Rozhovor pre Parlamentné listy (publikované 8. 5. 2017)

Na konci apríla t. r. ste sa zúčastnili Moskovskej medzinárodnej konferencii o bezpečnosti, o ktorej sme v našich médiách nezaznamenali žiadnu zmienku. Čomu sa venovala daná konferencia?

Predovšetkým treba vidieť skutočnosť, že v Európe sa výrazne zhoršila bezpečnostná situácia, a preto je povinnosťou politikov robiť všetko pre to, aby sa obrúsili hrany, odstránili trecie plochy, ktoré nás rozdeľujú. Je našou povinnosťou nachádzať spoločné riešenia mnohých problémov, ktoré nás ťažia. Kedysi dávno som sa zúčastnil napr. Mníchovskej bezpečnostnej konferencie a taktiež mnohých ďalších podobných podujatí. Preto som nevidel dôvod, keď ma ruská strana pozvala, aby som pozvanie odmietol.

Napriek tomu, že si myslím, že zaradenie Slovenska v rámci euroatlantického priestoru je stabilné a pre nás prospešné, potrebujeme vedieť to, ako sa na otázky bezpečnosti dívajú aj naši partneri, ktorí nie sú členmi NATO, ale ktorí majú veľký vplyv na bezpečnostnú situáciu v Európe. Ako taktiež ako člen Slovenskej národnej strany si uvedomujem, že vzťahy Slovenska a Ruska nie sú otázkou dnešnej situácie, ale sú aj otázkou dlhodobej perspektívy. Minimálne dvesto rokov boli medzi Slovákmi a Rusmi veľmi intenzívne vzájomné kontakty, počas ktorých si predstavitelia oboch strán vyjasňovali svoje pozície i očakávania. Myslím si, že aj vo vzťahu k úsiliu našich predkov si musíme dávať otázky, ktoré súvisia aj s našim vzťahom ku veľkému ruskému národu.

Ďalším dôvodom mojej účasti na konferencii, je fakt, že som stúpencom jednotnej, prosperujúcej a mierovej Európy suverénnych a slobodných národov. Ak chceme takúto Európu dosiahnuť, tak to nie je možné bez spolupráce s Ruskom, ktoré zaberá jednu tretinu európskeho kontinentu a má v sebe veľký ekonomický a kultúrny potenciál. A už vôbec nie v konfrontácii s Ruskom.

 

Z akého dôvodu vás ruská strana pozvala na konferenciu? Zúčastnili sa tejto konferencie aj iní slovenskí politici?

 

Ja som pozvanie dostal ako podpredseda SNS. Okrem mňa, tam malo Slovensko ešte zastúpenie z úrovne zástupcu pridelenca obrany. Ale, samozrejme, tam boli zástupcovia ďalších 25 krajín NATO, napr. zástupcovia z Bulharska, Slovinska, Nemecka, Belgicka, USA a ďalších krajín. Napríklad za grécku stranu vystúpil vedúci služobného úradu ministerstva obrany, ktorý sa nebál prihlásiť ku historickým tradíciám, ktoré spájajú Grécko s Ruskom. Jednoznačne tam bol široký diapazón účastníkov z veľkého počtu štátov celého sveta.

 

Nemyslíte si, že účasť Slovenska na takejto konferencii v Moskve môže byť vnímaná z pohľadu členstva v NATO ako neprijateľná?

 

Nezúčastnilo sa tam Slovensko, ale iba podpredseda SNS. Myslím si, že som tam nerobil žiadnu politiku, ktorá by narúšala naše zmluvné záväzky. Pozvanie som prijal napriek tomu, že vôbec nespochybňujem našu európsku cestu a členstvo v NATO. Som človek, ktorý v zahraničí veľmi dbá o to, aby Slovensko bolo vnímané tak, že si ctí a plní svoje záväzky.

 

V Európe taktiež zaznievajú hlasy, že Európska únia by mala mať spoločnú medzinárodnú diplomaciu. Súvisí vaša cesta do Moskvy aj so smerovaním strany SNS, ktorá chce viacej suverenity od EÚ?

