Bratislava, das war einmal Pressburg!??

Dávam na web jednu moju dávnu recenziu, ktorá svedčí o tom, ako niektorí Slováci chápu svoje dejiny. Potom sa nemôžeme čudovať, že v dnešnej Bratislave vedenej primátorom Ďurkovským a predtým Kresánkom prebieha proces, ktorý pokojne môžeme nazvať odslovenčovanie Bratislavy. Kto zastaví tie nezmyselné pomenovania nových štvrtí a stavieb typu River Park, Twin Tower, Wineyards…. To by v slovenskom hlavnom meste bolo pod úroveň jeho radných a primátora Ďurkovského, keby sa tieto stavby volali Nábrežný park, Dvojičky, Vinice?

Continue reading

Miesto Žilinskej dohody v štátoprávnych snahách slovenského národa

V meste Žilina sa v minulosti odohralo veľa významných udalostí, ktoré svojím dosahom široko prekročili regionálny význam mesta a výraznou mierou zasiahli do dejín celého národa. V len nedávno uplynulom 20. storočí to bolo predovšetkým prijatie Žilinskej dohody a vyhlásenie autonómie Slovenska 6. októbra 1938, ktoré patria k najvýznamnejším štátoprávnym aktom slovenského národa od jeho aktívneho vstupu na európsku politickú scénu v revolučných rokoch 1848-1849. Napriek neobyčajnému významu Žilinskej dohody a vyhlásenia autonómie na ceste Slovákov k ich samostatnej a suverénnej národnej štátnosti, v mne prístupných bibliografiách som nenašiel ani jeden bibliografický údaj, ktorý by sa dotýkal samostatného hodnotenia Žilinskej dohody a následného vyhlásenia autonómie Slovenska. Continue reading

Po stopách slovenských vojakov na talianskom fronte

Tento článok venujem môjmu starému otcovi, ktorý počas prvej svetovej vojny bojoval na ruskom a talianskom fronte od roku 1914 až do roku 1918, Zúčastnil sa aj mnohých bojoch na riekach Soča a Piava, okrem poslednej a najkrvavejšej bitky na konci vojny, keď mal zhodou okolnosti dovolenku. Hoci sa zúčastnil na mnohých bitkách v Haliči a Taliansku, dokonca aj stretov na bodáky, vojny prežil bez zranení a ujmy na zdraví. Dožil sa veku 80 rokov a zomrel roku 1969.
Continue reading