STANOVISKO SLOVENSKEJ INTELIGENCIE k politickej a mediálnej kampani k zákonu o štátnom jazyku

Podpísaní historici, jazykovedci, právnici, vedci, spisovatelia, novinári a umelci slovenskej kultúrnej obce so znepokojením sledujeme kampaň predstaviteľov Maďarskej republiky, maďarských kultúrnych, vedeckých a cirkevných kruhov vedenú proti prijatej novelizácii zákona o štátnom jazyku v Slovenskej republike z 30. júna 2009. Tradične nelojálne a nerozumne sa k tejto kampani pripojili predstavitelia Strany maďarskej koalície, ako aj strany HÍD a časť po slovensky píšucej tlače. Odmietame túto kampaň, lebo je postavená na lži s úmyslom dezinformovať občanov – nič totiž nevypovedá o skutočnom obsahu prijatého zákona o štátnom jazyku. Continue reading