 

Európska únia sa snažila riešiť veci skokmi, tak trochu maoisticky. Národný štát je však stále v Európe hodnota, ktorú nemožno prehliadať. SNS si aj preto myslí, že v integrácii musí isť o súlad s aktuálnym stavom pripravenosti národov na prehlbovanie integrácie bez preskakovania nejakých etáp. Prílišná integrácia, kde sa dostatočne nezohľadňuje prvok národných štátov, je napr. aj to, čo zapríčinilo brexit a spochybňovanie EÚ, hoci prvotná myšlienka integrácie bola správna. Keď sme roku 2004 vstupovali do únie, tak sme tam určite nevstupovali pre to, aby nás niekto zhomogenizoval s iným európskym i neeurópskym obyvateľstvom. To si môžu urobiť tí, čo to chcú, ale nech to nevnucujú nám. Ak sa bude rešpektovať kultúrna diverzita Európy, tak bude mať aj EÚ veľkú budúcnosť. V opačnom prípade možno čakať secesionistické pohyby podobné brexitu. Slovensko určite nebude spochybňovať spoločnú Európu, ak si v nej zachová svoju podstatu, svoju identitu, štandard života, bezpečnosť, napr. aj to, aby sa ženy nemuseli báť ísť na ulicu, že by ich tam niekto znásilnil, pretože nie sú zahalené a aby nám tu napríklad niekto nekládol pod smetné koše bomby. Podstatné je, aby to, čo robí našu krajinu Slovenskom, ostalo slovenským.

 

Stretli ste sa aj s nejakým druhom výčitky od niekoho zo slovenskej strany, že ste sa takejto konferencie zúčastnil?

 

Zatiaľ je to veľmi čerstvá záležitosť, takže neviem, ako budú reagovať niektoré iné politické

zoskupenia. Ja však nevidím žiadnu prekážku v tom, aby sme si ctili naše tradičné hodnoty, napriek tomu, že sme v určitom geopolitickom zaradení. Našim cieľom nemôže byť urobiť z našej krajiny „svätú obetu“ v mene nejakých fiktívnych a mimoeurópskych záujmov. Našim záujmom musí byť žiť a prežiť v Európe v pokoji a mieri.

 

Ako potom vnímate tie názory, ktoré šíria názory, že Rusko je ohrozením spomínaného mieru v Európe?

 

Podľa európskych noriem, našich zákonov, ale aj podľa všetkých kritérií, ktoré sa tu stanovili ako záväzné, je spoločensky neakceptovateľná akákoľvek xenofóbia, antisemitizmus, rasová a náboženská neznášanlivosť atď. Mne sa nepáči, keď určitá časť slovenskej spoločnosti, najmä v tlači, ktorá určite nereprezentuje väčšinu Slovákov, šíri bez akýchkoľvek obalov, rusofóbne myšlienky. Ja si myslí, že k Rusku sa treba správať ako ku každému inému štátu. Ono má taktiež svoje záujmy, ako aj my máme svoje záujmy. A tam, kde sa naše názory rozchádzajú, tam je dôležitá diskusia.

 

Bola predmetom diskusie na spomínanej konferencii aj otázka sankcií?

 

Nemyslím si, že zrušenie sankcií je momentálne to, čo trápi Rusko. Načrtnuté bezpečnostné otázky sa týkali skôr toho, že Rusko cíti, alebo si myslí, že ich záujmy sa nedostatočne rešpektujú, že je vytláčané z Európy a že sa na nich požíva dvojitý štandard. Aj naša bezpečnosť závisí od toho, ako bezpečne sa budú cítiť okolité štáty. Pritom Rusko nie je až tak ďaleko, aby jeho zlá bezpečnostná situácia nemala vplyv aj na našu krajinu.

 

A neriešilo sa na konferencii aj rozširujúce sa NATO, ktoré pravdepodobne príjme čoskoro Čiernu Horu ako svojho člena a taktiež problematická situácia na Ukrajine? Nie je toto narúšajúci element vzťahov v záujme jednotnej Európy?

 

Rusko má dlhodobo negatívny vzťah ku rozširovaniu NATO a my musíme určitým spôsobom

zvažovať aj bezpečnostné záujmy okolia. Na konferencii zaznelo, že zo strany NATO sa hovorí iba o bezpečnosti jeho členov, ale tá bezpečnosť má dimenziu aj mimo hraníc NATO a treba aj tieto bezpečnostné záujmy zvažovať.

 

Samozrejme Ukrajina je pre Rusov veľmi bolestivá záležitosť. Oni to vnímajú trochu inak ako to vníma Európa. Nemyslím si, že by Rusom vyhovovala dlhodobá destabilizácia Ukrajiny, pretože stále sú tam veľké kultúrne a ekonomické previazanosti. Zo strany Európskej únie bolo trochu sebecké, keď v roku 2013 postavili Ukrajinu pred voľbu – buď s nami, alebo s Ruskom. Myslím si, že takto postavená otázka nikdy nemala zaznieť. Do poslednej chvíle sa malo snažiť o kompromis, ktorý by vyhovoval aj EÚ aj Rusku. To, čo potom nasledovalo, za to je rovnako zodpovedná aj únia aj Rusko.

