krivošíková, pedagogička; 27. Prof. Jozef Hvišč, literárny historik; 28. Gregor Papuček, spisovateľ; 29. doc. Jozef Hoššo, vedúci Katedry archeológie FF UK; 30. PhDr. Juraj Chovan-Rehák, literárny historik; 31. MUDr. Vojtech Magurský, lekár; 32. Prof. Leon Sokolovský, historik a vysokoškolský pedagóg; 33. PhDr. Martin Lacko, historik; 34. PhDr. Pavol Holeštiak, spisovateľ; 35. Ing. Ladislav Lysák, predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti – Nezávislého združenia ekonómov Slovenska; 36. PhDr. Peter Sokolovič, historik; 37. Prof. Jaroslav Husár, ekonóm; 38. PhDr. Marek Havrila, historik; 39. PharmDr. Peter R. Socha, farmaceut; 40. Mgr. Branislav Kinčok, historik; 41. Mgr. Bystrík Bugan, právnik; 42. PhDr. Claude Baláž, predseda Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov; 43. Mgr. Peter Jašek, historik; 44. PhDr. Karol Petrovský, literárny historik; 45 Mgr. Stanislav Muntág, riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej.

15 Responses

 1. Jano.1 17. augusta 2009 / 20:20

  Páni, myslím si, že je najvyšší čas dožadovať sa vrátenia nášho kultúrneho dedičstva ukradnutého maďarmi.

 2. morse 18. augusta 2009 / 22:11

  Čo ma znepokojuje…

  Onehdy vrchol evanjelického a. v. mravného pátosu v takýchto slovách vyjadril p. biskup Janoška citujúc kaplána Čobrdu:
  „Milé deti, zapamätajte si, čo ste sa cez rok naučili; lebo kto vie, či sa budúcne sídeme takto, lebo vám chcú vyrezávať jazyky, maďarčinou vás chcú napchávať“ (CL 1907 s. 295)

  Znepokojuje ma teraz, že celý tento ansábel podstupuje takýto morálny hazard… tak málo hľadí na zachovanie si tváre, tak málo úcty k sebe prechováva, od iných tak málo úcty očakáva…

  Ono i dievky predajné v deň sviatočný do domu pánovho upravia sa a mladíci neznalí do nich potom často bezhlavo zamilujú sa, lebo tieto dievky, nech už s minulosťou i cťou pošramotenou akokoľvek, ale predsa v sebe nádej v lepšiu budúcnosť a v narovnanie svojich životov túžbu nosia.

  Znepokojuje ma, že naši „historici, jazykovedci, právnici, vedci, spisovatelia, novinári a umelci slovenskej kultúrnej obce“ sú prostí tejto túhy úplne.

  Vo vyhlásení, v ktorom sami seba na úvod inteligenciou a na záver demokratmi nazývajú, veru niet ani slovca, za ktoré by sa človek súdny nemusel hanbiť. Vstupujú do chrámu Slova jazykom krivým, srdcami falošnými a pohnútkami nízkymi…

  Tieto dámy a páni dosiahli mravné dno každý v inom čase a niektorí už veľmi dávno a veľmi rôznymi spôsobmi – kto podpisom viazacieho aktu, kto vstupom v rady nomenklatúry, kto upísaním sa diablovi, kto len tak veľmi sa túžil nechať skorumpovať až sa mu to nakoniec splnilo, a niektorí prosto tak, že precitli na tento svet v utešenej detskej izbe… na nešťastie arizovanej… Teraz iba všetci spolu premeškali ďalšiu príležitosť sa od toho dna odraziť, príležitosť sa narovnať, príležitosť aspoň chvíľku žiť a neživoriť…

 3. Anton Hrnko 18. augusta 2009 / 22:29

  Len Morse, Yosarjan etc. je čistý ako ľalia, čistý úmyslov a čistý duchom? Určite, len by sme nesmeli vedieť, kto to je! V rečiach med a na jazyku jed! Chcel by som len pripomenúť, že nyelvében él a nemzet. Preto mu odporúčam, aby si pestoval svoj rodný jazyk, kde len chce a ako chce. Len ak bude úradníkom, verejným činiteľom atď. bude musieť popri svojom „anya szó“ použiť aj slovenčinu, aby ho všetci ostatní pochopili. O tom je ten slávny jazykový zákon, ktorý sa vôbec nezmenil v princípe oproti tomu, čo tu existoval za Csákyho a spol. Len sa stal vymožiteľným. A to je zločin. Predsa nejakí tóti nebudú prikazovať príslušníkom „úri népu“, akým jazykom sa budú obraciať na Slovensku k verejnosti. Len by nemali títo „ubermenši“ zabúdať, že niekdajších tótov už nieto. Zobuďte sa a vstúpte do 21. storočia. Radi vás tam privítame.

