Maďarský vpád na východné Slovensko v marci 1939 alebo tiež Malá vojna

Tento článok som napísal na požiadanie redaktora časopisu Žurnál (vydáva tv.tip a.s., predseda predstavenstva Ing. Martin Kulina; šéfredaktorka Nora Sližková, zástupkyňa šéfredaktora Zuzana Račková). Tesne pred vydaním mi ho redakcia bez vysvetlenia vrátila s poznámkou, že ho nebude publikovať. Dlho som rozmýšľal, čo mohlo byť príčinou odmietnutia. Článok je odborný a vecný. Každý, kto ho prečíta, si môže urobiť názor sám. Dospel som preto k názoru, že za odmietnutím musia byť najskôr osobné dôvody. Ale aké? V politike sa už neangažujem vyše 10 rokov, politické stanoviská zaujímam verejne len zriedka a to len vtedy, keď sa záležitosť dotýka základov štátu. Teda, čo môže prekážať uvedeným „celebritám“ na mojej osobe? Keď sa tak pozerám na osoby v čele časopisu, tak jedine, čo ich môže motivovať na takéto konanie, je moja angažovanosť za vznik samostatnej Slovenskej republiky. Vidieť, že ani 16 úspešných rokov samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky nezmenšilo nenávisť bývalých pohrobkov celebrujúcich nerovnoprávne a nesamostatné postavenie Slovenska v bývalom štátoprávnom zväzku voči tvorcom slovenskej štátnosti. A to niektorí z nich sa bez hanby a pokory usilujú získať v tejto republike i najvyššie posty. Pán Boh nás od nich ochráň! Continue reading