Ešte raz slovo o slove Slovák

Keďže okolo môjho príspevku kritizujúceho názory Dr. D. Kováča sa rozvinula rozsiahla diskusia, ktorá zachádzala do rôznych rovín mojich predchádzajúcich článkov a mnohí kritici mojich čiastkových názorov sa neobťažovali preštudovať komplexne, pripravil som tento sumár mojich názorov na túto otázku s tým, že zároveň odkazujem aj na pramene, o ktoré sa opieram.

Continue reading