Ad: Prapredkovia

Ján Kerďo v LT 5-6/2008 spochybňuje potrebnosť zavedenia termínu starí Slováci a argumentuje tým, že tento termín nie je potrebný, lebo máme termín Sloveni (a následne Slovenky, Slovensko, slovenský…). V podstate by sa s tým dalo súhlasiť, má to však háčik. Načo termín Sloveni, keď ostatné odvodeniny by mali byť tie isté, ktoré patria k termínu Slovák (pozri zátvorka vyššie). Ale najväčší problém, ktorý hovorí o neudržateľnosti termínu Sloveni, je jeho nepreložiteľnosť do hociktorého cudzieho jazyka. V tom momente, keď ho transformujem do akéhokoľvek jazyka (okrem češtiny) dostanem Slovinec. Szlovének (maď.), Slovens (angl.), Slovenes (franc.), Slowenen (nem.) atď. znamená v týchto jazykoch Slovinec. Termín Slovinec je totiž iba naša výpomoc, lebo oni sa v svojom jazyku volajú Slovenci, ich ženy sú Slovenki a ich jazyk je tiež slovenski.

Continue reading