 

Myslíte si, že je šanca na nápravu týchto vzťahov?

 

Keby takáto šanca nebola, tak by som nikdy na takúto konferenciu nešiel. Ja som optimista. Aj keď je tá najmenšia šanca, vždy sa treba usilovať o obnovu vzťahov.

 

Ako by ste videli riešenie tejto situácie?

 

Svet je jedna veľká dedina. Globalizácia sa presadzuje všetkými spôsobmi a vytvárajú sa nové

ekonomické a vojenské centrá. Osobne si myslím, že unipolárny svet už skončil, nielen tým, že Rusko obnovuje svoju ekonomickú a vojenskú silu, ale novú mocenskú pozíciu získala Čína, pričom sa taktiež dopredu posúva aj Brazília a India. Jediná cesta, ktorú ja vidím, je cesta diplomacie a rešpektovania sa navzájom.

 

Nezlyhala práve diplomatická cesta pri anexii Krymu?

 

Je to zložitá otázka. Slovenská pozícia je v tomto jednoznačná, a nie je to len vo vzťahu ku Krymu. Začalo to Kosovom. Nemôžeme nevidieť, že sa tu stalo niečo, o čom všetci hovorili, že nebude precedens, ale stalo. Aj vytvorenie Kosova ako nezávislého štátu bolo tiež istým spôsobom anexia územia suverénneho štátu (Juhoslávie) cudzou vojenskou silou. Vytvoril sa precedens, ktorý bude dlho mátať svetové spoločenstvo a Krym je súčasťou tohto precedensu. Slovensko neuznalo ani Kosovo a taktiež ani Krym, pretože sú to kroky v medzinárodnom práve, ktoré by nemali pripúšťať. Pre malé štáty je jediná istota bezpečnosti, teda, že sa nestanú predmetom mocenských zápasov silných, ak sa bude striktne dodržiavať medzinárodné právo.

 

Aké hlavné piliere boli vnímané na konferencii ako najviac ohrozujúce našu bezpečnosť?

 

Obsah konferencie bol širokospektrálny. Za najväčšie nebezpečenstvo sa vo vystúpeniach považoval terorizmus, už aj z toho dôvodu, že sa prvýkrát v histórii pokúša o vytvorenie svojej bázy v podobe štátu. Dôležitou otázkou bola aj otázka bezpečnosti v kyberpriestore. Ruský názor je v tomto zaujímavý. V posolstve, ktoré poslal konferencii Vladimír Putin, sa objavilo, že západný svet sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou iba pre seba a nezáleží mu na kybernetickej bezpečnosti vo zvyšku sveta.

Hovorilo sa tam aj o Sýrii. Ruská strana sa vyjadrila, že ich útok USA v Sýrii irituje. Zaznel tam názor, že takéto útoky ohrozujú bezpečnosť ruských vojakov. Bolo veľmi užitočné si celú diskusiu vypočuť, pretože ak chceme dialóg, tak musíme partnera počúvať a pochopiť, aby sme sa vedeli dohodnúť. Hoci tento dialóg nebol úplne rovnocenný, pretože zo západného sveta boli účastníci na konferencii v menšom počte a na nižšej úrovni. Nebolo to tak vyvážené ako napríklad Mníchovská konferencia.

 

Ak ste si teda vypočuli aj takéto názory, tak aké by mohlo byť správne riešenie krízy na Blízkom východe?

 

Vo všetkých sférach bezpečnosti je dôležité si uvedomiť, že vojenské riešenia sú až poslednými možnými riešeniami situácie. Dokonca na spomínanej konferencii zaznela jedna myšlienka, ktorá spochybňovala tézu Carla von Clausewitza, že vojna je pokračovaním politiky inými prostriedkami. Názor znel, že vojna nesmie byť nikdy pokračovaním politiky, pretože politika sa musí vždy snažiť o nájdenie riešenia. Vojenské riešenia sú buď dlhodobé, neefektívne, alebo žiadne. Preto pri riešení konfliktov by mala primárnu úlohu hrať diplomacia. Omnoho viac by sme mali vo svetovej diplomacii zamerať na predchádzanie konfliktov.