 4. otokar 20. augusta 2009 / 10:01

  Zdravím páni.
  Pod toto stanovisko by som sa i ja podpísal.
  Je to hrádza pretrvávajúcej plazivej maďarizácii.

  Naviac by som zo zákona zaviedol výuku na všetkých základných školách práve tak,
  ako je to v Maďarsku, Rakúsku, Česku, Poľsku: všetko výhradne v štátnom jazyku!
  A kto chce, tak neštátny jazyk v rozsahu ako cudzí jazyk.
  Je predsa nemysliteľné, aby deti Slovákov z „núdze“ museli navštevovať školy, kde sa vyučuje v maďarskom jazyku!
  Údajne je takýchto škôl na juhu až 460!
  Aj toto bol jeden z dôvodov spravovania základného školstva decentralizovanou samosprávou.

 5. Milanxyz 20. augusta 2009 / 15:16

  SÚHLASÍM,
  aj ja, s horeuvedeným STANOVISKOM SLOVENSKEJ INTELIGENCIE k politickej a mediálnej kampani k zákonu o štátnom jazyku,
  ako aj s vyššie uvedeným návrhom „Otokara“.

 6. otokar 21. augusta 2009 / 9:22

  Pán Hrnko,
  je podľa Vás Magyarisierung = Ungarisierung, keď aj podľ Vás je Uhor = Magyar ?

  Túto otázku treba položiť našim jazykovedcom!
  Prečo nepoznali do 20.storočia pojem „Ungarisierung“, keď poznali „Ungarn=Magyar“?
  ————————————————————————————————————————
  Bücher 1 – 10 von 140 in Ungarisierung

  Zur Geschichte Österreichs im Zeitalter der französischen Kriege und der …‎
  von F. R. v. Krones, Franz Xaver Krones – 1886 – 396 Seiten
  Seite 224
  … die Ungarisierung Österreichs, anderseits die Herstellung eines
  Verhältnisses zwischen beiden …( !!! tu toto slovo významovo môže pasovať !!!)

  Beniczky Lajos, bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes …‎ – Seite 371
  von Lajos Beniczky – 1924 – 786 Seiten
  … auf ihre Gemeinden noch immer aus und wurde durch die beabsichtigte
  Ungarisierung der Schulen nicht nur um ihre …
  Auszug

  Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung‎ – Seite 372
  1972
  … das Wort Ungarisierung im Sinne von .Madja- risierung‘ (echo, egyveleg, etc,
  … noch weniger Ungarisierung. Letzteres scheint eine Schopfung des …
  Auszug
  ————————–

  Magyarization – Wikipedia, the free encyclopedia
  Magyarization (also „Magyarisation“, „Hungarisation“, „Hungarization“, „Hungarianization“, „Hungarianisation“) is a designator applied to a number of ethnic …
  en.wikipedia.org/wiki/Magyarization
  na google sa dá nájsť až : „Ergebnisse 1 – 10 von ungefähr 285 für Ungarisierung“
  Ergebnisse 1 – 10 von ungefähr 3.740 für Magyarisierung
  Ergebnisse 1 – 10 von ungefähr 22.400 für Magyarisation
  Ergebnisse 1 – 10 von ungefähr 2.180 für Hungarisation.
  Ergebnisse 1 – 10 von ungefähr 400 für Hungarianization.
  Ergebnisse 1 – 10 von ungefähr 153 für Hungarianisation

  Bücher 171 – 173 von 173 in Magyarisation OR Hungarisation OR Hungarization OR Hungarianization OR Hungarianisation

  od roku 1700 do roku 1900

  Aeltere und neuere Magyarisirungs-Versuche in Ungarn: mit besonderer …‎ – Seite 101
  von Ján Gerometta – 1876 – 113 Seiten
  Um wenigstens einen fadenscheinigen Titel oder Rechtsgrund zur Magyarisation zu
  haben, … Magyarisation.

