Úvaha o novom územnom členení

V súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov sa opäť ozvali hlasy, že súčasné územné členenie nie je ideálne, nerešpektuje historické a iné danosti a že ho treba zmeniť. S týmto treba plne súhlasiť, lebo pri predchádzajúcom zriadení vyšších územných celkov sa zohľadňovali niektoré kritéria, ktoré boli vyslovene subjektívne a nemali žiadny objektívny zmysel. Jedným z nich bola aj snaha definitívne rozčleniť bývalé historické celky (stolice, župy) s cieľom rozbiť starú vraj „feudálnu územnú štruktúru“ Slovenska, ktorá vraj vytvárala zbytočný partikularizmus. Nie je pritom neznáme, že Trenčiansky kraj vznikol umelo len na základe lobovania  miestnych u „svojho“ predsedu vlády z Nemšovej. Tieto princípy sú zlé a treba ich zmeniť.

Objavuje sa však idea, žeby sa mali opäť obnoviť predchádzajúce tri kraje plus hlavné mesto. Táto idea nie je dobrá, pretože bola vytvorené na pokyn z Prahy od A. Novotného, ktorý tým presadzoval tvrdý protislovenský centralizmus, opäť nerešpektujúci prirodzené regióny Slovenska. Najvypuklejšie sa to prejavilo práve pri vytvorení stredoslovenského kraja. A je fakt, že trojčlenenie Slovenska Slováci vždy zrušili, keď sa im naskytla príležitosť (1968, 1990). Jeho obnovenie by som hodnotil ako prejav masochizmu niektorých predstaviteľov Slovenska.

Nové územné členenie by malo rešpektovať prirodzený historický vývin Slovenska od raného stredoveku podnes a zároveň zohľadňovať nové skutočnosti, ktoré priniesol vývin od roku 1918. Je napr. nezmyselné snažiť sa obnoviť pôvodných 16 slovenských žúp ako 16 samosprávnych celkov. Jednak sú nerovnako veľké a príliš malé, aby vyhovovali súčasným požiadavkám na efektívnu verejnú správu. Koniec koncov ani v Maďarsku to dnes nie je tak. Aj tam boli vytvorené územné celky skladajúce sa z viacerých starých žúp, ale tak, že nedošlo k tomu, žeby nejaká historická župa bola rozčlenená do viacerých územných celkov.

Ďalším nezmyslom, ktorý funguje v dnešnom samosprávnom zriadení, je to, že dve obce nemajú ako ostatné Slovensko len dva stupne samosprávy, ale tri (Bratislava, Košice). Toto by malo byť v budúcom samosprávnom členení vylúčené. Všade by mali byť len dva stupne samosprávy. Návrh, ktorý predložím nižšie, povie ako. Netajím, že podobne to je v Maďarsku a funguje to tam!

Nové územné členenie by malo teda rešpektovať jednak historické územné celky, jednak prirodzenú gravitáciu územia k svojmu centru. Mali by byť dostatočne veľké, aby mohli plniť úlohy, ktoré im budú zverené v prospech občana. Pri zohľadnení všetkých kritérií vidím, že Slovensko má dve gravitačné centrá nadregionálneho významu a tými sú Bratislava a Košice. Obe tieto mestá majú dostatočný počet obyvateľov, dostatočné ekonomické a intelektuálne zázemie, aby mohli pôsobiť samostatne. Okrem toho máme na Slovensku štyri prirodzené regióny,  do ktorých sa dajú včleniť všetky existujúce historické župy (stolice) bez umelých rozčlenení. Ide o západoslovenský, považský, pohronský a východoslovenský alebo potiský celok. Spätne som zistil, že niečo podobné navrhoval cisárskej rade už roku 1850 aj Ján Kollár, keď sa uvažovalo o novom usporiadaní ríše a mieste Slovenska v ňom.

Riešenie územného členenia predpokladá aj riešenie terminológie, teda názvy územných celkov a ich orgánov. Dnešná terminológia je umelá, čiastočne neslovenská a ľuďmi neprijatá. Osobne považujem za najvhodnejšie riešenie vrátiť sa k historickým termínom, lebo vymýšľanie nových termínov je smiešne a hovorí len o nezrelosti národa, ktorého predstavitelia si myslia, že pri každej zmene treba byzantínskym spôsobom zmeniť aj názov funkcie. O náplni predsa nerozhoduje termín, ale to, aký mu dáme význam.

Takže najskôr termíny:

Nové územnosprávne jednotky by mali mať názov župa. Je to starý slovanský názov, ktorý v starej slovenčine znel špánstvo, ale po vytvorení stoličnej samosprávy zanikol. Rozdiel medzi termínom župa a stolica spočíval v ich funkcii. Župa bola nástrojom štátnej administrácie, názov stolica predstavoval  územný celok (šľachtickej) samosprávy a ako taký v slovenčine fungoval až do roku 1918. Termín župa ako alternát k zaniknutému slovu špánstvo do novej slovenčiny prenikol (asi cez češtinu) z  chorvátskeho variantu županija, ktorý sa jazykovo prispôsobil. Vôbec sa netreba tohto termínu obávať. Práve naopak išlo by o skutočné ekvivalentné pomenovanie nových celkov a jednoduché by bolo aj vytvorenie odvodených termínov.

