Moje interview 14. marca 2008

Možno bude niekoho zaujímať, kto sa chce viac dozvedieť o slovenskom štáte. Som vrcholne pobúrený, akým spôsobom sa nevedomosť „miseram contribeuntum plebem“ zneužíva na  zhovädzovanie slušných ľudí. Napr. biskupovi J. Vojtaššákovi sa dáva za vinu aj to, že bol stúpencom samostatného slovenského štátu. Ako by to bol nejaký zločin. Vyslovene som zhrozený, keď si niekto s dvoma ľudovými „novinárčiny“ dovolí navliekať hnedú uniformu slušnému a vzácnemu človekovi Arpádovi Tarnóczymu a ešte mu aj vyčítať, že nemá vysoku školu. Najmä, ak si to dovolí nejaká novinárska sopľaňa, ktorá ani nezaregistruje, že vtedy, keď si jeho rovesníci robili vysoké školy, on sedel v komunistickom žalári. Nie všetci mohli za komunizmu vyštudovať vysoké školy ako dnešní „profilujúci“ a že vraj slušní redaktori a šéfredaktori.

Continue reading

Čo trápi Slovenskú akadémiu vied alebo tiež, ako maďarizovať slovenčinu

Človek by predpokladal, že v dnešnej ťažkej finančnej kríze bude vážených akademikov zaujímať najmä to, ako čo najrýchlejšie prekonať finančné a hospodárske ťažkosti, aby si slovenský občan mohol konečne vydýchnuť a povedať si: „Uch, a je to za nami.“ Myslím si, že na takúto prácu vážených „akademikov“ má slovenský občan právo, veď ich platí zo svojich daní. No trápenie slovenského občana nie je asi to, čo zaujíma niektorých našich „vedeckých“ pracovníkov. Ako som sa dopočul, na 13. marca 2009 zvolal podpredseda SAV Dušan Kováč konzílium, ktoré sa má zaoberať otázkou písania mien historických postáv z uhorských dejín v slovenčine. No podľa všetkého sa tam nepredpokladá diskusia o upevnení princípov tohto písania v duchu slovenčiny, lebo návrh prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc., riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, ktorý má byť predmetom rokovania, navrhuje všetko vrátiť späť do obdobia, ktoré sa vytvorilo po vzniku ČSR a trvalo približne do začiatku 70. rokov minulého storočia. Vtedy sa na toto písanie uplatňoval dôsledne úzus zavedený v maďarčine v druhej polovici 19. storočia. Cieľom prijatia tohto úzu bolo oddeliť Slovákov od ich histórie a napomôcť tak ich prikloneniu sa ku koncepcii jednotného „československého“, ergo českého národa. Slovákom bolo treba ich históriu odcudziť, preto sa im vnútila maďarská forma mien, aby aj z grafiky písania bolo vidieť, kto bol v Uhorsku pán.

Continue reading

Návrh otvoreného listu ministrovi kultúry SR a predsedovi SAV

Vážený pán minister,

upozorňujeme Vás, že v Slovenskej akadémii vied sa nie príliš transparentným spôsobom pripravuje zmena časti Pravidiel slovenského pravopisu, ktorá sa dotýka písania mien z uhorského obdobia slovenských dejín, do roku 1918. Túto aktivitu zastrešuje a garantuje vedenie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Podpísaní autori sa domnievajú, že súčasný stav slovenského jazyka skutočne potrebuje urgentný zásah odborných jazykovedných kruhov, ale určite nie v tej časti pravidiel, ktorú sa súčasné vedenie JÚĽŠ SAV usiluje modifikovať. Continue reading