  Apologie des ungrischen Slawismus‎ – Seite 131
  von H. S. – 1843 – 133 Seiten
  mit ihrer Idee der Magyarisation , die uns dieselbe als ein grässliches … Die
  Magyarisation aber an sich, wie wir schon öfters erklärt , halten wir für …
  Vollständige Ansicht

  The historical development of modern Europe: from the Congress of Vienna to …‎ – Seite 426
  von Charles McLean Andrews – 1898 – 4 Seiten
  … the Magyarisation of the whole of … Magyarisation …
  Auszug

  Revue de géographie‎ – Seite 101
  herausgegeben von Ludovic Drapeyron, Charles Vélain – 1898
  LA MAGYARISATION DE LA TRANSYLVANIE Les Hongrois font des efforts surhumains
  pour réaliser … tant désiré, la magyarisation des Roumains de leur royaume.

  Auszug

  Der Sprachkampf in Ungarn‎ – Seite 51
  von Tamás Vilǎgosǎry – 1841 – 83 Seiten
  Ja, die Magyarisation kann nicht durchgeführt werden, selbst wenn Alles dazu
  willig und förderlich wäre. Wie aber, wenn unserm Streben eine Reaction sich …
  Vollständige Ansicht

  Církevné listy‎ – Seite 308
  1864
  Nicht genug daran; damit die Magyarisation desto unwiderstehlicher getrieben und
  durchgeführt werde, beschloß man die …
  Vollständige Ansicht

  Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen …‎
  von Johannes R. Borbis – 1861 – 520 Seiten
  Seite 420
  Wegen dieser Manie der Magyarisation … die bis jetzt überaus feste Burg der
  Magyarisation in Preßburg (nämlich da« dortige früher so sehr berühmte ev. …
  Keine Vorschau verfügbar

  Literarische Berichte aus Ungarn, herausg. von P. Hunfalvy‎ – Seite 292
  herausgegeben von Pál Hunfalvy – 1877
  … darin nur eine « Magyarisation a outrance», die schon vor einem Seculum
  durchbricht. «Nun kommen harte Zeiten …
  Auszug

  Theologische Zeitschrift‎ – Seite 121
  von August Wilhelm Dieckhoff, Theodor Friedrich Dethlof Kliefoth – 1862
  … hat den Utopien von einer Magyarisation Ungarns weichen müssen. …
  Vollständige Ansicht

  Ungarische Revue‎ – Seite 501
  von Magyar Tudományos Akadémia – 1894
  … Schulen und deutsche religiöse Gemeinden finden werden, und sie mögen sich
  erkundigen, worin die Magyarisation besteht, unter der wir angeblich seufzen.

  Auszug

  Zeitschrift für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft‎ – Seite 160
  von Johann Ernst Schmaler – 1862
  Durch diese feste^ Organisation der Kirche würde die Durchführung der
  Magyarisation unmöglich gemacht und durch die im Patent gezogene scharfe
  Grenzlinie …
  Vollständige Ansicht

  Das neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus: Eine Rechtfertigungsschrift‎ – Seite 21
  von L̕udovít Štúr – 1845 – 36 Seiten
  … um den Weg der Magyarisation anzubahnen, …
  Vollständige Ansicht

  Altpreussische Monatsschrift‎ – Seite 152
  von Deutsche Gesellschaft, Königsberg – 1882
  … der germanisation, magyarisation, …

  Französisch-deutsches Supplement-Lexikon: eine Ergänzung zu Sachs-Villatte …‎
  von Karl Sachs, Césaire Villatte – 1894 – 329 Seiten
  Seite 199
  … magyarisation [ (mä-QI-a-rl-fä-fiie’g. …

  Slawismus und Pseudomagyarismus: Vom aller Menschen Freunde, nur der …‎ – Seite 88
  1842 – 94 Seiten
  … angefangene Magyarisation der ungarischen Slawen nicht recht vorwärts wollte
  , suchte man nicht allein auf diese, sondern auch auf die sämmtlichen …
  Vollständige Ansicht

  Ungarische Wirren u. Zerwürfnisse‎ – Seite 49
  1842
  Auch davon liegt der Grund in der durch die Magyarisation …
  Vollständige Ansicht –

  Austria: Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria …‎ – Seite 346
  von Johann Georg Kohl – 1844 – 532 Seiten
  Germans, in every grade of Magyarisation, Magyars of all imaginable varieties,
  Russians, Slovaks, Servians, …
  Vollständige Ansicht
  Russia under Alexander III: and in the preceding period‎ – Seite xxxii
  von Hermann von Samson-Himmelstjerna – 1893 – 306 Seiten
  … then the forcible Germanisation and Magyarisation of the Slavs would be made
  as impossible as would be any Russification of the Poles or Finns. …