 

Hovoríte, že Rusov iritoval zásah Donalda Trumpa v Sýrii. Pred americkými voľbami sa však Trump zdal ako ideálnejší partner pre Rusov ako Hillary Clintonová.

 

Americký systém je systém, ktorý funguje v určitom režime a ten, ktorý daný režim riadi, ho môže ovplyvňoval len tým, že zmení niektoré priority. Nemôže však zmeniť jeho chod. Režim v Amerike je taký, že bez ohľadu na to, kto je hlavou štátu, tak si politika kráča svojimi vychodenými chodníčkami v stanovených mantineloch národných záujmov a vyznačeným smerom. Je to skrátka systém, ktorý sa len tak ľahko nerozsype. Preto nejaké ilúzie o zásadnom zvrate americkej politiky personifikované s nejakou konkrétnou osobou sú nereálne.

 

10 Responses

 1. jano 9. máj 2017 / 16:52

  Pán Hrnko k inéj téme. Ten psychopat Matovič čo predvádza je vrchol- nonsens. Včera tá tlačovka viete na čo bola dobrá? Ten tajtrlík dopredu prezradil že pripravuje opäť nejakú akciu. Teda špinavosť- podvrch- habadúru na Danka. Môj odhad je že si nájde nejakého kriminálnika ktorého zaplatí aby niečo účelovo vyrobil a kompromitoval Danka alebo rovno Duo Matovič, Budaj spravia nejakú nahrávku- video na rôzne udalosti- súvislosti. Prosím vás dajte preventívne /univerzálne na jeho všetky bludy/ jedno vyhlásenie /stanovisko/ na adresu Matoviča vo vlastnom záujme lebo ako strana na to doplatíte. PS: V žiadnom prípade som nikdy nepodliehal konšpiráciam či bájkam rôznych šarlatánov.

 2. Tučko Bombička 16. máj 2017 / 18:45

  Tlačová beseda poslanca Blahu (Smer-SD), predsedu komisie NRSR na boj proti fašizmu:
  http://www.ta3.com/clanok/1105533/tb-l-blahu-o-vysledkoch-rokovania-komisie-pre-boj-proti-fasizmu.html

  Zasadanie tohto štátneho orgánu si zaslúži patričnú úctu, preto predkladám láskavým čitateľom prvú časť hrdinského eposu “Komisári”, ktorý som zostavil na jeho počesť:

  Tucensis Bombicus
  PRVÝ STRET

  Beznádej na národ padá,
  obluda keď na zem sadá,
  sveta koniec nastal asi,
  utekajú davy, masy.
  Čo má k ruke každý berie,
  netvor divý všetko žerie,
  ponúkať ho netreba,
  hrozný je ten Kotleba.
  V diaľavách však prach sa víri,
  radosť, nádej sa tam šíri,
  ktorá ľudu hlavy múti,
  družina keď vpred sa rúti.

  Vpredu samom Blaha cvála,
  “Kapitálom” v ruke máva,
  a v druhej keď meč zaskvel sa:
  “Za Marxa i za Engelsa!!!”.
  Po boku mu Hrnko trieli,
  kopijou na draka cieli,
  vpredu je tam – obluda:
  “No veď dočkaj, paskuda!”.
  A naľavo Kováč Duško,
  zápasí so starou puškou,
  v strmeňoch sa vzoprie v kriku:
  “Čert ber Prvú republiku!”.
  Strigôň Droba v ťažkej núdzi,
  mieša, čo má naporúdzi,
  zrnko kávy, suchú žabku,
  “Pridám aj zajačiu labku…”,
  – poškriabe sa v temeno,
  “…i cesnaku semeno!”.
  Voj za nimi jak to Brno,
  Traubner, Mešťan a i Krno.
  Družina to pevná silná,
  antifašisticky pilná,
  na draka sa vrhá rázne,
  bez ostychu i bez bázne.

  Zúri už boj chvíľu hodnú,
  ktoríže do draka bodnú,
  ktoríže mu skazu znesú,
  ukončia čas plný desu…

  “Kapitál” už v prachu leží,
  Pavol Rytier za ním beží,
  mečom švihá, štítom bije,
  ešte rudá nádej žije!!!
  Anton Hrnko v pyšnej zbroji,
  seká, rúbe v kľaku, v stoji,
  kosti ničí, údy trhá,
  v ústrety sa smrti vrhá.
  Guľa guľu v lete stíha,
  Kováčov tieň len sa mihá,
  k oblude sa plíži kradmo,
  “Umrieš draku, umrieš zradno!”.
  Vtom na draka lektvár letí,
  osudy v ňom toľkých detí,
  obluda očami gúľa,
  Traubnera v papuli cmúľa.
  O chvíľu už krídly máva,
  jasné znamenie tým dáva,
  hodina posledná ide,
  banuje ten, kto nevidel.