Na čele župy by stál priamo volený župan, jeho zástupcami by bolo podžupani. Samosprávu by tvorilo župné zastupiteľstvo, zložené z priamo volených župných zástupcov. (Som toho názoru, že termín poslanec by mal byť vyhradený výlučne pre národný parlament).

Ak by sa prijali uvedené východiska, Slovensko by sa členilo na štyri župy a dve župné mestá, resp. mestá so zriadeným magistrátom. Teda členenie by bolo v systéme 4 + 2.

Župné mestá (mestá so zriadeným magistrátom) Bratislava a Košice by mali svoje mestské zastupiteľstvo (magistrát) a ďalej by boli členené na mestské časti s vlastnými zastupiteľstvami. Súčasné členenie ako Bratislavy (17 častí), tak aj Košíc (22 častí) je nezmyselné a neefektívne. Malo by dôjsť k podstatnej redukcií týchto častí. Na čele mesta by bol hlavný mešťanosta (historický termín zodpovedajúci nemeckému Oberburgermeister a maďarskému föpolgármester a českému primátor). Zastupiteľstvo by predstavoval magistrát s volenými zástupcami a prizvanými mešťanostami miestnych časti). Mestské časti by mali na čele mešťanostu (Burgermeister, polgármester, česky starosta) a zastupiteľstvá mestských častí. Je nelogické a dehonestujúce, aby sa predstavený napr. 100-tisícovej Petržalky volal rovnako ako starosta zapadnutej dedinky s 20 obyvateľmi.

Územie Slovenska by sa členilo na nasledovné župy:

Podunajská (Trnavská) župa so sídlom v Trnave.

Do tejto župy by patrili celé historické župy Bratislavská, Nitrianska (s výnimkou okresov Prievidza a Partizánske) a Tekovská + slovenské časti žúp Rábskej, Komárňanskej a Ostrihomskej.

Zo súčasného územného členenia by išlo o Trnavský a Nitriansky kraj, o vonkajšie okresy Bratislavskej župy a o okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom z Trenčianskej župy (Pozri obrázok 1).

Považská (Žilinská) župa so sídlom v Žiline.

Do tejto župy by patrili celé historické župy Trenčianska, Oravská, Liptovská a Turčianska a okresy Prievidza a Partizánske zo župy Nitrianskej, ktoré však dlhodobo inklinujú k priemyselnému Považiu.

Zo súčasného územnosprávneho členenia by išlo o spojenie Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja bez okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom, ktoré historicky patria do Nitrianskej župy.

Pohronská (Banskobystrická) župa so sídlom v Banskej Bystrici

Do tejto župy by patrili historické župy Hontianska a Zvolenská a slovenské časti žúp Novohradskej a Gemersko-malohonstkej.

Zo súčasného územnosprávneho členenia by išlo o Banskobystrický kraj rozšírený o okres Rožňava z Košického kraja.

Potiská (Prešovská) župa so sídlom v Prešove

Do tejto župy by patrili historické župy Spišská a Šarišská a slovenské častí žúp Abovskej, Zemplínskej a Užskej.

Zo súčasného územnosprávneho členenia by išlo o zlúčenie Prešovského a Košického kraja bez okresu Rožňava a s vyňatím Košíc, ktoré by mali autonómny štatút (župné mesto).

Som presvedčený, že niet lepšieho návrhu, ktorý by spájal historické danosti a súčasné potreby pri regionalizácii Slovenska. V prípade trojčlenenia Slovenska vymysleného Novotným by opäť došlo k nezmyselnému spojeniu považského regiónu s bystrickým regiónom a opäť by na to doplatil najmä región Žiliny, ako tomu bolo pri zavedení tohto členenia roku 1960. A okrem toho obce na južnom Gemere nič neviaže s obcami na Považí a už vôbec nič na Orave alebo Kysuciach.

Staré členenia s vytýčením nových župných hraníc

Návrh nového členenia:

44 Responses

 1. Lukáč 6. novembra 2017 / 17:18

  Veľmi dobrý, racionály návrh, len by som zvažoval, či Podunajská župa by nemohla byť Nirianska so sídlom v Nitre. Vzhaľom na historický význam Nitrianskeho kniežatstva.

 2. Milan2 6. novembra 2017 / 19:10

  Tiež si myslím, že Nitra je lepšie sídlo ako Trnava. Maďarský fopolgármester je doslovný preklad z nemčiny – hlavný mestský majster. Slovo primátor – podobne ako primas – prvý , je vhodný ekvivalent slovu hlavný , a v Ba a v Košiciach je pojem primátor už desaťročia zaužívaný. Primátor bude teda aj župan ? Ináč veľmi dobre.

 3. yoss 6. novembra 2017 / 21:38

  je to nebezpecna tema. ja by som ju radsej ani neotvaral, kedze v dalsom parlamente bude opat vladnut zlepenec. sucasna SNS dokopy nic neznamena a strana SMER stratila podporu ktoru mala a nevyzera to na nejake zotavenie do parlamentnych volieb, skor na postupny upadok…

 4. Tučko Bombička 6. novembra 2017 / 23:16

  Ja by som si tým zlepencom po voľbách až taký istý nebol. Dnes ukazovali vo „verejnoprávnej“ všivárni poslanecké mandáty. Popravde, neviem prísť nato, čo to ten Sulík s Matovičom vlastne oslavujú. SAS 15 poslancov (ako SNS) – takže podľa Danka môžu aj oni oslavovať „historický úspech“, ten Danko snáď slope, alebo čo – OĽANO 23 poslancov. Jediného, koho som tam videl na skutočnú oslavu: KDH, tuším cez 40 poslancov.