  Researches on the Danube and the Adriatic; or Contributions to the modern …‎ – Seite 163
  von Andrew Archibald Paton – 1861
  … supported the Magyarisation ; for it was, no doubt, a great convenience to
  men who could neither read nor write a word of Latin, and spoke nothing but …
  Vollständige Ansicht

  Sollen wir Magyaren werden?‎ – Seite 86
  von Domoljúb Horvatovich – 1833 – 92 Seiten
  … wip ,weit, in der Magyarisation …
  Vollständige Ansicht –

  Vignaud pamphlets: The Semites‎ – Seite 573
  1816
  … les Juifs de Hongrie se prêtent de bon cœur à la magyarisation, témoignant,
  par là même, qu’ils ne prétendent plus former une nation distincte. …
  Vollständige Ansicht

  Sokol. Zodpovědný red. a vyd.: V. Paulíny-Tóth. Roč. 1‎ – Seite 223
  von Paulíny-Tóth ed (Viliam) – 1862
  Wem haben Sie denn zu Patronen? Niemanden. Hingegen sind für die Magyarisation
  alle Bischöfe, …
  Vollständige Ansicht

  Annuaire de l’Académie royale de Belgique‎
  von Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique – 1895
  Seite 178
  … de germanisation ; le mouvement slave, d’une réaction contre les tentatives
  de magyarisation ; le mouvement …

  Histoire des révolutions de l’empire d’Autriche années 1848 et 1849‎ – Seite xlii
  von Alphonse Balleydier – 1853 – 426 Seiten
  Ces principes de magyarisation une fois admis, on défendit aux étudiants slaves
  de se réunir pour cultiver leur langue; les moyens d’intimidation furent …
  Vollständige Ansicht

  Les guerres d’idiome et de nationalité: tableaux, esquisses et souvenirs d …‎ – Seite 83
  von Baron Paul de Bourgoing – 1849 – 119 Seiten
  … et administrative du royaume apostolique; la noblesse slovaque, séduite par
  toutes ces causes, s’est résignée à une complète magyarisation. …
  Vollständige Ansicht –

  Le Semeur‎ – Seite 181
  1849
  … séduite par toutes ces causes, s’est résignée à une complète magyarisation.
  C’est ce qui explique pourquoi, dans la dernière insurrection en faveur de …
  Vollständige Ansicht

  Autriche, Hongrie et Turquie, 1839-1848‎ – Seite 135
  von William Rey – 1849 – 337 Seiten
  … dans son discours d’installation comme inspecteur général, formula ainsi sa
  politique au synode : « Une allure ferme dans la magyarisation de notre pays …
  Vollständige Ansicht

  Földrajzi közlemenyek: Supplement au … „Földrajzi közlemények“‎ – Seite 63
  von Magyar földrajzi társaság, Budapest – 1899
  … la proposition de M. Antoine Berecz le comité s’est occupé de la
  magyarisation des noms de lieux ; il a été décidé qu’on reprendrait l’édition de
  la . …
  Auszug

  revue germanique ‎ – Seite 191
  von M.M. CH. DOLLFUS et A. NEFFTZER – 1861
  C’est la magyarisation du nom de famille du poète …
  Vollständige Ansicht –

  Le Balkan Slave et la crise autrichienne‎ – Seite 183
  von Baltazar Bogišić – 1898 – 376 Seiten
  Ils sont si convaincus que le clergé négocie leur magyarisation que, par groupes
  de trente ou quarante individus, armés de vieux fusils, de gourdins ou de …
  Auszug

  Lehre und Wehre‎ – Seite 370
  von Evangelical Lutheran Synod of Missouri, Ohio, and Other States, Concordia Seminary (Saint Louis, Mo.) – 1860
  … auf dem kirchlichen Gebiete für die Magyarisation schwärmten. Ein wilder T
  error ismus und rohe Grausamkeit sind ihre Waffen gewesen. …
  Vollständige Ansicht –
  ————————-
  „Hungarianization“ – až od roku 1978!!! (SAV 1963) v Maďarsku 1934, 1951!