  Za veľkého za vzruchu,
  vzlietol dráčik do vzduchu,
  a prekvapil prevelice,
  keď odletel do Bystrice.
  Prepuká hneď veľká sláva,
  šťastný národ vďaku vzdáva,
  a z Popradu Ali Paša:
  “Komisia hrdá, naša…”.

 3. Anton Hrnko Anton Hrnko 16. máj 2017 / 20:11

  Tučko,
  vedľa ako ta jedľa. Vaše básnické čerevo na Parnas isto nechcelo. To by ste o aktuálnej situácii museli niečo vedieť a potom písať. Ale dať mňa do jednej party s Kováčom, to musí byť predstavivosť skutočne neobyčajná! Nemáte náhodou horúčku?

 4. yoss 20. máj 2017 / 8:26

  dobreeee, tucko :-))))))))))))))))))))))))))

 5. Lukáč 22. máj 2017 / 22:49

  Páči sa mi Tučkova aktivita, mladický elán, zmysel pre humor /t.č. vzácny/, ide však o to nesklzať do krajných polôh a nestať sa podporovateľom bezperspektívnych názorov.

 6. Anton Hrnko Anton Hrnko 22. máj 2017 / 22:54

  Lukáč,
  mne je humor sympatický (aj keď si niekto slušne utiahne zo mňa). Ale Tučkove pseudobásnicke “čerevo” vytlačilo hlboko nepravdivý obraz. Ja sa tu nebudem rozpísavať v čom, ale dávať má do jedného vreca s Kováčom na to musí byť skutočne silný žalúdok.

 7. Tučko Bombička 23. máj 2017 / 12:02

  Yoss, vďaka…a nech sa vám v najbližších mesiacoch darí!

  p. Lukáč (pozdravujem),

  ja za “bezperspektívne” považujem názory kadejakých efektívne solidárnych ficov a európsky súdržných dankov, rovnako ako názory o “poctivej práci pre národ” autora blogu, ktoré vraj dačo zmenia (potom ako sa za 20 rokov – pokiaľ ide o národný charakter štátu – zmenilo len málo). Ja ďalších 20 rokov (až bude mať SNS 30% a premiéra) čakať nemienim!

  Dnes sú novinové články plné tragédie v Británii: možno by mal zasa A. Danko /SNS/ zorganizovať nejakú spoločnú seansu európskych parlamentov, nechať tam odkvákať ďalšiu dohodu o spoločnom postupe proti terorizmu v rámci Europolu – potom sa určite už nič nestane. Jeden samit nestačil – dva možno stačiť budú.

  Alebo to možno vyrieši spoločný európsky generálny prokurátor toho červeného barana Fica, ktorý si nevie predstaviť životný priestor Slovenska inde ako v EÚ (nuž, asi slabá predstavivosť, málo čítal, keď bol malý). Iným slovom, samé “perspektívne” názory.

  Pokiaľ ide o perspektívu Slovenska, medzi Smerom a SNS niet žiadneho podstatného rozdielu. U oboch platí:

  “Kto sa ako lokaj narodil, ako lokaj aj skape!!!”

 8. Metod J. Sláv 23. máj 2017 / 17:53

  Tucensis Bombicus, “stúj noho, posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš”.

  “Kto sa ako lokaj narodil, ako lokaj aj skape!!!” – toto platilo (s výnimkou “oných, dnes zneuctievaných, 40 rokov”) a platí už niekoľko tisícročí, odkedy moc nad ľudskými osudmi si uzurpovali bandy sgrupovaných vyvrheľov, t. j. psychopatov potrestaných vyvrhnutím zo spoločenstiev normálnych ľudí – “matematika totiž nepustí”: nárastom počtu ľudských spoločenstiev sa “štatisticky” zmenšoval ľudoprázdny priestor sťa trestnica pre tých, ktorí “sa nevedeli spratať do ľudskej kože”, až sa títo vyvrheli “začali potkýnať jeden o druhého”, a v snahe o “dárwinovské” prežitie začali “kooperatívne parazitovať” na tých, ktorí ich kedysi vyvrhli zo svojich radov – vtedy sa skončil “zlatý vek” ľudstva a osady sa začali OPLOCovať, začali vyrastať OPLIDÁ, skomolené na “opidá”. 👿 TOTO, ABY SA NA TENTO BLOG NAVRÁTIL “HISTORICKÝ DUCH”! 👿

  Súčasnosť: Danko si “odskočil” so svojimi synmi do Manchestru, tuším “za športovým zážitkom do VEĽKEJ BRITÁNie” – “nikde ani muk” o tom, že je to bývalé BREŽAN-sko !!!

  “NIKDE ANI MUK”, už viac ako desaťročie, O TOM, AKÚŽE TO MÁ HAPLOSKUPINU
  TEN údajný VANDAL od Popradu, KTORÉHO ZUBY (stroncium, … v jeho zuboch) NÁM PREZRADILI, ŽE SA NARODIL DAKDE NA SEVERE STREDNÉHO SLOVENSKA !!! !!! !!!

  Pán Pieta len hlesol o “nič nehovoriacej štvrtej” haploskupine “od Uralu” zistenej v Budapešti, a pán Ruttkay “to zmiernil” na haploskupinu “od Ukrajiny po Ural” §§§

  Veď by sme mohli MAŤ NÁŠHO “CHEDDAR MANa” !!! !!! !!!

  Kde sa má potom nabrať SLOVENSKÉ SEBAVEDOMIE, trebárs u NAŠICH HOKEJISTOV, “nie to ešte” u našich politikov ??? ??? ??? 👿 👿 👿

 9. yoss 24. máj 2017 / 18:37

  vidite, pan Hrnko,
  20 rokov ste bojovali proti presile cechoslovakistov na HU SAV a skoro nikto o tom nevie, ani miestni basnici, ktori inak ovladaju 5 jazykov a celkom slusne aj historiu. to je stale ten zakladny problem, ze spolocensky diskurz urcuju tie politicke sily, ktore boli proti samostatnemu Slovensku a tak sa mlci o tom, co jeho vzniku predchadzalo. ludia vedia skoro vsetko o prikoriach rodiny pani Gertrudy Steinerovej, ako im zobrali knihkupectvo a predajnu galanterie, ale o narodnych veciach velmi malo. teraz po tych novych skolskych reformach toho vasho maleho ministra sa uz uplne dejepis prestane vyucovat a bude nahradeny Naukou o holokauste…

 10. Tučko Bombička 25. máj 2017 / 13:41

  EURODÁMA, pomôž!
  ——————————–

  (krátky animovaný propagandistický film vyrobený s podporou Európskej komisie, francúzskej vlády a Sorošom sponzorovanej nadácie Fondation Hypocrene)

  https://www.youtube.com/watch?v=X1Fq6gtbx4Q

  TEXT:
  Deti:”Mami…mami…mami…”
  Matka:”Ó, bože, aká hrôza…konečne si tu.”
  Otec:”Poďte, musíme utiecť!”
  Ekonomický migrant:”Chcem pracovať v Európe.”
  Pohraničiar:”Tu nie sú žiadne pracovné miesta, neprejdeš!”
  Pašerák ľudí:”Hej, poď za mnou.”
  Pohraničiar:”Zmizni mi z očí, špina, choď!”
  Otec:”Žiadame o azyl, lebo v našej krajine je vojna.”
  Pohraničiar:”Dobre, vstúpte.”
  Eurovíla (humanitárna pracovníčka, aktivistka):”Ahoj, poďte za mnou. Táto rodina utiekla pred vojnou. Treba im dovoliť vstúpiť do Európy.”
  Iný pašerák ľudí:”Dobre, postarám sa o to.”

  Na východe (“E”)
  Iný pašerák ľudí:”Sú tu utečenci, žiadajú o azyl.”
  Eurovíla:”Ale je to ich právo!”

  Na západe (“W”):
  Eurovíla:”Vitajte vo vašom domove.”
  Žena:”Vitajte v našom domove.”
  Mama:”Ďakujem, eurodáma.”
  Šéf firmy:”Vitajte, naozaj vás potrebujem!”
  Otec:”Ďakujem, nech žije Európa!!!”

  “Európa chráni svoje hranice a Európania vítajú utečencov. A čo vy?”

  P.S. Ak toto nie je verejná pozvánka a zároveň návod ako do Európy, tak už potom neviem, čo by to malo byť. Film je údajne vyhotovený v 4 jazykoch (3 európskych + arabčina), je určený vekovej kategórii 18 – 35 rokov a je určený pre sociálne siete, hlavné médiá a na použitie počas volebných kampaní. Hlavne do jadra, Fico, do jadra!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *