Niekde nepredstaviteľná fikcia, niekde tvrdá realita

V súvislosti s nedávnymi udalosťami na komárňanskom moste som sa zamyslel aj nad tým, prečo tlač v okolitých krajinách, dokonca aj tá česká, od ktorej by človek vzhľadom na ich skúsenosti z minulosti očakával väčšiu empatiu, sa tak pohoršovala nad opatreniami slovenskej vlády. Myslím si, že všetko toto vyplýva zo skutočnosti, že Európa stále nie je pripravená používať rovnaké metre na všetkých. Sú štáty, ktoré si môžu dovoliť všetko – a nikto im nič nevyčíta, dokonca cíti voči ním určitú sympatiu – a sú štáty, ktorým sa nedovolí nič a nič sa im ani netoleruje. Dokonca sa im to netoleruje presne podľa Ezopovej bájky o vlkovi a ovečke, lebo sa pokladajú za vinných už tým, že existujú. Continue reading

Dielo, ktoré treba prečítať

Nie tak dávno sme v Literárnom klube Zväzu slovenských spisovateľov slávnostne privítali publikáciu Slovenské dejiny I, s podtitulom Od príchodu Slovanov po rok 1526. Autorom práce, ktorú vydalo ako prvý zväzok plánovaného štvorzväzkového radu o slovenských dejinách Literárne informačné centrum, je uznávaný slovenský medievista, univerzitný profesor Matúš Kučera. Práca vypĺňa miesto, ktoré za dvadsať rokov od prevratu roku 1989 nebol schopný predložiť verejnosti nikto z tzv. profesionálnych historikov, oslovujúcich slovenskú verejnosť z masových médií a pasujúcich sa za jediných správnych interpretov slovenských dejín. Ide o učebnicu, určenú predovšetkým vysokoškolským študentom slovenských dejín, ale s chuťou ju môže prečítať každý, kto o túto problematiku má záujem. Profesor Kučera totiž nie je len suchopárny historik – vedátor, ale aj brilantný štylista a literát, takže človek čítajúci predložený prvý zväzok slovenských dejín ani nevníma, že cieľom práce je predovšetkým vedecké podanie slovenskej histórie, nie potešenie z literárne kvalitného textu. Autor plne tým napĺňa tézy starých historikov, o ktorých nám ako študentom histórie zanietene prednášal, že história nie je len vedou, ale aj – a to rovnakou mierou – aj umenie. Continue reading

STANOVISKO SLOVENSKEJ INTELIGENCIE k politickej a mediálnej kampani k zákonu o štátnom jazyku

Podpísaní historici, jazykovedci, právnici, vedci, spisovatelia, novinári a umelci slovenskej kultúrnej obce so znepokojením sledujeme kampaň predstaviteľov Maďarskej republiky, maďarských kultúrnych, vedeckých a cirkevných kruhov vedenú proti prijatej novelizácii zákona o štátnom jazyku v Slovenskej republike z 30. júna 2009. Tradične nelojálne a nerozumne sa k tejto kampani pripojili predstavitelia Strany maďarskej koalície, ako aj strany HÍD a časť po slovensky píšucej tlače. Odmietame túto kampaň, lebo je postavená na lži s úmyslom dezinformovať občanov – nič totiž nevypovedá o skutočnom obsahu prijatého zákona o štátnom jazyku. Continue reading