Zamyslenie nad dnešnou tlačou

Je až neuveriteľné, čo dokáže polovzdelaná, v slovenskej národnej histórii úplne dezorientovaná časť slovenskej „píšucej“ komunity (vedome sa vyhýbam slovu inteligencia) vypustiť spod svojho pera, keď sa pustí dokazovať, aké „nezmysly“ píše ten alebo ten človek, ktorý sa snaží sine ira et studio pozrieť na slovenské dejiny nie cez roky na naše oči nasadzované budapeštianske a pražské okuliare, ale čistým slovenským zrakom. Keď ho označia za romantika, tvorcu mýtov, nacionalistu, to ešte dobre dopadol. Nie je hádam negatívneho prívlastku, ktorý by na jeho hlavu a osobu neboli ochotní prilepiť, len aby ho v očiach verejnosti zdiskreditovali. Tak sa mnohí stávajú klérofašisti, komunisti, obdivovatelia Tisu, nacionalisti, šovinisti a div neviem ešte čo. Pritom využili len svoje demokratické právo vedca alebo publicistu a pokúšajú sa pozrieť na národné dejiny cez sumu svojich postojov a poznatkov. To hádam sme v nejakej novej totalite, že je dovolený len stalinočechoslovakistický alebo horthyovskomaďarónsky pohľad na naše dejiny? Continue reading