  Takže netreba tak moc „žrať“ terajšie víťazné orgie médií. A Kotleba? Je z úradu (dúfam, že si smerácko-národniarski záchrancovia demokracie užili ten ich „triumf“), počas ďalších 2 rokov nebude vo funkcii (nebude čo kritizovať) a keďže „zlo“ bolo porazené, ťažko bude ním zase strašiť v 2020. Nie po súčasných orgiách „víťazov“ a záchrancov demokracie.

  Myslíte si, že táto partia skončila? Pochybujem…“záchranári“ zo Smeru a SNS.

 5. yoss 7. novembra 2017 / 11:28

  nejde o nejake pocty. ide o to, ze volici SMERu odmietli podporit zupnych kandidatov SMERu a to tym, ze sa na volbach nezucastnili. erozia postihla vsetky kraje s vynimkou trencianskeho a bude dalej pokracovat, lebo Fico sa nevzda svojej takzvane Velkej Hry, ktoru si mysli, ze hra – ale v skutocnosti ju hraju s nim ako s figurkou.

 6. Pomocník 8. novembra 2017 / 12:30

  Je to síce jedno, lebo zmena je politicky nepriechodná (a kvôli Maďarom aj riskantná), ale konštatujem, p. Hrnko, že ste vlastne navrhli delenie na tri kraje s tým rozdielom, že ste svojej rodnej Žiline urobili samostatný kraj. Inak povedané na východe a západe vám nevadí, že poniektorí to budú mať stovky km do hlavného mesta kraja, ale v strede, tam urobíme výnimku, lebo sme sa tam narodili….Pokiaľ ide o môj názor, ja si myslím, že ideálne by bolo obnoviť útvary veľkosti historických žúp (alebo rovno obnoviť tie župy) a zrušiť dnešné kraje aj dnešné okresy. Keďže ale také niečo nikomu ani nenapadne, tak druhá ideálna možnosť sú okresy plus tri kraje ako za socializmu (postavenie BA a KE je na diskusiu a vlastne je to detail). Je jedno, kto to vtedy vymyslel, bolo to pre Slovensko ideálne riešenie. Tretia ideálna možnosť je kraje úplne zrušiť. Sú úplne zbytočné a kompetencie sú im pridelené nasilu, môže ich mať centrálny vláda a tá má aj lepších odborníkov.

 7. Pomocník 8. novembra 2017 / 12:45

  Ešte jazyková poznámka: I. Slovo Oberbürgermeister má ü, nie u. II. S touto časťou asi mnohí nebudú súhlasiť, ale slovo župa je pre slovenčinu len umelo vytvorené slovo, ktoré mne vždy pripomína žumpu alebo župan., čiže čisto jazykovo je to umelé a podľa mňa „škaredé“ slovo. Historický a teda skutočný názov bol stolica alebo komitát, a to špánstvo a podobne sú tiež len dohady. Takže keď už, tak by sa to malo volať stolice, aj keď tam je zas problém, že aj slovo stolica má dnes žiaľ aj jeden nepekný význam…Ja by som to nazval komitát.

 8. Maťo SK 8. novembra 2017 / 13:05

  Nie zlý návrh pán Hrnko. Ja uz dlhodobejsie navrhujem nieco podobne, prave to, co Vy odmietate. Tri kraje, západ, stred a východ, plus dve mestá, BA a KE. S tym sa ľudia asi najviac identifikuju.
  Co sa tyka názvu, pre mna najkrajšie a najslovenskejšie znie meno „kraj“.
  A k tomu by si mohli jednotlive kraje vytvorit, ci skor obnovit historické župy, cisto na baze kultúrno-spoločenskom, alebo by mali funkciu ako sucasne okresy.

 9. yoss 8. novembra 2017 / 13:13

  asi tak. ked uz, naspat tri kraje so svojimi prirodzenymi spadovymi centrami BB/ZV, KE a BA, lenze to pan Hrnko nebude suhlasit, lebo tam nebude ZA, ktora by si tiez zasluzila vacsi politicky priestor zodpovedajuci ekonomickej sile regionu. politicky to bude mat ten zakladny vyznam, ze sa vezmu zdroje odnarodnenej Bratislave, co bolo treba spravit uz davno. nasi madarski spoluobcania s tym vsak nebudu suhlasit, potrebuju si vykolikovat svoju zaujmovu zonu, po tomto idu uz od 1989 jedno ci SMK, alebo MostHid. na tom sa tato chatrna koalicio moze na tom rozhadat a ta buduca zlepencova sa bude dat vydierat…

 10. yoss 8. novembra 2017 / 13:22

  inak „župa“ je uplne zle slovo (konotacia „župan“) naviac smrdiace madaronstvom. v demografickych studiach, ktore som prelistoval (Jansak, Kavuliak, Kohutova, Ratkos) maju vedatori z SAV zauzivane oznacenie „stolica“, ktore tiez nie je ktovieco, ale nejake pomenovanie museli dat, ked nechceli latinske…

 11. yoss 8. novembra 2017 / 13:27

  „komitat“ je sice dobre, ale nezvykle pre beznych ovcanov …

 12. yoss 9. novembra 2017 / 12:26

  aha, teraz som si vsimol ten Návrh nového členenia, moju myslienku pan Hrnko uz predtym zapracoval, sme na to obaja dosli nezavislou cestou. beriem, moze byt, ale najprv treba konsolidaciu politickych pomerov, zvratit sucasne protislovenske trendy. pan Hrnko, Madaric je vas kamos? casto vas vidiet spolu na fotkach…

 13. Metod J. Sláv 20. novembra 2017 / 0:56

  V dnešnom „o 5 minút 12“ bol pán Hrnko i pán Číž hlasom rozumu !!!

  Aj to vyššie navrhované členenie je rozumné, ale čo zmôže rozum proti „uragánu mejnstrimákov“, ktorým ich nedoučenosť dodáva neskutočnú drzosť agresívne pretláčať „to, čo sa momentálne nosí“ 🙁

  Hlavne tí „holobriadkovia“, sú schopní vybľakovať „Zem je plochá“, len aby si uchmatli „sledovanosť“ – kedže, hlavu majú prázdnu, nevedia „oslniť“ múdrosťou, preto sa snažia do „bažiny“ svojej nevedomosti nalákať, čo najviac mentálne slepých a hluchých „súcitiacich s mejnstrímom“. 👿

  „Najzápadnejší Západ“ je nám „vzorom“:
  HAHAhttps://sport.idnes.cz/kyrie-irving-uncle-drew-nba-konspirace-plocha-zeme-boston-vtip-diskuse-1m8-/basket.aspx?c=A170212_224230_sport-basket_ten#utm_source=google-plus&utm_medium=text&utm_content=idnes-share-button
  HAHAhttps://www.youtube.com/watch?v=VQHC7eiLCgY

 14. Maťo SK 23. novembra 2017 / 20:17

  Som zvedavy, ci pán Danko pusti do gati z toho medialneho tlaku, a zacne sa kajat za svoj prejav v ruskej Dume.

 15. jozef 28. novembra 2017 / 0:07

  Na základe najnovšej datácie vzorky má blatnický „Ďurko“, potvrdenú existenciu s odchylkou 40 rokov k roku 830.

 16. Paľo 28. novembra 2017 / 13:41

  Takto podobne vnímam už dlho rozdelenie Slovenska na relatívne prirodzené regióny aj ja. Ale aj tak by som nešiel touto cestou, lebo je dosť podobná tomu novotnovskému riešeniu, ktoré pán Hrnko kritizuje. Podobne existovalo aj delenie na veľžupy za Slovenského štátu a napokon, aj za Novotného bolo istý čas na Slovensku šesť krajov. Aj pri návrhu pána Hrnka sa dá nájsť množstvo neprirodzených spojení, napríklad dolné Pohronie verzus kopanice, rozdelený Tekov, Hont). Takže touto cestou by som nešiel, radšej obnovou prirodzených historických žúp (s úpravami, napríklad aj s nehistorickou Trnavskou župou). Pokojne sa takto dá obnoviť 16, možno aj 17 historických žúp, hranične upravených v rámci súčasných okresov (ale aj tam by som porozmýšľal, či napríklad Štrba a ďalšie obce východného Liptova musia silou-mocou patriť k Popradu, čiže do Spiša, existujú ďalšie podobné prípady a možno by som preto upravil aj hranice niektorých málo okresov), ale s tým, že priamo by sa volil len župan, pričom župné zastupiteľstvo by sa skladalo hlavne z primátorov, čiže mešťanostov (alebo by sa dal nájsť možno aj iný spôsob zloženia zastupiteľstiev, len voľbou nie, to je podľa mňa zbytočné plytvanie peniazmi). Samozrejme, ďalšou otázkou sú právomoci takýchto žúp (Komárňanská župa by bola zväčša maďarská, takže naozaj by mohlo ísť len o lokálne právomoci, podobne ako má miestna samospráva). To je ale téma na ďalšiu diskusiu.

 17. yoss 30. novembra 2017 / 11:37

  Pan Hrnko, s tymi platmi si SNS v kratkom case dala uz druhy gol do vlastnej branky. O par rokov budu historici pisat, ze historicka SNS zanikla v dosledku nenazratosti jej poslancov. Skuste to nejako skorigovat, je to osudova patalia.

 18. Lukáč 30. novembra 2017 / 12:08

  Yoss má pravdu, ale myslím, že Fico pôjde „na doraz“ a keď aj by padla vláda, aspoň už bude môcť odísť z politiky s relatívne pozitívnym imidžom. Hanba zostane na SNS.

 19. milanko 2. decembra 2017 / 23:42

  Prepáčte za odbočenie z témy – ale nemáte tiež taký dojem že osadenstvo Národnej diaľničnej spoločnosti je spolok chaotikov?

 20. milanko 7. decembra 2017 / 20:46

  … možno v Paríži nie len kalašniky zo Slovenska, ale aj protitankové strely a granáty zo Slovenska … Treba pozrieť, kto zo zamestnancov skladov si náhle polepšil, alebo náhle splatil dlhy…

 21. milanko 9. decembra 2017 / 1:56

  Príklad chaotizmu NDS: úsek Ivachnová – Hubová bol neviem prečo celý zastavený pre zosuvy v trase tunela….prečo sa ale prerušilo aj na bezproblémovom 3 km úseku Ivachnová – Likavka, kde žiadne problémy neboli a už dnes možno mohol byť v prevádzke obchvat Ružomberka v smere na Oravu a Poľsko….
  Iný príklad – krátky úsek Visalaje Považská Bystrica v dĺžke cca 8 km NDS umožnil zhotoviteľovi stavať 8 rokov…
  Nezmyselne predčasne postavené tunely pri Čadci , ktoré snáď už 12 rokov nie sú stále používané, pretože chýba diaľnica – namiesto nich mali radšej vybudovať tunel pri Hričove – ten zas neuveriteľne nemá privádzače – chaos nad chaos a beztrestný…
  Pán Hrnko, mohli by ste vašich koaličných partnerom v Moste/Hýd poprosiť, aby v NDS konečne už spravili personálny audit a neschopných v NDS odišli a nahradili kvalitnými manažérmi a ukončil sa konečne desaťročia trvajúci chaos NDS?
  Alebo nech sa tento úrad nahradí dajakou inou štátnou inštitúciou. Navyše je mi čudné, že štát nemá jednu štátnu stavebnú zložku , ktorá by tiež, ale v menšom tiež stavala diaľnice – tu by to myslím šlo aj bez výberového konania . Nechápem, prečo štát nevie postaviť ani 2 km privádzač , keď to má zmysel – napríklad vyhnúť sa pozdržaniu pri verejných výberoch.
  A som ešte zvedavý ako skončí diaľničný obchvat Bratislavy – po nezaplatení faktúr Doprastavom a Váhostavom subdodávatelia nechcú Španielom dodávať práce, pretože sa boja, že im zase nezaplatia., pretože cena je prinízka.

 22. Metod J. Sláv 9. decembra 2017 / 13:37

  Milanko,

  ak firma stavia tunel, t. j. dieru do skaly, tak dakde musí vyvážať vyťažený štrk, a to je u nás veľký problém. S podobným problémom zápasia aj bežní občania, ktorí sa rozhodli zvaliť starý dom a na jeho mieste postaviť nový.

  Takže tento problém s „odpadom“ je riešený tým, že „odpad“ je „recyklovaný“, a vyťažené kamenie z tunela je použité na násypy pod vozovku diaľnice !!!

  Ak tunel stojí, tak by sa kamenie muselo kupovať, a samozrejme aj dakde vyťažiť, a tu naráža firma na rôznych „ochranárov“, ktorí tiež kecajú do dačoho, na čo nemajú vzdelanie §§§ – nuž, ale na kecanie nedoukov do odborných záležitostí sme „si akosi rýchlo zvykli“ 👿

 23. yoss 9. decembra 2017 / 14:03

  Metod,
  strk = naplavenina, nieco co vzniklo v prudiacej vode. v tuneli asi tazko. spravnejsie by bolo hovorit o „lomovom kameni“. alebo „vytazenom kamenive“. ako vidno, aj majster tesar sa „utne“ :o)

 24. Metod J. Sláv 9. decembra 2017 / 20:33

  Yoss,

  odcitujem heslo „štrk“ z Králikovho Stručného etymologického slovníka slovenčiny:

  „drobné úlomky niektorých hornín“ (pôvodne asi riečky kamenitý nános, ktorý štrkoce pod nohami).

  Takže, „majster sa neuťal“ :o)

 25. milanko 10. decembra 2017 / 13:07

  Pod hradom Likava vedie ale už hotová betónová estakáda na stĺpoch, nie je tam násyp.
  Ináč poznám mnohé výhovorky ako to nejde – prší, sneží, mrzne, svieti slnko, fúka vietor – a mnohé ďalšie. Jedinú výhovorku od úradníkov a politikov často nepočuť: nezvládam to odborne a mal by som odísť a prenechať prácu lepším.
  Výnimočne ju ale včera jeden politik na prekvapenie mnohých po rokoch použil…..Odporúčal by som ju použiť zo Smeru aj Blanárovi a Richterovi- ak mám Smeru poradiť, čo by im preferencie zvýšilo.
  Keď títo dvaja vystúpia v TV a napríklad Richter rozpráva ako (vďaka katastrofálnemu prepadu pôrodnosti po roku 1990 a úteku mladých do Anglicka…) on a Smer v SR znižuje nezamestnanosť, tak Smeru musia padať preferencie – ten človek má varovať SR, že jej bude klesať nezamestnanosť, pretože nemáme mladých a nie tárať a šíriť ukľudňujúce správy. Ten tam už 2 roky nemal sedieť. A Blanár ten chce byť v politike asi do dôchodku. Máme tu ešte jedného takého – Beblavého.

 26. milanko 14. decembra 2017 / 15:51

  No, chaotizmus na NDS nie je nič proti tomu aký chaotizmus nám zdá sa predvádza naša právnická komunita a hlavne jej odborná právna elita. To oni neštudovali na jednej škole? To dokedy majú daňoví poplatníci tolerovať, že na jeden zákon nám títo právni experti ponúkajú 3 rôzne výklady a navzájom sa v TV potom spochybňujú??
  V ústave SR sa pre vytvorenie dobrých podmienok pre nezávislé súdnictvo vyčlenilo až 4/5 miesta- napriek tomu sústavne zisťujeme, že táto časť je asi najhoršie spracovaná, vyvoláva medzi právnikmi sústavné spory, ktoré traumatizujú verejnosť a pritom si ju vytvorili právni experti sami. To právnická fakulta produkuje polotovary, chaotikov, alebo je to azda úmysel? Posledná reakcia Kisku na výrok Ústavného súdu je príklad aké chaotické (rôzne) názory na jeden článok ústavy sú. Už máme toho vážne dosť !

 27. milanko 14. decembra 2017 / 19:10

  Richterov rezort:
  ….za sexuálne zneužívanie obžalovaný Dušan bol v minulosti 11 krát súdne trestaný. Preto vyvstáva otázka, ako vôbec mohli kompetetní rozhodnúť v jeho prospech a dievčatko, ktoré následne sexuálne zneužíval, mu zveriť do starostlivosti….

 28. yoss 15. decembra 2017 / 16:35

  Milanko,
  co sa tyka Kisku a toho co robi, su to schvalnosti. stanovisko ustavneho sudu je jasne ako facka. aj nepravnikovi je jasne, aky je rozdiel medzi slovami VYMENUVA (moze a nemusi) VYMENUJE (nema na vyber, musi). ze si to moze dovolit vyplyva z toho, ze u nas nie je ziadna demokracie, su len take demokraticke kulisy…

  Metod,
  kedze plati, co je psano, to je dano, mate pravdu. lenze z hladiska sedliackeho rozumu, ked viem, ze strk vznika prudenim vody a obrusovanim kameniva, tak vidim znacny rozdiel oproti vzniku „strku“ drvenim v nejakych mlynoch. kedze nazov by mal vystihovat to typicke, priznacne, tak co je psano je malo vystizne a v buducnosti mozno pride nejaky jazykovedec-osvietenec a to zmeni…

 29. milanko 16. decembra 2017 / 1:51

  Však je to verejné tajomstvo, že Kiska je údajne hovorca svojich poradcov – vie pri tom zvláštne bolestne vzdychať. Zdá sa, že podľa amerických zákonov by zrejme časť jeho hovorcov musela byť zaevidovaná ako zahraniční agenti, vzhľadom na predchádzajúcu činosť v mimovládkach s príjmami zo zahraničia.

 30. yoss 22. decembra 2017 / 12:01

  nespokojnost s Reznikom

  Aktivisti z Iniciatívy 2016 adresovali Rezníkovi otvorený list, v ktorom ho upozorňujú, „že RTVS si dlhodobo neplní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 532 a nič sa v tomto smere nezmenilo ani po jeho nástupe do funkcie generálneho riaditeľa.“

  Eva Zelenayová, ktorá patrí medzi aktivistov Iniciatívy 2016, ozrejmila, že za najväčšie dlhodobé nedostatky vo fungovaní verejnoprávnej televízie považuje bulvarizáciu a jednostrannosť spravodajstva i publicistických formátov. Za ďalší nedostatok pokladá uzavretosť pre názory z kruhov národne a kresťansky orientovaných osobností ako aj nevyzretosť moderátorov, keďže sú preferovaní najmä mladí ľudia. Vo vysielaní jej preto vzhľadom na uvedené najviac chýba pluralita.

  O vyváženosti podľa jej slov teda vôbec nemôže byť reč. „Spravodajstvo je selektívne, časť informácií sa k verejnosti vôbec nedostane, ďalšie je poznačené obmedzenými znalosťami tvorcov správ,“ vysvetlila a dodala „množstvo príspevkov RTVS ponúka z druhej ruky. Je neprípustné, aby v RTVS redaktori podprahovo komentovali správy a deformovali verejnú mienku.“

  ht tps://www.hlavnespravy.sk/otvoreny-list-adresovany-reznikovi-zelenayova-je-nepripustne-aby-v-rtvs-redaktori-podprahovo-komentovali-spravy-deformovali-verejnu-mienku/1251380

 31. yoss 22. decembra 2017 / 12:05

  co je zle na nasej historii, ze sa o nej v RTVS nesmie diskutovat ??

  Iniciatíva tiež žiada, aby sa pripravili diskusné relácie historikov na aktuálne otázky našich dejín, predovšetkým tie, ktoré sa viažu k tematike slovenskej štátnosti, a aby pri príležitostí 25. výročia vzniku SR pripravili diskusné relácie s významnými protagonistami z obdobia vzniku štátu.

  Aktivisti tiež navrhujú odvysielanie taliansko-poľského historického filmu 11. september 1683 – Bitka pri Viedni, ktorý nemohli diváci vidieť v čase, keď na čele RTVS stál Mika. Zelenayová považuje za dôležité, aby diváci videli tento film, pretože „ide o historický dokument, v ktorom sa Európa ubránila cudzej kultúre, cudzej nadvláde a azda aj vlastnej genocíde.“ „A je aktuálny aj dnes,“ dodala na záver aktivistka z Iniciatívy 2016.

 32. yoss 22. decembra 2017 / 12:10

  pan Hrnko,
  kedze sa o tuto temu zaujimate, davam do pozornosti aj doteraz nenapravene perzekucie narodniarsky orientovanych redaktorov a pracovnikov STV po nastupe Dzurindovych privatizacnych banditov v roku 1998. boli internovani na 28. poschodi v nevykurovanych priestoroch a strazeni SBS, ktori ich sprevadzali dokonca aj na WC. nesmeli sa pohybovat v priestoroch STV, ani s nikym komunikovat. takto boli nuteni k tomu, aby poziadali o vypoved
  Igor Kubiš, ústredný riaditeľ STV
  Štefan Dlugolinský, prvý námestník ústredného riad. STV
  Naďa Lazarová, obchodná riaditeľka STV
  Hana Pravdová, šéfredaktorka Hlavnej redakcie spravodajstva STV
  Martin Petrenko, šéfredaktor Hlavnej redakcie dokumentu STV
  Ľudovít Števko, šéfredaktor Hlavnej redakcie programov pre deti a mládež STV
  Ľubica Hulajová, hovorkyňa STV
  Karol Dlugolinský, režisér spravodajstva a red. zábavy a hudby
  Denisa Pogačová, redaktorka a moderátorka spravodajstva, vedúca odd. kultúry
  Pavel Kapusta, redaktor a komentátor spravodajstva, moderátor red. zábavy a hudby
  Lenka Eremiášová, redaktorka spravodajstva
  Andrea Bugošová, moderátorka spravodajstva
  Blanka Dóková, redaktorka spravodajstva
  Vladimír Dobrovič, redaktor a moderátor spravodajstva
  Milan Hulaj, redaktor spravodajstva
  Andrea Urbanovská, redaktorka a moderátorka spravodajstva
  František Jašík, redaktor spravodajstva
  Viera Gregorová, vedúca vydania Novín STV a Aktualít
  a ďalších približne 10 zamestnancov STV
  nasledkom tohto zaobchadzania a stresov predcasne zomreli:
  Roman Mistrík, šéfredaktor Redakcie aktuálnej publicistiky STV
  Pavol Kiča, editor spravodajstva
  Michal Gľonda, redaktor

 33. Peter 2. januára 2018 / 20:18

  Pán Hrnko, „že Trenčiansky kraj vznikol umelo“ historicky bola Trenčianska župa so sídlom v Trenčíne a nie v Žiline! teda tento výrok nesedí, myslím že Trenčín pod Žilinu patril len dve veľmi krátke časové obdobia (jedno za komunizmu a to bolo najumelejšie). Chápem Vás že ako rodák zo Žiliny by ste rád rodne mesto povzniesol, ale žiaľ to nemôžete robiť na úkor starších a historicky o mnoho významnejších miest, tadiaľto cesta nepovedie.

 34. Paľo 3. januára 2018 / 10:35

  To čo bol za grc tá diskusia k 25. výročiu vzniku SR s Leškom a spol.? Do kedy to ešte takto bude? Ako to, že to Rezník dopustil? To čo je za verejnoprávna STV, pán Hrnko?

 35. milanko 3. januára 2018 / 21:19

  Zdá sa to byť jasnejšie – Vyzerá to tak, akoby v USA konzultoval náš pán prezident komu má udeliť vyznamenania k 25. výročiu vzniku republiky …..

 36. Pomocník 4. januára 2018 / 2:15

  Tento podomový obchodník-agent (známy pod názvom „prezident“) sa neskrývane vysmieva celému štátu už od začiatku svojho funkčného obdobia a teraz ku koncu ešte pritvrdzuje. Výsmech bolo už to, že bol tak rýchlo a ľahko zvolený (on si je toho vedomý), to, čo nasledovalo bolo potom už len stupňovanie divadla… A všetci mu na to jeho vysmievanie sa neustále nalietajú, ešte aj úplne vážne analyzujú, čo stvára, a nikto ho neodvoláva ani nič podobné. V Nemecku odstúpil prezident kvôli pár desiatkam eur za večeru…ale na Slovensku si najbližšie zvolíme drogového dílera a podobne do vlády…len tak ďalej.

 37. Tučko Bombička 4. januára 2018 / 11:21

  Nezabúdajme, že prehral veľký a dôležitý zápas: vojnu o Ústavný súd. Žiadne prekvapenie, že nám to dal teraz pocítiť. Treba ho opäť priadne kopnúť do gulí až sa bude nominovať ďalších 9 ústavných sudcov. To je totiž skutočne dôležité!!! K 25. výročiu 2. Slovenskej republiky: radšej ani nebudem komentovať. Aká vláda, taká RTVS. Aký premiér, také oslavy.

 38. milanko 5. januára 2018 / 20:41

  V tomto roku 2018 vďaka “ odbornému riadeniu“ Národnej diaľničnej spoločnosti sa neodovzdá ani 1 km diaľnic – hoci cca 3 km Ivachnová – Likavka by odovzdať (keby si to zorganizovali) mohli – a tým výrazne skrátili
  obrovské nedeľné zápchy pred Ružomberkom…

 39. Milan2 6. januára 2018 / 2:28

  Milo má prekvapil včera pán Chmelár – spomenul v debate v TV že po 30.10.1918 sa ešte pol roka bojovalo o začlenenie Slovenska do CSR pričom padlo 700 legionárov….ktorí nemajú dnes žiaden svoj pamätník. Prekvapilo má to,že to povedal politický analytik a nie niekto iný. Čakal som, že to povie SNS – ústami svojho ministra obrany alebo predsedu brannobezpečnostného výboru. …Tí ale si ale padlých pri zabezpečovaní našej južnej hranice nevšímajú. Pritom som to tu už pred rokom pripomínal. SNS ktorá riadi obranu SR tým oznamuje potencinálnym vojakom že ak padnú SR sa na nich vykašle a nezabezpečí im ani len meno na tabuli….Asi budú musieť občania sami zobrať spravodlivosť do svojich rúk keď je štát a vojenskí historici sú v polohe mŕtvych chrobákov – nečinní.

 40. Tučko Bombička 6. januára 2018 / 10:29

  Chápem, že vás tak dojalo, že 700 legionárov bojujúcich za začlenenie Slovenska do ČSR ešte ani dnes nemá svoj pamätník. Čo nechápem je, prečo sa vám zdá chvályhodné (a normálne) riešiť túto záležitosť 5 dní po 25. výročí vzniku 2. Slovenskej republiky. My, Slováci, asi naozaj nie sme normálni.

  I keď čomu sa čudujem: v krajine vedenej mrzákom, ktorého ešte aj pri 25. výročí vzniku štátu nenapadne nič iné, než hneď volať českému premiérovi a ďakovať mu za 25. rokov a predstŕkať sa pritom pred kamerou – v takej krajine je zrejme normálne o 5 dní neskôr riešiť legionárov začleňujúcich Slovensko do 1. ČSR.

  Alebo je, možno, problém v niečom inom. Možno len, páni, potrebujete psychiatrické vyšetrenie a k tomu doktora…všetci!

 41. Milan2 6. januára 2018 / 11:27

  To Pán Chmelár a nie ja som túto tému otvoril a vie asi prečo – bude asi 100 spoločných akcií s ČR a iba každý šiesty legionár bol Slovák. ….takže prôíslušníci aj iného národa bojovali za slovenskú južnú hranicu. Sa to bude ťažko českej strane vysvetľovať. že pamätníky boli odstránené. Akoby priMinisterstve obrany SR nebol náprotivok nemeckého úradu pre vojnové pamätníky…. iné štáty si svojich padlých vážia a ich pamätníky tu budú aj o 1000 rokov Min.obrany Sr si svojich padlých asi neváži. Pritom nad Važcom zriadilo fakt pekný vojenský cintorín pre nemeckých a maďarských vojakov z 2.sv.vojny. Čítal som teraz novú knihu od Martina M. Šimečku Medzi Slovákmi. vyznamenanému aktuálne prezidentom Pribinovým krížom. Píše v knihe že sme (boli) ľahostajní. Som s ním celkom nesúhlasil – často sme boli viacej racionálni a nie ľahostajní. Pri porúcaných pamätníkoch padlých legionaárov – zvlášť toho vo Zvolene kde prebiehali ťažké boje sa ale prikláňam že v tomto prípade sa asi jedná skutočne o ľahostajnosť a asi sa toho budú musieť ujať zrejme Obyčajní ľudia. Ak sa toho neujme SNS konaním svojho ministra možno im to aj posuniem …..iste sa tejto témy obyčajní ľudia radi ujmú.

 42. Tučko Bombička 6. januára 2018 / 13:50

  Príslušníci iného národa bojovali za svoj český (=československý) štát. Nie za južnú hranicu Slovenska. Áno, Chmelár vie celkom presne, prečo túto tému otvoril práve teraz. Isté kruhy na Slovensku mali a majú totiž záujem na tom, aby roky 2017 – 2018 prebehli v znamení rokov 1989, resp. 1918. Len čo najviac upozadiť tú „nešťastnú“ slovenskú samostatnosť, ktorá trvá už o 5 rokov dlhšie, než to ich poondiate zbožňované „Československo“.

  Inak, gratulujem. Myslel som si, že masochistom roka 2017 budem ja. Kúpil som si totiž k Vianociam knihu toho „experta“ Steinhubela (Nitrianske kn.). Ako vidím, vy ste ma tromfli.

 43. Milanxyz 6. januára 2018 / 13:51

  Trochu k pamätníkom legionárov. Nie je to celkom pravda, že ich na Slovensku nemáme. Pred pár rokmi som mal ťažkú debatu na istom českom vojenskom portáli jednajúcom o bojoch československých legionárov (v podstate českých, Slováci sa veľmi nespomínali) pri „zabratí“ Slovenska. Jeden z hlavných protagonistov toho portálu sa pohoršoval nad neúctou Slovákov k pamätníkom legionárov, keď mestké (veľkou väčšinou maďarské) zastupiteľstvo v Nových Zámkoch pripravovalo zbúranie pamätníka čs. legionárov v meste. Zhodou okolnosti boli to práve Slováci z Nových Zámkov, ktorí po nepochopení u slovenskej vrchnosti sa obrátili priamo na zodpovedné orgány v ČR, ktorým sa napokon podarilo likvidácii pamätníka zabrániť.
  Pamätník by mal, myslím si, že na mestskom cintoríne dodnes stáť, ak ho pravda zástupcovia našich maďarských spoluobčanov medzitým predsa len nezbúrali.
  Iróniou je, že keď som autorovi článku poukázal na skutočnosť, že na juhu Slovenska v mestských radách prevládajú naši Maďari, a viniť Slovákov z neúcty k čs. pamätníkom keď, ako v tomto prípade, rozhodnutie urobila mestská rada ovládaná inonárodnou menšinou je scestné, dostalo sa mi odpovede, že to sa stalo na Slovensku, teda Slováci sú za to zodpovední.

 44. Milan2 6. januára 2018 / 19:39

  Steinhübéové Nitrianske kn. je bezcenné škoda podľa mňa čítať…. knihu Medzi Slovákmi som dostal….celkom dobre sa číta a pohľad odnože českého disentu na Slovensko je dobre vedieť. Napríklad v časovej postupnosti príznačne výlúčil sviečkovú demonštráciu – ktorá vydesila a k činu zobudila bohatý český disent…..aby sa nepovedalo spomenul ju až na záver.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *