Postavte im stĺp hanby!

Postavte im stĺp hanby!

Dejiny emancipácie slovenského národa sú spojené nie vždy len so svetlými stránkami, nielen s obetavým zápasom predstaviteľov slovenskej politickej elity za rovnaké miesto pod slnkom pre slovenský národ, aké mali ostatné okolité národy. Každý sebavedomý Slovák musí, žiaľ, konštatovať, že sú aj dejinami kompradorstva a podrazov z vlastných radov. Bez ohľadu na to, či týchto oponentov slovenskej zvrchovanosti porodených slovenskými matkami nazveme maďarónmi, čechoslovakistami, bojovníkmi proti „buržoáznemu“ nacionalizmu alebo najnovšie samozvanými predstaviteľmi „štandardného politického spektra“, ich nezmazateľnou stigmou bolo, je a zostáva nenávisť ku všetkému slovenskému, vrátane nenávisti k tým, ktorí v minulosti posúvali slovenskú vec smerom k suverenite a samospráve slovenského národa.

Continue reading