Parlament v slovenských dejinách

Roku 1995 som vydal účelovú publikáciu pre NR SR o dejinách parlamentu ako inštitúcie na Slovensku. Tento text som v súčasnosti upravil a doplnil o dve prílohy – významní politici a predsedovia slovenských parlamentov (zatiaľ neúplný) a historické budovy na Slovensku, kde zasadali parlamenty. Tento text by mal byť podkladom novej publikácie. Poskytujem ho na verejnú kritiku.

Continue reading