Významný editorský počin

Deák, Ladislav: Viedenská arbitráž  – 2. november 1938, Dokumenty I. (20. september – 2. november 1938), Matica slovenská 2002; Viedenská arbitráž – 2. november 1938, Dokumenty II., Okupácia (2. november 1938 – 14. marec 1939), Matica slovenská 2003; Viedenská arbitráž – 2. november 1938, Dokumenty III. (3. november 1938 – 4. apríl 1939), Matica slovenská 2005.

Continue reading