  Studia historica Slovaca‎ – Seite 61
  von Historický ústav SAV. – 1963
  … the development of industry and mining strongly influenced the process of
  hungarianization of towns, especially industrial centres in Slovakia. …
  Auszug
  !!!!! !!! bolo by zaujímavé zistiť,kto vymyslel zo SAV toto slovo !!!!

  Acta historica Academiae Scientiarum Hungaricae‎ – Seite 238
  von Magyar Tudományos Akadémia – 1955
  Completely misunderstanding the laws of assimilation and dazzled by the mass-
  Hungarianization of the urban — in the first place German — bourgeoisie, …
  Auszug –

  The ethnic history of Transylvania‎ – Seite 117
  von Endre Haraszti – 1971 – 218 Seiten
  „Rumanian politicians called this natural assimilation of the individuals, as ‚
  Hungarization‘, or Magyarization‘. The fact was, that ‚Hungarization‘, …

  Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae‎ – Seite 62
  von Eötvös Loránd Tudományegyetem – 1978
  This was one of the reasons why he condemned forced Hungarianization, pression
  and too early action, „work with fire and sword, …
  Auszug –
  ——————————-

  The Musical quarterly‎ FRANZ LISZT
  von Oscar George Theodore Sonneck – 1917
  Seite 590
  In spite of Liszt’s cosmopolitan life, in spite of his de-Hungarianization of
  himself in favor of the German, the Magyar nobility, the Gipsy wildness were …

  The Advocate of peace‎
  von American Peace Society – 1917
  Seite 118
  It may be interesting to note, in comparison to this (to permit a doleful pun)
  Hungarization of the conquered lands, a growing lack of unity among the …

  Slavonic encyclopaedia‎ – Seite 91
  von Joseph Slabey Rouček – 1949 – 1445 Seiten
  At the end of 19 c. the number of Croatians considerably decreased due to the
  forceful Hungarianization. …
  Auszug –

  The Jews in the Soviet satellites‎ – Seite 58
  von Peter Meyer – 1953 – 637 Seiten
  Speaking Hungarian (or German) in Slovak towns, these Jews were considered to be
  the main abettors of „Hungarization. …
  Auszug

  Essays on World War I: total war and peacemaking, a case study on Trianon‎ – Seite 450
  von Béla K. Király, Peter Pastor, Ivan Sanders – 1982 – 678 Seiten
  Thus, in the final analysis, the publicly encouraged and supported policies of
  de- Hungarization assisted in the Nazification of Slovak (and Transcar- …
  Auszug

  Handbook of central and east Europe‎ – Seite 692
  von Central European Times – 1932
  … a national literature with a Russian tendency of their own, as a means of
  national defence against the forcible Germanization and Hungarization. …
  Auszug

  Slovak genealogy‎ – Seite 96
  von Viliam Kona – 1988 – 150 Seiten
  These names could have been changed during the last centuries /after
  germanization or hungarization of geographic expressions/ and subsequent changes
  could …
  Auszug

  Hungarian review‎
  1974
  Seite 6
  Hungarian history is strewn with catastrophes „thanks“ to the compulsory
  Hungarianization policy of the then ruling circles. The state fanatically
  persisted …

  Studia historica Academiae scientiarum Hungaricae‎ – Seite 18
  von Magyar Tudományos Akadémia – 1951
  the extent of Hungarianization. The Hungarian Prime Minister, Sandor Wekerle,
  prepared a memorandum to the Foreign Minister in January 1907, …

  Acta litterarum ac scientiarum Reg. Universitatis Hung. Francisco-Iosephinae‎ – Seite 125
  von Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem, Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete, Szeged – 1934
  … shoot began to sprout from under the Latin covering, — a translation of the
  meaning, in the best sense of the word, a Hungarianization was begun. …
  Auszug –

  Magyar-angol szótár‎ – Seite 1343
  von László Országh – 1969 – 2159 Seiten
  … Hungarization …
  Auszug – Ü –!!!!!!!!!!!!!!!!! určite je zaujímavý
  —-
  ospravedlňujem sa za tento „narýchlo“ zostavený zoznam.
  Ponúknite ho ako pomôcku jazykovedcom.
  s popzdravom
  otokar

 7. otokar 21. augusta 2009 / 11:38

  Pán Hrnko,
  keď je podľa Vás „Uhor=Magyar“ tak potom by mal pôvodný text z dnešných infromácií :

  Maďarský prezident László Sólyom by mal dnes na plánovanej súkromnej návšteve Komárna odhaliť bronzovú sochu
  uhorského kráľa Štefana.

  Sólyom by mal dnes poobede navštíviť slovenské mesto, kde sa zúčastní na odhaľovaní sochy Sv. Štefana,
  prvého kráľa Uhorska.“
  —–
  znieť nasledovne:

  Maďarský prezident László Sólyom by mal dnes na plánovanej súkromnej návšteve Komárna odhaliť bronzovú sochu
  maďarského kráľa Štefana.

  Sólyom by mal dnes poobede navštíviť slovenské mesto, kde sa zúčastní na odhaľovaní sochy Sv. Štefana,
  prvého kráľa Maďarska.“
  —-
  takto tomu dnes rozumejú Maďari a podobne aj celá cudzina!

  To len u nás na „Feldvídeku“ trpíme asi schizofréniou, že vôbec bolo neaké „Uhorsko“!

  dnes je predsa Ungarn to isté, čo Ungarn od založenia až po Trianon!

  Alebo som nesprávne „pochopil“ Bernoláka, ako aj Váš výklad k nemu?

 8. otokar 21. augusta 2009 / 11:46

  „JE SUIS HONGROIS“…. MAIS JE NE PARLE PAS HONGROIS
  „Som Magyar“ – ale nerozumiem po maďarsky
  „Ich bin ein Ungarn“ – aber ich verstehe ungarisch nichts

  Pokiaľ toto nepovedia naši vrcholoví politici na medzinárodnom fóre,
  tak dovtedy bude s Maďarskom večný problém!

  Na medzinárodnej úrovni musia naši politici jasne deklarovať, že :
  „HONGROIS FRANZ LISZT BOL SLOVÁK“.
  (a to potom nastane riadny „vietor“!)

 9. otokar 21. augusta 2009 / 19:32

  Pán Hrnko,
  bolo by vhodné vrátiť sa k Bajzovi a začať zavádzať nové pojmy,keď už nám tých „Magyarov“ vymysleli:
  Uhroslovák
  Uhromaďar
  Uhronemec
  podobne ako bol Teutschungarn, či Deutschböhmen
  alebo slovenský Uhor, maďarský Uhor, nemecký Uhor
  lepšie mi znie tá prvá séria
  samozrejme aj inojazyčne
  Slowakungarn
  Magyarungarn
  Teutschungarn

 10. Anton Hrnko 21. augusta 2009 / 21:12

  Otakar, že Vás to baví. Veď sú to hovädziny večie ako boj dona Chichota de la Mancha v boji s veternými mlynmi. Pojmový aparát je už vytvorený a už ho asi nikto nezmení. Jediné, čo by sa nám mohlo podariť, je oddelenie štátnosti (napr. Ungarn) od národnosti (Magyaren), pretože tieto pojmy všetky európske jazyky majú, ale nepoužívajú ich dôsledne. Všetko ostatné je vata, nič len vata.

 11. Anton Hrnko 21. augusta 2009 / 21:14

  Respektíve, Bernolák mal pravdu: Čo by to bola za obludu ten Uhroslovák. Uhorsko je mŕtvve, nech žije Slovensko. A tejto krásnej krajine nám stačia Slováci, nepotrebujeme tu žiadne obludy v podobe Uhroslovák. Bác!!!

 12. otokar 25. augusta 2009 / 8:31

  Pán Hrnko,
  píšete: „Čo by to bola za obludu ten Uhroslovák“
  a takéto „obludy“ Vám už nevadia?
  Deutsch-Böhmen = Bohémonemec, bohémsky Nemec
  Deutsch-Ungarn = Uhronemec, uhorský Nemec

 13. otokar 25. augusta 2009 / 8:34

  Pán Hrnko,
  a čo navrhujete v prípade nových skutočností ohľadom identity osoby:
  „“JE SUIS HONGROIS” Franz Liszt“?

 14. Opolid 25. augusta 2009 / 16:31

  Jsem rád, že mezi námi existují lidé kteří se nevzdávají své myšlenky ať je téma jakékoliv:)))))).
  No a k Listovi
  Hongrois=Hongrois, ať to převracím jak to převracím stále jsem na ten jazykový jinotaj nenarazil.

 15. otokar 26. augusta 2009 / 6:58

  Pane Opolid,
  gratulujem k iskrivým postrehom!
  Konštatujem, že sa stále len potvrdzuje staré známe, že Bohémiens sú bohémiens

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *