Úvaha o novom územnom členení

V súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov sa opäť ozvali hlasy, že súčasné územné členenie nie je ideálne, nerešpektuje historické a iné danosti a že ho treba zmeniť. S týmto treba plne súhlasiť, lebo pri predchádzajúcom zriadení vyšších územných celkov sa zohľadňovali niektoré kritéria, ktoré boli vyslovene subjektívne a nemali žiadny objektívny zmysel. Jedným z nich bola aj snaha definitívne rozčleniť bývalé historické celky (stolice, župy) s cieľom rozbiť starú vraj „feudálnu územnú štruktúru“ Slovenska, ktorá vraj vytvárala zbytočný partikularizmus. Nie je pritom neznáme, že Trenčiansky kraj vznikol umelo len na základe lobovania  miestnych u „svojho“ predsedu vlády z Nemšovej. Tieto princípy sú zlé a treba ich zmeniť.

Objavuje sa však idea, žeby sa mali opäť obnoviť predchádzajúce tri kraje plus hlavné mesto. Táto idea nie je dobrá, pretože bola vytvorené na pokyn z Prahy od A. Novotného, ktorý tým presadzoval tvrdý protislovenský centralizmus, opäť nerešpektujúci prirodzené regióny Slovenska. Najvypuklejšie sa to prejavilo práve pri vytvorení stredoslovenského kraja. A je fakt, že trojčlenenie Slovenska Slováci vždy zrušili, keď sa im naskytla príležitosť (1968, 1990). Jeho obnovenie by som hodnotil ako prejav masochizmu niektorých predstaviteľov Slovenska.

Nové územné členenie by malo rešpektovať prirodzený historický vývin Slovenska od raného stredoveku podnes a zároveň zohľadňovať nové skutočnosti, ktoré priniesol vývin od roku 1918. Je napr. nezmyselné snažiť sa obnoviť pôvodných 16 slovenských žúp ako 16 samosprávnych celkov. Jednak sú nerovnako veľké a príliš malé, aby vyhovovali súčasným požiadavkám na efektívnu verejnú správu. Koniec koncov ani v Maďarsku to dnes nie je tak. Aj tam boli vytvorené územné celky skladajúce sa z viacerých starých žúp, ale tak, že nedošlo k tomu, žeby nejaká historická župa bola rozčlenená do viacerých územných celkov.

Ďalším nezmyslom, ktorý funguje v dnešnom samosprávnom zriadení, je to, že dve obce nemajú ako ostatné Slovensko len dva stupne samosprávy, ale tri (Bratislava, Košice). Toto by malo byť v budúcom samosprávnom členení vylúčené. Všade by mali byť len dva stupne samosprávy. Návrh, ktorý predložím nižšie, povie ako. Netajím, že podobne to je v Maďarsku a funguje to tam!

Nové územné členenie by malo teda rešpektovať jednak historické územné celky, jednak prirodzenú gravitáciu územia k svojmu centru. Mali by byť dostatočne veľké, aby mohli plniť úlohy, ktoré im budú zverené v prospech občana. Pri zohľadnení všetkých kritérií vidím, že Slovensko má dve gravitačné centrá nadregionálneho významu a tými sú Bratislava a Košice. Obe tieto mestá majú dostatočný počet obyvateľov, dostatočné ekonomické a intelektuálne zázemie, aby mohli pôsobiť samostatne. Okrem toho máme na Slovensku štyri prirodzené regióny,  do ktorých sa dajú včleniť všetky existujúce historické župy (stolice) bez umelých rozčlenení. Ide o západoslovenský, považský, pohronský a východoslovenský alebo potiský celok. Spätne som zistil, že niečo podobné navrhoval cisárskej rade už roku 1850 aj Ján Kollár, keď sa uvažovalo o novom usporiadaní ríše a mieste Slovenska v ňom.

Riešenie územného členenia predpokladá aj riešenie terminológie, teda názvy územných celkov a ich orgánov. Dnešná terminológia je umelá, čiastočne neslovenská a ľuďmi neprijatá. Osobne považujem za najvhodnejšie riešenie vrátiť sa k historickým termínom, lebo vymýšľanie nových termínov je smiešne a hovorí len o nezrelosti národa, ktorého predstavitelia si myslia, že pri každej zmene treba byzantínskym spôsobom zmeniť aj názov funkcie. O náplni predsa nerozhoduje termín, ale to, aký mu dáme význam.

Takže najskôr termíny:

Nové územnosprávne jednotky by mali mať názov župa. Je to starý slovanský názov, ktorý v starej slovenčine znel špánstvo, ale po vytvorení stoličnej samosprávy zanikol. Rozdiel medzi termínom župa a stolica spočíval v ich funkcii. Župa bola nástrojom štátnej administrácie, názov stolica predstavoval  územný celok (šľachtickej) samosprávy a ako taký v slovenčine fungoval až do roku 1918. Termín župa ako alternát k zaniknutému slovu špánstvo do novej slovenčiny prenikol (asi cez češtinu) z  chorvátskeho variantu županija, ktorý sa jazykovo prispôsobil. Vôbec sa netreba tohto termínu obávať. Práve naopak išlo by o skutočné ekvivalentné pomenovanie nových celkov a jednoduché by bolo aj vytvorenie odvodených termínov.

Na čele župy by stál priamo volený župan, jeho zástupcami by bolo podžupani. Samosprávu by tvorilo župné zastupiteľstvo, zložené z priamo volených župných zástupcov. (Som toho názoru, že termín poslanec by mal byť vyhradený výlučne pre národný parlament).

Ak by sa prijali uvedené východiska, Slovensko by sa členilo na štyri župy a dve župné mestá, resp. mestá so zriadeným magistrátom. Teda členenie by bolo v systéme 4 + 2.

Župné mestá (mestá so zriadeným magistrátom) Bratislava a Košice by mali svoje mestské zastupiteľstvo (magistrát) a ďalej by boli členené na mestské časti s vlastnými zastupiteľstvami. Súčasné členenie ako Bratislavy (17 častí), tak aj Košíc (22 častí) je nezmyselné a neefektívne. Malo by dôjsť k podstatnej redukcií týchto častí. Na čele mesta by bol hlavný mešťanosta (historický termín zodpovedajúci nemeckému Oberburgermeister a maďarskému föpolgármester a českému primátor). Zastupiteľstvo by predstavoval magistrát s volenými zástupcami a prizvanými mešťanostami miestnych časti). Mestské časti by mali na čele mešťanostu (Burgermeister, polgármester, česky starosta) a zastupiteľstvá mestských častí. Je nelogické a dehonestujúce, aby sa predstavený napr. 100-tisícovej Petržalky volal rovnako ako starosta zapadnutej dedinky s 20 obyvateľmi.

Územie Slovenska by sa členilo na nasledovné župy:

Podunajská (Trnavská) župa so sídlom v Trnave.

Do tejto župy by patrili celé historické župy Bratislavská, Nitrianska (s výnimkou okresov Prievidza a Partizánske) a Tekovská + slovenské časti žúp Rábskej, Komárňanskej a Ostrihomskej.

Zo súčasného územného členenia by išlo o Trnavský a Nitriansky kraj, o vonkajšie okresy Bratislavskej župy a o okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom z Trenčianskej župy (Pozri obrázok 1).

Považská (Žilinská) župa so sídlom v Žiline.

Do tejto župy by patrili celé historické župy Trenčianska, Oravská, Liptovská a Turčianska a okresy Prievidza a Partizánske zo župy Nitrianskej, ktoré však dlhodobo inklinujú k priemyselnému Považiu.

Zo súčasného územnosprávneho členenia by išlo o spojenie Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja bez okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom, ktoré historicky patria do Nitrianskej župy.

Pohronská (Banskobystrická) župa so sídlom v Banskej Bystrici

Do tejto župy by patrili historické župy Hontianska a Zvolenská a slovenské časti žúp Novohradskej a Gemersko-malohonstkej.

Zo súčasného územnosprávneho členenia by išlo o Banskobystrický kraj rozšírený o okres Rožňava z Košického kraja.

Potiská (Prešovská) župa so sídlom v Prešove

Do tejto župy by patrili historické župy Spišská a Šarišská a slovenské častí žúp Abovskej, Zemplínskej a Užskej.

Zo súčasného územnosprávneho členenia by išlo o zlúčenie Prešovského a Košického kraja bez okresu Rožňava a s vyňatím Košíc, ktoré by mali autonómny štatút (župné mesto).

Som presvedčený, že niet lepšieho návrhu, ktorý by spájal historické danosti a súčasné potreby pri regionalizácii Slovenska. V prípade trojčlenenia Slovenska vymysleného Novotným by opäť došlo k nezmyselnému spojeniu považského regiónu s bystrickým regiónom a opäť by na to doplatil najmä región Žiliny, ako tomu bolo pri zavedení tohto členenia roku 1960. A okrem toho obce na južnom Gemere nič neviaže s obcami na Považí a už vôbec nič na Orave alebo Kysuciach.

Staré členenia s vytýčením nových župných hraníc

Návrh nového členenia:

13 Responses

 1. Lukáč 6. novembra 2017 / 17:18

  Veľmi dobrý, racionály návrh, len by som zvažoval, či Podunajská župa by nemohla byť Nirianska so sídlom v Nitre. Vzhaľom na historický význam Nitrianskeho kniežatstva.

 2. Milan2 6. novembra 2017 / 19:10

  Tiež si myslím, že Nitra je lepšie sídlo ako Trnava. Maďarský fopolgármester je doslovný preklad z nemčiny – hlavný mestský majster. Slovo primátor – podobne ako primas – prvý , je vhodný ekvivalent slovu hlavný , a v Ba a v Košiciach je pojem primátor už desaťročia zaužívaný. Primátor bude teda aj župan ? Ináč veľmi dobre.

 3. yoss 6. novembra 2017 / 21:38

  je to nebezpecna tema. ja by som ju radsej ani neotvaral, kedze v dalsom parlamente bude opat vladnut zlepenec. sucasna SNS dokopy nic neznamena a strana SMER stratila podporu ktoru mala a nevyzera to na nejake zotavenie do parlamentnych volieb, skor na postupny upadok…

 4. Tučko Bombička 6. novembra 2017 / 23:16

  Ja by som si tým zlepencom po voľbách až taký istý nebol. Dnes ukazovali vo „verejnoprávnej“ všivárni poslanecké mandáty. Popravde, neviem prísť nato, čo to ten Sulík s Matovičom vlastne oslavujú. SAS 15 poslancov (ako SNS) – takže podľa Danka môžu aj oni oslavovať „historický úspech“, ten Danko snáď slope, alebo čo – OĽANO 23 poslancov. Jediného, koho som tam videl na skutočnú oslavu: KDH, tuším cez 40 poslancov.

  Takže netreba tak moc „žrať“ terajšie víťazné orgie médií. A Kotleba? Je z úradu (dúfam, že si smerácko-národniarski záchrancovia demokracie užili ten ich „triumf“), počas ďalších 2 rokov nebude vo funkcii (nebude čo kritizovať) a keďže „zlo“ bolo porazené, ťažko bude ním zase strašiť v 2020. Nie po súčasných orgiách „víťazov“ a záchrancov demokracie.

  Myslíte si, že táto partia skončila? Pochybujem…“záchranári“ zo Smeru a SNS.

 5. yoss 7. novembra 2017 / 11:28

  nejde o nejake pocty. ide o to, ze volici SMERu odmietli podporit zupnych kandidatov SMERu a to tym, ze sa na volbach nezucastnili. erozia postihla vsetky kraje s vynimkou trencianskeho a bude dalej pokracovat, lebo Fico sa nevzda svojej takzvane Velkej Hry, ktoru si mysli, ze hra – ale v skutocnosti ju hraju s nim ako s figurkou.

 6. Pomocník 8. novembra 2017 / 12:30

  Je to síce jedno, lebo zmena je politicky nepriechodná (a kvôli Maďarom aj riskantná), ale konštatujem, p. Hrnko, že ste vlastne navrhli delenie na tri kraje s tým rozdielom, že ste svojej rodnej Žiline urobili samostatný kraj. Inak povedané na východe a západe vám nevadí, že poniektorí to budú mať stovky km do hlavného mesta kraja, ale v strede, tam urobíme výnimku, lebo sme sa tam narodili….Pokiaľ ide o môj názor, ja si myslím, že ideálne by bolo obnoviť útvary veľkosti historických žúp (alebo rovno obnoviť tie župy) a zrušiť dnešné kraje aj dnešné okresy. Keďže ale také niečo nikomu ani nenapadne, tak druhá ideálna možnosť sú okresy plus tri kraje ako za socializmu (postavenie BA a KE je na diskusiu a vlastne je to detail). Je jedno, kto to vtedy vymyslel, bolo to pre Slovensko ideálne riešenie. Tretia ideálna možnosť je kraje úplne zrušiť. Sú úplne zbytočné a kompetencie sú im pridelené nasilu, môže ich mať centrálny vláda a tá má aj lepších odborníkov.

 7. Pomocník 8. novembra 2017 / 12:45

  Ešte jazyková poznámka: I. Slovo Oberbürgermeister má ü, nie u. II. S touto časťou asi mnohí nebudú súhlasiť, ale slovo župa je pre slovenčinu len umelo vytvorené slovo, ktoré mne vždy pripomína žumpu alebo župan., čiže čisto jazykovo je to umelé a podľa mňa „škaredé“ slovo. Historický a teda skutočný názov bol stolica alebo komitát, a to špánstvo a podobne sú tiež len dohady. Takže keď už, tak by sa to malo volať stolice, aj keď tam je zas problém, že aj slovo stolica má dnes žiaľ aj jeden nepekný význam…Ja by som to nazval komitát.

 8. Maťo SK 8. novembra 2017 / 13:05

  Nie zlý návrh pán Hrnko. Ja uz dlhodobejsie navrhujem nieco podobne, prave to, co Vy odmietate. Tri kraje, západ, stred a východ, plus dve mestá, BA a KE. S tym sa ľudia asi najviac identifikuju.
  Co sa tyka názvu, pre mna najkrajšie a najslovenskejšie znie meno „kraj“.
  A k tomu by si mohli jednotlive kraje vytvorit, ci skor obnovit historické župy, cisto na baze kultúrno-spoločenskom, alebo by mali funkciu ako sucasne okresy.

 9. yoss 8. novembra 2017 / 13:13

  asi tak. ked uz, naspat tri kraje so svojimi prirodzenymi spadovymi centrami BB/ZV, KE a BA, lenze to pan Hrnko nebude suhlasit, lebo tam nebude ZA, ktora by si tiez zasluzila vacsi politicky priestor zodpovedajuci ekonomickej sile regionu. politicky to bude mat ten zakladny vyznam, ze sa vezmu zdroje odnarodnenej Bratislave, co bolo treba spravit uz davno. nasi madarski spoluobcania s tym vsak nebudu suhlasit, potrebuju si vykolikovat svoju zaujmovu zonu, po tomto idu uz od 1989 jedno ci SMK, alebo MostHid. na tom sa tato chatrna koalicio moze na tom rozhadat a ta buduca zlepencova sa bude dat vydierat…

 10. yoss 8. novembra 2017 / 13:22

  inak „župa“ je uplne zle slovo (konotacia „župan“) naviac smrdiace madaronstvom. v demografickych studiach, ktore som prelistoval (Jansak, Kavuliak, Kohutova, Ratkos) maju vedatori z SAV zauzivane oznacenie „stolica“, ktore tiez nie je ktovieco, ale nejake pomenovanie museli dat, ked nechceli latinske…

 11. yoss 8. novembra 2017 / 13:27

  „komitat“ je sice dobre, ale nezvykle pre beznych ovcanov …

 12. yoss 9. novembra 2017 / 12:26

  aha, teraz som si vsimol ten Návrh nového členenia, moju myslienku pan Hrnko uz predtym zapracoval, sme na to obaja dosli nezavislou cestou. beriem, moze byt, ale najprv treba konsolidaciu politickych pomerov, zvratit sucasne protislovenske trendy. pan Hrnko, Madaric je vas kamos? casto vas vidiet spolu na fotkach…

 13. Metod J. Sláv 20. novembra 2017 / 0:56

  V dnešnom „o 5 minút 12“ bol pán Hrnko i pán Číž hlasom rozumu !!!

  Aj to vyššie navrhované členenie je rozumné, ale čo zmôže rozum proti „uragánu mejnstrimákov“, ktorým ich nedoučenosť dodáva neskutočnú drzosť agresívne pretláčať „to, čo sa momentálne nosí“ 🙁

  Hlavne tí „holobriadkovia“, sú schopní vybľakovať „Zem je plochá“, len aby si uchmatli „sledovanosť“ – kedže, hlavu majú prázdnu, nevedia „oslniť“ múdrosťou, preto sa snažia do „bažiny“ svojej nevedomosti nalákať, čo najviac mentálne slepých a hluchých „súcitiacich s mejnstrímom“. 👿

  „Najzápadnejší Západ“ je nám „vzorom“:
  HAHAhttps://sport.idnes.cz/kyrie-irving-uncle-drew-nba-konspirace-plocha-zeme-boston-vtip-diskuse-1m8-/basket.aspx?c=A170212_224230_sport-basket_ten#utm_source=google-plus&utm_medium=text&utm_content=idnes-share-button
  HAHAhttps://www.youtube.com/watch?v=VQHC7eiLCgY

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *